Menu

Tiskové zprávy

Slovo paní Gerty Mazalové

Vážení členové a přátelé naší SOS-Asociace, z.s.,

vážení přátelé a naši sympatizanti,

dovoluji si Vám oznámit změnu v pozici předsedkyně  SOS-Asociace, z.s. Svou funkci předávám naší mladé poradkyni Mgr. Aleně Máčové, kterou jsem již seznámila s jejími úkony a budoucí funkcí. Vše jsem jí v pořádku předala. Já budu i nadále pracovat pro naši organizaci, kterou jsem vytvořila již v roce 2003 a od těch dob dále zvětšovala a ve které již léta pracuji. Dlouho jsem vybírala, až jsem našla vhodnou kandidátku pro Vás. Kladla jsem hlavně důraz na laskavost a srdce nové předsedkyně v této funkci.

Věřím, že Mgr. Máčová má velmi dobrý vztah k seniorům a lidem, kteří potřebují naši pomoc. Mgr. Máčová u nás pracuje již několik let a mám s ní dobré zkušenosti.

PS: Říká se, že v nejlepším má člověk ze své funkce odejít. Já sice odcházím, ale vždy zde budu pro Vás, kdykoliv budete potřebovat.

Moc Vás všechny zdravím a přeji jen to nejlepší………!

Gerta Mazalová

Musím odjet na zájezd na požárem zasažené řecké ostrovy?

V tuto chvíli se na naši poradenskou linku obracejí spotřebitelé, kteří na řecké ostrovy zasažené požárem mají teprve odcestovat a kteří mají zcela oprávněné obavy o své bezpečí. Zájezdy na tyto místa ruší nyní pouze některé cestovní kanceláře, a to pouze v případě zájezdů, na které mají zákazníci odletět v nejbližších dnech. Spotřebitelé, kteří mají odletět později, jsou tak v tuto chvíli ve velké nejistotě, zda budou muset na zájezd odletět.

Dokud Ministerstvo zahraničí nevydá plošné doporučení necestovat na Rhodos, nebudou cestovní kanceláře nuceny rušit zájezdy do oblastí, které nejsou přímo mezi místy uvedenými na stránkách ministerstva, ačkoli jsou od zmíněných míst vzdáleny jen několik desítek kilometrů. Dle vyjádření Martina Smolka, vrchního ředitele právní a konzulární sekce na ministerstvu zahraničí, ministerstvo prozatím nevydá plošné doporučení necestovat na Rhodos.

Pokud cestovní kanceláře nebudou samy rušit zájezdy, dostávají se tímto spotřebitelé do těžké volby, zda odstoupit od smlouvy sami se zaplacením stornopoplatků, které se mohou vyšplhat téměř až do celé ceny zájezdu, anebo odjet na zájezd do míst, kde jim a jejich blízkým může hrozit nebezpečí a kde si stěží v tuto chvíli dovedeme představit prožití bezstarostné dovolené.

Pro srovnání se zahraničím lze uvést, že obří německá cestovní kancelář TUI zrušila již všechny lety na Rhodos s platností od včerejšího dne do středy a podobně postupuje také britská společnost Jet2.

Dle našeho názoru by měly cestovní kanceláře v tuto chvíli zájezdy do požárem zasažených oblastí zrušit anebo se se svými zákazníky domluvit na změně místa či termínu konání zájezdu, a to i u zájezdů konaných za více dní, neboť je těžké si představit prožití klidné dovolené v místech, kde hrozí rozšíření nebezpečných požárů a kde mohou být ohroženy lidské životy. V případě zrušení zájezdu dle §2535 občanského zákoníku z důvodu nevyhnutelné a mimořádné okolnosti má cestovní kancelář povinnost vrátit zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd, avšak nevzniká jí povinnost vůči zákazníkovi k náhradě škody.

Českým spotřebitelům, kteří se mají vydat na zájezd na zasažené řecké ostrovy tak nezbývá než se obrnit velkou dávkou trpělivosti a počkat, jak se k celé situaci dále postaví Ministerstvo zahraničních a věcí a cestovní kanceláře.

Mgr. Alena Máčová

Právník SOS – Asociace, z.s.

Zrušené zájezdy na ostrov Rhodos

Řecký ostrov Rhodos zasáhl rozsáhlý požár, který se dotýká velkého množství českých občanů, kteří zde trávili svou letní dovolenou. Zákazníci cestovních kanceláří, kteří se nacházejí v oblastech zasažených požárem, jsou nyní evakuováni.

Na co mají tito zákazníci právo?

Pokud cestovní kancelář v průběhu zájezdu kvůli požáru nemůže zajistit objednané služby, jedná se o vadu zájezdu. Cestovní kancelář musí bez odkladu a bez dalších poplatků např. poskytnout náhradní ubytování, stravování a další služby podle cestovní smlouvy a v odpovídající kvalitě. Pokud taková opatření nelze učinit, musí cestovní kancelář dopravit zákazníka zpět na místo odjezdu a vrátit mu rozdíl v ceně (tzn. poskytnout mu slevu z ceny zájezdu). Případné vyšší náklady na dopravu hradí kancelář. Pokud budou náhradní služby levnější, musí zákazníkovi uhradit rozdíl. Náhrada majetkové či nemajetkové újmy se v takovém případě neuplatní, neboť se jedná o mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážka, kterou cestovní kancelář nemohla předpokládat.

Cestovní kanceláře by měli v tuto chvíli zájezdy do požárem zasažených oblastí zrušit anebo se se svými zákazníky domluvit na změně místa či termínu konání zájezdu. V případě zrušení zájezdu z důvodu nevyhnutelné a mimořádné okolnosti má cestovní kancelář povinnost vrátit zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd, avšak nevzniká jí povinnost vůči zákazníkovi k náhradě škody. Některé cestovní kanceláře již dnes oznámily, že cesty na Rhodos ruší.

Pokud by cestovní kancelář zájezd sama nezrušila a ten by směřoval do místa, které je přímo zasažené požáry, může od smlouvy odstoupit i zákazník sám, a to bez zaplacení stornopoplatků. Pokud ovšem zákazník zruší zájezd, který nesměřuje do zasaženého místa, bude muset uhradit cestovní kanceláři smluvené stornopoplatky.

Ministerstvo zahraničních věcí turistům v tuto chvíli doporučuje, aby lidé necestovali do oblastí na řeckém ostrově Rhodos, které jsou požáry postižené. Aktuálně se jedná o tyto oblasti: Kiotari, Gennadi, Pylonas, Laerma, Lardos, Lindos, Kalathos, Malona, Asklipeio, Peukous, Massari a Charaki. