Menu

Články

Na otázky Jihlavských listů odpovídá Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z. s.

Je v pořádku, že když pán odmítl firmu po telefonu, ještě za ním přijeli, a i když nic nechtěl, poslali mu rovnou dopis?

Je těžké dát úplně konkrétní odpověď, když neznáme všechny okolnosti případu, ale obecně není nic protiprávního na zasílání obchodních nabídek, samozřejmě, pokud by pán se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním osobních údajů nesouhlasil, mohlo by jít o porušení právních předpisů týkajících se osobních údajů, případně i agresivní obchodní praktiku, přičemž tyto prohřešky mohou úřady pokutovat.

Jak lidé poznají „energetické šmejdy“? Jak rozpoznat, že jde o firmu podvodnou a ne seriózní?

Spotřebitel po telefonu bohužel obvykle ihned sám nepozná, zda jde o podvodnou firmu, nebo o seriózního podnikatele. Existuje ale několik rad, na základě nichž se riziko, že uzavřu smlouvu s podvodníkem, výrazně sníží. Zaprvé radíme nikdy nejednat s nikým v případě, že prodejce je anonymní a spotřebitel neví, s kým jedná. Často se prodejci ani nepředstaví, nebo se vydávají za někoho jiného, to platí u telefonního i podomního prodeje. Pokud si tedy nejsem naprosto jistý, s kým jednám, doporučujeme raději jednání ihned ukončit. Druhým varovným signálem je to, pokud prodejce ihned nabízí úžasné slevy a výhody, místo kterých pak často platíme spíše pokuty a různé sankce za neuvážený podpis.

Jak je možné, že podvodné firmy získají údaje o lidech, ví jejich stávající dodavatele energie, spotřebu…?

Osobní data a údaje jsou velmi výnosným artiklem, proto se s nimi stále obchoduje, spotřebitelé často sami ani nevědí, co, kde a komu podepsali souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o různé slevové karty, průzkumy na ulicích, nákupy přes internet. Bohužel se v dnešní internetové době musíme smířit s tím, že naše údaje, ať chceme nebo ne, jsou do značné míry veřejné.

Existuje statistika, kolik podvodných společností v Česku operuje? Lze uvést jejich jména?

Taková statistika není, ale na webových stránkách Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a České obchodní inspekce (ČOI) najdete určité seznamy a také rady, jak se vyvarovat před riziky.  Jedná se ale nepochybně o desítky, možná stovky podobných subjektů, se kterými se v naší poradenské praxi setkáváme.

Monitorujete počet případů „napálených“ lidí – v Česku, potažmo v našem kraji Vysočina?

Naše poradny ve všech krajích, tedy i na Vysočině, radí všem spotřebitelům formou prevence, tedy besed, přednášek, školení, také na našem webu najdou spotřebitelé různé potřebné informace (www.asociace-sos.cz). Za rok 2017 jsme poskytli poradenství cca 16 tisícům spotřebitelů, konkrétní případy však bohužel vzhledem k předpisům o ochraně osobních údajů zveřejňovat nemůžeme.

Jak má člověk postupovat, když „se nechá napálit“.  Podepíše smlouvu, schválí zastupování… pak se mu to rozleží v hlavě, může od smlouvy ustoupit?

Samozřejmě může, podle občanského zákoníku je lhůta pro odstoupení od smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Pokud to spotřebitel stihne, nebývá obvykle s ukončením smlouvy problém. Dále je zde možnost výpovědi smlouvy, ale zde už je situace mnohem složitější a doporučili bychom spotřebitelům vyhledat odbornou pomoc, a to nejlépe v bezplatných osobních poradnách SOS – Asociace, z. s.

Je nabídka „energetických šmejdů“, kteří kontaktují zákazníky přímo u nich doma, podomní prodej? Ten bývá v řadě měst totiž zakázán, takže ti, kteří jej provozují, se dopouští přestupku a je možné na ně zavolat policii?

Návštěva v bytě spotřebitele je podomní prodej, je pravdou, že v mnoha obcích i městech je podomní prodej zakázán, což velmi vítáme jako dobrý krok do začátku. Prodejci se skutečně jeho porušením dopouští přestupku. Proto doporučuji ihned zavolat policii, která může udělit pokutu. Ovšem pozor na to, že pokud si spotřebitel pozve prodejce do bytu, pak už je to pozvaná návštěva, která se žádného přestupku nedopustila. Dále zejména pozor na to, že smlouva, kterou spotřebitel podepíše, je platná a samotný fakt, že je v místě prodeje podomní prodej zakázán, nemá na platnost smlouvy vliv!

Jaká je rada, jak ušetřit za energie – jak si vyjednat lepší cenu, bez toho, aniž bychom někomu „naletěli“?

Existují různé srovnávače na internetu i mnoho společností nabízejících zprostředkování prodeje energií. Z našich zkušeností je však nejdůležitější řídit se zdravým rozumem, dát na vlastní zkušenosti a zkušenosti okolí s konkrétními dodavateli a „neskočit“ ihned za každou nabídkou, která se na první pohled zdá výhodná. Mohlo by se nám to totiž značně prodražit.

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Na dotazy Hospodářských novin odpovídala Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z. s.

Jak velký problém je prodej padělků kosmetických výrobků přes internet?

Tato otázka souvisí s tím, že při nákupu přes internet si spotřebitel nemůže (tak jako v kamenném obchodě) přivonět třeba k parfému, srovnat kvalitu různých krémů a pleťových vod i jiných kosmetických produktů, popř. se přesvědčit o informacích o výrobci apod. Proto jsou spotřebitelé mnohdy při nákupu přes internet zklamaní, mají však možnost od spotřebitelské smlouvy uzavřené přes internet odstoupit do 14 dnů dle Občanského zákoníku. Úplně zvláštní kategorie je pak nákup na různých internetových tržištích či prostě přes různou inzerci, kde kupující nekupuje zboží ani od profesionálního prodejce, ale od jiné fyzické osoby (takto se mnohdy přeprodávají léky, což je opravdu velmi rizikové). Setkáváme se i s případy různých podvodných e-shopů, které nikdy nedodaly objednané a zaplacené zboží, byť tam se to netýkalo kosmetiky.

S kolika případy ročně se setkáváte?

Na Váš konkrétní dotaz – jak velký problém představuje prodej padělků přes internet – mohu odpovědět tak, že z hlediska problémů s nákupem přes internet, s nimiž se na naše bezplatné spotřebitelské poradny obracejí spotřebitelé, není tento problém nijak zásadní. Víme o tom, že se tento problém objevuje, ale není to nijak masové. Přesná čísla za loňský rok nemám k dispozici, ale jsou to spíše jednotky, max. desítky případů.

Jak se padělky do internetových prodejen dostávají?

To je asi otázka spíše na orgány státní správy, aby popsaly způsoby, jak se padělky dostanou do prodeje. Z našeho pohledu je tam podstatný spíše prvek lákání spotřebitele na nižší cenu.

Jak se proti tomu lze bránit?

Nakupovat u prověřených obchodníků, tj. zjistit si předem recenze. Nikdy neplatit u neznámého e-shopu zboží předem. V případě zjištění problému využít práva na odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem do 14 dnů od převzetí zboží dle § 1829 Občanského zákoníku.

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Dotazy spotřebitelů

Nekalé praktiky při prodeji energií – možné způsoby boje a aktuální metody prevence?

Nekalé praktiky se používají během celého roku. Nejčastější případy jsou při návštěvách podomních prodejců energií v domácnostech, účast na různých energetických aukcích nebo prostřednictvím telefonních nabídek různých produktů (holítka, potravinové doplňky, zázračné zdravotnické pomůcky, kapky do uší aj. druhy zboží). Prodejce je anonymní, spotřebitel řekne do telefonu slůvko „ano“ a tím potvrdí souhlas se smlouvou. Podpis smlouvy je třeba si dobře promyslet, nepodepisovat bez přečtení a rozmyslu.

V mnoha městech a obcích je sice podomní prodej zakázán, při porušení zákazu hrozí nemalé sankce a pokuty. Ovšem, když spotřebitel prodejce pozve do bytu, svého domu, už se jedná o pozvání a smlouva je bohužel platná. Proto, když podomní prodejce zazvoní u dveří, doporučujeme našim spotřebitelům rozhodně neotevřít a v případě, že je v dotyčné obci vyhláška o zákazu PP, tak zavolat policii. Jinak riskujeme nejen ztrátu finanční, ale také možné poškození zdraví, krádeže atd. Podomní prodejci se často vydávají za zástupce jiných větších společností, zneužívají cizí identitu, používají klamavých praktik – nabídky slev energií, jejich společnost zanikla a musí si přihlásit jinou nebo budou bez energie atd. V případě aukcí podepisují souhlas s přijetím přiděleného dodavatele (jinak přijdou sankce), event. důvěřiví lidé podepisují plné moci naprosto cizím lidem, kteří když už mají v rukou i jejich smlouvy, je pak často zneužívají.

Jaká je momentální situace, co je běžná praxe a s jakými praktikami se setkáváte?

Setkáváme se s praktikami, které jsou uplatňovány zejména na lidech nejvíce zranitelných, např. seniorech, zdravotně postižených (zneužívání jejich nemoci a potíží) i sociálně slabších rodin. Právě v předvánočním čase přibývá stále více hlavně telefonních nabídek různého zboží nebo služeb, proškolení pracovníci se snaží využít co nejvíce důvěřivosti převážně seniorů, ale i mladých lidí, které přesvědčují a přemlouvají k nákupu různých, většinou ne moc kvalitních, ale zato zázračných produktů, které vyléčí veškeré nemoci, zbaví je potíží apod. Smlouvu totiž můžeme uzavřít nejen přímo v obchodech, ale i prostřednictvím telefonu. Stačí vyslovit jen prosté ano a smlouva je prakticky uzavřena, protože i ústní smlouva je platnou smlouvou a jak je všeobecně známo, smlouvy se musí plnit.

Tímto způsobem spotřebitel uzavřel tzv. distanční smlouvu podle § 1820 Občanského zákoníku. Bohužel jsou to hlavně senioři, kteří si ani často neuvědomí, s kým tuto smlouvu uzavřeli a nemohou od ní tedy ani odstoupit do 14 dnů, jak jim zákon umožňuje. Nepamatují si ani, jestli jim poskytl prodejce do telefonu povinné informace ze zákona, které jim musí sdělit, pokud by tak neučinil, prodlužuje se lhůta na odstoupení od kupní smlouvy na 1 rok a 14 dnů. Nezbývá jim pak nic jiného, než smlouvu plnit, což znamená platit. Proto doporučujeme, aby se spotřebitelé neukvapovali a raději takové nabídky odmítali.

Jak postupovat, když se stanu obětí?

Nejlépe se obrátit na některou z našich poraden, které máme v 9 krajích ČR, kde můžeme spotřebitelům poskytnout odbornou právní pomoc. Ovšem pokud spotřebitel přijde již pozdě, jeho prodejce je v insolvenci nebo zmizí z internetu nebo neví, s kým vlastně v telefonu hovořil, prodejce je anonymní, pak je každá rada drahá.

Nejbezpečnějším způsobem je obezřetnost, dávat si pozor, nevpouštět do svého bytu, domu cizí lidi, kteří mohou způsobit nejen finanční problémy, ale také zdravotní – psychické. Podomní prodeje jsou sice v mnoha městech i obcích zakázané, ale když si prodejce pozveme domů, smlouva je bohužel platná a musí se plnit!

Gerta Mazalová,
předsedkyně SOS – Asociace, z. s.

Dotazy tisku zodpovídá naše předsedkyně Gerta Mazalová

S jakými problémy se na vás spotřebitelé v loňském roce nejčastěji obraceli?

Těch problémů bylo velmi mnoho a některé z nich byly i velmi neobvyklé. Mezi „evergreeny“ našich spotřebitelských poraden však patří dotazy týkající se především právní úpravy odstoupení od spotřebitelských smluv, zejména smluv uzavřených po telefonu či po internetu, např. nákupy v e-shopech. Dále se na nás spotřebitelé velmi často obraceli s dotazy, které se týkaly reklamací zboží a služeb všeho druhu. Např. v létě bylo hodně dotazů, které se týkaly reklamace zájezdů, celoročně pak spotřebitelé reklamují různé spotřební zboží, boty, ale i ojeté automobily. Bohužel se stále setkáváme i s vyloženě podvodným jednáním některých prodávajících. Pak se na nás obracejí spotřebitelé s reklamacemi různých rádoby zázračných přípravků, které vyléčí hned hluchotu, uberou za týden 20 kg apod. Je přímo neuvěřitelné, na co někteří podvodníci všechno přijdou. Považuji za velmi smutné, že se tito podvodníci obvykle zaměřují na důvěřivější spotřebitele, zejména seniory, pro které je mnohdy velmi obtížně uvěřitelné, že byli obelháni.

A je tam třeba nějaká změna oproti předchozím letům? Možná ubyly předváděcí akce, přibyly energetické aukce a internetové seznamky?

Předváděcích akcí skutečně ubylo. Bohužel se však mnozí podvodníci pouze přeorientovali a podle hesla „nemůžete přijít k nám, my přijdeme k Vám!“ začali zaměřovat své aktivity zejména do podomního prodeje. Mnozí senioři, kteří už byli svými blízkými, médii či spotřebitelskými organizacemi poučeni o podvodech na předváděcích akcích, se tak opět stali oběťmi podvodných praktik či dokonce trestných činů, když si důvěřivě do bytu pustili cizího člověka nebo rovnou dva. Proč ne, když jsou tak milí a příjemní? Netuší, že jsou to straky a lidský odpad, který se neštítí okrást i bezmocného starého člověka. Člověk, zvláště pokud žije sám, musí být v dnešní konzumní společnosti velmi obezřetný a domů si rozhodně nesmí pouštět cizí lidi. Ušetří si tak své zdraví, pozdější bezesné noci či ztrátu peněz.

