Menu

Energie

letak2017Každý spotřebitel k zabezpečení základních lidských potřeb potřebuje v dnešní moderní době energii všeho druhu. Je jedno jestli bydlíte na vesnici, ve městě, v bytě nebo domě, energie potřebujeme všichni bez rozdílu. Všichni tedy někdy v životě musíme uzavřít nějakou smlouvu o dodávce energií a našim zájmem je, aby pro nás jako spotřebitele byla co nejvýhodnější.

Právní oblast energetiky je v současnosti předmětem zájmu mnoha spotřebitelů. Dodavatelé energií totiž hledají a vymýšlejí stále nové praktiky, jak na spotřebitele zapůsobit a jak si je získat. S tímto je ovšem spojené množství rizik, které nemusí spotřebitel vždy na první pohled rozeznat a může se dostat do těžkostí, které nepředpokládal. Dodavatelé dobře znají slabiny svých zákazníků a tak často nabízí, že se o vše postarají a že přechod k nim má jen samá pozitiva. Spotřebitel se tak často nestíhá divit, jak vzdáleny jsou tyto sliby realitě. Spotřebitelé jsou také vystavováni často praktikám dodavatelů, jako je například podomní prodej nebo prodej přes telefon a neznají svá práva k obraně proti takovémuto jednání. Po prvotním nadšení z nového dodavatele energie také často zjišťují, že slíbené služby nejsou v souladu s realitou. Často se to týká například zvýšení ceny energií.

Zajímáte se i Vy o to, kde můžete porovnat ceny dodavatelů energií, kdy můžete od smlouvy o dodávce služeb odstoupit bez jakékoliv sankce, na jaké praktiky podomních prodejců si máte dávat pozor a jaké možnosti Vám právo poskytuje v případě podpisu smlouvy o dodávce energií s podomními prodejci? Toto a mnohem více se dozvíte v této rubrice.

Desatero obrany před šmejdy v energetice od ERÚ:

  1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější elektřinou či plynem by měla začít vlastní aktivitou, nikoliv iniciativou obchodníka. Jestliže se přesto rozhodnete s ním jednat, udělejte si alespoň rámcovou představu o tom, čeho chcete dosáhnout. Pomohou internetové srovnávače, jeden nabízí ERÚ: http://kalkulator.eru.cz/
  2. Vždy se ptejte, zda se bavíte  přímo s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem. Je v tom veliký rozdíl. Pro každého platí jiné právní předpisy, důležité rozdíly jsou zejména ve lhůtách pro odstoupení od uzavřených smluv. Dodavatel vlastní licenci na dodávky energií, zprostředkovatel jen nabízí (přeprodává) nabídky jednoho nebo více dodavatelů. Zprostředkovatel také může chtít exkluzivitu ke správě vašeho odběrného místa – pokud mu ji udělíte, vzdáváte se práva na vlastní volbu dodavatele po předem sjednanou dobu pod hrozbou sankce.
  3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, velmi pravděpodobně lže. Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury podomním způsobem apod. Stejné je to se zástupci distributorů, kteří sice kontrolují měřidla, energii ale neprodávají. Říká vám podomní prodejce, že přichází od vašeho současného dodavatele? Ať to dokáže. Nekorektní prodejci se často za velké dodavatele vydávají – osobně i po telefonu.
  4. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní prodejce zákaz porušil? Obraťte se na (městskou) policii.
  5. Volá někdo na váš telefon, píše na mail? Ptejte se, odkud má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodního sdělení. Jestliže souhlas nemá, hlaste jednání podnikatele na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Během telefonického hovoru se k ničemu se nezavazujte.
  6. Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých podmínek zdarma”. Známým příkladem zneužití „dárků” jsou LED žárovky nebo neplacené poradenství. Stačí vypovědět smlouvu ve lhůtě, kdy vám to energetický zákon umožňuje bez sankce, ale prodejce či zprostředkovatel vám „dárky”, zakoupené podle občanského zákoníku, zpoplatní.
  7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte „ano”, protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky. Pokud se přihlašujete do aukce, vybírejte takovou, která umožňuje finální nabídku nepodepsat (samozřejmě bez sankce).
  8. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc, přihlášku atp.), co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Pokud cokoliv nepochopíte, ptejte se. Teprve až všemu porozumíte, rozhodněte se, zda podepíšete.
  9. Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem neodkládejte, řešte je hned zpočátku. Jestliže dodavatel nereaguje nebo vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte, obraťte se na ERÚ. Jestliže jde o problém se zprostředkovatelem, pomoci může Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Pokud nevíte, s kým jste jednali, obraťte se na jeden z obou úřadů, podnět si předají.
  10. Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek.