Menu

Mediální vystoupení

PROHŘEŠKY PŘI OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN

Břetislav Martínek ze Sdružení na obranu spotřebitelů – Asociace, z.s. mluvil v poradně Apetýt Českého rozhlasu Brno o tom, jaké jsou nejčastější prohřešky při označování potravin a jak potraviny správně reklamovat.

PRODEJCI ENERGIÍ OPĚT ÚTOČÍ NA SPOTŘEBITELE

Přečtěte si článek Českolipského deníku o tricích podvodných prodejců energií, v němž najdete i vyjádření naší předsedkyně paní Gerty Mazalové.

SOS – ASOCIACE O DVOJÍ KVALITĚ POTRAVIN

Evropská komise vyhověla zemím ze střední a východní části Evropské unie, které žádaly zákaz dvojí kvality potravin. Směrnice o nekalých obchodních praktikách bude podle návrhu Komise nově jednoznačně uvádět, že je nezákonné nabízet na trzích v různých zemích EU identicky vyhlížející produkty s výrazně rozdílným složením. Přečtěte si článek na webových stránkách České televize, kde najdete i naše vyjádření.

POZOR NA LED ŽÁROVKY ZDARMA

Výhodné podmínky a úsporné žárovky jako dárek získáte za změnu dodavatele energie. Pokud ovšem zjistíte, že nabídka tak výhodná není a od smlouvy odstoupíte, firmy po vás budou chtít za úsporné žárovky tisíce korun. Přečtěte si článek na webu Aktuálně.cz, kde najdete i vyjádření naší předsedkyně paní Gerty Mazalové.

 

Redakce SOS – Asociace, z.s.

SOS a Černé ovce – Pojištění telefonu

V pořadu České televize „Černé ovce“ se diváci mohli dozvědět zajímavosti o možnostech pojištění telefonů. Vyplatí se pojistit si mobilní telefon proti krádeži, náhodnému poškození a podobně? Podle našich zkušeností příliš ne. K tématu se v reportáži vyjádřil i právník Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s., Mgr. Tomáš Palla. Na záznam se můžete podívat zde:

Pojištění telefonu

 

Redakce SOS – Asociace, z.s.

K POTŘEBNOSTI PRÁVNÍ ÚPRAVY HROMADNÝCH SPOTŘEBITELSKÝCH ŽALOB

Vláda projedná na svém zasedání dne 4.4. 2018 návrh věcného záměru zákona o hromadných žalobách připravený Ministerstvem spravedlnosti ČR. S ohledem na to se problematika hromadných žalob dostala logicky do hledáčku mnoha médií, která se tak zajímají i o názory SOS – Asociace, z.s. k navrhované právní úpravě. Proto jsme se rozhodli zveřejnit několik poznámek k tomuto tématu i touto formou.

Samotný návrh věcného záměru představený ministerstvem bude naše organizace sledovat a v dalších fázích též připomínkovat. S ohledem na počáteční fázi legislativního procesu se však může finální podoba věcného návrhu i paragrafového znění od současného návrhu značně lišit. Proto se naše vyjádření nyní omezuje primárně na samotnou potřebnost hromadných žalob v českém právním řádu.

Hromadné žaloby ve spotřebitelských věcech v našem právním řádu už nyní zakotveny jsou, ovšem pouze jako žaloby o zdržení se protiprávního jednání dle § 25 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v aktuálním znění. V ČR však chybí mechanismus tzv. kolektivního odškodňování. Není tedy umožněno, aby jeden subjekt podal žalobu jménem skupiny osob poškozených stejným protiprávním jednáním. V případě hromadných žalob přitom tyto poškozené osoby samy nejsou účastníky řízení, ale z jeho výsledku následně profitují v podobě podílu na vysouzené náhradě škody. Nyní se musí každá poškozená osoba domáhat svého nároku na odškodnění sama, což zatěžuje soudní soustavu, prodlužuje délku řízení a zvyšuje jeho náklady. Mnoho spotřebitelů se navíc náhrady škody v bagatelních částkách vůbec nedomáhá, přitom takové škody mohou být z celospolečenského hlediska velmi vysoké. Stačí si představit, že nějaká obchodní společnost poškodí svoji protiprávní praktikou každého ze svých stovek či tisíců klientů o pár desítek či stovek korun. Jednotlivě se asi téměř žádný z takto poškozených spotřebitelů náhrady škody soudně domáhat nebude, z celospolečenského hlediska však mohla vzniknout škoda v nezanedbatelné výši, o níž se daná obchodní společnost protiprávně obohatila a získala tak na relevantním trhu neoprávněnou výhodu. A to jistě není ve veřejném zájmu.