Kromě výše uvedeného zaznamenáváme trvalý nárůst dotazů souvisejících s on-line životem celé společnosti. Nákupy v e-shopech jsou už pro mnoho lidí naprosto běžná věc, což ještě před několika lety rozhodně neplatilo. Mnohdy však překvapí, že i starší spotřebitelé využívají služeb různých on-line seznamek apod. Pak si přijdou stěžovat, že přišli o peníze a vysněná partnerka či partner nikde.

Dlouhodobě máme hodně dotazů týkajících se změny dodavatelů energií (tady se asi nedá hovořit o nějakém dramatickém nárůstu v minulém roce, ale těchto dotazů je opravdu dost). S tím souvisí různé energetické aukce, do nichž se spotřebitelé upisují s vidinou levnější elektřiny, aby pak zjistili, že za samotnou změnu dodavatele jsou povinni platit smluvní pokuty, které několikanásobně překročí údajnou úsporu. Změnou dodavatele se samozřejmě ušetřit skutečně dá, a ne málo, ale spotřebitelé by měli být při realizace této změny obezřetní a rozhodně nespoléhat na to, že někdo vše nezištně udělá za ně.

Máte nějaký konkrétní zajímavý případ?

Z poslední doby si vzpomínám např. na případ, kdy manželé plánovali zabít prasátko a paní, aby ušetřila za mrazák, objednala jej přes neznámý e-shop, který jej nabízel výrazně levněji. Bohužel zaplatila peníze předem, mrazák dodnes nepřišel, tak se pak prý modlila za krutou zimu a mráz, než seženou jiný. Radit něco v takovém případě už je docela problém, protože spotřebitelka měla být obezřetná předtím, než poslala peníze neznámo kam. Právní řešení samozřejmě existuje – odstoupení od smlouvy a vymáhání zaplacené kupní ceny zpět, ale zda se podaří peníze vymoci, je otázkou.

Nebo slečna, která si dala udělat permanentní make-up, řasy a obočí, se pak podívala do zrcadla a málem omdlela, když zjistila, že má obočí vytvarované do oblouku, jak to nosí klauni. Reklamovat i takovou službu samozřejmě lze, ale ty následky.

Paní (cca 65 let), která chtěla také ušetřit na kráse, si nechala podle fotografie mladé herečky udělat odstranění vrásek a omlazení obličeje metodou Botox/Face lift, ovšem pouze na dolní části obličeje. Když nám přišla se stížností na lékařku, ptala jsem se jí, proč si nenechala udělat celý obličej? Paní odsekla, že přece nekrade, nezaplatila už kvůli tomu jednou nájem a co druhý? To má skončit na ulici? Vysvětlila jsem jí, že si musí vybrat, buď bude běžnou paní, která bydlí v bytě nebo krásnou bezdomovkyní někde pod mostem. Nebyla spokojena s odpovědí, ale lékařka ji varovala. Podle mého názoru nemusím být mladá a krásná, ale třeba raději starší, hodná a příjemná. Mí vnuci by mě za tu krásnou rozhodně nevyměnili.

Kolik dotazů jste zhruba vyřídili za minulý rok?

Za minulý rok máme evidováno zhruba 16 tisíc podaných dotazů, většině spotřebitelům jsme dokázali pomoci, někdy přišli pozdě nebo neznali svého obchodního partnera-prodejce (telefonní nabídky), tam se pomoci nedalo. Někteří spotřebitelé možná neví, kde nás najdou, ale stačí se podívat na naše webové stránky, kde najdou veškeré informace (www.asociace-sos.cz).

A jakou byste dala radu spotřebitelům do nového roku?

Mít se rádi, pomáhat si navzájem, ctít svou rodinu, milovat své děti, předávat si lásku a věřit v dobré lidi, je jich více než myslíme. A hlavně zdraví, co jsou nám platné peníze, když si nemůžeme ničeho užít! Život je krásný i když to tak někdy nevypadá, važme si ho!

