Menu

Akce SOS – Asociace

Přednáška v Městské knihovně v Prostějově

Ve středu 23. 10. 2019 proběhla v Městské knihovně v Prostějově přednáška na téma „Dodavatelé energií“. Na toto téma pohovořila předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. paní Gerta Mazalová, která především varovala spotřebitele, aby přistupovali ke změně dodavatele energií a k případnému podpisu smluv s rozmyslem. Může to být totiž spojeno s množstvím rizik, která někdy nejsou na první pohled patrná. Uvedla také případy z praxe…z našich spotřebitelských poraden, kde řešíme tuto problematiku téměř každý den.

Akce ve Vyškově

Setkání seniorů k Mezinárodnímu dni seniorů, které je pod záštitou MPSV a které organizuje krajská koordinátorka  Dana Žižkovská proběhlo ve Vyškově dne  23.10. 2019

Za SOS-Asociace, z.s. vystoupila Mgr.Marie Turková vedoucí našich osobních bezplatných poraden v Jihomoravském kraji a která také pracuje jako odborná poradkyně ve Vyškově. Celá akce ve Vyškově, které se účastnili také zástupci vedení města Vyškov, byla velmi zajímavá, o čemž svědčí velká účast veřejnosti ve Vyškově.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

Dny pro seniory, v naší poradně 20. a 27.9. od 10 h

V rámci brněnských dnů pro seniory pořádáme tradičně naše osvětové pátky. Ve dnech 6.9., 13.9., 20.9., 27.9. od 10-12 hodin Vám můžeme nejen poradíme, ale  i promítáme naše prezentace na témata bezpečného nakupování a jak si poradit při vzniklých některých problémech  s reklamacemi, odstupováním od služeb a pod.  

Můžete se ptát, my odpovídáme!

Srdečně Vás zveme k návštěvě naší hlavní poradny v Brně, ulice Mečová 5, 3. patro s výtahem na Staré radnici.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-ASOCIACE, Z.S.

ilustrační foto

Program brněnských dnů pro seniory:
https://www.seniorskapolitikajmk.cz/66-brnenske-dny-pro-seniory-2019.html

Nový průzkum brněnských restaurací a kaváren :-)

Další letní průzkum proběhl v týdnu od 29. 7. do 2. 8. a zúčastnily se jej naše právní poradkyně Alena Máčová a Hana Ševčíková. Průzkum probíhal velmi pozitivně a jsme rádi, že můžeme provozovatele restauračních zařízeních v Brně v podstatě jen chválit.

V pondělí 29. července jsme zahájily týden průzkumem piva v restauraci Středověká Krčma na náměstí Svobody v Brně. Tato restaurace nám nabídla opravdu velký výběr točených piv od menších i velkých pivovarů, byla nám však obsluhou nabídnuta specialita podniku, kterou je pivo značky Korma. Objednaly jsme si tedy jedno světlé a jedno černé pivo. Obě byly natočeny na míru a chutnaly výborně. Restaurace nabízí posezení v příjemném interiéru vybaveném ve stylu středověku a rovněž možnost posezení na zahrádce v centru města. Obsluha byla velmi příjemná a vystavení účtenky bylo samozřejmostí. V restauraci jsme nenarazily na žádné pochybení, jediným problémem bylo, že pivo zmizelo až příliš rychle.


Naše krásné poradkyně Alena Máčová a Hana Ševčíková

Ve čtvrtek 1. srpna se uskutečnil průzkum kavárny. Rozhodly jsme se navštívit Jazzovou kavárnu Podobrazy na Zelném Trhu. Opět jsme zde objevily velkou nabídku káv, limonád i jiných nápojů, přičemž jsme si objednali jedno Cappuccino a jednu ledovou kávu Affogato, avšak zjistili jsme, že v této kavárně neposkytují automaticky skleničku vody, a tak jsme si navíc objednali i džbánek vody. Obsluha byla velmi milá a rovněž zde bylo příjemné posezení, které je umístěno v centru, avšak v klidnější části. Účtenka nám taktéž byla poskytnuta automaticky při placení. Ani zde jsme tedy nezaznamenaly žádné hrubé porušení a kavárna si od nás také vysloužila pochvalu.

V rámci našich průzkumů jsme navštívili kavárnu Café Morgal v Brně. A jak si vedla?…

Ve třetím prázdninovém týdnu jsme se rozhodly pro naše spotřebitele otestovat kavárnu Café Morgal, která se nachází ve středu Brna, a to na Moravském náměstí v Místodržitelském paláci.  Můžete si zde dát kvalitní praženou kávu v jakékoliv variantě, nejrůznější čaje nebo domácí limonády. A protože jsme na jižní Moravě, samozřejmě, že Morgal nabízí také širokou nabídku autentických vín z malých jihomoravských vinařství. V nabídce se najdou nápoje také pro pivaře a samozřejmě pro děti. My jsme si objednaly Americano za 46 Kč a Batch Brew za 60 Kč, jehož příprava trvala o trochu déle, což lze u překapávané kávy předpokládat. Navzdory tomu, že jsme se do kavárny dostavily v rušných odpoledních hodinách, obsluha byla vstřícná a venkovní posezení klidné. Účtenka se všemi údaji byla vydána bez vyžádání.

