Menu

Aktuality

Naše průzkumy restaurací a kaváren pokračují…

Letošní průzkumy dopadají zatím dobře. Navštívili jsme některé známé restaurace hlavně v centru Brna, které jsou hojně navštěvované našimi spotřebiteli, zatím jsme se nesetkali s nějakými nešvary, pouze s ochotou, úsměvy, příjemnou obsluhou, což nás potěšilo.

Zaměřili jsme se hlavně na potraviny, zeleninu a ovoce, jejich kvalitu i ceny. Pozornost jsme věnovali také Zelnému rynku, který se už historicky každoročně koná na tzv. „Zelném trhu“ a je pověstný širokým výběrem produktů našich zemědělců i zahrádkářů. Opět se potvrdilo, že zde naši spotřebitelé mohou koupit skutečně zdravé a krásné ovoce i zeleninu, sazenice do zahrádek a další. Ceny jsou docela dostupné a spotřebitel musí zvážit, zda dá přednost slevám v obchodních řetězcích nebo kvalitě a nebo našim domácím výrobkům i výrobkům ze Slovenska.

Na fotografiích, které jsme na svých průzkumech udělali, sami uvidíte, co se zde nabízí.Prodejci jsou ochotní, příjemní, rádi si popovídají se zákazníky, prostě je radost tam nakupovat. Můžeme jen vřele doporučit!….

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s

Letos opět naše průzkumy kaváren a restaurací

Prozatímní průzkumy kaváren, cukráren 2020:

Také letos se naši odborní právní poradci vydali do ulic města Brna, aby prověřili, jak jsou dodržována pravidla v restauracích, kavárnách a cukrárnách. A myslím, že byli moc potěšeni:)

Jana Skálová
Mgr. Alena Máčová a Hanka Ševčíková

CostaCoffee, Josefská 14, Brno – čisté a příjemné prostředí, obsluha pozorná, vlídná, rychlá, zákusky čerstvé, chutné, ceny dostupné. Také WC čisté a upravené.

AIDA cukrárna „U Jakuba“, Běhounská 12, Brno – hodnocení rovněž kladné, posezení venku příjemné, různé druhy zákusků, obsluha velmi dobrá, příslušenství také v pořádku, musí uklízet častěji, chodí i rodiče s dětmi, někteří dost nepořádní, ale uklízí se několikrát denně.

LIBERTY CAFFÉ, Radnická – nabídka snídaní, zákusků, více druhů kávy, příjemná obsluha, příslušenství také v pořádku.

PELLEGRINI na Nám. Svobody s posezením venku, obědy snídaně, menu + polévka bezplatně, jídlo v pořádku, velmi dobré, ke kávě vychlazená voda, obsluha velmi ochotná a vlídná, příjemné prostředí.

Jazzová kavárna Podobrazy na Zelném rynku – káva Cappucino Cheesecake, káva se zákuskem a samozřejmě i chladnou vodou, velmi dobré, obsluha vzorná, WC uklizené a čisté.

Průzkumy provedly: Gerta Mazalová, Mgr. Alena Máčová, Jana Skálová

Český rozhlas brno – téma potraviny

Na téma  „Jak si jako spotřebitel ohlídat kvalitu sezónních potravin“ v Českém rozhlase Brno  dne 7.7.2020 v 10.30 hodin hovoří naše předsedkyně GertaMazalová. Poslechnete si zde

Současná situace okolo zájezdů

Současná situace okolo zájezdů

Již v letošní zimě si mnoho spotřebitelů zakoupilo s předstihem svůj vysněný zájezd na léto 2020. V březnu ovšem přišla zcela neočekávaná situace ohledně nemoci Covid-19, díky které bylo nutné omezit cestování do jiných zemí. Tato situace nezasáhla jen lyžařské zájezdy, ale ovlivnila pořádání zájezdů i v následující letní sezóně.

V dubnu vstoupil v platnost zákon č. 185/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu, známý jako zákon „Lex Voucher“. Tento zákon se týká zájezdů s termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020 a umožňuje cestovním kancelářím využít ochranou dobu, kterou upravuje tento zákon a vystavit zákazníkům poukaz za jejich zrušený zájezd.

