Menu

Štítek: beseda

Setkání s občany Slavkova u Brna

V pondělí 4. prosince 2017 proběhlo ve Slavkově u Brna setkání s občany tohoto města, kterého se zúčastnilo i naše Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. Na akci vystoupila vedoucí poraden SOS – Asociace v Jihomoravském kraji Mgr. Marie Turková, která občanům přednášela na téma „Ochrana spotřebitelů před nekalými obchodními praktikami“. Městu Slavkov u Brna děkujeme za pozvání na tuto akci.

Redakce SOS – Asociace, z.s.

Přednáška pro Střední školu potravinářskou, obchodu a služeb Brno

V pátek 1. prosince 2017 proběhla v naší poradně na Mečové 5 v Brně přednáška pro Střední školu potravinářskou, obchodu a služeb Brno, Charbulova. Jelikož začíná advent a s ním i nákupní horečka, byli studenti poučeni o procesu reklamace, nekalých obchodních praktikách a ochraně spotřebitele. Studenty však nejvíce zajímaly příklady z praxe Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. Přednášku přednesl odborný právní poradce Břetislav Martínek.

Břetislav Martínek,

Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.

Přednáška pro studenty v Prostějově

28. listopadu 2017 proběhla přednáška ve spojeném společensko-vědním semináři gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově. Přednáška, kterou vedli odborní právní poradci Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace Lucie Kučerová a Daniel Ondráček, trvala zhruba hodinu. Úvodem jsme krátce představili SOS – Asociaci a činnost, kterou pro spotřebitele náš spolek vykonává. Zbytek přednášky jsme se studenty diskutovali o reklamacích. Vzhledem k tomu, že šlo většinou o studenty čtvrtého ročníku, probrali jsme vše na případech a vedli přednášku spíše formou diskuse. Celá koncepce spočívala tedy v tom, že publikum muselo u jednotlivého kroku reklamace přijít s vlastním řešením a poté byla problematika vysvětlena teoreticky správně. Například u reklamace bot nás zajímalo, kdy a kde je možné výrobek reklamovat, co musí kupující žádat a co musí splnit, jaká práva má on a jaká má prodejce. Takto jsme si poměrně dopodrobna prošli celý postup na několika příkladech. Nutno uznat, že poměrně velkou část problematiky studenti znali a odpovídali velmi správně a přesně. Závěrem jsme zmínili problematiku distančních smluv a varovali před jednoduchým uzavíráním smlouvy po telefonu.

Také jsme informovali o možnosti poradenství v naší bezplatné poradně přímo v Prostějově, která díky finanční podpoře města Prostějov funguje v prostorách Městské knihovny na adrese Skálovo náměstí 6, a to každý sudý čtvrtek v čase od 15 do 17 hodin.

Lucie Kučerová,

odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.

Ve Velkém Meziříčí o klamavých obchodních praktikách

Dne 28. listopadu 2017 se v prostorách Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel ve Velkém Meziříčí konaly dvě přednášky na téma reklamace, distanční smlouvy, nekalé praktiky prodejců, bezpečný nákup a související témata. Přednášek, které vedl odborný právní poradce Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. Břetislav Martínek, se účastnily druhé a třetí ročníky.  Po přednáškách následovala velice zajímavá diskuze.  Diskutovány byly především místní nekalé praktiky podomních prodejců. Studenti byli rovněž informování o možnostech poradenství v místní pobočce SOS – Asociace. Ta je spotřebitelům bezplatně k dispozici na adrese Náměstí 28, Velké Meziříčí, a to vždy ve středu od 14 do 16 hodin.

Břetislav Martínek,

odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.

Přednáška v rámci projektu Bezpečný střed pro seniory

Ve středu 23. listopadu 2017 se Sdružení obrany spotřebitel – Asociace, z.s. zapojilo do odpoledního přednáškového bloku. V rámci prevence kriminality Městská část Brno-střed dlouhodobě podporuje nejzranitelnější skupinu obyvatel a to jsou senioři prostřednictvím projektu „Bezpečný střed pro seniory„. Do tohoto úspěšného projektu se zapojilo i Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace. Vzhledem k blížícím se Vánočním svátkům jsme se rozhodli seznámit seniory o problematice koupě vánočních dárků jednak v kamenných obchodech, ale i na internetu, dále o reklamacích a slevách. Cílem bylo upozornit na možné klamavé praktiky prodejců, objasnit problematiku práv, která může kupující vůči prodejci uplatnit, a tím pomoci rizikovým skupinám spoluobčanů s nákupy tak, aby následně nelitovali štědrovečerní nadílky. Po přednášce proběhla krátká diskuse ohledně různých problémů, které trápili účastníky přednášky.

S přáním pěkných svátků,

Daniel Ondráček,

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

Beseda pro studenty ve Velkém Meziříčí

Dne 6. listopadu 2017 proběhla na Hotelové škole Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí beseda se studenty na téma finanční gramotnost a ochrana spotřebitele. Besedu pro studenty vedla odborná právní poradkyně Gabriela Brejchová. Téma finanční gramotnosti bylo zaměřeno na praktické situace „ze života“, se kterými se studenti mohou setkat po ukončení studia, téma ochrana spotřebitele bylo zaměřeno na základní orientaci v problematice spotřebitelského práva. Studenti si také vyzkoušeli řešit praktické příklady, se kterými se denně setkáváme v našich poradnách Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

 

Gabriela Brejchová,

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.