Právě v důsledku toho, že právní úprava kolektivního odškodňování v ČR chybí, vznikaly a stále vznikají různé projekty na komerční bázi slibující vymožení náhrady škody ve sporech, které jsou pak laicky označovány za hromadné. Tyto projekty se snaží suplovat chybějící zákonnou úpravu smluvním ujednáním se spotřebiteli, což považuje SOS – Asociace, z.s. za určité riziko pro spotřebitele. Spotřebitelé totiž mohou být nalákáni do nejrůznějších komerčních projektů, které slibují získání odškodnění v mediálně vděčných kauzách, jako byla např. v minulosti kauza bankovních poplatků, či v současné době kauza dieselgate. Spotřebitel, který by se chtěl do takového projektu slibujícího hromadné odškodnění zapojit, by si měl vždy uvědomit, že účastníkem řízení se všemi právy a povinnostmi musí být podle současné úpravy on sám, byť může být v řízení samozřejmě zastoupen. Proto by si měli spotřebitelé vždy velmi pečlivě prostudovat smluvní dokumentaci s daným subjektem, který nabízí, že se pro poškozené spotřebitele stane při vymáhání jejich „zástupcem“ a všechno za ně zařídí. Jedná se obvykle o obchodní společnost, která si pak dále najímá pro zastupování v řízení advokátní kanceláře. Pozornost je třeba věnovat zejména tomu, kdo má hradit náklady řízení, jak bude distribuována případně vymožená náhrada škody a jaké náklady či jakou provizi si za svou činnost vezme samotný zástupce. Právě v důsledku chybějící právní úpravy kolektivního odškodňování se totiž může snadno stát, že při úspěchu spotřebitel nedostane veškerou vysouzenou částku, a naopak při neúspěchu ve sporu že bude muset náklady řízení uhradit sám spotřebitel. Ostatně negativní zkušenosti mají již někteří klienti právě v rámci kauzy bankovních poplatků.

Z výše uvedeného je tedy patrné, že přijetí právní úpravy hromadných žalob je z hlediska české praxe skutečně potřebné. Přípravy nové právní úpravy jsou teprve na začátku. Zatím jsou reakce odborné veřejnosti spíše rozpačité, neboť z návrhu věcného záměru je patrná velká snaha přenést do našeho právního řádu instituty právní úpravy z USA, ačkoliv by bylo jistě možno se více inspirovat úpravami evropských států, které mají k našemu právnímu řádu historicky blíže. Ať už však finální podoba právní úpravy hromadných žalob v ČR bude vypadat jakkoliv, SOS – Asociace, z.s. pevně věří, že tato úprava bude zejména funkčním nástrojem, který posílí ochranu spotřebitelů v ČR. O to se bude naše organizace rozhodně zasazovat.

 

V Brně dne 3.4. 2018

Redakce SOS – Asociace, z.s.

 

Vyjádření Mgr. Tomáše Pally, vedoucího osobní poradny SOS – Asociace, z.s. v Praze, k dané problematice jste mohli v nedávné době nalézt např. v deníku Právo, nebo v reportáži Českého rozhlasu. 

BLESK A SOS – ASOCIACE O PODVODNÝCH PRAKTIKÁCH ŠMEJDŮ

Podvodníci, kteří nabízejí doplňky stravy, si hledají nové způsoby na zisk důvěry nepozorných spotřebitelů. Jedním z nich je i nabízení kloubních přípravků, při kterém se zaštiťují Státním zdravotním ústavem. Instituce před pochybnými telefonáty varovala už v prosinci minulého roku, to ale prodejce neodradilo a telefonáty pokračují dál. Podle předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Gerty Mazalové ovšem nejde o nic neobvyklého, podobně se prodejci snaží zneužít například i jména velkých společností. Celý článek si můžete přečíst zde:

TELEFONNÍ NABÍDKY

Redakce SOS – Asociace, z.s.

V ČESKÉM ROZHLASE O PODOMNÍM PRODEJI

Podomní a pochůzkový prodej už reguluje víc než 1000 obcí a měst v Česku. Podle informací Svazu měst a obcí každoročně přibývají nové zákazy asi na stovce dalších míst. Bohaté zkušenosti s podomním prodejem a problémy spojenými s touto praktikou máme i z poraden našeho Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace. Pro webové stránky Českého rozhlasu se k tomuto tématu vyjádřila i naše předsedkyně Gerta Mazalová. Celý článek si můžete přečíst zde:

REGULACE PODOMNÍHO PRODEJE

Redakce SOS – Asociace, z.s.

V ČESKÉ TELEVIZI O TÉMATU LOVCŮ DOPRAVNÍCH NEHOD

Česká televize informovala o tom, že nehodové služby nesmí zneužívat systému a vydělávat na lidech, kteří bourali, nebo na pojišťovnách. Je to nemorální, rozhodl Ústavní soud. V přelomovém verdiktu se tak přiklonil na stranu České pojišťovny. Její klientka využila po autonehodě asistenční službu, která byla na místě nejdříve, a nechala auto odtáhnout a opravit. Firma opravila auto neoriginálními díly, pak žádala od pojišťovny vyšší náhradu. Pojišťovna ale odmítla zaplatit celou částku za servis ve výši zhruba 30 tisíc korun, zaplatila pouze 18 tisíc.

Ve svém nálezu ze dne 27. února 2018 se Ústavní soud vyjádřil k praktikám tzv. „lovců dopravních nehod“, jejichž podnikání označil za parazitování na systému povinného ručení. K tématu se pro televizní stanici ČT 24 vyjádřil i náš vedoucí právník Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek. Reportáž a následný rozhovor s naším právníkem můžete vidět zde: 

 

LOVCI DOPRAVNÍCH NEHOD

 

Redakce SOS – Asociace, z.s.

SOS – ASOCIACE V ČESKÉM ROZHLASE NA TÉMA REKLAMACÍ A DISTANČNÍCH SMLUV

V pořadu Apetýt Českého rozhlasu Brno odpovídala dne 20. února 2018 na dotazy posluchačů naše předsedkyně Gerta Mazalová. Záznam vysílání si můžete poslechnout zde:

 

APETÝT

 

Redakce SOS – Asociace, z.s.