Menu

Aktuality

Vzdělávací akce odboru zdraví Magistrátu Města Brna

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ SENIORŮ – ZÁSADY A MOŽNOSTI, UKÁZKOVÁ LEKCE   

3. 12. 2019, 9:00-14:00T

Místo konání kurzu:

MMB, Malinovského náměstí 3, Brno, 1. patro, zasedací místnost 111

Číslo akreditace MPSV: A2019/1125-SP/PC/PP

Anotace kurzu:

Kurz seznamuje s principy, zásadami a omezeními zdravotního cvičení vzhledem k cílové skupině. Praktická část je zaměřena na konkrétní cvičení jednotlivých částí těla (hlava, a šíje, záda, břicho, klouby) a navazující ukázkovou lekci (řazení cviků a procvičení celého těla)

Program kurzu:

Principy, zásady a omezení zdravotního cvičení vzhledem k cílové skupině

Cvičení jednotlivých částí těla (hlava a šíje, záda, břicho, klouby)

Ukázková lekce

Relaxace

Výstupy

Osvědčení pro každého účastníka, výukové materiály s popisem cvičení

Na tento kurz je  možné se registrovat nejpozději do 28. 11. 2019 na dudkova.katerina@brno.cz nebo tel: 542 172 434.

KONCERT PRO RODINY

6. 12. 2019, od 17:00

Místo konání kurzu:

Koncertní sál Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno

Program koncertu:

Koncert pro rodiny je každoročně pořádaný Oddělením prorodinné politiky Odboru zdraví MMB.

Těšit se můžete na hudební vystoupení především rodinných uskupení (sourozenci, rodiče x děti, prarodiče x vnoučata atd.)

Bez registrace

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ – VÝTVARNÉ DÍLNY

18. 12. 2019, 9:00-14:00

Místo konání kurzu:

MMB, Malinovského náměstí 3, Brno, 1. patro, zasedací místnost 111

Anotace kurzu:

Společně s lektorkami z DDM Helceletova – Kominíček si vytvoříme několik vánočních dekorací a dárečků.

Program kurzu:

Bude upřesněn

Na tento kurz je  možné se registrovat nejpozději do 13. 12. 2019 na dudkova.katerina@brno.cz nebo tel: 542 172 434.

NA VŠECHNY AKCE JE VSTUP ZDARMA!

Rehaprotex – upozornění na podvodný e-mail

Zveřejňujeme dopis od našeho partnera BVV:
Vážení vystavovatelé,   dovolujeme si Vás upozornit na hrozbu phishingového útoku, která byla zaznamenána u některých vystavovatelů Mezinárodního strojírenského veletrhu 2019 (MSV 2019). Útočníci vystavovatelům rozesílají e-mail, který se tváří jako by byl odeslaný společností Veletrhy Brno a.s. Ten obsahuje odkaz, který vede na web kopírující novou podobu iKatalogu – iBVV.cz, a po návštěvnících vyžaduje přihlášení. Prosíme Vás, abyste na odkaz neklikali a v žádném případě nezadávali své přihlašovací údaje. Ačkoliv byl tento útok zaznamenán pouze v souvislosti s MSV 2019, preventivně upozorňujeme i vystavovatele dalších veletrhů.   V případě MSV obsahoval anglicky psaný e-mail informaci, že na základě účasti na MSV 2019 byla společnost Veletrhy Brno a.s. oslovena firmou Terves Inc. ze Spojených Států, která by ráda navázala kontakt přímo s vystavovatelem. Součástí dopisu je zmiňovaný odkaz kopírující přihlašovací formulář do iBVV.cz. Odkaz zneužívá mimo jiné logo BVV, kopíruje fotografii i celou grafiku webu.   Odkaz vedl na cizí stránky na následující adresu: S těmito stránkami nemají Veletrhy Brno a.s. nic společného, žádnou obchodní vazbu a distancují se od jejich praktik.   Tento útok se může objevit v pozměněné podobě, proto doporučujeme, abyste VŽDY pečlivě zkontrolovali, pokud se do systému iBVV.cz přihlašujete, že jste na stránce https://www.ibvv.cz/cs/prihlaseni.   Pokud jste již na podvodných stránkách do formuláře data zadali, doporučujeme změnit heslo, popřípadě nás kontaktovat na info@bvv.cz.   Na našem webu najdete příklad takové podvodné zprávy.   Veletrhy Brno a.s.

Zrušení odběru pro REHAPROTEX můžete provést ZDE.

