Menu

Štítek: senioři

Brněnské dny pro seniory

V rámci akce „Brněnské dny pro seniory“, která se konala pod záštitou 1. náměstka primátora statutárního města Brna Mgr. Petra Hladíka, proběhly celkem 4 přednášky na různá témata, s promítáním prezentací a rozdáváním letáků k přednášeným tématům.

 

 

 

Přednášky se konaly ve dnech: 

7. 9. 2018 téma: 
Enviromentální povědomí, Ekologicky šetrné produkty, Éčka v potravinách, Zdraví a životní styl u seniorů. Na dotazy, které potraviny jsou bezpečné a podle čeho je poznáme, jak nakupovat zdravé potraviny a jiné odpovídala organizátorka Gerta Mazalová.

21. 9. 2018 
Bezpečné nákupy na internetu, reklamace zboží, nákupy a reklamace použitého zboží. Rozdíly mezi farmářskými výrobky a výrobky v obchodních řetězcích, cenové rozdíly a jejich důvody, kvalita výrobků a jejich uskladňování. Jak je to s prodejem a reklamacemi použitého zboží a jiné dotazy odpovídala organizátorka Gerta Mazalová.

5. 10. 2018
Jak je to se značením výrobků, co je to ekoznačka – šetrný ekologický výrobek, které značky znamenají kvalitu a které jsou pouze reklamními značkami obchodních řetězců. Podle čeho vybírat výrobky a jiné dotazy odpovídala organizátorka Gerta Mazalová.

19. 10. 2018
Bydlení, sousedské vztahy, prodeje bytů a rizika, hypotéky a vše, co patří k bydlení. Jak hájit svá práva, neriskovat ztrátu svého bydlení – životní jistoty a vyhnout se podvodným praktikám odpovídala organizátorka Gerta Mazalová.

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Akce v Avion Shopping Parku – “Senioři v akci”

Ve dnech 19.–20. 10. 2018 proběhla v Avion Shopping Parku akce pro seniory s názvem Senioři v akci, přičemž Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. se této události taktéž aktivně zúčastnilo. Naši dva odborní právní poradci Zdeněk Nevřivý a Kristýna Dvořáková podávali účastníkům odborné rady z oblasti spotřebitelského práva a následně Zdeněk Nevřivý prezentoval činnost našeho sdružení před širším publikem. Akci hodnotíme jako velmi přínosnou z pohledu šíření osvěty mezi seniory, ale taktéž i kvalitně zorganizovanou.

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Den otevřených dveří

 

 

 

 

 

 

Srdečně Vás zveme na naše 

Brněnské dny pro seniory 2018 spojené se Svátkem seniorů,
který proběhne v naší poradně na Staré radnici na téma: Obrana spotřebitele v oblasti spotřebitelského práva!

Datum konání:  5. 10. 2018 od 10–12 hodin.

Účastníkům budou promítány prezentace s přednáškami a následovat budou besedy na vybraná témata. Poskytovány budou rady, informace, letáky a návrhy řešení problémů přítomnými odborníky v rámci diskuze.

Akce je zdarma, bezplatné poradenství i právní pomoc.
Místo konání: sídlo SOS – Asociace, z. s.,  Mečová 5, 613 00 Brno (3. patro – výtah)

Organizátor: Gerta Mazalová – předsedkyně SOS – Asociace, z. s.

Pozvánka na BRNĚNSKÉ DNY PRO SENIORY 2018

Zveme Vás srdečně na naše Brněnské dny pro seniory 2018 (září–říjen), které budou probíhat v naší poradně na Staré radnici na téma: “Obrana spotřebitele v oblasti spotřebitelského práva!”

Datum konání: 7. 9. 2018, 21. 9. 2018 a 5. 10. 2018, 19. 10. 2018 vždy od 10–12 hodin.

Účastníkům budou promítány prezentace s přednáškami a následovat budou besedy na vybraná témata. Poskytovány budou rady, informace, letáky a návrhy řešení problémů přítomnými odborníky v rámci diskuze.

Akce je zdarma, bezplatné poradenství i právní pomoc.

Místo konání: sídlo SOS – Asociace, z. s.,  Mečová 5, 613 00 Brno (3. patro – výtah)

Organizátor: Gerta Mazalová – předsedkyně SOS – Asociace, z. s.