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z. s.
Bezplatná osobní poradna, Mečová 5, Brno 613 00

REKLAMACE ZBOŽÍ POŠKOZENÉHO PŘI PŘEPRAVĚ

Každý z nás se nejspíše někdy v životě dostal do situace, kdy nakupoval zboží na dálku. Ať už rozhodla nižší cena a pohodlí nákupu přes internet, nebo televizní nabídka, či zboží z prodejních katalogů. Zboží se rychle a pohodlně objedná a zákazníkovi stačí už jen počkat, než mu bude jeho objednávka doručena. Ve většině případů po doručení na zákazníka čeká radost z nového telefonu či parfému. Občas se ale stane, že zboží nedorazí v takovém stavu, jaký jsme si představovali. Přece jenom telefon s rozbitou obrazovkou nám moc dobře neposlouží a ani parfém nasáklý do dna papírové krabice se s námi asi nevydá na večeři s partnerem. Situace ale nemusí být vždy tak vážná, jak se může na první pohled zdát. Jak v takových případech postupovat, si řekneme v následujících větách.

Po příjezdu přepravce je vždy důležité balík pořádně prohlédnout, jelikož reklamace balíku viditelně poškozeného zvenčí je vždy problematická, pokud ho spotřebitel převezme. Pokud tedy balík jeví známky poškození, neměl by ho spotřebitel vůbec převzít.

V případě, že poškození zboží zjistíme až po otevření balíku doma, je nutné, aby spotřebitel zboží neprodleně reklamoval. Prodejce má posléze klasickou 30 denní lhůtu na vyřízení reklamace. Je také možné od smlouvy do 14 dní odstoupit. Často se stává, že prodejce nechce situaci řešit a vymlouvá se, že spotřebitel musí poškození reklamovat u přepravce. Spotřebitel není s přepravcem v žádném smluvním vztahu, nemůže tedy proti němu nárokovat vady z plnění. Vždy je nutné, aby reklamoval pouze u prodejce, ten už se musí s dopravcem zařídit podle svého. Také je důležité prodejce vždy o poškození zboží vyrozumět, určitě by neměl spotřebitel zboží pouze poslat zpět s tím, že chce odstoupit od smlouvy, může se totiž vystavit situaci, že prodejce bude namítat, že zboží poškodil sám zákazník, čímž by se spotřebitel mohl dostat do nepříjemné důkazní nouze, jelikož by zpětně jen velice těžko dokazoval, že zboží už bylo poškozeno. Také je vždy dobré vše řádně zdokumentovat, aby měl spotřebitel pro svá případná tvrzení důkaz.

Ivo Divila
odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.

Způsoby ukončení trvání závazků vzniklých ze smluv o zprostředkování prodeje energií

V předešlých článcích jsme často rozebírali problematiku smluv o zprostředkování dodávek energií (tzv. „aukce energií“). Seznámili jsme spotřebitele s různými úskalími tohoto typu smluv, a především jsme se snažili soustředit pozornost spotřebitelů i mimo ujednání o cenách na jiná, ne tak přetřásaná a možná i zdánlivě ne tak podstatná ustanovení. V následujícím článku jsme za předmět zájmu zvolili jednu ze skupin takových ustanovení. Představíme hlavní rozdíl mezi smlouvami uzavíranými na dobu určitou a na dobu neurčitou a různé způsoby ukončení trvání těchto smluv.

V případě, že spotřebitel uzavře smlouvu o zprostředkování energií distančním způsobem či mimo obchodní prostory a vzápětí zjistí, že je pro něj z nějakého důvodu nevýhodná, lze se ještě před podrobným zkoumáním doby jejího trvání a s tím souvisejících způsobů ukončení závazku chopit možnosti, kterou poskytuje § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v podobě odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.

V případech, kdy smlouvu již nelze ukončit pomocí zmíněného institutu odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, je radno se pustit do zjišťování doby trvání smlouvy, která může být určitá nebo neurčitá. Toto rozlišení je důležité zejména tehdy, pokud se týká dalšího z častých způsobů ukončení smlouvy, a sice výpovědi. Spotřebitel může většinu smluv o zprostředkování dodávek energií uzavřených na dobu neurčitou zrušit s odkazem na § 1999 občanského zákoníku ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem. Zde spatřujeme zásadní rozdíl mezi smlouvou uzavřenou na dobu určitou a smlouvou uzavřenou na dobu neurčitou, jelikož takováto možnost výpovědi pro smlouvy sjednané na dobu určitou zákonem stanovena není, a tak je dobrání se jejich konce před uplynutím doby trvání složitější a je třeba případně hledat jiné, specifičtější, cesty, které zákon předkládá.

Závěrem lze tedy připomenout, že kromě ustanovení o ceně by se spotřebitelé měli soustředit i na možnosti ukončení závazku, ať už ty zákonné, z nichž některé jsme výše vyzdvihli, nebo jiné, například sjednané stranami. V souvislosti s tím je potřeba mít na paměti, že zpravidla bude pro spotřebitele výhodnější sjednávat smlouvy na dobu neurčitou, jelikož v případě tohoto typu smluv existují ve většině případů dosažitelnější způsoby jejich zrušení.

