Menu

Akce SOS – Asociace

Pozvánka na vysílání z cyklu přednášek na téma „Největší problémy spotřebitelů“

K akci „Týden pro rodinu 2021“  jsme připravili  přednášky na témata, co by měl znát běžný spotřebitel, různé rady, jak využít svých spotřebitelských práv a také, co máte dělat, když se nákupy nevydaří podle Vašich představ. Jak se bránit proti podvodníkům, vyhnout se různým pokutám a jak bezpečně nakupovat pro sebe i své děti.Přežili jsme i nebezpečný kovid, dovedeme se vypořádat i se šmejdy, kteří zneužívají ty nejvíce zranitelné a to jsou nejen senioři, ale také mladé rodiny s dětmi. Hlavně děti, které jsou naše budoucnost a naděje musíme chránit a dbát o jejich zdraví a to jsou nejen potraviny pro miminka, ale i bezpečné oblečení, hračky, kočárky a ostatní zboží.Od května t.r. jsme již otevřeli všechny naše osobní bezplatné poradny v krajích, městach a obcích, které jsou připraveny Vám pomáhat.Těšíme se na Vás, protože osobní poradenství je naprosto nezastupitelné a  proto velmi důležité.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

Online přednášeka začíná 8.5.2021 o 11:00 hod na tomto odkazu:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-

Doporučujeme se přihlásit pár minut před, sledovat se dá i bez nutnosti instalovat aplikaci MS Teams přes volbu – „Sledovat na WEBu“.


Vouchery a jejich uplatnění – LEX Voucher versus Voucher

O této problematice hovořila naše vedoucí poradny v Praze Mgr. Alena Máčová dne 1. 4. 2021 v TV NOVA v pořadu Snídaně s novou. Pro předplatitele je možné rozhovor shlédnout na voyo.nova.cz.

Jaký poukaz na zájezd mám doma?

Od začátku pandemie uplynul již více než rok. Pandemie s sebou přinesla mnoho nových situací a problémů, na které nebylo možno dát jasnou odpověď. V prvních měsících byl v souvislosti s omezením pohybu zcela ochromen cestovní ruch a ani v letních měsících nebyla situace ohledně zájezdů do ciziny ideální. Statisíce spotřebitelů se tak ocitli v nepřehledné situaci, kdy nevěděli, jak mají postupovat dále. Zda je lepší své zájezdy doplácet, nebo zájezd raději v předstihu zrušit anebo zda není lepší přijmout lákavou nabídku cestovních kanceláří na vystavení poukazu, ve kterém budou jejich peníze zcela bezpečně uloženy.

Naše organizaceSdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. od začátku pandemie problematiky spojenou se zájezdy pečlivě sledovala a snažila se spotřebitelům, kteří se na nás obraceli, poskytovat jasné informace o nastalé situaci, dle kterých se mohli spotřebitelé rozhodnout, jakým způsobem budou vůči cestovní kanceláři postupovat. Spotřebitele jsme také poučili o tom, kdy mají právo na vydání poukazu dle zákona Lex voucher, kdy naopak musejí zaplatit CK stornopoplatky nebo kdy je nutné přijmout poukaz, který vydala sama cestovní kancelář.

Poukazy vydané dle zákona Lex voucher

Za nekonané zájezdy, které byly zrušeny z mimořádných a nevyhnutelných okolností, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu ať ze strany zákazníka nebo ze strany CK, mohly CK vydat zákazníkům tzv. Lex voucher. V případě těchto poukazů nemají zákazníci povinnost vybrat si jiný zájezd, a pokud se tak nestane, mají cestovní kanceláře povinnost vrátit peníze za zaplacené zájezdy ve lhůtě od 1. 9. 2021 do 14. 9. 2021. Na jaře minulého roku, kdy byl tento zákon přijat, se samozřejmě počítalo s tím, že v zimní sezóně 2020/2021 bude již situace ohledně koronaviru v pořádku a cestovní kanceláře budou pořádat své zájezdy bez větších omezení. To se ale bohužel nestalo, a proto budeme netrpělivě očekávat, jakým způsobem budou cestovní kanceláře po 31. 8. 2021 peníze svým zákazníkům vracet.

