Menu

Akce SOS – Asociace

Přednáška pro seniory

Spotřebitelské přednášky v předvánočním čase na Senior Akademii a v Jihočeském kraji

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. se s radostí účastní dalšího roku Senior Akademie, kterou každoročně pořádá Městská policie Brno. Naše první přednáška proběhla v Brně v areálu dopravní výchovy a vzdělání v pondělí 5. 12. 2022. Seniory, kteří se účastí vzdělávacího projektu Městské policie Brno jsme poučili o problematice kupních smluv, probrali jsme úskalí smlouvy o dílo a věnovali jsme se i otázkám nájmu. Další přednášky v rámci Senior Akademie se budou konat ve dnech 12. 12. 2022 a 9. 1. 2022.

V adventní čas proběhli také dvě besedy se spotřebiteli z Jihočeského kraje, které vedla Mgr. Alena Máčová. Dne 7. 12. 2022 se konala přednáška v Domě kultury v Milevsku pro Klub seniorů VZZV, z.s. a další přednáška se konala 8. 12. 2022 v klubovně Domova důchodců Tábor pro Kontaktní centrum pro seniory. Atmosféra na obou besedách byla velice příjemná a senioři z Jihočeského kraje se ukázali jako zvídaví spotřebitelé, kteří lektorce pokládali zajímavé dotazy.

Jsme rádi, že jsme se mohli setkat s příjemnými lidmi, kterým jsme mohli předat naše znalosti spotřebitelského práva a poučit je příklady z naší praxe. Doufáme, že jim nabyté informace pomohou ubránit se různým nekalým praktikám nepoctivých prodejců.

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

Přednášky s promítáním pro MP Brno – Senior Akademii v roce 2022/2023

Přednáška SOS - Asociace, z.s. - Senior Akademie 2021 - I. část -  Nejčastější dotazy spotřebitelů - YouTube

5.12.2022 – 9:00 -12:00 – Základní program Senior akademie – Práva spotřebitelů I.  – Areál dopravní výchovy a vzdělávání, Bauerova 7, Brno

12.12.2022 – 9:00 -12:00 – Základní program Senior akademie – Práva spotřebitelů II. – Areál dopravní výchovy a vzdělávání, Bauerova 7, Brno

9.1.2022 – 9:00 -12:00 – Základní program Senior akademie – Práva spotřebitelů III. – Areál dopravní výchovy a vzdělávání, Bauerova 7, Brno

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s.

Přednáška pro veřejnost na téma „Enviromentální povědomí “ 14.12.2022

Přednáška pro veřejnost na téma „Enviromentální povědomí“ 7.12.2022

Přednáška pro seniory na téma “ Spotřebitelské právo“

Pozvánka přednáška pro seniory „Reklamace, odstoupení od smlouvy“

Prověřeno seniory.

I v letošním roce jsme se podíleli na projektu Prověřeno seniory, kdy letos krom hodnocení vybraných subjektů byly zařazeny dvě novinky, a to:

  • Proběhla série přednášek pro seniory na téma Bezpečné nakupování pro seniory nejen v on-line prostředí, kde všech pět přednášek měl náš spolupracující advokát Mgr. Pavel Prokop. V rámci přednášek se věnoval nejen on-line nakupování, ale i úskalím, na které je vhodné dát si pozor a dále právům spotřebitelů obecně.
  • Vydali jsme Sborník zkušeného seniora, který je k dispozici na webové stránce projektu

Všechny informace o projektu naleznete na www.proverenoseniory.cz, kde také budou zveřejněny letos hodnocené subjekty. Sledujte webové stránky, ať víte, kde můžete bezpečně nakupovat.

Obrana spotřebitelů před tzv. šmejdy.

Dne 13.09.2022 proběhla přednášku v Seniorklubu na Ibsenova 2 na téma: Obrana spotřebitelů před tzv. Šmejdy.
Členové klubu byli poučeni o rizikách podomního prodeje, který je mimochodem na celém území Brna zakázán.
Dále o aktuálních rizicích při výběru dodavatelů energií.
Celá přednáška proběhla ve velmi přátelském duchu a těšíme se na další spolupráci.
Vaše
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

Prověřeno seniory přednáška

Tentokrát proběhl seminář na téma: Bezpečné on-line nakupování pro seniory v příjemném a novém prostředí SVČ Lampa v Bohunicích. Seminářem, jako vždy provedl advokát Mgr. Pavel Prokop z Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace. Děkujeme a těšíme se příště!