Menu

Štítek: podomní prodej

SOS a Novinky Senior Pas – Jak se chránit před návštěvami a nabídkami podomních prodejců

V článku Novinek Senior Pas – “Jak se chránit před návštěvami a nabídkami podomních prodejců” radila Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s.

Více si můžete přečíst zde:

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Zlínský kraj varuje veřejnost před podomními prodejci energií

V článku na zlin.cz – Zlínský kraj upozorňuje veřejnost, aby lidé byli ostražití vůči podomním prodejcům energií, kteří se odvolávají na údajný požadavek kraje nabízet tyto služby jejich prostřednictvím.

Pokud jsou občané na pochybách, jestli neuzavřeli nevýhodnou smlouvu, mohou se obrátit na poradnu Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. ve Zlíně – kontakty: tel. 775 709 056 nebo e-mail: bilkova@asociace-sos.cz.

Více si můžete přečíst zde:

zlin.cz

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Nekalé praktiky prodejců energií na ČT1

V reportáži ČT1 – Události v regionech dne 19. 12. radila předsedkyně SOS – Asociace, z. s. Gerta Mazalová na téma “Nekalé praktiky prodejců energií, podomní prodeje, aukce a jak se chránit”. 

Na záznam se můžete podívat zde:

ČT1

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Oběť podomního prodeje

V článku na deník.cz se vyjádřil odborný právní poradce SOS – Asociace, z. s. Petr Gloc k tématu “Oběť podomního prodeje? Energetická firma to odmítá”.

Více si můžete přečíst zde:

deník.cz

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Jak se chránit před návštěvami a nabídkami podomních prodejců?

V článku Magazínu – Za krásnější Vimperk radila předsedkyně SOS – Asociace, z. s. Gerta Mazalová k tématu: Jak se chránit před návštěvami a nabídkami podomních prodejců?

 

 

 

Více si můžete přečíst zde:

MAGAZÍN – Za krásnější Vimperk

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Jak se chránit před návštěvami a nabídkami podomních prodejců?

Může se stát, že by můj stávající dodavatel energií bez předchozího upozornění vyslal svého zástupce ke mě domů? Jak by se měl případně prokázat?

Vyslat může, je jen na Vás, jestli ho pozvete domů nebo ne. Prokázat by se měl legitimací, ovšem často se setkáváme s případy, kdy podomní prodejci mají vizitky, které si sami natiskli v počítači. Nebo s případy, kdy spotřebitelům ukazují průkazky náležející jinému dodavateli, avšak velmi podobné, jako má jejich dodavatel. Prodejci by měli také respektovat zákazy podomního prodeje v obcích a městech, při jejichž porušení mohou být sankcionováni. Ovšem, pokud si jejich návštěvu předem vyžádáte sami, tak to zřejmě jako podomní prodej hodnoceno nebude.

Existuje nějaký přehled, ze kterého by se člověk dozvěděl, který z dodavatelů energií posílá k lidem podomní prodejce a který ne?

Žádný přehled neexistuje. Velké společnosti, které mají vlastní sítě, většinou nepoužívají tyto metody – se svými zákazníky komunikují buď písemně nebo přes internet.

Můžete jmenovat společnosti, které dle vašich poznatků používají nekalé praktiky při sjednávání smluv o dodávce energií?

My zpravidla nemůžeme jmenovat nepoctivé společnosti, dokud jim užívání nekalých praktik ve smyslu zákona nebylo prokázáno. Většinou jsou však již známé a najdete je i na stránkách státních dozorových orgánů, např. České obchodní inspekce, Energetického regulačního úřadu apod. Je také dobré se seznámit dopředu s internetovými a jinými recenzemi na ty společnosti, které podomní prodeje využívají.

Triky obchodních zástupců jsou víceméně známy, ale poradila byste třeba nějaký trik, jak se jich elegantně zbavit? 

Nejbezpečnější metoda je neotvírat a nepouštět si je domů. Jinak hrozí nebezpečí hlavně seniorům, kteří jsou slabší a zranitelnější stranou při jednání s těmito proškolenými prodejci, většinou podlehnou nátlaku, podepíší novou smlouvu, aniž si uvědomí, že mají ještě platnou starou a platí pak zálohy oběma. Setkáváme se s případy, kdy prodejci se chovají příjemně, ovšem jakmile je vpustí spotřebitel – senior do bytu, jsou až agresivní. Po podpisu vytrhnou smlouvu z ruky a spotřebitel ani neví, komu a co vlastně podepsal.
Také bych chtěla upozornit na některá rizika při energetických aukcích, kdy se spotřebitel zavazuje, že přijme toho dodavatele energií, který mu bude přidělen, ať se mu líbí nebo ne. V případě odmítnutí mu hrozí pak poměrně vysoké smluvní pokuty v řádech až tisíců korun.
A to nehovořím o nebezpečí, že pokud někdo chce vstoupit k Vám do bytu a představí se jako prodejce energií, nemusí se ve skutečnosti vůbec ani o žádného podomního prodejce jednat. Můžete narazit na řadu tzv. „tipařů“, či přímo zlodějů nebo násilníků, kteří domácnost vykradou a ještě mohou obyvateli bytu ublížit. Zvýšené riziko je hlavně u osamělých seniorů.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z. s.

“Neotevřít a volat policii.” Každá šestá radnice v Česku reguluje podomní prodej

Na Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. se lidé obrací s dotazy nebo stížnostmi na podomní prodejce téměř každý den. Jak se mají chovat, radí předsedkyně sdružení Gerta Mazalová v článku na iROZHLAS – Zprávy z domova.

 

 

 

Více si můžete přečíst zde:

Neotevřít a volat policii 

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Beseda v klubu seniorů v Brně na Václavské

 

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. se zúčastnilo besedy konající se v Klubu seniorů v Brně na Václavské 3, a to dne 31. listopadu 2017. Akce byla uspořádána v rámci projektu Bezpečný střed pro seniory ve spolupráci s městskou částí Brno-střed, které bychom tímto chtěli poděkovat za umožnění naší účasti na této pro seniory velmi přínosné akci.

Naše odborná právní poradkyně Michaela Černá v úvodu stručně seznámila posluchače s činností naší poradny, především s možností využít bezplatného osobního, telefonického či elektronického poradenství. Hlavním tématem přednášky byl podomní prodej. Dané téma se naše organizace snaží prezentovat v rámci své účasti na nejrůznějších besedách, veletrzích, ale například i v rozhlasovém vysílání, a to z toho důvodu, že se denně v rámci poskytování poradenství naši odborní právní poradci setkávají s neblahými následky podomního prodeje. Především bylo upozorněno na problematiku uzavření smlouvy o aukci energií, která se v současné době stává v rámci podomního prodeje velice populární. Pro zájem publika bylo po skončení tohoto bloku přidáno několik základních informací z oblasti péče o zdraví, především jak se snadno orientovat v mnohdy nepřehledně uvedeném složení potravin, na které látky si u takového složení dávat pozor a jak poznat zdraví prospěšná a škodlivá éčka. Na konci přednáškového bloku byl dán prostor pro osobní dotazy, kterého několik posluchačů využilo.

Michaela Černá,

odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.

 

Beseda v Klubu seniorů v Brně na Křenové

Mezi již tradiční aktivity našeho Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. patří přednášky na různá témata. Ať už se jedná o besedy, Senior Akademii, či prezentování činnosti SOS – Asociace na veletrzích, vždy se těchto významných událostí účastní některý z našich odborných právních poradců. V poslední době byla jednou z těchto událostí přednáška v rámci besedy konající se v Klubu seniorů v Brně na Křenové 39. Beseda byla uspořádána v rámci projektu Bezpečný střed pro seniory ve spolupráci s městskou částí Brno-střed, které děkujeme za umožnění naší účasti na této pro seniory velmi přínosné akci.

Úvodním slovem promluvila předsedkyně SOS – Asociace paní Gerta Mazalová, která stručně posluchače seznámila s programem přednášky a představila poradkyni, která se následně ujala slova. Odborná právní poradkyně Michaela Černá ve svém bloku prezentovala problematiku podomního prodeje, především pak rizika, která jsou s tímto prodejem spojena. Jak se proti podomním prodejcům bránit, jakým způsobem zacházet se smlouvou, kterou Vám prodejce předloží, a jakou cestu zvolit v případě, že danou smlouvu podepíšete a následně zjistíte, že jste udělali chybu. To vše se návštěvníci besedy dozvěděli. Druhou část besedy vedla sama paní Gerta Mazalová, která posluchače seznámila s rozdíly mezi smlouvou uzavřenou v kamenném obchodě a distanční smlouvou (tedy smlouvou uzavřenou prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku). Přednáškový blok paní Mazalová ukončila krátkým vstupem do oblasti životního prostředí, konkrétně jak si nejlépe poradit s tříděním odpadů, problematikou biopotravin, éček v potravinách, ekologicky šetrných produktů, apod.

 

Michaela Černá,

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.