V tuto chvíli se mohou zákazníci setkat se třemi možnostmi ohledně zájezdů:

1) Odstoupení od smlouvy se zaplacením stornopoplatků

Pokud zákazník odstoupí od zájezdu, který se má uskutečnit například v srpnu 2020, neodstupuje podle § 2535 občanského zákoníku, ale podle § 2533 občanského zákoníku, tj. s úhradou odstupného (= stornopoplatky) a cestovní kancelář je mu povinna vrátit částku, která odstupné převyšuje. Tuto částku je cestovní kancelář povinna zákazníkovi vrátit dle § 2536a občanského zákoníku do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Do 3 měsíců ode dne odstoupení od smlouvy může zákazník požádat cestovní kancelář o vystavení voucheru za zaplacené odstupné a to v hodnotě nejméně 10 % zaplaceného odstupného. Je-li ujednáno odstupné, musí být jeho výše přiměřená. Přiměřenost odstupného se odvíjí od doby mezi okamžikem odstoupení od smlouvy a okamžikem zahájení zájezdu s ohledem na očekávané úspory nákladů a na příjmy z náhradního využití služeb cestovního ruchu. Není-li ujednáno odstupné, odpovídá jeho výše ceně zájezdu snížené o úspory nákladů a o příjmy z náhradního využití služeb cestovního ruchu. Zjednodušeně řečeno, důležité je, jakou část ceny zájezdu cestovní kancelář ušetří na neodvedených nebo vrácených platbách svým dodavatelům, nebo na tom, zda se podaří zájezd prodat jinému zákazníkovi.

2) Vouchery cestovních kanceláří, které nejsou vydávány dle zákona ,,Lex Voucher“

Spotřebitelé se mohou také setkat s tím, že cestovní kanceláře nabízejí zákazníkům vlastní voucher ve výši stornopoplatků nebo zaplacených záloh. Tyto vouchery je potřeba využít v době platnosti poukazu a zásadně není možné si je nechat proplatit.

3) Odstoupení bez zaplacení storno poplatků a využití zákona „Lex Voucher“

Pokud se zájezd nemůže uskutečnit kvůli současné situaci, může od něj zákazník dle § 2535 občanského zákoníku odstoupit. Od smlouvy o zájezdu může v tuto chvíli odstoupit i cestovní kancelář a to dle § 2536 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku. Smlouva se odstoupením od počátku zruší a zákazník má nárok na vrácení 100% částky, kterou již uhradil. Cestovní kancelář má poté povinnost vrátit celou částku za zájezd zákazníkovi do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Cestovní kanceláře ovšem mohou využít ochranné doby, kterou zakotvuje zákon „Lex Voucher“ a za tuto jím uhrazenou částku může svým zákazníkům vydat zákazníkovi voucher. Tento voucher pak mohou odmítnout osoby, které jsou uvedeny v § 3 odst. 3 zákona „Lex Voucher“ a cestovní kanceláře jsou povinni jim vrátit veškeré platby do 14 dní ode dne odmítnutí poukazu. Mezi tyto osoby patří držitel průkazu osoby se zdravotním postižením, osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, těhotná žena či osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě (samoživitel), osoba starší 65 let, zaměstnanec, který ke dni doručení oznámení cestovní kanceláře o využití ochranné doby nemohl po dobu nejméně 30 dnů konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele podle § 208 a 209 zákoníku práce a škola nebo školské zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení.

Příslušnost k vymezené zvláště chráněné skupině je tedy třeba zkoumat ve vztahu k zákazníkovi, kterému vzniklo právo na vrácení plateb přijatých za zájezd. Pokud takový zákazník spadá do jedné ze zvláště chráněných skupin, může poukaz odmítnout jako celek a cestovní kancelář by mu měla celou finanční částku, na níž by měl jinak právo, vyplatit bez zbytečného odkladu v penězích. Pokud je naopak zákazníkem, kterému vzniklo právo na vrácení plateb, osoba, která do jedné ze zvláště chráněných skupin nespadá, nemůže poukaz odmítnout, byť by např. mezi chráněné osoby spadal jeden ze spolucestujících, kterému však právo na vrácení peněz nevzniklo. Zákazník, osoba starší 65 let, zakoupil zájezd pro sebe a pro svá vnoučata. V případě zrušení zájezdu by platby měly být vráceny prarodiči, včetně plateb, které uhradil za svá vnoučata. Zákazník spadá do zvláště chráněné skupiny osob starších65 let, může tedy odmítnout poukaz za celý zájezd, přestože děti mezi chráněné skupiny zákazníků nespadají. Pokud ovšem smlouvu uzavřela osoba, která nespadá do uvedených výjimek, nemůže poukaz odmítnout, přestože jedním ze spolucestujících je například osoba starší 65 let.

Zákazníci, na které se nevztahuje ochranná doba, musí přijmout nabízený poukaz. Pokud zákazník ovšem tento poukaz nevyužije, cestovní kancelář mu musí vrátit veškeré uhrazené platby za zájezd do 14. 9. 2020.

Pokud budete mít ohledně zájezdů jakýkoli dotaz, osobně se obraťte na některou z našich odborných právních poraden nebo využijte naše elektronické a telefonní poradenství.

Mgr. Alena Máčová

odborná právní poradkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.

Kontakt: 542 210 778, poradna@asociace-sos.cz

Naším partnerem je již několik let Vysoká obchodní a hotelová škola a také střední Hotelová škola v Brně, která stále připravuje další spolehlivé a zapálené pracovníky do náročných oborů v cestovním ruchu, které je třeba podporovat a stále motivovat, obzvláště v tomto náročném období.

