Menu

Aktuality

Soudní rozhodnutí ve věci vydání poukazu Lex Voucher na zájezdy, které se měly konat před vydáním zákona Lex Voucher

Se Sdružením obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. spolupracují někteří advokáti bezplatně a to proto, že je naše činnost zajímá a mají zájem na dodržování spotřebitelských práv. Pan JUDr. Jan Hrbáč nám s potěšením sdělil, že ,,zarezlá“ kola spravedlnosti se pohnula a on obdržel definitivní rozsudek odvolacího soudu ve sporu s EXIM TOUR o poukazy na zájezdy a soud spotřebitelovi přiznal jak nárok na úrok z prodlení, tak náhradu nákladů řízení.“

Z této zprávy jsme měli velkou radost, neboť tento rozsudek může být využitelný pro podobně postižené spotřebitele. Soud konstatoval, že návrh na vydání poukazu učiněný cestovní kanceláří ještě před tím, než začal platit zákon Lex voucher je návrhem na podstatnou změnu smluvních podmínek. Spotřebitel, jehož zájezd se v době od 20. 2. 2020 do 16. 4. 2020 nekonal, mohl bez sankce od smlouvy o zájezdu odstoupit a neměl tak povinnost přijmout od cestovní kanceláře poukaz Lex Voucher. Soud tak sice nepřímo, ale přesto dovodil, že aplikace zákona Lex Voucher na právní vztahy nebo na nároky z těchto vztahů vzniklé před jeho účinností je evidentní případ pravé retroaktivity, která je zásahem do právní jistoty a je proto nepřípustná.

Z odůvodnění soudu tak vyplývá, že pokud spotřebitelovi vzniklo právo odstoupit od smlouvy o zájezdu dříve, než nabyl zákon Lex Voucher účinnosti, je jeho odstoupení platné i v případě, že od smlouvy odstoupil až po vstupu zákona v platnosti, a dokonce i po obdržení poukazu. Toto je důležitá informace pro případné další spotřebitele, kteří ještě soudní spory vedou, nebo platně odstoupili a cestovní kanceláře jim přesto poukazy vydaly proti jejich vůli. Takoví spotřebitelé by se stále mohli bránit před soudem a dosáhnout tím přinejmenším zaplacení úroku z prodlení z částky za neuskutečněný zájezd, kterou jim cestovní kanceláře více jak rok zadržovali.

Jsme rádi, že v České republice soudní instituce brání práva spotřebitelů.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s.

Jak ve skutečnosti fungují tzv. prodloužené záruky

Poslední dobou se v našich poradnách setkáváme čím dál více s dotazy spotřebitelů týkajících se záruky na dobu delší než zákonem stanovených dvacet čtyři měsíců. Jedná se o tzv. prodloužené záruky, které v různé formě nabízí většina prodejců elektroniky, nábytku a obecně veškerého spotřebního zboží.

Podstata této doplňkové služby jednoznačně vyplývá z jejího názvu, kdy jejím účelem je poskytnout spotřebiteli možnost reklamovat vadný výrobek i po uplynutí zákonem stanovené doby. Standardně je tato služba nabízena na dobu jednoho roku až tří či více let.

Většina spotřebitelů je překvapena, když jim následně v rámci poradenství sdělíme, že se ve skutečnosti nejedná o záruku, nýbrž o formu pojištění, tato skutečnost je navíc natolik zarážející, a to z důvodu podpisu pojistné smlouvy spotřebitelem, z toho tedy vyplývá, že většina spotřebitelů stále uzavírané smlouvy nečte a pouze je podepíše.

Jak tedy taková pojistná smlouva funguje a kde jsou její úskalí?

Jak jsem zmínil již výše, jedná se tedy o pojistnou smlouvu, tudíž je nutné si vždy přečíst podmínky této smlouvy, a to ve spojení s obchodními podmínkami dané pojišťovny. Důležité je také zmínit, že smlouvu neuzavíráte s prodávajícím, ale právě s pojišťovnou, tudíž veškeré případné spory je nutné řešit s pojišťovnou.