Poukazy, které vydaly samy cestovní kanceláře, a které se neřídí zákonem Lex voucher

Pokud zákazníci zrušili svůj zájezd v době, kdy ještě nebylo jasné, že se konkrétní zájezd nebude konat, odstupovali tak od smlouvy o zájezdu se zaplacením stornopoplatků, které byly často velmi vysoké. Aby zákazníci nemuseli tyto stornopoplatky platit, cestovní kanceláře jim nabídly vydání poukazů na částku, která byla za zájezd zaplacena. Protože zde při zrušení zájezdu ze strany zákazníků nebyly ještě dány podmínky pro to, aby bylo možné odstoupit bez stornopoplatků, nemohly zákazníci od cestovní kanceláře získat poukaz Lex voucher.

Rozdíl oproti poukazům od cestovních kanceláří a poukazu Lex voucher je především ten, že tyto první poukazy nejsou proplatitelné a je nutné je využít na náhradní zájezd, a to do konkrétního daného termínu, např. do konce roku 2021.

Současné problémy s poukazy

Naše rady a informace se bohužel nemohly dostat ke všem zasaženým spotřebitelům. V současné době, kdy se blíží další letní sezona a kdy se zákazníci cestovních kanceláří začínají zajímat o možnosti využití svých poukazů, ve kterých mají uložené nemalé finanční částky, se na nás začínají obracet především ti spotřebitelé, ke kterým se naše informace včas nedostaly. A proto bohužel přibývá stížností spotřebitelů, kteří teprve nyní s velkým úžasem zjišťují, že jim doma několik měsíců neleží poukaz Lex Voucher, ale poukaz, který vydaly samy cestovní kanceláře a které se řídí jen jejich podmínkami. Naše sdružení zastává názor, že pokud spotřebitel přijal díky nejasným informacím od cestovních kanceláří jejich poukaz, ačkoli měl právo na vydání poukazu Lex Voucher, měl by mu být poukaz Lex voucher vydán dodatečně. Situace v prvních měsících pandemie byla velice nejasná a informace, které cestovní kanceláře svým klientům poskytovaly, byly velice matoucí. Cestovní kanceláře se v této době snažili, aby zákazníci přijali poukaz, který je neproplatitelný a z kterého pro cestovní kanceláře plyne více výhod. Závazně rozhodnout a stanovit povinnost vydat dodatečně spotřebiteli poukaz Lex voucher může bohužel jedině soud.

Problémy, které smluvní vouchery přinášejí, spočívají v jejich omezené platnosti trvání. Situace ohledně coronaviru je bohužel stále velice špatná a mnoho zákazníků nebude chtít z obav o své zdraví a díky různým omezením, které panují v zahraničních destinacích, tyto poukazy v době jejich platnosti využít. Nastává tedy otázka, zda budou cestovní kanceláře prodlužovat platnost svých poukazů, nebo budou nutit své zákazníky odjíždět do destinací, kde je nutné nosit po celou dobu roušky, kde nebudou otevřeny restaurace, bary, muzea a další služby, jejichž využívání ke spokojené dovolené patří? Jak se k této situaci cestovní kanceláře postaví? Na závěr mi zbývá jen dodat, že naše sdružení doufá, že cestovní kanceláře se budou snažit svým zákazníkům vyjít co nejvíce vstříc.

Mgr. Alena Máčová

Vedoucí osobní poradny v Praze

On-line přednášky pro Senior Akademii Brno

Dne 1. 3. paní předsedkyně Gerta Mazalová a odborná právní poradkyně Martina Valášková prezentovaly první blok přednášek v rámci Senior akademie u Městské policie Brno. Prezentace byly z důvodů pandemie natáčeny jako video a následně byly zveřejněny. V rámci prvního bloku bylo představeno Sdružení obrany spotřebitelů, další část se věnovala podvodným prodejcům v době koronaviru a následně se prezentující věnovaly porovnání nákupů v kamenné prodejně a na internetu, celá přednáška byla prolínána tématem bezpečného nakupování.

Druhý blok bude probíhat dne 15. 3. stejnou formou. Odborná právní poradkyně Hana Ševčíková a naše právnička Mgr. Alena Máčová se zaměří na aukce energií a zájezdy v době koronaviru.

Naše asociace spolupracuje s Městskou policií Brno v rámci projektu Senior akademie již od roku 2008 a musíme dodat, že se vždy jednalo o výbornou spolupráci pod vedením pana Fialy.

