Menu

Členství

Chcete nás podpořit a získat i něco pro sebe? Staňte se naším členem!

Výhody členství:

 • získáte pravidelné informace o novinkách a nástrahách ve spotřebitelském prostředí
 • budeme Vás zvát na naše akce, besedy a veřejná vystoupení
 • budete přednostně odbaveni v naší elektronické poradně (možno podávat dotazy přes elektronický formulář)
 • budete si moci objednat konkrétní čas v našich 15-ti osobních poradnách, které v takto velké šíři poskytujeme jako jediní v ČR
 • přednostní odbaveni v našich 15-ti osobních poradnách
 • budeme Vám zasílat náš čtvrtletní magazín SOSák a pravidelné NEWSlettery
 • poskytneme Vám nadstandardní poradenství, poskytneme Vám vzorové dopisy a pomůžeme Vám při jejich sepsání
 • dostanete Členskou kartu, se kterou můžete veškeré výhody u nás čerpat
 • podpoříte naši činnost do budoucna

Abyste mohli čerpat tyto členské výhody, stačí se stát naším sympatizujícím členem a zaplatit členský příspěvek ve výši dle Vašich možností. O výši ročního příspěvku si rozhodujete sami a můžete jej platit i měsíčně. Členský příspěvek můžete uhradit těmito způsoby:

OSOBNĚ
 • můžete nás navštívit na adrese Mečová 5, 602 00 Brno nebo v kterékoliv jiné naší osobní poradně, kde s Vámi odborný právní poradce vyplní dotazník a převezme od Vás osobně členský příspěvek
VYPLNĚNÍM ČLENSKÉHO FORMUÁŘE
 • členem se stanete na základě vyplnění členského formuláře
 • na základě vyplnění formuláře Vám zašleme na email variabilní symbol a platební údaje
 • členský příspěvek můžete uhradit i okamžitě bankovním ský příspěvek můžete zaslat také převodem na číslo účtu  2600115708/2010, zvolte si variabilní symbol a informujte nás
  prosím emailem o úhradě členského příspěvku, ať můžeme ještě před obdržením platby připravit Vaši členskou kartičku. Do předmětu zprávy uveďte „členský příspěvek“
V případě dotazů nás prosím kontaktujte na clenove@asociace-sos.cz

Členem se stáváte na dobu jednoho roku od zaplacení členského příspěvku (připsání platby na účet/zaplacení v osobní poradně). Členství lze následně prodloužit stejným způsobem.

Vaše jméno (vyžadováno)

Vaše příjmení (vyžadováno)

Adresa bydliště (vyžadováno)

Váš telefon (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Datum narození (vyžadováno)

Výše členského příspěvku (vyžadováno)
CZK

Pokud máte zájem o další informace o členství v SOS – Asociace, z.s. můžete se obrátit na emailovou adresu clenove@asociace-sos.cz.

 

SOS –  Asociace, z.s. zpracovává osobní údaje svých členů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a sdělené kontaktní údaje člena (adresa bydliště, telefon, e-mail), a to v souladu s relevantními právními předpisy, zejména s nařízením „GDPR“ (nařízení EP a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).

Odesláním členského příspěvku na bankovní účet podle podmínek uvedených výše, podáním členské přihlášky v osobní poradně či  vyplněním a odesláním členské přihlášky přes webový formulář výše projevujete své přání stát se sympatizujícím členem SOS-Asociace, z.s., souhlasíte se stanovami SOS-Asociace, z.s. a se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s členstvím v SOS-Asociaci, z.s. SOS – Asociace, z.s. osobní údaje svých členů zpracovává za účelem plnění svých právních závazků vůči členům dle stanov SOS – Asociace, z.s., za účelem evidence členů v neveřejném seznamu členů SOS – Asociace, z.s., vydání členského průkazu a za účelem plnění svých povinností dle příslušných právních předpisů (např. účetních). Osobní údaje svých členů SOS – Asociace, z.s. nepředává ke zpracování žádnému zpracovateli, ani třetí osobě, kromě plnění právních povinností SOS – Asociace, z.s. Člen SOS – Asociace, z.s. uvedený v seznamu členů má jako subjekt údajů právo požadovat na SOS-Asociaci, z.s. přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, opravu těchto údajů, jejich výmaz, popřípadě omezení zpracování; má též právo vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu. Při zpracování osobních údajů členů SOS – Asociace, z.s. nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Seznam členů SOS-Asociace, z.s. je průběžně aktualizován, a to vždy na konci každého kalendářního pololetí. Člen, který v době aktualizace seznamu členů SOS-Asociace, z.s. nesplňuje podmínky členství, bude z evidence členů vyřazen.