Menu

Aktuality

Veřejná konzultace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů

Ministerstvu průmyslu a obchodu spustilo veřejnou konzultaci, která je součástí analýzy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Veřejná konzultace je určena pro spotřebitele a probíhá od 18. září 2023 do 22. října 2023.

Odkaz na webové stránky MPO: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/verejna-konzultace-k-mimosoudnimu-reseni-spotrebitelskych-sporu–276706/

Odkaz přímo na dotazník: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8HWXH9DG80CyfJHLW70pSqoC4nz6ZPdPm-jjyQP0uTJUQTVNUE1ZOFMzMUtNTjBSVVZWNU1XUUkzRC4u

Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku, která se uskuteční v naší kanceláři na Mečové 5 v Brně.

ENERGETICKÉ DESATERO SPOTŘEBITELE

Energetický regulační úřad vydal desatero pro spotřebitele, v němž spotřebitelům radí, jak se obecně orientovat na energetickém trhu, i jak postupovat v modelových situacích. Vychází z podnětů, které často dostává, a zaměřuje se na oblasti, v nichž veřejnost opakovaně chybuje

POZORNĚ ČTĚTE

Smlouvu o dodávkách energií či jakýkoliv jiný dokument si vždy pečlivě přečtěte. Nerozumíte nějaké pasáži? Zeptejte se. Nedokáže vám protistrana otázky uspokojivě zodpovědět? Pak raději nic nepodepisujte!

NENECHTE SE “UKECAT”

Zprostředkovatelé vám klidně zavolají nebo zazvoní u vašich dveří. A ti nepoctiví z nich, známí jako energošmejdi, mají spoustu triků, jak vás dotlačit k okamžitému podpisu smlouvy. Neskočte jim na to, vezměte si čas na rozmyšlenou. Je ve vaší obci zakázán podomní prodej? Pokud ano, pak při nevyžádané návštěvě podomního prodejce zavolejte obecní policii.

NEDĚLEJTE ZMĚNU PRO ZMĚNU

Neměňte dodavatele energií jen proto, že vám někdo tuto možnost nabídne. Jste spokojení s tím svým? Pak u něj klidně zůstaňte. A se zprostředkovatelem se vůbec nebavte.

MYSLETE NA PRAVIDLO “JEDNO – JEDNA”

V jednom odběrném místě (elektřiny nebo plynu) vám může dodávat pouze jeden dodavatel. Pokud chcete dodavatele změnit, musíte ukončit smlouvu s tím stávajícím. Nevyplývají vám z toho nějaké sankce?

KOMUNIKUJTE PÍSEMNĚ

Písemnou formu volte vždy především v případě reklamací či stížností na smluvní protistranu. Úplně nejlepší je doporučený dopis nebo zpráva přes datovou schránku (pokud je dodavatel přijímá). V případě sporu pak můžete svou aktivitu a její obsah jednoduše a prokazatelně doložit.

PIŠTE SI TERMÍNY

Klíčovým údajem je zejména to, kdy vám končí smlouva s dodavatelem (nebo zda je na dobu neurčitou). Termín najdete na každém vyúčtování. Přepište si datum do kalendáře, ať nezapomenete. Pokud se vám smlouva na dobu určitou po jejím uplynutí automaticky prodlužuje, zjistěte si, jaké podmínky budete mít po prolongaci, a případně smlouvu ještě před tím vypovězte.

PROBLÉMY ŘEŠTE HNED

Našli jste chybu ve vyúčtování od dodavatele? Na nic nečekejte a (písemně!) ho reklamujte! Oklamal vás zprostředkovatel? Vypovězte s ním smlouvu (anebo – dle okolností – namítejte její neplatnost)! Čím dřív budete jednat, tím lépe. Na webu ERÚ najdete spoustu praktických informací. A pokud něco nedohledáte, můžete se nám ozvat.

SCHOVÁVEJTE/NEMAŽTE DOKUMENTY

Smlouvu, obchodní podmínky, ceník, vyúčtování, odpovědi na upomínky či reklamace. Zkrátka veškerou důležitou dokumentaci a korespondenci s dodavateli či zprostředkovateli si uchovávejte. V e-mailu, či šanonech, dle typu nastavené komunikace.