Prevenci a osvětovou činnost považujeme za stejně potřebnou jako samotné právní poradenství ve chvíli, kdy už problém spotřebiteli vzniknul. Spotřebitel, který je upozorněn na časté triky prodávajících, který zná svá zákonná práva, se tak stává v dnešním světě silnějším, neboť nelze tak jednoduše zneužít jeho neznalosti. Naše organizace je proto velmi ráda, že se mohla do programu prevence zapojit.  

Martina Valášková, odborná právní poradkyně SOS-A, z.s.

Poradci SOS – Asociace, z.s. pro Vás nahrávali přednášky

P

Jakub Naiman, odborný právní poradce SOS-Asociace, z.s.

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. se běžně účastní různých přednášek, které zaštiťují jiné organizace, příp. pořádá i vlastní série přednášek. Nicméně v současné situaci není možné, abychom se společně potkávali ve větším počtu. Epidemiologická situace ovlivnila samozřejmě i dění v našich poradnách, denně můžeme přijmout k osobní konzultaci pouze omezené množství klientů, na druhou stranu se na nás více obracíte prostřednictvím e-mailu či telefonu. I tak v našich poradnách nezahálíme a snažíme se vymyslet, jak uskutečnit všechny naše běžné činnosti. Naši poradci se tedy ze zaplněných přednáškových místností přesunuli do nahrávacího studia a vytvořili pro Vás sérii nahrávaných přednášek.

SOS – Asociace, z.s. se v nedávné době totiž zapojila do projektu pořádaného Mendelovou univerzitou v Brně v rámci Institutu celoživotního vzdělávání MENDELu. Konkrétně se jedná o projekt SAFER 55+ v rámci Univerzity třetího věku MENDELU.

Během dvou týdnů naši poradci nahrávali obsah přednášek v prostorách Mendlovy univerzity v Brně. První přednášky vedla naše paní předsedkyně Gerta Mazalová, která především představila SOS – Asociaci, z.s. a zaměřila se také na nejčastější dotazy našich spotřebitelů. Naši odborní právní poradci pak přednášeli na témata: Kupní smlouva I. – reklamace zboží i služeb, nákup použitých věcí, nákupy na internetu; Spotřebitelské úvěry; Spotřebitel – pacient; Nájemní smlouvy; Potraviny a zdraví – nákup potravin, bezpečné potraviny, bio potraviny; Kupní smlouva II. – podomní prodej, telefonní nabídky, distanční smlouvy; Telekomunikace a energie; Dozorové orgány či Cestovní ruch. Tyto přednášky budou následně zdarma přístupné, a to zřejmě v průběhu května. O zveřejnění přednášek Vás samozřejmě budeme dále informovat i na našich webových stránkách.

Hana Ševčíková

Odborná právní poradkyně

Jakub Naiman, odborný právní poradce SOS-Asociace, z.s.

Projekt „PROVĚŘENO SENIORY“

Připravili jsme pro naše členy, seniory a širokou veřejnost spolu se Senior Pas a MPSV projekt „PROVĚŘENO SENIORY“. Tento projekt jsme zahájili na začátku roku 2020 a i přes nepřízeň různých opatření spojených s pandemií se nám podařilo dokončit jeho pilotní fázi.

Uvědomujeme si, že senioři jsou zvláště ohroženou skupinou seniorů, proto jsme se rozhodli spolupracovat na rozšíření této značky, díky které ní budou senioři vědět, že u daného subjektu nemusí mít žádné obavy využívat jeho služby… Tato značka je udělována zdarma, tudíž se nejedná o žádnou značku či certifikát, který si podnikatel koupí… Právě díky bezplatnému udělování značky nejsme závislí na držitelích značky a můžeme vůči nim uplatňovat spoustu povinností.

I přesto, že hodnocené subjekty byly velmi rozdílné (veřejné instituce, příspěvkové organizace, podnikatelské subjekty) snažili jsme se vytvořit katalog hodnotících kritérií tak, aby dosažené výsledky byly porovnatelné mezi jednotlivými subjekty. V jednotlivých hodnotících kritériích (přívětivosti k seniorům a oblasti obchodních podmínek) jsme nemohli vždy hodnotit všechny subjekty a právě proto jsme celkový bodový výsledek přepočítávali na percentil, abychom neznevýhodnili subjekty, které s ohledem na jejich činnost nebylo vždy možné hodnotit.

V rámci hodnocení jsme krom právních otázek hodnotili i bezbariérový přístup, velikost písma, atd… (prostě vše co naši senioři ocení).