Letní průzkumy pokračují….

Každoročně odborní právní poradci Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. uskutečňují letní průzkumy, týkající se typicky letních produktů jako je zmrzlina, limonády nebo pivo. Jeden z průzkumů proběhl v týdnu od 22. do 30. července a zúčastnily se jej naše poradkyně Kateřina Šerfelová a Lucie Kučerová. Průzkum dopadl pozitivně a zaznamenaly jsme jen malá pochybení.

Dne 23. 7. jsme uskutečnily průzkum domácí limonády v restauraci u Tomana na náměstí Svobody v Brně. V nabídce byl dostačující výběr domácích limonád, přičemž jsme si vybraly jednu s příchutí lesního ovoce a druhou s příchutí manga. Obě dvě limonády měly výbornou chuť a nacházely se v ní kousky čerstvého ovoce. Chválíme nejen kvalitu limonády, ale také velmi sympatickou obsluhu, která nám automaticky vystavila účtenku.

Dále jsme dne 24. 7. uskutečnily průzkum nebalené zmrzliny. Již tradičně jsme se vydaly do cukrárny DIANA, v. o. s. na ulici Česká v Brně. Zmrzlina svou chutí opět nezklamala, stejně jako hygienické standarty nákladání s nebalenou zmrzlinou. Cena kopečku se pohybuje okolo 20 Kč, kdy chuťově byla zmrzlina v pořádku, bez kousků ledu a lze ji jen doporučit. Účtenka byla vydána až na požádání.

EVROPSKÝ DEN PREVENCE VLOUPÁNÍ, BRNO 22. 6. 2019

V rámci Evropského dne prevence vloupání připravuje brněnská městská policie ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitele – asociace – předsedkyní Gertou Mazalovou a ředitelkou Ing. Gabrielou Zedníčkovou, Asociací zámkových a klíčových služeb České republiky, Asociací technických bezpečnostních služeb AGA, Hasičským záchranným sborem JMK, Magistrátem města Brna, a zapsaným ústavem PRÁH, informační a osvětovou akci pro veřejnost.
 Akce je určena pro laickou veřejnost nájemníků, správců a vlastníků bytů a bytových domů, majitelů rodinných domů, rekreačních objektů ale i vlastníků, správců a majitelů komerčních prostor, areálů a budov, kteří zde získají informace o možnostech mechanického i elektronického zabezpečení nemovitostí.
 Důležité informace o možnostech zabezpečení svého majetku zde naleznou i majitelé dvoustopých i jednostopých motorových vozidel, jízdních kol, elektro kol, invalidních i ručních vozíků.
 V rámci doprovodného programu pro bezpečné bydlení, budou veřejnosti k dispozici i:
o Poradenská a informační pracoviště Hasičského záchranného sboru JMK, kde bude možné získat informace o platných normách, optimální požární prevenci v domácnostech a bytových domech.
o Poradenské a informační pracoviště Sdružení obrany spotřebitele – asociace, kde bude možné získat informace o právech a povinnostech nájemníků i nájemců, nájemních smlouvách, stanovení nájemného, výpovědi z nájmu atd.
o Poradenské a informační pracoviště Zapsaného ústavu PRÁH, kde bude možné konzultovat problematiku bydlení a sousedských vztahů s osobami trpícími duševním onemocněním.
o Poradenské a informační pracoviště bytové ombudsmanky Magistrátu města Brna, kde bude možné získat informace o řešení problematiky bydlení v obecních bytech.
o Kontaktní pracoviště projektu BEZPEČNÁ ADRESA, kde bude možné získat informace o získání certifikátu bezpečného bydlení pro bytové domy.
PROGRAM:

 1. Seminář – 10:00 – 12:00 h
  (Sál ADVV – Bauerova 7 / kapacita 100 osob)
   Základní přehled technických norem pro mechanické zabezpečovací systémy.
   Základní přehled mechanických zábranných prostředků na českém trhu.
   Označování výrobků a význam označení pro výběr vhodného prostředku (RC třídy, certifikáty).
   Základní doporučení pro zabezpečení vstupů do bytových domů a společných prostor.
   Dveře
   Okna
   Balkóny
   Zámky
   Cylindrické vložky
   Bezpečnostní kování
   Skleněné výplně, fólie
   Základní doporučení pro zabezpečení vstupů do rodinných domů.
   Dveře
   Okna
   Terasy – francouzská okna
   Zámky
   Cylindrické vložky
   Bezpečnostní kování
   Skleněné výplně, fólie
 2. Informační stánky č. 1 až č. 7 – MECHANICKÉ A ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČENÍ
  (Přísálí, terasa, altán, hala dopravního hřiště)
  Byty, bytové domy, společné prostory, rodinné domy, auta, motorky, jízdní kola, elektro kola, přívěsné vozíky za motorová vozidla, invalidní vozíky atd.
  10:00 – 17:00 h
  Informační stánek č. 8 – POŽÁRNÍ PREVENCE V DOMÁCNOSTECH A BYTOVÝCH DOMECH
  (Technické přísálí)
  10:00 – 17:00

 3. Informační stánek č. 9 – PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMNÍKŮ A NÁJEMCŮ
  (Technické přísálí)
  10:00 – 17:00 h

 4. Informační stánek č. 10 – PROBLEMATIKA BYDLENÍ V OBECNÍCH BYTECH
  (Učebna „Koblížek“)
  10:00 – 17:00
  Informační stánek č. 11 – PSYCHICKÁ ONEMOCNĚNÍ V SOUSEDSKÝCH VZTAZÍCH
  (Učebna „Koblížek“)
  10:00 – 17:00
   Konzultace
   Kontakty
 5. Kontaktní stánek č. 12 – BEZPEČNÁ ADRESA
  (Přísálí)

  MÍSTO KONÁNÍ:
   Areál dopravní výchovy a vzdělávání Městské policie Brno
   RIVIÉRA – Bauerova 7, Brno Pisárky 603 00
   Vedle areálu koupaliště
   Hala dopravního hřiště
   Budova „Zámečku“
  DOPRAVA PRO VEŘEJNOST:
   Městská hromadná doprava – okružní autobusová linka č. 44 a č. 84.
   Zastávka RIVIÉRA (na znamení)
   Parkování vozidel návštěvníků:
   Parkoviště u 7 brány BVV – v době konání akce probíhá na výstavišti i výstava chovatelských potřeb PROPET, což je největší specializovaná kontraktační a prodejní výstava v České republice. PARKOVÁNÍ JE PLACENÉ!
Situační plánek – Riviéra

Přednáška v SENIOR Parku MEDLOV

Přednáška s předsedkyní SOS-Asociace, z.s. Gertou Mazalovou, spojená s besedou proběhla dne 15.5. 2019 v 10.30 hodin v SENIOR Parku MEDLOV, kde jsou nově vystavěné byty komunitního bydlení pro starší lidi a osoby se sníženou pohyblivostí. Zde mohou senioři a seniorky spokojeně žít bez starostí v krásném prostředí zahrádek a přírody. Potřebnou péči jim zajišťují a doplňují asistenční služby a terénní pečovatelky.

Se všemi problémy se mohou obracet na svou paní vedoucí Ing. Janu Šindelářovou, která jim ve všem poradí.

Na její pozvání jsme uspořádali společné setkání, kde jsme si povídali o tom:

– jak bezpečně nakupovat, reklamovat, rozdíly mezi nákupy v pevných obchodech a nákupech na internetu, distanční smlouvy, jak si dávat pozor na různé praktiky tzv. „šmejdů“, telefonní nabídky energií a mnoho jiných dalších věcí, týkajících se základních finančních gramotností.

V bohaté diskuzi se zodpovídali četné dotazy účastníků, kterým byly také rozdány letáky na různá zajímavá témata. Všichni jsme se na závěr shodli v tom, že se podobné besedy budou opakovat a senioři z Medlova se svou paní vedoucí přijedou navštívit zase naši poradnu v Brně.

Velký zájem seniorů i bohatá účast na besedě nás velmi potěšil.

Redakce SOS-Asociace, z.s.

24. 5. 2019 Jak naučit i děti nakupovat a reklamovat – základní finanční gramotnost

V pátek 24. 5. 2019 bude opět od 10 hodin v naší poradně, beseda s prezentací na téma: Jak naučit i děti nakupovat a reklamovat- základní finanční gramotnosti. Srdečně Vás zveme.

V pátek dne 3. 5. 2019 od 10 hodin proběhla v naší poradně beseda na téma Bezpečné a zdravé nákupy pro děti od 0-3 let, ftaláty v potravinách a na co si dát pozor.

Ve spolupráci s MMB jsme se zapojili do kampaně  Týden pro rodinu,  jeho motto je  Rodina má cenu.

V pátek dne 3. 5.  2019 proběhla v naší poradně beseda s prezentací na téma : Bezpečné a zdravé nákupy pro děti od 0-3 let, ftaláty v potravinách a na co si dát pozor.

Za čtrnáct dnů, v pátek 24. 5. 2019 bude opět, v naší poradně, beseda s prezentací na téma: Jak naučit i děti nakupovat a reklamovat- základní finanční gramotnosti.f

Zde naleznete kompletní program dnů pro rodinu v Brně:

http://rodina.data.quonia.cz/brno_pro_rodiny_2019_web.pdf