Obchodní sdělení zasíláme pouze na ty adresy elektronické pošty, u nichž evidujeme souhlas
adresáta se zasíláním. Svůj souhlas můžete kdykoli písemně odvolat na naše náklady
prostřednictvím pošty nebo prostřednictvím odkazu „Šíření obchodních sdělení
umístěného na titulní stránce společnosti Veletrhy Brno: http://www.bvv.cz.

Vždy respektujeme Vaše soukromí
a za žádných okolností neposkytujeme údaje o Vás třetím stranám.

Přednáška v Městské knihovně v Prostějově

Ve středu 23. 10. 2019 proběhla v Městské knihovně v Prostějově přednáška na téma „Dodavatelé energií“. Na toto téma pohovořila předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. paní Gerta Mazalová, která především varovala spotřebitele, aby přistupovali ke změně dodavatele energií a k případnému podpisu smluv s rozmyslem. Může to být totiž spojeno s množstvím rizik, která někdy nejsou na první pohled patrná. Uvedla také případy z praxe…z našich spotřebitelských poraden, kde řešíme tuto problematiku téměř každý den.

Akce ve Vyškově

Setkání seniorů k Mezinárodnímu dni seniorů, které je pod záštitou MPSV a které organizuje krajská koordinátorka  Dana Žižkovská proběhlo ve Vyškově dne  23.10. 2019

Za SOS-Asociace, z.s. vystoupila Mgr.Marie Turková vedoucí našich osobních bezplatných poraden v Jihomoravském kraji a která také pracuje jako odborná poradkyně ve Vyškově. Celá akce ve Vyškově, které se účastnili také zástupci vedení města Vyškov, byla velmi zajímavá, o čemž svědčí velká účast veřejnosti ve Vyškově.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

Veletrh REHAPROTEX 2019

Sdružení obrany spotřebitelů –Asociace, z.s. se jako každoročně účastní veletrhu REHAPROTEX Brno 29.10. – 1.11. 2019, kde firmy účastníkům představují široký sortiment různých zdravotnických pomůcek, různé rehabilitační přístroje, mnoho druhů invalidních vozíků, různé zvedáky a podobné přístroje pro pomoc invalidním seniorům i ostatním nemocným.

Na druhé straně my jim zase pomáháme v případě, že zakoupené zboží chtějí reklamovat z důvodu, že jim nevyhovuje, není vhodné zrovna pro jejich postižení a poskytujeme bezplatné rady v jejich někdy problémových situacích. Máme mnoho zkušeností z našich poraden  ( v 9 krajích máme 17 bezplatných osobních poraden), kam se mohou vždy obrátit, pokud jsou v nesnázích. Přednášíme a školíme také nevidomé ( např. Tyflocentrum Brno), neslyšící, zdravotně postižené seniory, nemocné děti apod. Naše činnost je velmi všestranná a proto se domnívám, že na BVV TYFLOCENTRUM naši poradci mohou být velmi užiteční pro veřejnost.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

POZVÁNKA 15.11.2019

Při jedné ze svých besed pro nevidomé a slabozraké v Tyflocentru Brno jsem se seznámila s mnoha zajímavými lidmi. jednám z nich byl p. Jiří Maršálek – autor již několika zajímavých knížek, které přečtete jedním dechem. Nyní vydal další knížku, na jejíž křest Vás všechny jeho jménem srdečně zvu!

S pozdravem

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

Nákupy po internetu


15.10. 2019 vystoupila v pořadu Apetýt – Českého rozhlasu naše paní předsedkyně Gerta Mazalová v cca 10.30 hodin.

Pořad můžete slyšet po klepnutí na odkaz:

https://brno.rozhlas.cz/poradna-apetytu-8091753

HLASOVÁNÍ

Gerta Mazalová: Hlasujte pro našeho odborného právního garanta, pana Mgr. Karla Carbola

Mgr. Karel Carbol

Žijí kolem nás, nenápadní, pracovití, obětaví.

Anketa Osobnost NNO JMK chce ocenit a zviditelnit občany, kteří v nestátních neziskových organizacích dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, věnují se práci práci pro širokou veřejnost a mnohdy se i nad rámec svých povinností aktivně podílejí na veřejném životě. A právě tyto lidi chceme ocenit za jejich úsilí.

