Menu

Kupní smlouva

letak2017Koupě neboli kupní smlouva je soukromoprávní smlouva, při které se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Právní úpravu kupní smlouvy nalezneme v občanském zákoníku, konkrétně v ustanoveních § 2079-2183. Hned ze začátku je však zapotřebí si uvědomit, že smlouva není jen stránka papíru, kterou je nutné podepsat. I prostým “ano” nebo “souhlasím” do telefonu uzavíráte kupní smlouvu, stejně tak i koupí rohlíku v pekárně. Ne však vždy je zboží cenově srovnatelné s pečivem, proto je dobré pamatovat si pár rád, které vám pomohou, aby se draze zaplacená věc nestala spíše přítěží než radostí. 

Tip číslo jedna, nikdy vybírejte pod tlakem a nenechte se znervóznit např. frontou za vámi nebo praktikami telefonních či podomních prodejců. Vždy si vše pozorně předčtěte, včetně textu, který je psán drobným písmem, než kupní smlouvu podepíšete. Nebojte se ptát na informace o koupeném zboží, např. složení, ale také záruční dobu a způsob uplatnění reklamace. Vždy si vyžádejte doklad o koupi (účtenku), popř. záruční list. Obojí si pečlivě uschovejte pro případnou reklamaci. Důležitá je také záruční doba, jenž je doba, po kterou můžete zboží bezplatně reklamovat. Zákonem je záruční lhůta stanovena na 24 měsíců ode dne, kdy bylo zboží převzato od prodejce. U použitého zboží může být záruční doba zkrácena, maximálně však na 12 měsíců.

Jestliže jste zjistili vadu v záruční době, je nutné zboží reklamovat ihned po zjištění vady. Následné používání vadné věci by mohlo být důvodem k zamítnutí reklamace. Reklamovat můžete v kterékoliv provozovně daného prodejce, v němž prodejce prodává stejný sortiment zboží. K reklamaci nepotřebujete původní obal ani originální visačku, v podstatě nepotřebujete ani účtenku, pokud dokážete prokázat existenci právního vztahu i jinak, např. výpisem z účtu. Prodejce je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů od přijetí reklamace, pokud jste se nedohodli na lhůtě delší. V případě zamítnutí reklamace musí být zamítnutí řádně odůvodněno v reklamačním protokolu.

letak2017Může se také stát, že doma si po zvážení celé koupě uvědomíte, že o danou věc nemáte zájem. Je proto nutné si uvědomit, kdy od smlouvy můžete odstoupit a zboží vrátit. Pokud jste zboží koupili v kamenné prodejně, na odstoupení od smlouvy právní nárok nemáte, zde záleží pouze na prodejci, zda vám vyjde vstříc. Naopak na odstoupení od kupní smlouvy, a to ve čtrnáctidenní lhůtě, máte nárok v případě uzavírání smluv distančním způsobem (přes telefon či z e-shopu) a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory (podomní či pouliční prodej).

Na závěr lze podotknout opatrnost pří nákupu se slevou. Vždy si zjistěte, jestli je sleva opravdu výhodná. U výrazné slevy se nebojte zeptat na důvod zlevnění (mohlo by se jednat o vadu). V případě slevových portálu se pokuste najít recenze jak na poskytovatele služby, tak i na samotný portál.