Menu

Akce SOS – Asociace

Přednáška pro veřejnost na téma „Enviromentální povědomí “ 14.12.2022

Přednáška pro veřejnost na téma „Enviromentální povědomí“ 7.12.2022

Přednáška pro seniory na téma “ Spotřebitelské právo“

Pozvánka přednáška pro seniory „Reklamace, odstoupení od smlouvy“

Prověřeno seniory.

I v letošním roce jsme se podíleli na projektu Prověřeno seniory, kdy letos krom hodnocení vybraných subjektů byly zařazeny dvě novinky, a to:

  • Proběhla série přednášek pro seniory na téma Bezpečné nakupování pro seniory nejen v on-line prostředí, kde všech pět přednášek měl náš spolupracující advokát Mgr. Pavel Prokop. V rámci přednášek se věnoval nejen on-line nakupování, ale i úskalím, na které je vhodné dát si pozor a dále právům spotřebitelů obecně.
  • Vydali jsme Sborník zkušeného seniora, který je k dispozici na webové stránce projektu

Všechny informace o projektu naleznete na www.proverenoseniory.cz, kde také budou zveřejněny letos hodnocené subjekty. Sledujte webové stránky, ať víte, kde můžete bezpečně nakupovat.

Obrana spotřebitelů před tzv. šmejdy.

Dne 13.09.2022 proběhla přednášku v Seniorklubu na Ibsenova 2 na téma: Obrana spotřebitelů před tzv. Šmejdy.
Členové klubu byli poučeni o rizikách podomního prodeje, který je mimochodem na celém území Brna zakázán.
Dále o aktuálních rizicích při výběru dodavatelů energií.
Celá přednáška proběhla ve velmi přátelském duchu a těšíme se na další spolupráci.
Vaše
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

Končí režim dodavatelů poslední instance pro klienty skupiny Bohemia Energy!

Spotřebitelům, bývalým zákazníkům společností ze skupiny Bohemia Energy, kteří ještě od DPI odebírají elektřinu, skončí režim „záchranné sítě“ 14. dubna 2022. U plynu to bude o tři dni
později, 17. dubna 2022. Termíny se ale krátí i těm, kterým v loňském roce dodávky ukončily další společnosti. Kompletní přehled jednotlivých režimů DPI je k dispozici na webových stránkách ERÚ.
Stále zbývá okolo 10 000 odběrných míst, která si nenašli nového dodavatel energií. Právě lidé, kteří nereagují na výzvy do dodavatelů poslední instance a zůstávají s dodávkami energií u nich,
mohou mít po ukončení režimu velké problémy. Část z nich se snaží dohledat třeba i úřad práce, jehož úředníci obcházejí domovy spotřebitelů, kterým hrozí odpojení dodávek energií od dodavatele poslední instance. Do snahy kontaktovat co nejvíce takto postižených lidé se zapojilo i Sdružením měst a obcí ČR, jehož členové se kromě šíření potřebných informací snaží sehnat „v terénu“ spotřebitele, kteří jsou z jakéhokoliv důvodu nekontaktní a dodavatelům se s nimi
nepodařilo spojit ani po několika měsících. Právě ti mohou být nejvíce ohroženi blížícím se odpojováním.
Zákazníkům, kteří neučinili potřebné kroky, hrozí, že jejich odběr energií po vypršení lhůty bude považován za neoprávněný a dodavatelé po nich budou vymáhat vzniklou škodu a odběrné místo od dodávky odpojí. A to platí i v případě, že řádně platí účty. Za neoprávněný odběr je považováno např. to, pokud odebíráte energii bez právního důvodu, anebo pokud právní důvod odpadl, což nastane právě v okamžiku, kdy po uplynutí zákonné lhůty nemáte žádnou smlouvu o dodávce energií, a přesto je odebíráte. Pokud se neoprávněného odběru dopustíte, jste povinni v penězích nahradit vzniklou škodu. Do té se budou počítat např. i náklady dodavatele, který bude zjišťovat, zda a jak velká škoda mu vznikla a který vám přijede odpojit plynoměr či elektroměr. Pokud není možné vzniklou škodu přesně určit a nedohodnete se s dodavatelem jinak, bude určena výpočtem podle obvyklé doby využití energií, a takový výpočet by vás mohl nepříjemně překvapit.
Při změně dodavatele nemusí být na prvních deset dní pohlíženo jako na neoprávněný odběr, pokud bude spotřeba uhrazena tím, kdo smlouvu s tímto dodavatelem uzavře právě během desetidenní lhůty. S tímto časovým rozmezím budou pracovat i dodavatelé poslední instance, ale
žádný další odklad již podle zákona možný není. Novým dodavatelem se pro vás může stát i váš dodavatel poslední instance, ale musíte s ní mít uzavřenou smlouvu.
,,Jestliže energie stále odebíráte od DPI, jedinou dobrou radou je, abyste co nejrychleji přešli na standardní produkt. Teď už nejde jen o vysoké ceny dodávek od DPI, o energie byste brzy mohli přijít úplně. Několik dní vám zabere ještě výběr nového dodavatele a také to, než si vás tento dodavatel převezme. Pokud víte o někom, kdo se v této situaci nachází, neprodleně ho o tomto informujte. Teď už skutečně není nač čekat“, říká předsedkyně SOS – Asociace, z.s., paní Gerta Mazalová.

Přednášky s promítáním pro MP Brno – Senior Akademii v roce 2022:

3.1.2022 – 9:00 -12:00 – Základní program Senior akademie – Práva spotřebitelů I.  – Areál dopravní výchovy a vzdělávání, Bauerova 7, Brno

10.1.2022 – 9:00 -12:00 – Základní program Senior akademie – Práva spotřebitelů II. – Areál dopravní výchovy a vzdělávání, Bauerova 7, Brno

17.1.2022 – 9:00 -12:00 – Základní program Senior akademie – Práva spotřebitelů III. – Areál dopravní výchovy a vzdělávání, Bauerova 7, Brno

24.1.2022 – 9:00 -12:00 – Základní program Senior akademie – Práva spotřebitelů IV. – Areál dopravní výchovy a vzdělávání, Bauerova 7, Brno

Po ukončení přednášek pro MP Brno je otevřena osobní poradna v Brně Mečová 5 pro spotřebitele od 13.00 -16.00 hodin.

Zkrácení pracovní doby osobního poradenství je nutné z důvodu rozpočtového provizoria do doby, než dostaneme příslib dotace z MPO ČR.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

Pravidelné školení poradců SOS-Asociace, z.s.

Pravidelné školení našich poradců proběhlo dne 21.10.2021 v 16 hodin v naší poradně, školitelka Mgr. Alena Máčová, další školení spojené se zkouškami  proběhne dne 25.11.2021 v 15.00 hodin opět v naší poradně s Mgr. Alenou Máčovou. Vysoká odbornost je podmínkou pro práci poradce v naší organizaci.
Předsedkyně SOS-Asociace, z.s. Gerta Mazalová

Vzdělaný senior, přednáška ve Kdyni 2.11.2021

Dne 2. 11. 2021 se ve Kdyni uskutečnila beseda a diskuse v rámci akce Vzdělaný senior, kterou pořádalo Doma ve Kdyni – centrum sociálních služeb, p.o.

Besedu na téma „Otázky a odpovědi ze spotřebitelského života“ vedl vedoucí poradny Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. z Plzně, pan Mgr. Ondřej Zelenka.

Besedu již od začátku provázela diskuse, kdy se pan Zelenka již v úvodu věnoval uzavírání smluv po telefonu a trikům, jako je například „módní a vycházková obuv“, antidatování smluv, nebo zabavování občanských průkazů na prodejních akcích.

Velká část přednášky, a především diskuse, byla zaměřena na energetické právo, zdražování energií, odstupování od smluv a otázek s tímto spojených. Spotřebitele, a seniory zvlášť, toto téma velmi zajímá, a to především z důvodu zásadního zdražování energií.

Celou besedu doprovázela velmi příjemná atmosféra, o kterou se pečovatelská služba zasloužila, ale především velmi příjemní senioři, které beseda a diskuse zajímala. Někteří si dokonce psali poznámky a zapisovali si odpovědi na své otázky.