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

POZVÁNKA NA SEZNAMOVACÍ VEČER PRO SENIORY

Zveme Vás na SEZNAMOVACÍ VEČER PRO SENIORY, který se bude konat dne 20. 6. 2018 v 18.00 v restauraci / klubu Šelepka v Brně. Poznáte až dvacet nových lidí za dvě hodiny. Večerem Vás provede zkušený moderátor.

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

SKONČIL DALŠÍ ROČNÍK BRNĚNSKÉ SENIOR AKADEMIE

Pro Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. je již příjemnou tradicí naše každoroční účast na úspěšném brněnském projektu Senior Akademie. Již dvanáctý ročník tohoto společného projektu Městské policie Brno, Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje začal již v září roku 2017, poslední ze čtyř našich přednáškových bloků se uskutečnil v měsíci březnu 2018.

Senior Akademie je speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání (obdoba Univerzit třetího věku) určený seniorům. Společně s Městskou policií  se ho účastní i naše organizace SOS-Asociace, z.s. Předměty studia jsou orientovány na témata kriminálních, pořádkových, dopravních, požárních  a dalších rizik, která seniory v současné společnosti ohrožují. V průběhu uplynulých deseti let se vzdělávací témata rozšířila o řadu předmětů, které zvyšují informovanost seniorské veřejnosti v problematice spotřebitelské, zdravotní, sociální, psychologické, či finanční. Odborní lektoři pomáhají posluchačům orientovat se ve složitých životních situacích.

Základní program, kterého se společně s naším partnerem (Městskou policií Brno) účastníme již řadu let, se orientuje se na problematiku „JAK SE NESTÁT OBĚTÍ“, a to hlavně různých podvodných prodejců, kteří používají klamavých až agresivních praktik při jednání a nabídkách svého zboží nebo služeb. V letošním ročníku Senior akademie jsme ve spolupráci s MP Brno měli celkem 12 hodinových přednášek na různá témata. věnovali jsme se např. telekomunikacím, reklamacím, podomnímu prodeji,potravinám, bydlení, cestování, distančním smlouvám, apod. Po každé hodině následovala diskuze s účastníky, otázky a odpovědi na různá témata. Přednášky jsme zakončili anketou s tajenkou, které se účastnili všichni přítomní. Vylosovaných 10 účastníků obdrželo drobné ceny. Potěšil nás velký zájem všech účastníků, kteří nám kladli mnoho otázek, které jsme na místě zodpovídali. Projekt Senior Akademie je již známý nejen u nás v ČR, ale i mimo naši zemi, což samo o sobě svědčí o jeho kvalitě.

Redakce SOS – Asociace, z.s.

 

Zde se můžete podívat na několik fotek z uplynulého ročníku 2017/2018:

Přednáška pro seniory v Domově Příbor

V pondělí 2. 10. 2017 se uskutečnila přednáška pro seniory v Domově Příbor. Na témata reklamací a nekalých obchodních praktik hovořila paní předsedkyně SOS-Asociace, z.s. paní Gerta Mazalová.

Na fotkách z akce můžete vidět paní ředitelku Domova Příbor Mgr. Kamilu Demlovou a naši paní předsedkyni SOS-A, z.s. Gertu Mazalovou,

níže pak vedoucího našich poraden v Moravskoslezském kraji Mgr. et Mgr. Milana Koplíka

Přednáška na téma „Jak kvalitně nakupovat?“

V dopoledních hodinách v úterý 3. října 2017 proběhla ve Společenském sále radnice Brno-střed beseda v rámci Přednáškového cyklu pro seniory /nejen/ pro 60+. Na téma Kde najít pravdivé informace o výrobku – jak kvalitně nakupovat a porovnávat ceny zboží přenášel vedoucí právník SOS – Asociace, z.s. Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek. V rámci přednášky jsme se zaměřili na označování zboží (zejména potravin), povinnosti výrobců a prodávajících, ale i nekalé praktiky nepoctivých podnikatelů. Spotřebitelé se dále zajímali o témata prodloužených záruk nebo dvojí kvality potravin v zemích Evropské Unie. Vzdělávacímu středisku Káveeska městské části Brno-střed děkujeme za pozvání na tuto zajímavou akci.

Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek,

Vedoucí právník SOS – Asociace, z.s.