Menu

Štítek: senior akademie

13. ročník Senior Akademie

Dne 18. 3. 2019 proběhlo ukončení dalšího cyklu již 13. ročníku Senior Akademie. Konaly se tři přednášky, kde přednášeli naši odborní právní poradci a předsedkyně SOS – Asociace, z. s.:Mgr. Jan Hejtmánek
1. Telekomunikace, vyúčtování energií, podomní prodeje a jejich rizika, LED žárovky.

A. Mácová
2. Kupní smlouvy, rozdíly mezi distančními smlouvami a smlouvami mimo prostory obvyklé k prodeji.

Gerta Mazalová
3. Krátké shrnutí přednášek, vědomostní kvíz účastníků.

Ředitelka Ing. Zedníčková a pan Luboslav Fiala – strážník MP Brno losovali 10 vítězných účastníků, kteří obdrželi drobné ceny SOS – Asociace, z. s.

Děkujeme organizátorům akce Senior Akademie, našim přednášejícím a všem zúčastněným.

Redakce SOS – Asociace, z. s.

13. ročník Senior Akademie

V rámci 13. ročníku Senior Akademie se konaly dne 11. 3. 2019 tři přednášky, kde přednášeli naši odborní právní poradci a předsedkyně SOS – Asociace, z. s.:A. Mácová
1. Potraviny, záruční lhůty, kvalita a ceny, dvojí kvalita potravin.

V. Kourková
2. Zájezdy, ztráty zavazadel, zpoždění, odškodnění.

Gerta Mazalová
3. Pacient spotřebitel, reklamace lékařských zákroků, kde nenakupovat léky, ceny u stomatologů, očkování. Dotazy a odpovědi. Přihlášky členství v SOS – Asociaci, z. s.

Děkujeme organizátorům akce Senior Akademie, našim přednášejícím a všem zúčastněným.

Redakce SOS – Asociace, z. s.

13. ročník Senior Akademie

V rámci 13. ročníku Senior Akademie se konaly dne 4. 3. 2019 tři přednášky, kde přednášeli naši odborní právní poradci a předsedkyně SOS – Asociace, z. s.:A. Mácová
1. Bydlení, sousedské vztahy, problémy s vedením družstev, vlastníků bytových jednotek, složitá vyúčtování energií, dotazy a odpovědi.

Gerta Mazalová
2. Na co si nejvíce dávat pozor, jak poznáme podvodné e-shopy (prodejci a zprostředkovatelé), dotazy a odpovědi.

Vendulka Kourková
3. Cestovní ruch, podomní prodeje, reklamace, pojištění, dotazy a odpovědi.

Děkujeme organizátorům akce Senior Akademie, našim přednášejícím a všem zúčastněným.

Redakce SOS – Asociace, z. s.

13. ročník Senior Akademie

V rámci 13. ročníku Senior Akademie se konaly dne 14. 1. 2019 tři přednášky, kde přednášeli naši odborní právní poradci a předsedkyně SOS – Asociace, z. s.:Gerta Mazalová
1. O nás – představení naší organizace SOS – Asociace, z. s., informace o rozsahu naší činnosti, klamavé a agresivní praktiky některých prodejců, diskuze – odpovědi na dotazy účastníků.

A. Mácová
2. Bydlení, nájemní vztahy, opravy v bytech, reklamace, diskuze, dotazy a odpovědi.

Gerta Mazalová
3. Slevy, jak je reklamovat, nákupy použitého zboží, podvody na webu, diskuze, dotazy a odpovědi.

Děkujeme organizátorům akce Senior Akademie, našim přednášejícím a všem zúčastněným.

Redakce SOS – Asociace, z. s.