HLÍDEJTE SI SPOTŘEBU

Platba za energie se odvíjí nejen od jednotkové ceny (za 1 MWh elektřiny nebo plynu), ale především od vaší spotřeby. Tu můžete průběžně sledovat na svém elektroměru/plynoměru. Pokud se vám spotřebu daří snižovat, proveďte si samoodečet a pošlete ho distributorovi.

BUĎTE AKTIVNÍ

Vymáhá po vás někdo v souvislosti s energiemi poplatky, o kterých jste nikdy neslyšeli? Prokazuje se jako zaměstnanec vám úřadu? Máte o čemkoliv pochybnosti? Pak jednejte! Zjistěte si informace například na webu ERÚ, případně zkuste najít lidi s obdobnými zkušenostmi.

Zdroj: Eneregetický regulační úřad, dostupné on-line: https://www.eru.cz/desatero-spotrebitele

Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku, která se uskuteční v naší kanceláři na Mečové 5 v Brně.

Přijďte si v září poslechnout zajímavé přednášky, které probíhají v rámci akce ,,Brněnské dny pro seniory”

Přijďte na zajímavou přednášku, která se uskuteční dnes v naší kanceláři na Mečové 5 v Brně.

Přečtěte si nové číslo našeho časopisu SOSák!

V těchto dnech vyšlo nové číslo časopisu SOSák, ve kterém naleznete mnoho zajímavých článků a informací o naší činnosti v roce 2023. Můžete se těšit na rubriky jako aktuality a události, průzkumy, články, spokojený spotřebitel a spotřebitelské dotazy a další.

Časopis naleznete na našem webu a pod tímto odkazem:

http://www.asociace-sos.cz/wp-content/uploads/2023/08/SOSak31rok2023.pdf

Jak a kdy mohu podat návrh na zahájení spotřebitelského sporu k ERÚ?

V posledních dvou letech, ve kterých se Česká republika ocitla v energetické krizi, se dostalo mnoho spotřebitelů do obtíží se svými dodavateli elektřiny a plynu. Stejně tak se rozmohl i nešvar v podobě tzv. “energošmejdů”, tedy zprostředkovatelů energií, kteří pod záštitou zprostředkování smluv s dodavatelem za výhodnou cenu často uzavřeli za spotřebitele smlouvy, na základě kterých se pak tito spotřebitelé ocitli pod náručí často pochybných společností.

Problémy a spory s dodavateli mohou být různého charakteru. Často tím bývá třeba neexistující komunikace ze strany dodavatele, na základě které je pak pro spotřebitele dost obtížné vymáhat např. doručení řádného či mimořádného vyúčtování nebo uznání řádně provedené výpovědi ze smlouvy. Dále se někteří dodavatelé pokoušejí na nárůstu cen vydělat tak, že nenápadně změní fixně stanovené ceny na tzv. spotové ceny, které se odvíjejí od neustále kolísajících cen elektřiny na energetickém trhu. Taková změna ale znamená porušení smlouvy ze strany dodavatele. Dodavatelé mohou taky mít v praxi to, že oznámí navýšení ceny či změnu obchodních podmínek bez dostatečného předstihu nebo změnu neoznámí vůbec, čímž tak znemožní spotřebiteli uplatnit své právo na vypovězení smlouvy z důvodu navýšení ceny či změn obch. podmínek, které mu tak stanoví zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon.

Ze strany dodavatele tak může dojít k celé řadě pochybení, a to jak ve formě porušení smlouvy, tak porušení zákona. Spotřebitelé se ale ocitají v poněkud slabší pozici. Nemají tolik finančních prostředků, co mají tyto společnosti, a zároveň jsou závislí na dodávkách elektřiny a plynu od těchto společností. Tyto faktory tak odrazují spotřebitele od případného soudního řešení těchto sporů. Aby měli spotřebitelé nějakou možnost bránit se těmto pochybným praktikám ze strany dodavatelů, tak je Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) přiznána pravomoc rozhodovat o těchto spotřebitelských sporech.