Tomáš Zůbek
SOS – Asociace, z. s.

Reklamace vyúčtování telekomunikačních služeb

Domníváte se, že Váš účet za telefon neodpovídá tomu, jak ve skutečnosti služby využíváte? Nedostává se Vám telekomunikační služby, kterou platíte? Nevíte, co dělat, když se vyskytnou nepřesnosti ve vyúčtování těchto služeb?

Samozřejmě i vyúčtování telekomunikačních služeb lze reklamovat. Rozdíl proti reklamaci běžného zboží však spočívá v tom, že reklamace telekomunikačních služeb má zvláštní zákonnou úpravu, a to v zákoně č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Reklamace vyúčtování telekomunikačních služeb se pak týká zejména § 64 a § 129 tohoto zákona.

Je důležité mít na paměti, že se reklamace podává přímo u operátora. Forma reklamace není stanovená (lze ji tedy učinit e-mailem, poštou, telefonicky nebo osobně), je však třeba mít na paměti, že nejlepší způsob je takový, který umožňuje následně podání reklamace prokázat.

Lhůta stanovená pro podání reklamace je 2 měsíce od doručení vyúčtování poskytované služby, spotřebitel by však měl vyúčtování reklamovat bez zbytečného odkladu. Po 2 měsících právo reklamovat vyúčtování zaniká. Operátor pak musí reklamaci vyřídit do 1 měsíce od jejího podání (od doručení operátorovi). Tato měsíční lhůta se pak prodlužuje na 2 měsíce, pokud musí operátor věc řešit se zahraničním provozovatelem.

Je třeba mít na paměti, že i přes podání reklamace nezaniká spotřebiteli povinnost vyúčtovanou cenu uhradit. V případě uznání reklamace mu tato cena bude vrácena až následně. Tedy se zaplacením neotálejte, neboť pokud by reklamace nebyla úspěšná, navýší se vyúčtovaná částka o úrok z prodlení, případně další sankce. Pouze ve výjimečných případech může na žádost spotřebitele Český telekomunikační úřad rozhodnout o odkladu povinnosti zaplatit vyúčtovanou cenu.

Pokud operátor reklamaci uzná, je povinen spotřebiteli vrátit rozdíl v chybně vyúčtované ceně vrátit nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy reklamaci vyřídil. Je-li však reklamace neúspěšná a operátor ji zamítne, může spotřebitel, pokud s tímto nesouhlasí a na chybném vyúčtovaní trvá, podat návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace podle § 129 zákona o elektronických komunikacích. Tento návrh se podává u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), a to do jednoho měsíce ode dne, kdy byla reklamace zamítnuta. Stejný postup může spotřebitel uplatnit v případě, že operátor nestihne reklamaci vyřídit do výše uvedeného jednoho měsíce (resp. dvou v případě nezbytnosti komunikace se zahraničním poskytovatelem).

Není-li spotřebitel úspěšný ani u Českého telekomunikačního úřadu, může ještě podat opravný prostředek, tzv. rozklad, anebo věc řešit soudně. V takovém případě je třeba vzít v potaz, že pokud spotřebitel u soudu neuspěje, bude nucen hradit náklady soudního řízení, a to většinou i náklady druhé strany.

Vendula Kourková

Možnosti ukončení smluv o dodávkách energií

Jak je známo, smlouvu lze obecně zrušit zejména buď výpovědí, nebo odstoupením od smlouvy. Je velmi důležité pochopit rozdíl mezi těmito dvěma instituty, jelikož v případě, že spotřebitel zvolí špatný z nich, jeho jednání nemusí mít požadovaný účinek nebo dokonce může situaci spotřebitele zhoršit.

Odstoupení od smlouvy ruší závazek od počátku. S tím souvisí i povinnost obou stran vrátit již poskytnuté plnění. Výpověď na druhou stranu ruší závazek v momentě podání (nebo uběhnutí výpovědní doby). Tedy žádné plnění se nevrací, pouze se nepokračuje v jeho poskytování. Z praxe tedy například odstupovat od smlouvy na dodávku plynu po šesti letech trvání by nebylo fyzicky dost dobře možné, neboť jedna strana by musela „vrátit“ objem plynu dodaný za šest let a druhá hodnotu všech plateb za celé období. Zde například přichází v úvahu využít výpovědi. Oba instituty však můžeme užít pouze v případě, že nám to dovoluje zákon nebo ujednání smlouvy.