SOS – Asociace, z. s. na Senior Akademii v Domažlicích

V rámci Senior akademie se konala minulý týden v Domažlicích přednáška, kde náš odborný právní poradce Ondřej Zelenka pohovořil na téma “Senior v právu” – základy spotřebitelského práva (zaměřeno na seniory). Náš poradce seznámil seniory zábavnou formou jak se bránit taktikám šmejdů, jak čelit nabídkám po telefonu, jak se bránit “fíglům” prodejců apod. Senioři byli seznámeni s některými zákony týkající se spotřebitelského práva, byly probírány témata jako kupní smlouva v kamenném obchodě, kupní smlouva uzavřená distančním způsobem. 
Druhá přednáška byla vedena na téma: “Nejčastější otázky a odpovědi pro seniory”.
Obou přednášek se zúčastnilo mnoho seniorů, kteří dle reakcí byli velice spokojeni 🙂
Děkujeme organizátorům akce Senior Akademie v Domažlicích, našemu přednášejícímu Ondřejovi Zelenkovi a všem zúčastněným.
 
redakce SOS – Asociace, z. s.
 
 
 

SKONČIL DALŠÍ ROČNÍK BRNĚNSKÉ SENIOR AKADEMIE

Pro Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. je již příjemnou tradicí naše každoroční účast na úspěšném brněnském projektu Senior Akademie. Již dvanáctý ročník tohoto společného projektu Městské policie Brno, Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje začal již v září roku 2017, poslední ze čtyř našich přednáškových bloků se uskutečnil v měsíci březnu 2018.

Senior Akademie je speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání (obdoba Univerzit třetího věku) určený seniorům. Společně s Městskou policií  se ho účastní i naše organizace SOS-Asociace, z.s. Předměty studia jsou orientovány na témata kriminálních, pořádkových, dopravních, požárních  a dalších rizik, která seniory v současné společnosti ohrožují. V průběhu uplynulých deseti let se vzdělávací témata rozšířila o řadu předmětů, které zvyšují informovanost seniorské veřejnosti v problematice spotřebitelské, zdravotní, sociální, psychologické, či finanční. Odborní lektoři pomáhají posluchačům orientovat se ve složitých životních situacích.

Základní program, kterého se společně s naším partnerem (Městskou policií Brno) účastníme již řadu let, se orientuje se na problematiku „JAK SE NESTÁT OBĚTÍ“, a to hlavně různých podvodných prodejců, kteří používají klamavých až agresivních praktik při jednání a nabídkách svého zboží nebo služeb. V letošním ročníku Senior akademie jsme ve spolupráci s MP Brno měli celkem 12 hodinových přednášek na různá témata. věnovali jsme se např. telekomunikacím, reklamacím, podomnímu prodeji,potravinám, bydlení, cestování, distančním smlouvám, apod. Po každé hodině následovala diskuze s účastníky, otázky a odpovědi na různá témata. Přednášky jsme zakončili anketou s tajenkou, které se účastnili všichni přítomní. Vylosovaných 10 účastníků obdrželo drobné ceny. Potěšil nás velký zájem všech účastníků, kteří nám kladli mnoho otázek, které jsme na místě zodpovídali. Projekt Senior Akademie je již známý nejen u nás v ČR, ale i mimo naši zemi, což samo o sobě svědčí o jeho kvalitě.

Redakce SOS – Asociace, z.s.

 

Zde se můžete podívat na několik fotek z uplynulého ročníku 2017/2018:

SOS – Asociace na dalším ročníku Senior Akademie

Pro Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. je již příjemnou tradicí naše každoroční účast na úspěšném brněnském projektu Senior Akademie.  Již dvanáctý ročník tohoto společného projektu Městské policie Brno, Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje začal již v září letošního roku, první ze čtyř našich přednáškových bloků se uskutečnil v pondělí 4. prosince.

První přednáškovou hodinu seznámila naše předsedkyně Gerta Mazalová přítomné posluchače s historií SOS – Asociace a zejména s činností naší organizace. Druhou prezentaci na téma nejčastějších problémů spotřebitelů si připravil právník SOS – Asociace Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek. Jeho vyprávění na téma změny dodavatelů energií a energetických aukcí posluchače velmi zaujalo a přineslo i zajímavou diskuzi na toto téma. Jako poslední vystoupil v tomto přednáškovém bloku odborný právní poradce Josef Doubek, který se věnoval pro seniory velmi zajímavému tématu Spotřebitel pacientem.

Děkujeme Městské policii Brno za pozvání k účasti na projektu a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek,

Právník Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.