Zde hlasujte:

Navrhla jsem pana Karla Carbola, protože již od roku 2006 spolupracuje s organizací v Jihomoravském kraji, nejprve tedy s krajskou organizací (SOS – JmK), později s SOS-Asociací, z.s. (již od jejího založení v roce 2009). Celkově se tedy již 16 roků podílí na prosazování cílů SOS-Asociace v oblasti zkvalitňování spotřebitelských obchodních vztahů a na pomoci spotřebitelům a poradenství spotřebitelům při realizaci jejich práv. Za tuto dlouhou dobu působil nejprve jako dobrovolník, po složení zkoušek sdružení jako odborný poradce pro spotřebitele v poradně v Brně. Po skončení studií se věnoval lektorské činnosti a přezkušování poradců SOS-Asociace. Přednášel též jako lektor úředníkům živnostenských úřadů v rámci jejich odborné přípravy na projekt Spotřebitelský ombudsman, založený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Spolupracoval také na připomínkách k českým zákonům i směrnicím Evropské unie v oblasti ochrany spotřebitele i na legislativních návrzích SOS-Asociace a v neposlední řadě též na informačních materiálech pro spotřebitele.

Mgr Karel Carbol se podílel na zpracovávání pozměňovacích návrhů a novel pro MPO ČR a parlament ČR ve prospěch spotřebitelů a pro nápravu jejich diskriminace,  také pro kultivaci podnikatelského prostředí v ČR. Školení úředníků živnostenských úřadů v rámci jejich přípravy na projekt Spotřebitelský ombudsman.

V dnešní době ještě stále není podnikatelské prostředí zcela příznivé pro zákazníky, kteří jsou často vystaveni různým klamavým a podvodným praktikám některých prodejců. I když se prostředí spotřebitelsko-podnikatelských vztahů v ČR stále vyvíjí a od počátku působení naší organizace pozorujeme velké změny k lepšímu, je stále potřebné toto prostředí kultivovat a narovnat ekonomickou nerovnováhu vztahů tak, aby zákazník-spotřebitel byl rovnocenným partnerem prodejce. Se změnami a vývojem ekonomiky také stále přichází nové ekonomické fenomény, nové obchodní modely a tím i nové výzvy pro hledání rovnováhy obchodních vztahů spotřebitelů a podnikatelů. (Dnes je například zcela nová, a v podstatě právem neupravená, oblast sdílené ekonomiky, do níž spadají např. služby jako Uber či Zonky. S rozvojem a dostupností tzv. chytrých technologií je stále podstatnější ochrana osobních údajů spotřebitelů a také otázky odpovědnosti za vady těchto chytrých zařízení a za vady zboží zakoupeného v jiných státech EU.) V současnosti se též všeobecně vyvíjí pohled zákonodárců na otázku „hromadných žalob“ a vůbec zjednodušení uplatňování nároků spotřebitelů a mimosoudního řešení jejich nároků. I v této oblasti vidíme problémy, k jejichž řešení chceme přispět zkušenostmi z praxe tak, aby byla pravidla stanovena skutečně efektivně.

Za SOS-Asociace, z.s.

Gerta Mazalová, předsedkyně

Gabriela Zedníčková, ředitelka

Odešla naše skvělá kolegyně, Libuška Oulehlová

Vážení spotřebitelé,

oznamujeme Vám velmi smutnou zprávu. Opustila nás žena velkého srdce, která žila nejen pro svou milovanou rodinu, ale i pro nás všechny, pro svou práci, které věnovala veškerý svůj volný čas, paní Libuše Oulehlová, vedoucí osobních poraden v Jihočeském kraji.  Bojovala ze všech svých sil za Vaše práva, svou prací žila, nakonec podlehla zákeřné nemoci a zemřela obklopena svou rodinou.

Rozloučení s paní Libuší Oulehlovou bude ve čtvrtek 3. října 2019 ve 14 hodin v kapli na hřbitově u sv. Otýlie ul. Pražská, České Budějovice.

Nikdy na ni nezapomeneme, jménem celé naší organizace a všech odborných poradců i poradkyň

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

Gabriela Zedníčková, ředitelka SOS-Asociace, z.s.

Výstava Národní dny prevence v Brně

Zveme Vás srdečně na  výstavy Národní dny prevence v Brně (16. – 17. října 2019). Výstavy budou připravena pro odbornou i laickou veřejnost, která bude mít možnost získat informace o organizacích, projektech nebo příkladech dobré praxe z oblasti prevence.

Místo konání

  • Areál dopravní výchovy a vzdělávání Městské policie Brno, Bauerova 7 – Riviéra (zastřešené dopravní hřiště). 
  • Výstava bude otevřena 16. října (v době 10:00–17:00) a 17. října (v době 9:00–13:00).
  • U našeho  stánku budou naši odborní poradci, kteří Vám poskytnou letáky,  tisky a odborné poradenství
  • Stánky a stoly budou připraveny pro instalaci materiálů a propagačních předmětů 16. října cca od 8:30 hodin, ukončení prezentací na stánku je plánováno na 17. října od 13:00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.