Menu

SKONČIL DALŠÍ ROČNÍK BRNĚNSKÉ SENIOR AKADEMIE

Pro Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. je již příjemnou tradicí naše každoroční účast na úspěšném brněnském projektu Senior Akademie. Již dvanáctý ročník tohoto společného projektu Městské policie Brno, Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje začal již v září roku 2017, poslední ze čtyř našich přednáškových bloků se uskutečnil v měsíci březnu 2018.

Senior Akademie je speciální studijní program ve formátu celoživotního vzdělávání (obdoba Univerzit třetího věku) určený seniorům. Společně s Městskou policií  se ho účastní i naše organizace SOS-Asociace, z.s. Předměty studia jsou orientovány na témata kriminálních, pořádkových, dopravních, požárních  a dalších rizik, která seniory v současné společnosti ohrožují. V průběhu uplynulých deseti let se vzdělávací témata rozšířila o řadu předmětů, které zvyšují informovanost seniorské veřejnosti v problematice spotřebitelské, zdravotní, sociální, psychologické, či finanční. Odborní lektoři pomáhají posluchačům orientovat se ve složitých životních situacích.

Základní program, kterého se společně s naším partnerem (Městskou policií Brno) účastníme již řadu let, se orientuje se na problematiku „JAK SE NESTÁT OBĚTÍ“, a to hlavně různých podvodných prodejců, kteří používají klamavých až agresivních praktik při jednání a nabídkách svého zboží nebo služeb. V letošním ročníku Senior akademie jsme ve spolupráci s MP Brno měli celkem 12 hodinových přednášek na různá témata. věnovali jsme se např. telekomunikacím, reklamacím, podomnímu prodeji,potravinám, bydlení, cestování, distančním smlouvám, apod. Po každé hodině následovala diskuze s účastníky, otázky a odpovědi na různá témata. Přednášky jsme zakončili anketou s tajenkou, které se účastnili všichni přítomní. Vylosovaných 10 účastníků obdrželo drobné ceny. Potěšil nás velký zájem všech účastníků, kteří nám kladli mnoho otázek, které jsme na místě zodpovídali. Projekt Senior Akademie je již známý nejen u nás v ČR, ale i mimo naši zemi, což samo o sobě svědčí o jeho kvalitě.

Redakce SOS – Asociace, z.s.

 

Zde se můžete podívat na několik fotek z uplynulého ročníku 2017/2018: