Menu

Akce SOS – Asociace

Končí režim dodavatelů poslední instance pro klienty skupiny Bohemia Energy!

Spotřebitelům, bývalým zákazníkům společností ze skupiny Bohemia Energy, kteří ještě od DPI odebírají elektřinu, skončí režim „záchranné sítě“ 14. dubna 2022. U plynu to bude o tři dni
později, 17. dubna 2022. Termíny se ale krátí i těm, kterým v loňském roce dodávky ukončily další společnosti. Kompletní přehled jednotlivých režimů DPI je k dispozici na webových stránkách ERÚ.
Stále zbývá okolo 10 000 odběrných míst, která si nenašli nového dodavatel energií. Právě lidé, kteří nereagují na výzvy do dodavatelů poslední instance a zůstávají s dodávkami energií u nich,
mohou mít po ukončení režimu velké problémy. Část z nich se snaží dohledat třeba i úřad práce, jehož úředníci obcházejí domovy spotřebitelů, kterým hrozí odpojení dodávek energií od dodavatele poslední instance. Do snahy kontaktovat co nejvíce takto postižených lidé se zapojilo i Sdružením měst a obcí ČR, jehož členové se kromě šíření potřebných informací snaží sehnat „v terénu“ spotřebitele, kteří jsou z jakéhokoliv důvodu nekontaktní a dodavatelům se s nimi
nepodařilo spojit ani po několika měsících. Právě ti mohou být nejvíce ohroženi blížícím se odpojováním.
Zákazníkům, kteří neučinili potřebné kroky, hrozí, že jejich odběr energií po vypršení lhůty bude považován za neoprávněný a dodavatelé po nich budou vymáhat vzniklou škodu a odběrné místo od dodávky odpojí. A to platí i v případě, že řádně platí účty. Za neoprávněný odběr je považováno např. to, pokud odebíráte energii bez právního důvodu, anebo pokud právní důvod odpadl, což nastane právě v okamžiku, kdy po uplynutí zákonné lhůty nemáte žádnou smlouvu o dodávce energií, a přesto je odebíráte. Pokud se neoprávněného odběru dopustíte, jste povinni v penězích nahradit vzniklou škodu. Do té se budou počítat např. i náklady dodavatele, který bude zjišťovat, zda a jak velká škoda mu vznikla a který vám přijede odpojit plynoměr či elektroměr. Pokud není možné vzniklou škodu přesně určit a nedohodnete se s dodavatelem jinak, bude určena výpočtem podle obvyklé doby využití energií, a takový výpočet by vás mohl nepříjemně překvapit.
Při změně dodavatele nemusí být na prvních deset dní pohlíženo jako na neoprávněný odběr, pokud bude spotřeba uhrazena tím, kdo smlouvu s tímto dodavatelem uzavře právě během desetidenní lhůty. S tímto časovým rozmezím budou pracovat i dodavatelé poslední instance, ale
žádný další odklad již podle zákona možný není. Novým dodavatelem se pro vás může stát i váš dodavatel poslední instance, ale musíte s ní mít uzavřenou smlouvu.
,,Jestliže energie stále odebíráte od DPI, jedinou dobrou radou je, abyste co nejrychleji přešli na standardní produkt. Teď už nejde jen o vysoké ceny dodávek od DPI, o energie byste brzy mohli přijít úplně. Několik dní vám zabere ještě výběr nového dodavatele a také to, než si vás tento dodavatel převezme. Pokud víte o někom, kdo se v této situaci nachází, neprodleně ho o tomto informujte. Teď už skutečně není nač čekat“, říká předsedkyně SOS – Asociace, z.s., paní Gerta Mazalová.

Přednášky s promítáním pro MP Brno – Senior Akademii v roce 2022:

3.1.2022 – 9:00 -12:00 – Základní program Senior akademie – Práva spotřebitelů I.  – Areál dopravní výchovy a vzdělávání, Bauerova 7, Brno

10.1.2022 – 9:00 -12:00 – Základní program Senior akademie – Práva spotřebitelů II. – Areál dopravní výchovy a vzdělávání, Bauerova 7, Brno

17.1.2022 – 9:00 -12:00 – Základní program Senior akademie – Práva spotřebitelů III. – Areál dopravní výchovy a vzdělávání, Bauerova 7, Brno

24.1.2022 – 9:00 -12:00 – Základní program Senior akademie – Práva spotřebitelů IV. – Areál dopravní výchovy a vzdělávání, Bauerova 7, Brno

Po ukončení přednášek pro MP Brno je otevřena osobní poradna v Brně Mečová 5 pro spotřebitele od 13.00 -16.00 hodin.

