Menu

Energie

letak2017Každý spotřebitel k zabezpečení základních lidských potřeb potřebuje v dnešní moderní době energii všeho druhu. Je jedno jestli bydlíte na vesnici, ve městě, v bytě nebo domě, energie potřebujeme všichni bez rozdílu. Všichni tedy někdy v životě musíme uzavřít nějakou smlouvu o dodávce energií a našim zájmem je, aby pro nás jako spotřebitele byla co nejvýhodnější.

Právní oblast energetiky je v současnosti předmětem zájmu mnoha spotřebitelů. Dodavatelé energií totiž hledají a vymýšlejí stále nové praktiky, jak na spotřebitele zapůsobit a jak si je získat. S tímto je ovšem spojené množství rizik, které nemusí spotřebitel vždy na první pohled rozeznat a může se dostat do těžkostí, které nepředpokládal. Dodavatelé dobře znají slabiny svých zákazníků a tak často nabízí, že se o vše postarají a že přechod k nim má jen samá pozitiva. Spotřebitel se tak často nestíhá divit, jak vzdáleny jsou tyto sliby realitě. Spotřebitelé jsou také vystavováni často praktikám dodavatelů, jako je například podomní prodej nebo prodej přes telefon a neznají svá práva k obraně proti takovémuto jednání. Po prvotním nadšení z nového dodavatele energie také často zjišťují, že slíbené služby nejsou v souladu s realitou. Často se to týká například zvýšení ceny energií.

Zajímáte se i Vy o to, kde můžete porovnat ceny dodavatelů energií, kdy můžete od smlouvy o dodávce služeb odstoupit bez jakékoliv sankce, na jaké praktiky podomních prodejců si máte dávat pozor a jaké možnosti Vám právo poskytuje v případě podpisu smlouvy o dodávce energií s podomními prodejci? Toto a mnohem více se dozvíte v této rubrice.