Pro znázornění fungování této služby jsem zvolil následující modelový případ vycházející z práce. Spotřebitel X si zakoupil televizor v hodnotě 10.000,- Kč, přičemž mu k tomuto výrobku byla nabídnuta služba prodloužené záruky na 3 roky v hodnotě 2.500,- Kč. Po uplynutí zákonné doby dvou let k uplatnění vad výrobku začíná běžet smluvní neboli prodloužená záruka. Nicméně zhruba po třech a půl letech od zakoupení televizoru došlo k vadě a výrobek přestal fungovat. Spotřebitel tedy kontaktoval prodávajícího, který spotřebiteli sepsal reklamaci a následně ji postoupil na pojišťovnu. Jako způsob vyřízení reklamace spotřebitel chtěl opravu výrobku. Naneštěstí pojišťovna vyhodnotila opravu výrobku jako nerentabilní a vyřídila reklamaci vrácením peněz. Zde nastává první úskalí celé smlouvy. Spotřebiteli nebyla vyplacena původní kupní cena ve výši 10.000,- Kč, poněvadž byla tato částka ponížena o amortizaci a spotřebiteli tak bylo vyplaceno asi 6. 800,- Kč.

Spotřebitel tedy investoval do koupě nového výrobku částku 10.000,- Kč + 2.500,- Kč za prodlouženou záruku, tj. celkem 12.500,- Kč. Vyplaceno za pojistné plnění v rámci prodloužené záruky mu bylo 6.800,- Kč, tedy něco více než je polovina investované částky. Druhý možný pohled, který ještě více zvýrazní možnou nevýhodu této služby, je tento – spotřebitel zaplatil 10.000,- Kč za výrobek, přičemž mu bylo vyplaceno pojistné plnění ve výši 6.800,- Kč, od této částky ještě odečteme náklady na prodlouženou záruku a rázem se dostáváme na částku 4.300,- Kč. Tak či onak ani z jednoho z těchto pohledů nedosáhne spotřebitel s vyplacenými penězi na koupi stejně kvalitního výrobku.

Dalším úskalím těchto smluv jsou např. jiná délka lhůty pro vyřízení reklamace, dále také nutnost původních obalů pro reklamaci nebo nutnost doložení účtenky v případě reklamace podle pojistné smlouvy.

Samozřejmě prodloužené záruky nemusí být nutně nevýhodné, ale spotřebitelé se musí mít při uzavírání takových smluv na pozoru, a především si přečíst podmínky takové smlouvy.

Boleslav Tomšík,
Odborný právní poradce
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.


CO DĚLAT V PŘÍPADĚ KRACHU BANKY (SBERBANK)?

Nikomu zřejmě neuniklo dění posledních týdnů. Dopady války na Ukrajině již pocítili také čeští spotřebitelé v souvislosti s krachem největší ruské banky SBERBANK. Zhruba 106 tisíc klientů této banky se tak ocitlo v nečekaných problémech.

Krátce po ruském vpádu na Ukrajinu zavládla mezi klienty Sberbanky panika. Lidé se rozhodli na poslední chvíli vybrat všechny své vklady a zahltili pobočky po celé republice. Došlo také k několika fyzickým útokům vůči zaměstnancům banky, a proto již 25. února došlo k uzavření poboček za účelem zajištění bezpečnosti zaměstnanců.

V následujících dnech postupně začaly mizet vklady z účtů a přestalo fungovat internetové bankovnictví. Česká národní banka se proto 28. 2. 2022 rozhodla odebrat Sberbank licenci.

Všechny banky mají ze zákona povinnost pojištění pohledávek z vkladů. Toto pojištění v České republice zajišťuje Garanční systém finančního trhu. Všechny vklady fyzických a právnických osob jsou pojištěny až do výše 2 499 500 Kč (resp. 100 000 EUR).