Zkrácení pracovní doby osobního poradenství je nutné z důvodu rozpočtového provizoria do doby, než dostaneme příslib dotace z MPO ČR.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

Pravidelné školení poradců SOS-Asociace, z.s.

Pravidelné školení našich poradců proběhlo dne 21.10.2021 v 16 hodin v naší poradně, školitelka Mgr. Alena Máčová, další školení spojené se zkouškami  proběhne dne 25.11.2021 v 15.00 hodin opět v naší poradně s Mgr. Alenou Máčovou. Vysoká odbornost je podmínkou pro práci poradce v naší organizaci.
Předsedkyně SOS-Asociace, z.s. Gerta Mazalová

Vzdělaný senior, přednáška ve Kdyni 2.11.2021

Dne 2. 11. 2021 se ve Kdyni uskutečnila beseda a diskuse v rámci akce Vzdělaný senior, kterou pořádalo Doma ve Kdyni – centrum sociálních služeb, p.o.

Besedu na téma „Otázky a odpovědi ze spotřebitelského života“ vedl vedoucí poradny Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. z Plzně, pan Mgr. Ondřej Zelenka.

Besedu již od začátku provázela diskuse, kdy se pan Zelenka již v úvodu věnoval uzavírání smluv po telefonu a trikům, jako je například „módní a vycházková obuv“, antidatování smluv, nebo zabavování občanských průkazů na prodejních akcích.

Velká část přednášky, a především diskuse, byla zaměřena na energetické právo, zdražování energií, odstupování od smluv a otázek s tímto spojených. Spotřebitele, a seniory zvlášť, toto téma velmi zajímá, a to především z důvodu zásadního zdražování energií.

Celou besedu doprovázela velmi příjemná atmosféra, o kterou se pečovatelská služba zasloužila, ale především velmi příjemní senioři, které beseda a diskuse zajímala. Někteří si dokonce psali poznámky a zapisovali si odpovědi na své otázky.


Gerta Mazalová v Události, komentáře ČT24

Poslouchejte s námi, Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace hovoří na téma : Dopady kovidové a energetické krize na naše spotřebitele od 16min 15sec na odkaze:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/221411000371029

Přednáška SOŠPO Prostějov

Ve čtvrtek 07. 10. 2021 proběhla na Střední odborné škole podnikání a obchodu v Prostějově přednáška pro studenty čtvrtého ročníku, a to na téma ,,Spotřebitelské právo v praxi“. Na toto téma pohovořil odborný právní poradce prostějovské poradny Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. pan Boleslav Tomšík. Obsahem přednášky byly příklady z praxe, se kterými se v poslední době na všech našich pobočkách velmi často setkáváme. Na konci celé přednášky se dokonce někteří studenti osmělili a odbornému poradci položili několik otázek ohledně problémů, které se jim samotným přihodily.

Pozvánka na vysílání z cyklu přednášek na téma „Největší problémy spotřebitelů“

K akci „Týden pro rodinu 2021“  jsme připravili  přednášky na témata, co by měl znát běžný spotřebitel, různé rady, jak využít svých spotřebitelských práv a také, co máte dělat, když se nákupy nevydaří podle Vašich představ. Jak se bránit proti podvodníkům, vyhnout se různým pokutám a jak bezpečně nakupovat pro sebe i své děti.Přežili jsme i nebezpečný kovid, dovedeme se vypořádat i se šmejdy, kteří zneužívají ty nejvíce zranitelné a to jsou nejen senioři, ale také mladé rodiny s dětmi. Hlavně děti, které jsou naše budoucnost a naděje musíme chránit a dbát o jejich zdraví a to jsou nejen potraviny pro miminka, ale i bezpečné oblečení, hračky, kočárky a ostatní zboží.Od května t.r. jsme již otevřeli všechny naše osobní bezplatné poradny v krajích, městach a obcích, které jsou připraveny Vám pomáhat.Těšíme se na Vás, protože osobní poradenství je naprosto nezastupitelné a  proto velmi důležité.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

Online přednášeka začíná 8.5.2021 o 11:00 hod na tomto odkazu:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-

Doporučujeme se přihlásit pár minut před, sledovat se dá i bez nutnosti instalovat aplikaci MS Teams přes volbu – „Sledovat na WEBu“.


Vouchery a jejich uplatnění – LEX Voucher versus Voucher

O této problematice hovořila naše vedoucí poradny v Praze Mgr. Alena Máčová dne 1. 4. 2021 v TV NOVA v pořadu Snídaně s novou. Pro předplatitele je možné rozhovor shlédnout na voyo.nova.cz.

Jaký poukaz na zájezd mám doma?