Pokud chcete vědět, jak dopadli podnikatelé či veřejné instituce ve vašem okolí, můžete si vše najít na: www.proverenoseniory.cz

Na dotazy p. redaktora Drbohlava z týdeníku Květy v čísle 42/2020 odpovídala naše předsedkyně Gerta Mazalová.

Spotřebitele by mělo varovat už to, že podomní prodejci nerespektují vyhlášky měst a obcí, které podomní prodej zakazují -jejich seznamy najdete i na našich webových stránkách  www.asociace-sos.cz stejně jako informace o podomním prodeji a energošmejdech), dále naléhání, aby rychle podepsal nebo v telefonu odsouhlasil smlouvu. Prodej je sice v některých městech zakázán, ovšem jakmile si spotřebitel prodejce vpustí domů, už se jedná o návštěvu a smlouva je platná. Když už spotřebitel tuto chybu udělá, měl by prodejci sdělit, ať mu tu smlouvu nechá, že si ji v klidu prostuduje a poradí se třeba s dětmi, když odmítne, tak nic nepodepíšu.

Nejčastější se na nás obrací s nabídkami energií (elektřiny a plynu) od zprostředkovatelů, podomních prodejců, také telefonní nabídky. Nejvíce problémů se týká aukcí energií, kde se prakticky téměř vždy jedná o případy, kdy spotřebitel uzavřel buď po telefonu nebo při podomním prodeji smlouvu o aukci energií, přičemž mu byly při uzavírání smlouvy dle sdělení spotřebitelů uvedeny nepravdivé informace, tedy byl uveden záměrně v omyl. Navíc se nám množí případy předávání ihned po nezaplacení několikatisícových pokut vymahačům, často pod hlavičkou advokátních kanceláří, množí se i hrozby exekucí, což spotřebitele pochopitelně vyděsí. Přitom mnozí podepsali i několik smluv, takže pokuty jsou i v desítkách tisíc korun

Energošmejdi se zaměřují na nejvíce zranitelnou skupinu, tzn. starší, nemocné, osamělé seniory, kteří jsou naprosto bezbranní a  musí čelit převapením ve vlastní  domácnosti, kde nečekají tak silný nátlak, kterému se sami neubrání.

Bohužel i v této těžké koronavirové době se najdou i takoví podvodníci, kteří se neštítí ničeho, ani využívat těch, kteří se ocitli bez zaměstnání, matek samoživitelek a dalších, kterám nabízejí práci přes internet ( napřed samozřejmě požadují zaplacení tzv. „vratných záloh, které ale nevrátí), různé drahé a „naprosto bezpečné“ roušky, které lze objednat, platby předen už nikdy neuvídíte, stejně jako roušky.

Poslali jsme již 1.4. 2020 žádost na všechna ministerstva, hlavně na MPO ČR ( ministerstva i zdravotnictví to údajně posílala také na MPO), obě komory parlamentu ( kterou najdete, stejně jako všechny naše tiskové zprávy i  na našich webových stránkách). Bohužel jsme sice dostali odpovědi, které byli naprosto nic neříkající a neurčité, situace se údajně zlepšila a proto nelze naši žádost řešit.

V současné době se situace rozhodně nelepší, spíše naopak, proto budeme žádost opakovat , ale ve výsledek příliš nevěříme. Podnikatelské loby je velmi silné a podomní prodeje vynášejí, je to navíc velmi bezpracný a jednostraně výhodný obchod se strachem občanů.

Překvapující na tom je, že v době, kdy se i příbuzní rodin kontrolují a měli by své návštěvy omezit na nejmenší možnou míru, do rodin klidně chodí nezvaní a neznámí hosté, kteří rozhodně nemají ani testy a klidně možná roznášejí koronavir, nikomu to ale zřejmě nevadí.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, zs.s

BESEDA V DOMOVĚ SENIORŮ PŘÍBOR

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 jsme uskutečnili přednášku pro seniory v Domově Příbor. Na témata reklamací, obchodních smluv, spotřebitele – pacienta a další přednášela naše paní předsedkyně Gerta Mazalová.

Děkujeme paní ředitelce Domova Příbor Mgr. Kamile Demlové za zajištění této akce. Byli jsme velice mile překvapeni nejen příjemným prostředím, ale i velice milým přístupem zaměstnanců k seniorům v průběhu celé přednášky. Nemohly jsme přehlédnout, že si zde našich seniorů váží a snaží se jim zpříjemnit každou volnou chvíli.