Výplatu tzv. základní náhrady (do výše 2 499 500 Kč) poskytuje Garanční systém, který zasílá všem osobám oprávněným k vyplacení základní náhrady informační dopis, který obsahuje informaci o výši náhrady náležející příslušné oprávněné osobě a také informaci o tom, jak postupovat pro získání náhrady. Tento dopis mimo jiné zahrnuje také informaci o možnosti případné reklamace vypočtené náhrady. Reklamační formulář naleznete na internetových stránkách Garančního systému a po vyplnění ho zašlete ideálně poštou na adresu Garančního systému, popřípadě e-mailem. Pro uplatnění nároku na vyplacení základní náhrady vkladu není nutné nic vyplňovat nebo se hlásit u Garančního systému.

Vyplácením vkladů byla pověřena Komerční banka. Od 9. 3. 2022 je možné si své peníze vyzvednout v hotovosti na uvedených pobočkách KB, jejichž seznam naleznete na stránkách Garančního systému. Pro bezhotovostní způsob vyplacení jsou k dispozici všechny pobočky KB.

Pro vyzvednutí vkladů je potřeba předložit doklad opravňující k vyzvednutí náhrady (občanský průkaz nebo pas) a zvolit si, na jaký účet chcete náhradu vkladu převést, případně, zda chcete náhradu vyplatit v hotovosti. Výplaty náhrad probíhají po dobu tří let od zahájení – tedy do 10. 3. 2025. Nemusíte mít tedy strach, že byste si nestihli své peníze vyzvednout včas.

V případě, že výše zůstatku na účtu klienta v době krachu banky přesáhla částku 2 499 500 Kč, Garanční fond nabízí možnost výplaty tzv. zvýšených náhrad. Tato možnost se však týká pouze fyzických osob, kterým byla taková částka připsána na účet v posledních 3 měsících. Pro vyplacení zvýšené náhrady je třeba s příslušnými doklady doručit žádost Garančního systému do 28. 4. 2022. Celkový limit výplaty u zvýšených náhrad je 5 000 000 Kč (resp. 200 000 EUR).

Klientům, kteří měli ve Sberbank vklady nad 2 499 500 Kč a nemají nárok na zaplacení zvýšené náhrady, nezbývá nic jiného než vyčkat, až bude jmenován likvidátor banky a poté svou pohledávku přihlásit do likvidace banky (popř. insolvenčního řízení). Účelem likvidace je vypořádat majetek banky, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem. Likvidace banky může trvat i déle než rok.

Co se týče hypoték a jiných úvěrů, které měli klienti zřízeny u Sberbank, povinnost splácet úvěry nadále zůstává. Splátky se hradí na příslušný účet banky jako doposud. Po dokončení likvidace Sberbank pak budou tyto závazky převedeny na jinou banku. Důležité je v následujícím období sledovat pokyny likvidátora.

Nikol Drozdová
Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.

Základní rady, jak nakupovat zboží na internetu

V dnešní době je pro většinu z nás pohodlnější nakupovat zboží přes internet, avšak často se v naší poradně setkáváme se spotřebiteli, kteří při takových nákupech bohužel naletěli podvodníkům. Abychom Vám pomohli těmto situacím předejít, přichystali jsme si pro Vás výčet několika zásad, kterými doporučujeme se při pohybu na internetu řídit, a na co si dát pozor.

 • Dávejte si pozor, na jakých stránkách nakupujete.

Prvním důležitým bodem je určitě výběr e-shopu, který pro své nákupy využijete. Vyvarujte se především zprostředkovatelským e-shopům. Je třeba být obezřetný, zda se nejedná podvodníka či o takzvanou internetovou galerii, jež zprostředkovává nákup zboží z Číny či jiných cizích zemí, přestože může na první pohled působit jako český internetový obchod.

Pokud se Vám zdá webová stránka prodejce podezřelá, raději vždy zkontrolujte minimálně několik skutečností, dle kterých se Vám povede zjistit, zda jde o seriózní stránku. Je důležité zkontrolovat především to, zda prodejce na svých stránkách uvádí zákonné údaje, jako je IČO, kontakt a adresa sídla, které lze ověřit ve veřejném rejstříku.

 • Důvěřujte, ale prověřujte.

Vždy upřednostněte nákup na prověřených stránkách, pečlivě čtěte recenze na internetových diskusích a podobně. Existuje také možnost ověřit si konkrétní internetový obchod na stránkách České obchodní inspekce (ČOI), kde naleznete seznam podvodných e-shopů. Mimo jiné také pečlivě čtěte obchodní podmínky, než při dokončování nákupu odkliknete, že s nimi souhlasíte.

 • Porovnávejte ceny s konkurencí.

Pokud jste si na e-shopu již vybrali konkrétní produkt, vždy si ověřte jeho cenu také u jiných prodejců. Může se stát, že bude produkt někde prodáván za výrazně nižší cenu, což může někdy působit nevěrohodně, v tom případě si dávejte pozor, zda nejde o podvod či plagiát.

 • Pozor na platbu kartou.

Pokud na nějaké stránce nakupujete poprvé, dejte přednost platbě na dobírku. Setkáte-li se se situací, kdy prodejce platbu na dobírku neumožňuje, nákupu se raději vyhněte. Nakupujete-li na stránce, se kterou máte již kladnou zkušenost, a rozhodnete se platit kartou, vyvarujte se ukládání platební karty na serveru pro příští nákup, mohlo by se stát, že bude později zneužita.

 • Doplňky stravy či léky přes internet nenakupujte.

K tomuto bodu není co dodat. Pro tyto produkty je bezpečnější jít do lékárny, kde Vám školený personál navíc mnohem lépe poradí s výběrem.

 • Pozor na hesla.

Rozhodnete-li se kdekoli na internetu k něčemu registrovat, buďte velmi obezřetní při volbě hesel. Hesla vymýšlejte tak, aby nemohly být Vaše účty zneužity cizími osobami.

 • Zásilku při převzetí od dopravce ihned zkontrolujte.

Jestliže je zásilka poškozena tak, že by její obsah mohl být poničen, nepřebírejte ji a s dopravcem sepište reklamační protokol a případně o tom informujte také prodejce, od nějž jste si zboží objednali.

 • Odstoupení od smlouvy.

Nejste-li se zbožím jakkoliv spokojeni, náleží Vám ze zákona právo od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží odstoupit a zboží vrátit prodejci, který je povinen Vám vrátit veškeré finanční prostředky včetně poštovného (mimo poštovného placeného při zaslání zboží zpět).

Kateřina Kotrlová,
Odborná právní poradkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.


Desatero obrany před šmejdy v energetice

10 ryze praktických rad Energetického regulačního úřadu, jak nenaletět tzv. „šmejdům“ při změně dodavatele energií