Od začátku pandemie uplynul již více než rok. Pandemie s sebou přinesla mnoho nových situací a problémů, na které nebylo možno dát jasnou odpověď. V prvních měsících byl v souvislosti s omezením pohybu zcela ochromen cestovní ruch a ani v letních měsících nebyla situace ohledně zájezdů do ciziny ideální. Statisíce spotřebitelů se tak ocitli v nepřehledné situaci, kdy nevěděli, jak mají postupovat dále. Zda je lepší své zájezdy doplácet, nebo zájezd raději v předstihu zrušit anebo zda není lepší přijmout lákavou nabídku cestovních kanceláří na vystavení poukazu, ve kterém budou jejich peníze zcela bezpečně uloženy.

Naše organizaceSdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. od začátku pandemie problematiky spojenou se zájezdy pečlivě sledovala a snažila se spotřebitelům, kteří se na nás obraceli, poskytovat jasné informace o nastalé situaci, dle kterých se mohli spotřebitelé rozhodnout, jakým způsobem budou vůči cestovní kanceláři postupovat. Spotřebitele jsme také poučili o tom, kdy mají právo na vydání poukazu dle zákona Lex voucher, kdy naopak musejí zaplatit CK stornopoplatky nebo kdy je nutné přijmout poukaz, který vydala sama cestovní kancelář.

Poukazy vydané dle zákona Lex voucher

Za nekonané zájezdy, které byly zrušeny z mimořádných a nevyhnutelných okolností, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu ať ze strany zákazníka nebo ze strany CK, mohly CK vydat zákazníkům tzv. Lex voucher. V případě těchto poukazů nemají zákazníci povinnost vybrat si jiný zájezd, a pokud se tak nestane, mají cestovní kanceláře povinnost vrátit peníze za zaplacené zájezdy ve lhůtě od 1. 9. 2021 do 14. 9. 2021. Na jaře minulého roku, kdy byl tento zákon přijat, se samozřejmě počítalo s tím, že v zimní sezóně 2020/2021 bude již situace ohledně koronaviru v pořádku a cestovní kanceláře budou pořádat své zájezdy bez větších omezení. To se ale bohužel nestalo, a proto budeme netrpělivě očekávat, jakým způsobem budou cestovní kanceláře po 31. 8. 2021 peníze svým zákazníkům vracet.

Poukazy, které vydaly samy cestovní kanceláře, a které se neřídí zákonem Lex voucher

Pokud zákazníci zrušili svůj zájezd v době, kdy ještě nebylo jasné, že se konkrétní zájezd nebude konat, odstupovali tak od smlouvy o zájezdu se zaplacením stornopoplatků, které byly často velmi vysoké. Aby zákazníci nemuseli tyto stornopoplatky platit, cestovní kanceláře jim nabídly vydání poukazů na částku, která byla za zájezd zaplacena. Protože zde při zrušení zájezdu ze strany zákazníků nebyly ještě dány podmínky pro to, aby bylo možné odstoupit bez stornopoplatků, nemohly zákazníci od cestovní kanceláře získat poukaz Lex voucher.

Rozdíl oproti poukazům od cestovních kanceláří a poukazu Lex voucher je především ten, že tyto první poukazy nejsou proplatitelné a je nutné je využít na náhradní zájezd, a to do konkrétního daného termínu, např. do konce roku 2021.

Současné problémy s poukazy

Naše rady a informace se bohužel nemohly dostat ke všem zasaženým spotřebitelům. V současné době, kdy se blíží další letní sezona a kdy se zákazníci cestovních kanceláří začínají zajímat o možnosti využití svých poukazů, ve kterých mají uložené nemalé finanční částky, se na nás začínají obracet především ti spotřebitelé, ke kterým se naše informace včas nedostaly. A proto bohužel přibývá stížností spotřebitelů, kteří teprve nyní s velkým úžasem zjišťují, že jim doma několik měsíců neleží poukaz Lex Voucher, ale poukaz, který vydaly samy cestovní kanceláře a které se řídí jen jejich podmínkami. Naše sdružení zastává názor, že pokud spotřebitel přijal díky nejasným informacím od cestovních kanceláří jejich poukaz, ačkoli měl právo na vydání poukazu Lex Voucher, měl by mu být poukaz Lex voucher vydán dodatečně. Situace v prvních měsících pandemie byla velice nejasná a informace, které cestovní kanceláře svým klientům poskytovaly, byly velice matoucí. Cestovní kanceláře se v této době snažili, aby zákazníci přijali poukaz, který je neproplatitelný a z kterého pro cestovní kanceláře plyne více výhod. Závazně rozhodnout a stanovit povinnost vydat dodatečně spotřebiteli poukaz Lex voucher může bohužel jedině soud.

Problémy, které smluvní vouchery přinášejí, spočívají v jejich omezené platnosti trvání. Situace ohledně coronaviru je bohužel stále velice špatná a mnoho zákazníků nebude chtít z obav o své zdraví a díky různým omezením, které panují v zahraničních destinacích, tyto poukazy v době jejich platnosti využít. Nastává tedy otázka, zda budou cestovní kanceláře prodlužovat platnost svých poukazů, nebo budou nutit své zákazníky odjíždět do destinací, kde je nutné nosit po celou dobu roušky, kde nebudou otevřeny restaurace, bary, muzea a další služby, jejichž využívání ke spokojené dovolené patří? Jak se k této situaci cestovní kanceláře postaví? Na závěr mi zbývá jen dodat, že naše sdružení doufá, že cestovní kanceláře se budou snažit svým zákazníkům vyjít co nejvíce vstříc.

Mgr. Alena Máčová

Vedoucí osobní poradny v Praze

On-line přednášky pro Senior Akademii Brno

Dne 1. 3. paní předsedkyně Gerta Mazalová a odborná právní poradkyně Martina Valášková prezentovaly první blok přednášek v rámci Senior akademie u Městské policie Brno. Prezentace byly z důvodů pandemie natáčeny jako video a následně byly zveřejněny. V rámci prvního bloku bylo představeno Sdružení obrany spotřebitelů, další část se věnovala podvodným prodejcům v době koronaviru a následně se prezentující věnovaly porovnání nákupů v kamenné prodejně a na internetu, celá přednáška byla prolínána tématem bezpečného nakupování.

Druhý blok bude probíhat dne 15. 3. stejnou formou. Odborná právní poradkyně Hana Ševčíková a naše právnička Mgr. Alena Máčová se zaměří na aukce energií a zájezdy v době koronaviru.

Naše asociace spolupracuje s Městskou policií Brno v rámci projektu Senior akademie již od roku 2008 a musíme dodat, že se vždy jednalo o výbornou spolupráci pod vedením pana Fialy.

Prevenci a osvětovou činnost považujeme za stejně potřebnou jako samotné právní poradenství ve chvíli, kdy už problém spotřebiteli vzniknul. Spotřebitel, který je upozorněn na časté triky prodávajících, který zná svá zákonná práva, se tak stává v dnešním světě silnějším, neboť nelze tak jednoduše zneužít jeho neznalosti. Naše organizace je proto velmi ráda, že se mohla do programu prevence zapojit.  

Martina Valášková, odborná právní poradkyně SOS-A, z.s.

Poradci SOS – Asociace, z.s. pro Vás nahrávali přednášky

P

Jakub Naiman, odborný právní poradce SOS-Asociace, z.s.

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. se běžně účastní různých přednášek, které zaštiťují jiné organizace, příp. pořádá i vlastní série přednášek. Nicméně v současné situaci není možné, abychom se společně potkávali ve větším počtu. Epidemiologická situace ovlivnila samozřejmě i dění v našich poradnách, denně můžeme přijmout k osobní konzultaci pouze omezené množství klientů, na druhou stranu se na nás více obracíte prostřednictvím e-mailu či telefonu. I tak v našich poradnách nezahálíme a snažíme se vymyslet, jak uskutečnit všechny naše běžné činnosti. Naši poradci se tedy ze zaplněných přednáškových místností přesunuli do nahrávacího studia a vytvořili pro Vás sérii nahrávaných přednášek.

SOS – Asociace, z.s. se v nedávné době totiž zapojila do projektu pořádaného Mendelovou univerzitou v Brně v rámci Institutu celoživotního vzdělávání MENDELu. Konkrétně se jedná o projekt SAFER 55+ v rámci Univerzity třetího věku MENDELU.

Během dvou týdnů naši poradci nahrávali obsah přednášek v prostorách Mendlovy univerzity v Brně. První přednášky vedla naše paní předsedkyně Gerta Mazalová, která především představila SOS – Asociaci, z.s. a zaměřila se také na nejčastější dotazy našich spotřebitelů. Naši odborní právní poradci pak přednášeli na témata: Kupní smlouva I. – reklamace zboží i služeb, nákup použitých věcí, nákupy na internetu; Spotřebitelské úvěry; Spotřebitel – pacient; Nájemní smlouvy; Potraviny a zdraví – nákup potravin, bezpečné potraviny, bio potraviny; Kupní smlouva II. – podomní prodej, telefonní nabídky, distanční smlouvy; Telekomunikace a energie; Dozorové orgány či Cestovní ruch. Tyto přednášky budou následně zdarma přístupné, a to zřejmě v průběhu května. O zveřejnění přednášek Vás samozřejmě budeme dále informovat i na našich webových stránkách.

Hana Ševčíková

Odborná právní poradkyně

Jakub Naiman, odborný právní poradce SOS-Asociace, z.s.