Jak nám bylo sděleno, úroveň poskytování pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji je mimo jiné dána i vysoko nastavenou laťkou zřizovatele, tedy kraje, a osobní angažovaností pana náměstka pro sociální oblast Bc. Jiřího Navrátila, MBA.

Foto z přednášky

redakce, SOS-A, z.s.

TISKOVÁ ZPRÁVA – Projekt „Prověřeno seniory“ bojuje proti nekalým obchodním praktikám

V současnosti se stále častěji setkáváme s obchodními subjekty, které nesplňují standardní procesy prodeje. Někteří prodejci pouhou neznalostí, jiní se účelově snaží vydělávat na emocích slabších, především seniorů.

Nový projekt „Prověřeno seniory“ má za cíl zastavit nekalé a stále se zlepšující obchodní praktiky a poskytnout lidem důchodového věku sumář plnohodnotných informací, včetně iluzorní mapy důvěryhodných prodejních subjektů.

Cílovou skupinou projektu jsou, jak již název prozrazuje, osoby seniorního věku, které nejsou ve svém věku již dostatečně edukováni v moderní obchodní gramotnosti.

S nově vznikajícím projektem „Prověřeno seniory“ spolupracuje také Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. Organizace se zabývá hloubkovými průzkumy trhu, přičemž veškeré nedostatky a závady reportuje státním dozorovým orgánům, jako je Česká obchodní inspekce nebo Státní zemědělská potravinářská inspekce.

Gerta Mazalová za Sdružení  obrany spotřebitelů o nové metodice prohlásila:

„Toto je projekt, který jsme vytvořili společně za spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí, které to zakrývá svou záštitou. Projekt má za úkol sdělovat, jak se jednotlivé subjekty (prodejny, prodavači, podnikatelé) chovají a přistupují ke spotřebitelům, hlavně tedy seniorům, zejména pak velikosti písma (aby vše mohli přečíst) a přístupem do prodejny (aby někde neuklouzli).“

Kromě zákaznického přístupu zkoumá komise také korektnost obchodních podmínek a další zákonem dané podmínky prodeje. Analyzované subjekty budou hodnoceny bodovým systémem, který bude znázorněn jednoduchými palci nahoru. Čím více palců nahoru, tím samozřejmě lepší hodnocení.

Pozitivně ohodnocený subjekt získá označení „Prověřeno seniory“, které může hrdě využívat ve svých marketingových materiálech a zároveň bude uveden na oficiálním webu projektu. Značka je udělována po limitované období jednoho roku.

„Zájem je přímo obrovský. Volají nám podnikatelé, že chtějí, abychom právě jejich subjekt překontrolovali a udělili jim to hodnocení, protože díky účasti Ministerstva práce a sociálních věcí je udělování značky „Prověřeno seniory“ nyní zcela zdarma,“ vyjádřila se o vysoké poptávce ze strany podnikatelů Gerta Mazalová. Už jen tento zájem prozrazuje, že bude projekt velice úspěšný a stane se osvětou v prodejní sféře.                   

Aktivity projektu „Prověřeno seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

V Brně, 17. 8. 2020

Projekt: Prověřeno seniory

Kontaktní email: info@proverenoseniory.cz

Nakupování aneb jak na to z hlediska práva, ČÁST 2 – ODPOVĚDI NA OTÁZKY POSLUCHAČŮ

V druhé části přednášky zodpovídá Mgr. Ondřej Zelenka ze Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. otázky posluchačů. Celou přednášku můžete sledovat zde

Prověřeno seniory

Projekt „Prověřeno seniory“ vznikl za spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí, Sdružení obrany spotřebitelů-Asociace, z.s. a spolku Senior PAS.

Tento projekt má za úkol sdělovat, jak se jednotlivé podnikatelské subjekty chovají a přistupují k seniorům, tedy zejména, zda jsou velikosti písma, přístup do prodejny, atd… v souladu s požadavky a potřebami seniorů. Podrobnosti o projektu, kde spotřebitelé – senioři najdou mapu obchodníků, kam se nemusí bát chodit nakupovat najdete  v rozhlasovém vysílání ČR Brno v pořadu Apetýt s naší předsedkyní Gertou Mazalovou.


Poradna s Gertou Mazalovou ze Sdružení obrany spotřebitelů-Asociace, z.s. o projektu Prověřeno seniory.
https://brno.rozhlas.cz/poradna-apetytu-8271537