Menu

Členství

Chcete nás podpořit a získat i něco pro sebe? Staňte se naším členem!

Výhody členství:

 • možnost se objednat i mimo pracovní dobu poradny, je-li to organizačně možné
 • sleva ve výši 30 % na placené besedy pořádané SOS – Asociací, prodávané brožury apod.
 • nadstandardní poradenství – vzorové dopisy, pomoc při jejich sepsání
 • členský průkaz

Abyste mohli čerpat tyto členské výhody, stačí se stát naším sympatizujícím členem a zaplatit členský příspěvek ve výši dle Vašich možností, minimálně však 50 Kč. O výši ročního příspěvku si rozhodujete sami a můžete jej platit i měsíčně. Členský příspěvek můžete uhradit těmito způsoby:

OSOBNĚ
 • můžete nás navštívit na adrese Mečová 5, 602 00 Brno nebo v kterékoliv jiné naší osobní poradně, kde s Vámi odborný právní poradce vyplní dotazník a převezme od Vás osobně členský příspěvek
BANKOVNÍM PŘEVODEM
 • členský příspěvek můžete zaslat také převodem na číslo účtu 2600115708/2010
 • jako variabilní číslo uveďte datum narození v úpravě podle tohoto vzoru – např. pro datum narození 6. 4. 1951 je variabilní symbol 510406
 • Informujte nás prosím emailem o úhradě členského příspěvku, ať můžeme ještě před obdržením platby připravit Vaši členskou kartičku. Do předmětu zprávy uveďte „členský příspěvek“
V případě dotazů nás prosím kontaktujte na clenove@asociace-sos.cz
KORESPONDENČNĚ
 • členský příspěvek můžete zaslat také poštovní poukázkou typu A ve prospěch účtu 2600115708/2010
 • jako variabilní číslo uveďte datum narození v úpravě podle tohoto vzoru – např. pro datum narození 6. 4. 1951 je variabilní symbol 510406
 • do zprávy pro příjemce uveďte „členský příspěvek“

Členem se stáváte na dobu jednoho roku od zaplacení členského příspěvku (připsání platby na účet/zaplacení v osobní poradně). Členství lze následně prodloužit stejným způsobem.

Vaše jméno (vyžadováno)

Vaše příjmení (vyžadováno)

Adresa bydliště (vyžadováno)

Váš telefon (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Datum narození (vyžadováno)

Výše členského příspěvku (vyžadováno)
CZK

Pokud máte zájem o další informace o členství v SOS – Asociace, z.s. můžete se obrátit na emailovou adresu clenove@asociace-sos.cz.

 

SOS –  Asociace, z.s. zpracovává osobní údaje svých členů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a sdělené kontaktní údaje člena (adresa bydliště, telefon, e-mail), a to v souladu s relevantními právními předpisy, zejména s nařízením „GDPR“ (nařízení EP a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).

Odesláním členského příspěvku na bankovní účet podle podmínek uvedených výše, podáním členské přihlášky v osobní poradně či  vyplněním a odesláním členské přihlášky přes webový formulář výše projevujete své přání stát se sympatizujícím členem SOS-Asociace, z.s., souhlasíte se stanovami SOS-Asociace, z.s. a se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s členstvím v SOS-Asociaci, z.s. SOS – Asociace, z.s. osobní údaje svých členů zpracovává za účelem plnění svých právních závazků vůči členům dle stanov SOS – Asociace, z.s., za účelem evidence členů v neveřejném seznamu členů SOS – Asociace, z.s., vydání členského průkazu a za účelem plnění svých povinností dle příslušných právních předpisů (např. účetních). Osobní údaje svých členů SOS – Asociace, z.s. nepředává ke zpracování žádnému zpracovateli, ani třetí osobě, kromě plnění právních povinností SOS – Asociace, z.s. Člen SOS – Asociace, z.s. uvedený v seznamu členů má jako subjekt údajů právo požadovat na SOS-Asociaci, z.s. přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, opravu těchto údajů, jejich výmaz, popřípadě omezení zpracování; má též právo vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu. Při zpracování osobních údajů členů SOS – Asociace, z.s. nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Seznam členů SOS-Asociace, z.s. je průběžně aktualizován, a to vždy na konci každého kalendářního pololetí. Člen, který v době aktualizace seznamu členů SOS-Asociace, z.s. nesplňuje podmínky členství, bude z evidence členů vyřazen.