Vypovědět smlouvu o dodávkách energií lze zpravidla v případě, že jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. Další možnost výpovědi zavádí v § 11 odst. 3. zákon č. 131/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Zde je uvedeno, že spotřebitel může smlouvu, uzavřenou distančním způsobem (zejména přes telefon) nebo mimo obvyklé prostory určené k podnikání, vypovědět do 15 dnů od zahájení dodávek energie. Jinými slovy, pokud mi má dodavatel dodávat plyn od 1. 1. 2022, mám právo smlouvu vypovědět až do 16. 1. 2022. Dále lze smlouvu vypovědět vždy, pokud to dovoluje smlouva. Zde je však na místě zvýšená opatrnost, jelikož předčasné ukončení závazku bývá často dodavatelem sankcionováno.

Odstoupení od smlouvy je již z povahy tohoto institutu možno užít velmi omezeně. Zákon spotřebiteli dovoluje tohoto práva využít v případě, že byla smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo obvyklé prostory určené k podnikání. V takovém případě je možné od smlouvy ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, odstoupit do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Dále, zvýší-li dodavatel cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník ve smyslu § 11 odst. 5 zákona č. 131/2000 Sb., energetický zákon, oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data změny. Pokud však držitel licence oznámí spotřebiteli tuto změnu nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti a současně jej poučí o právu na odstoupení od smlouvy, má spotřebitel na odstoupení pouze deset dní. Dále lze samozřejmě od smlouvy odstoupit, umožní-li to smlouva.

Daniel Ondráček
odborný právní poradce SOS – Asociace, z. s.

Vánoční téma – zábavní pyrotechnika

Ke každoročním oslavám Silvestra neodmyslitelně patří večerní obloha rozzářená tisíci světly. Tato krásná podívaná však může být pokažena zraněními a dalšími nepříjemnostmi.

V dnešním díle Vánočního speciálu se podíváme na to, kdo může pyrotechniku prodávat, s jakým omezením a jaké typy zábavní pyrotechniky známe.

Zábavní pyrotechnika je dl. zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) taková pyrotechnika, která je určena k zábavním účelům.

Zábavní pyrotechnika se dělí do čtyř tříd podle stupně nebezpečnosti:

 • Do kategorie F1 patří velmi málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 15 let. Je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a lidí zpravidla minimálně 1 metr (na bezpečnou vzdálenost nesmí úroveň hluku přesáhnout 120 dB). Jako jedinou ji lze prodávat i ve stáncích na tržištích.
  – patří sem prskavky, fontánky na dorty, kapslíky do pistolí, bouchací kuličky, dýmovničky, motýlci, včelky a čmeláci

 • V kategorii F2 jsou zařazeny málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 18 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 8 metrů. Tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na omezených plochách. smí se prodávat jen v kamenných obchodech.
  – patří sem petardy, rakety, fontány, kulové pumy, kompakty, vulkány nebo římské svíce

 • Do kategorie F3 patří výrobky, představující středně velké nebezpečí. Jsou prodejné osobám starším 21 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně 15 metrů. I tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na otevřených prostranstvích. Prodávat se mohou pouze v kamenných obchodech.
  – patří sem dělové rány, malé italské pumy, ohňopády, různé druhy raket a vystřelovaných efektů nebo velké japonské slunce

 • Do kategorie F4 patří výrobky, představující velké nebezpečí. Používat je mohou pouze osoby s osvědčením o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky, které vydává Český báňský úřad, jako správní orgán v oblasti výbušnin.
  – patří sem létavice, dělové rány ohňostrojné, italské a kulové pumy

Zvláštní kategorií je pak divadelní pyrotechnika a ostatní pyrotechnické výrobky.

Pyrotechnický výrobek musí obsahovat informace o výrobci. Pokud není z Evropské unie, nesmí chybět ani informace o dovozci. Dále by měl být uveden název, druh a šarže nebo série pyrotechnického výrobku. Označena by měla být kategorie pyrotechniky (např. F2) a minimální věková hranice pro toho, kdo je oprávněn s ní nakládat. Dále je povinností u pyrotechniky uvádět čistý obsah výbušných látek, dobu použitelnosti a minimální bezpečnou vzdálenost. Každý schválený pyrotechnický výrobek musí být označen značkou „CE“ (Conformité Européenne) a opatřen českým návodem k bezpečnému použití.

Každý prodejce zábavní pyrotechniky je ze zákona povinen mít živnostenské oprávnění. Tato živnost je koncesovaná, což znamená, že je potřeba mít odbornou způsobilost a o udělení živnosti rozhoduje živnostenský úřad. Pyrotechniku tedy nelze prodávat bez povolení, které by mělo být zárukou určité fundovanosti. Údaje o tom, zda má Váš prodejce pyrotechniky oprávnění, naleznete zdarma v živnostenském rejstříku na internetu.