ERÚ má tak pravomoc rozhodnout ve sporu dvěma různými způsoby. Může nařídit dodavateli, aby splnil své povinnosti, které vyplývají ze smlouvy. Může tak tím být např. vrácení přeplatku, doručení vyúčtování, oznámení navýšení ceny a změny obch. podmínek v zákonem stanoveném předstihu a další povinnosti, které vyplývají dodavateli ze smlouvy. ERÚ pak dál může rozhodnout o tom, zda určitý právní vztah mezi spotřebitelem a dodavatelem vznikl, stále existuje nebo zanikl a kdy se tak stalo. To udělá např. v případech, kdy dodavatel odmítá uznat řádně podanou výpověď spotřebitele.

ERÚ tyto spory řeší v tzv. řízení ve věci spotřebitelského sporu, které je svou povahou vlastně správním řízením. Abychom mohli takové řízení zahájit, tak je nutné podat návrh, který musí mít určité náležitosti. Nejdřív je nutné označit návrh jako “návrh na rozhodnutí spotřebitelského sporu”. Musíte zde označit sebe, jakožto “navrhovatel” a dodavatele jakožto “odpůrce”. Dále je nutné srozumitelně zde popsat problém, který máte s dodavatelem a co tomuto sporu předcházelo. Hodí se tak napsat, jaký je váš právní vztah, např. uvést den uzavření smlouvy a její číslo či jiné její označení, dále pak popsat, na základě jakého jednání dodavatele došlo k vašemu sporu a jak jste se snažil s dodavatelem spor vyřešit. Dále je nutné do návrhu napsat, jak by měl podle vás ERÚ rozhodnout. Aby měl ERÚ nějaké podklady, na základě kterých pak může rozhodnout, tak je nutné přiložit k návrhu i důkazy, kterými může být např. samotná smlouva s dodavatelem, vámi podaná výpověď či výzva, obchodní podmínky dodavatele atd. Nezapomeňte na podpis!

Návrh je pak možné poslat ERÚ několika způsoby, a to buď poštou na adresu Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava, dále pak e-mailem (zde nutný zaručený elektronický podpis) nebo zprávou do datové schránky ERÚ na adresu eeuaau7. Je nutné počítat s tím, že může takové řízení u ERÚ trvat i víc než měsíc, pokud se jedná o složitější případ nebo je zrovna ERÚ zatížen velkým množstvím podnětů (což byla situace v roce 2022). ERÚ vás může v průběhu řízení i vyzvat k předložení dalších podkladů či skutečností.

Podání návrhu na zahájení spotřebitelského sporu k ERÚ není spojeno s žádným správním poplatkem. Proto neváhejte v případě, že dodavatel porušuje smlouvu nebo vás jiným způsobem napadá na vašich právech, se obrátit na ERÚ. Stává se, že už jen samotné zahájení řízení u ERÚ donutí dodavatele k plnění svých závazků, tací dodavatelé totiž často spoléhají na to, že spotřebitelé zůstanou pasivní a nebudou se snažit dotáhnout svůj problém k úřadům.

Pokud si se sepsáním návrhu nebudete vědět rady, neváhejte nás kontaktovat!

Karel Bělák

Odborný právní poradce

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

SOS – Asociace, z.s. v pořadu Dobré ráno na ČT2

Podívejte se na záznam vysílání pořadu Dobrého rána ze dne 11. 8. 2023, ve kterém naše právnička Alena Máčová mluví o reklamacích zájezdů.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/323291310020078/cast/994129/

Zdroj: ČT2 iVysílání

Přednáška v parku Lužánky v rámci Dědského dnu

Zveme všechny spotřebitele na přednášku pana Mgr. Pavla Prokopa na téma Klamavé obchodní praktiky, která se uskuteční v neděli 20.8. od 19:30 V Brně v parku Lužánky v rámci Dědského dne.

https://www.dedskyden.cz/

https://ponava.cafe/udalosti/babi-leto-a-dedsky-den-2023/