Proto nabízí mimo denního studia také kvalifikaci   vystudováním vysoké školy   kombinovanou formou, tedy při zaměstnání.

Nabízí profesní vysokoškolské programy:

Bezpečnost společnosti – potravinová bezpečnost

Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch

Management hotelnictví a cestovního ruchu  

Ke studiu těchto ojedinělých oborů v České republice právě přijímají přihlášky na následující akademický rok 2020/2021.

Zájemci mohou své přihlášky podávat až do 30. června 2020, popřípadě dle další individuální domluv

Informace o studiu na www.hotskolabrno.cz nebo přímo telefonicky  547 218 247

GertaMazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.


Gerta Mazalová – pro Český rozhlas Brno – o aktuálních podvodných případech, které zneužívají současný nouzový stav.

Vysíláno 14.5. v 10.30

Poslechnete si zde:

https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/brno/9/2020-05-14

odpovědi na dotazy internetového deníku (6.5. 2020) Investigace. cz odpovídá GM

Na dotazy reportéra internet. deníku investigace.cz  Jakuba Šimáka
odpovídá předsedkyně GertaMazalová :

1) Setkala se Vaše asociace s podvody týkajících se zmíněných produktů?Ano, setkáváme se poměrně často s problematikou podvodných prodejců a to nejen při podomním prodeji v obcích, městech, kde je podomní prodej zakázán, ale i při telefonních nabídkách, nákupech na e-shopech a pod.
2) Cílí podle Vás tito „online podvodníci“ primárně na seniory? Pokud ano, proč?Samozřejmě, cílí. Je to z důvodu, že senioři jsou většinou nejvíce rizikovou skupinou, osamělí, nemocní, zdrav. postižení a důvěřiví. Navíc mají pevný důchod ( i když často malý), takže je zde jistota, že fin. prostředky zde jsou jisté na rozdíl od mladých lidí, kteří přijdou o zaměstnání a nemají pak z čeho platit případné dluhy. V poslední době, kdy je nařízen omezený pohyb osob z důvodu nebezpečí koronaviru, jsou prakticky sami a bez ochrany svých blízkých, o to více jsou zranitelnější.

3) Pomáhala Vaše asociace s obranou spotřebitelských práv na straně podvedených klientů v těchto konkrétních případech? Pokud ano, nakolik byla Vaše asistence úspěšná, byli Vaši klienti odškodněni?Naše organizace poskytuje spotřebitelům osobní, telefonní a emailové poradenství, z toho je naprosto nenahraditelné právě poradenství osobní, kdy nám spotřebitelé donesou veškerou dokumentaci, smlouvy atd, takže jim můžeme napsat vše potřebné k reklamacím, odstoupením od smluv, pokus o smír, předžalobní výzvy a pod. Spotřebitelé by sami nezvládli tyto věci sepsat a pomoc advokátů je pro některé z nich  nedostupná z důvodu ceny. Od nás si pak zanese vše jen na poštu. Jejich problémy sledujeme až do vyřešení.
Jinak je můžeme také odkázat na ČOI, která poskytuje také mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR), které je bezplatné.Naše organizace nemůže zastupovat spotřebitele u soudu, máme jen omezenou svou činnost jako nezisková organizace, která poskytuje svou bezplatnou pomoc v 9 krajích ČR, kde máme 16 bezplatných osobních poraden.

4) Proč je podle Vás v Česku vymahatelnost práv spotřebitelů obtížná? Podílí se Vaše asociace na legislativních změnách, které by mohly tento stav zvrátit? Pokud ano, jakých?Vymahatelnost práv je u nás opravdu velmi obtížná i když se podvodník najde, neprokáže se mu úmysl a policie vše většinou odloží. Soudy jsou zase drahé a trvají léta, to je pro starší lidi velmi složité.
Ano, na legislativních změnách se samozřejmě podílíme, připomínkujeme některé návrhy novel zákonů, také se vyjadřujeme i k některým Evropským směrnicím prostřednictvím MPO ČR, kde jsme členy Spotřebitelského výboru.

Předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Gerta Mazalová řekne, co by nemělo chybět v nájemní smlouvě, jak je to s běžnou úpravou bytu a kdo platí opravy.

https://brno.rozhlas.cz/poradna-apetytu-najemni-smlouva-8188857

Poradna – strach z koronaviru využívají i tzv. energetičtí šmejdi. Jak se bránit? Odpoví předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Gerta Mazalová.

https://brno.rozhlas.cz/poradna-apetytu-8174041

Přečtěte si informace o nás v Týdeníku Povzbuzení, kde najdete i zajímavosti z projektu MPSV „Politika stárnutí“, kterého se účastníme ve spolupráci s krajskou koordinátorkou Danou Žižkovskou, pro Jihomoravský kraj. SOS-Asociace, z.s.