Spotřebitelům rozhodně doporučujeme nakupovat zboží ve specializovaných kamenných prodejnách, než na tržištích, kde hrozí navlhnutí prodávaných výrobků. Určitě se vyplatí připlatit a mít jistotu, že kupujeme kvalitní výrobek. Stánkový prodej je navíc omezen na prodej pouze kategorie F1.

Zdroje: 
Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů
Nařízení vlády č. 208/2015 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh
Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 542/1991 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

 

Lucie Kučerová, právní poradkyně SOS – Asociace, z. s.

Náhrada škody při poškození svěřené věci

Odřený lak, poškozený motor, promáčklá kapota auta nebo dokonce ukradené vozidlo z parkoviště servisu? Nejeden řidič již mohl být nepříjemně překvapen, pokud jeho vozidlo po vyzvednutí ze servisu vykazovalo nové škody. A tak se dostáváme k problematice náhrady škody vzniklé na převzaté věci.

Nejčastěji se s touto problematikou setkáváme, jak už jsme naznačili, právě při svěření vozidla servisu k opravě. Tento případ nám poslouží jako ukázkový model. Je důležité ale podotknout, že s obdobnou situací se můžeme setkat také např. při opravě elektroniky v servisu, úpravě oděvu apod. Představte si tedy, že jako spotřebitel přenecháte danému servisu vozidlo k opravě. Následně pak v rámci plnění smlouvy, která byla mezi spotřebitelem a servisem uzavřena, dojde na vozidle ke vzniku škody. Co nám v tomto případě říká zákon? Dle ustanovení § 2944 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, každý, kdo od jiného převzal věc, která má být předmětem jeho závazku (v našem případě vozidlo svěřené do servisu), nahradí její poškození, ztrátu nebo zničení, neprokáže-li, že by ke škodě došlo i jinak.

Z toho vyplývají práva spotřebitele na náhradu škody, která na vozidle vznikla v době po převzetí automobilu do servisu. Důležité je podotknout, že tato odpovědnost, v našem případě servisu, je objektivní. To znamená, že nezáleží, zda škodu způsobil přímo servis, nebo jiná osoba, které servis vozidlo předal. Nezáleží ani na tom, zda ke škodě došlo při plnění závazku autoservisu, při přepravě vozidla nebo skladování. V případě, že by nastaly pochybnosti, je povinností servisu prokázat, že by ke škodě došlo i v tom případě, že by vozidlo servis od Vás k opravě nepřevzal. K takové škodě může dojít např. následkem nepředvídatelné události (např. povodně), nebo příčinou může být skrytá vada způsobená výrobou vozidla aj.

Jak tedy postupovat v případě, že k takové škodě dojde? Obecně řečeno, záleží na samotné povaze škody. Důležité pro úspěšné uplatnění nároku je nutnost poškození hned zjistit a svůj nárok bez zbytečného prodlení uplatnit. Takové odhalení je snadné u vad zjevných, např. u poškození laku vozidla. Složitější situace nastává, pokud došlo k poškození opravou, které se projeví až následně při užívání vozidla. Za těchto okolností důkazní břemeno tíží poškozeného. Jinak řečeno, je na spotřebiteli, aby prokázal příčinnou souvislost. K tomu je velmi často zapotřebí znaleckého posudku nebo stanovisko jiného odborného servisu společně s fotodokumentací.

Cílem náhrady škody je uvést auto do původního stavu před vznikem škody. Jinak řečeno, autoservis odpovědný za škodu je povinen uhradit veškeré náklady na zajištění opravy vozidla. V případě, že došlo k tak závažnému poškození, kdy tedy např. vozidlo není nadále pojízdné, doporučujeme odstoupit od smlouvy pro závažné porušení a požadovat vrácení peněz za opravu. Dále je na místě požadovat zaplacení vzniklé škody. Co se týče způsobu náhrady škody, zpravidla se nahrazuje uvedením do původního stavu, tedy např. opravou. Pokud to ale poškozený žádá, je možné také uhradit škodu v penězích. Pak se výše škody na věci vystavuje z obvyklé ceny v době poškození. Je nutno také zohlednit náklady na obnovení nebo nahrazení funkce věci, které musí poškozený účelně vynaložit.

Závěrem bychom rádi uvedli některá doporučení. Aby spotřebitel předešel problémům v případném dokazování, je na místě při předávání vozidla do servisu věnovat pozornost předávacímu protokolu. V tomto protokolu by měl být uveden bezvadný a funkční stav vozidla, bez vnějších poškození apod., případné vady by zde měly být přesně popsány. Zvýšená obezřetnost spotřebitele tak může být záchranným lanem při případných sporech o náhradě škody.

Helena Halířová
SOS – Asociace, z. s.