Menu

Telekomunikace

letak2017

Každý spotřebitel má dnes mobilní telefon či alespoň pevnou linku. Telefonování však nepřináší pouze užitek, ale mnohdy také starosti a nepříjemnosti. Spotřebitelé se často musí bránit nesprávnému vyúčtování, musejí platit vysoké smluvní pokuty v případě výpovědi či odstoupení od smlouvy nebo uzavírají smlouvy s ústním příslibem výhodných podmínek, které však nemají oporu v písemné smlouvě. V oblasti telekomunikací taktéž působí podvodníci, kteří lákají spotřebitele k telefonátu na linku se zvýšenou tarifikací za účelem sjednání smlouvy, aniž by na sazbu za minutu volání byli upozorněni, přičemž k uzavření smlouvy nakonec samozřejmě nedojde.

Chtěli bychom Vás v této sekci informovat o Vašich právech a povinnostech v oblasti telekomunikací a taktéž o praktikách telekomunikačních společností, před nimiž je nutné mít se na pozoru.