 1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější elektřinou či plynem by měla začít vlastní aktivitou, nikoliv iniciativou obchodníka. Jestliže se přesto rozhodnete s ním jednat, udělejte si alespoň rámcovou představu o tom, čeho chcete dosáhnout. Pomohou internetové srovnávače, jeden nabízí ERÚ: http://kalkulator.eru.cz/
 2. Vždy se ptejte, zda se bavíte  přímo s dodavatelem, nebo se zprostředkovatelem. Je v tom veliký rozdíl. Pro každého platí jiné právní předpisy, důležité rozdíly jsou zejména ve lhůtách pro odstoupení od uzavřených smluv. Dodavatel vlastní licenci na dodávky energií, zprostředkovatel jen nabízí (přeprodává) nabídky jednoho nebo více dodavatelů. Zprostředkovatel také může chtít exkluzivitu ke správě vašeho odběrného místa – pokud mu ji udělíte, vzdáváte se práva na vlastní volbu dodavatele po předem sjednanou dobu pod hrozbou sankce.
 3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, velmi pravděpodobně lže. Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury podomním způsobem apod. Stejné je to se zástupci distributorů, kteří sice kontrolují měřidla, energii ale neprodávají. Říká vám podomní prodejce, že přichází od vašeho současného dodavatele? Ať to dokáže. Nekorektní prodejci se často za velké dodavatele vydávají – osobně i po telefonu.
 4. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní prodejce zákaz porušil? Obraťte se na (městskou) policii.
 5. Volá někdo na váš telefon, píše na mail? Ptejte se, odkud má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodního sdělení. Jestliže souhlas nemá, hlaste jednání podnikatele na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/). Během telefonického hovoru se k ničemu nezavazujte.
 6. Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých podmínek zdarma“. Známým příkladem zneužití „dárků“ jsou LED žárovky nebo neplacené poradenství. Stačí vypovědět smlouvu ve lhůtě, kdy vám to energetický zákon umožňuje bez sankce, ale prodejce či zprostředkovatel vám „dárky“, zakoupené podle občanského zákoníku, zpoplatní.
 7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte „ano“, protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky. Pokud se přihlašujete do aukce, vybírejte takovou, která umožňuje finální nabídku nepodepsat (samozřejmě bez sankce).
 8. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc, přihlášku atp.), co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Pokud cokoliv nepochopíte, ptejte se. Teprve až všemu porozumíte, rozhodněte se, zda podepíšete.
 9. Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem neodkládejte, řešte je hned zpočátku. Jestliže dodavatel nereaguje nebo vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte, obraťte se na ERÚ. Jestliže jde o problém se zprostředkovatelem, pomoci může Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Pokud nevíte, s kým jste jednali, obraťte se na jeden z obou úřadů, podnět si předají.
 10. Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení dodávek.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

Spotřebitelská poradna s Gertou Mazalovou 21.4.2022

https://www.mujrozhlas.cz/apetyt/recept-dne-zaujalo-me-autorsky-komentar-poradna-pro-spotrebitele-s-gertou

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

Slavnostní zakončení 16. ročníku Senior akademie

Dne 31. 3. 2022 ve 13 hodin ve Velkém zasedacím sále na Nové radnici v Brně se konalo  slavnostní zakončení 16. ročníku Senior akademie, kterého se účastnila na pozvání MP Brno také naše předsedkyně SOS-Asociace, z.s. S Městskou policií Brno, kde se účastníme jako lektoři na vzdělávání seniorů spolupracujeme již od roku 2006, promítáme prezentace a tím pomáháme vzdělávat širokou veřejnost. Tito proškolení senioři dále pomáhají formou informování svých známých a přátel. Takto proškolení lidé, pak vědí, že se mohou se svými problémy obrátit na naše SOS – A, kde jim pomůžeme s řešením. Tím, že jsou proškolení našimi odbornými poradci, často přicházejí se svými problémy včas, a tím zvyšují šance na úspěch ve sporu. Tento projekt byl odměněn 1. cenou Evropskou unií jako nejlepší.

Gerta Mazalová,
Předsedkyně SOS- Asociace, z.s.


Gerta Mazalová, Předsedkyně SOS- Asociace, z.s.

Mgr. Alena Máčová, vedoucí poradny v Praze
Boleslav Tomšík, poradce SOS- Asociace, z.s.Spotřebitelská poradna s Gertou Mazalovou ze dne 17.3.2022

https://www.mujrozhlas.cz/apetyt/recept-dne-zaujalo-me-autorsky-komentar-poradna-pro-spotrebitele-s-gertou

Spotřebitelská poradna s Gertou Mazalovou

https://www.mujrozhlas.cz/apetyt/recept-dne-male-recenze-jana-skacela-spotrebitelska-poradna-s-gertou  

Spotřebitelská poradna od 5:31 minuty

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z. s.

Růst cen energií rozhovor s Mgr. Alenou Máčovou

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/222411058300217/  a´

Mgr. Alena Máčová, právnička, SOS Asociace Sdružení obrany spotřebitelů, vedoucí poradny v Praze