 

Beseda v klubu seniorů v Brně na Václavské

 

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. se zúčastnilo besedy konající se v Klubu seniorů v Brně na Václavské 3, a to dne 31. listopadu 2017. Akce byla uspořádána v rámci projektu Bezpečný střed pro seniory ve spolupráci s městskou částí Brno-střed, které bychom tímto chtěli poděkovat za umožnění naší účasti na této pro seniory velmi přínosné akci.

Naše odborná právní poradkyně Michaela Černá v úvodu stručně seznámila posluchače s činností naší poradny, především s možností využít bezplatného osobního, telefonického či elektronického poradenství. Hlavním tématem přednášky byl podomní prodej. Dané téma se naše organizace snaží prezentovat v rámci své účasti na nejrůznějších besedách, veletrzích, ale například i v rozhlasovém vysílání, a to z toho důvodu, že se denně v rámci poskytování poradenství naši odborní právní poradci setkávají s neblahými následky podomního prodeje. Především bylo upozorněno na problematiku uzavření smlouvy o aukci energií, která se v současné době stává v rámci podomního prodeje velice populární. Pro zájem publika bylo po skončení tohoto bloku přidáno několik základních informací z oblasti péče o zdraví, především jak se snadno orientovat v mnohdy nepřehledně uvedeném složení potravin, na které látky si u takového složení dávat pozor a jak poznat zdraví prospěšná a škodlivá éčka. Na konci přednáškového bloku byl dán prostor pro osobní dotazy, kterého několik posluchačů využilo.

Michaela Černá,

odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.

 

Přednáška pro Univerzitu Palackého v Olomouci

Ve středu 25. října 2017 od 16 do 19 hodin proběhla v prostorách Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci vzdělávací přednáška na téma Spotřebitelské právní minimum, kterou posluchačům přednesl náš právník Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek. Věnovali jsme se zejména základním spotřebitelským tématům reklamací a distančních smluv, ale seznámili jsme přítomné i s problematikou ochrany spotřebitele v oblasti telekomunikací a změn dodavatele energií. Děkujeme městu Olomouc a Univerzitě Palackého za pozvání na tuto akci a přítomným posluchačům za pozornost, postřehy a zajímavé dotazy.

Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek,

Vedoucí právník SOS – Asociace, z.s.

Beseda v Klubu seniorů v Brně na Křenové

Mezi již tradiční aktivity našeho Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. patří přednášky na různá témata. Ať už se jedná o besedy, Senior Akademii, či prezentování činnosti SOS – Asociace na veletrzích, vždy se těchto významných událostí účastní některý z našich odborných právních poradců. V poslední době byla jednou z těchto událostí přednáška v rámci besedy konající se v Klubu seniorů v Brně na Křenové 39. Beseda byla uspořádána v rámci projektu Bezpečný střed pro seniory ve spolupráci s městskou částí Brno-střed, které děkujeme za umožnění naší účasti na této pro seniory velmi přínosné akci.

Úvodním slovem promluvila předsedkyně SOS – Asociace paní Gerta Mazalová, která stručně posluchače seznámila s programem přednášky a představila poradkyni, která se následně ujala slova. Odborná právní poradkyně Michaela Černá ve svém bloku prezentovala problematiku podomního prodeje, především pak rizika, která jsou s tímto prodejem spojena. Jak se proti podomním prodejcům bránit, jakým způsobem zacházet se smlouvou, kterou Vám prodejce předloží, a jakou cestu zvolit v případě, že danou smlouvu podepíšete a následně zjistíte, že jste udělali chybu. To vše se návštěvníci besedy dozvěděli. Druhou část besedy vedla sama paní Gerta Mazalová, která posluchače seznámila s rozdíly mezi smlouvou uzavřenou v kamenném obchodě a distanční smlouvou (tedy smlouvou uzavřenou prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku). Přednáškový blok paní Mazalová ukončila krátkým vstupem do oblasti životního prostředí, konkrétně jak si nejlépe poradit s tříděním odpadů, problematikou biopotravin, éček v potravinách, ekologicky šetrných produktů, apod.

 

Michaela Černá,

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.

Přednáška pro seniory v Domově Příbor

V pondělí 2. 10. 2017 se uskutečnila přednáška pro seniory v Domově Příbor. Na témata reklamací a nekalých obchodních praktik hovořila paní předsedkyně SOS-Asociace, z.s. paní Gerta Mazalová.

Na fotkách z akce můžete vidět paní ředitelku Domova Příbor Mgr. Kamilu Demlovou a naši paní předsedkyni SOS-A, z.s. Gertu Mazalovou,

níže pak vedoucího našich poraden v Moravskoslezském kraji Mgr. et Mgr. Milana Koplíka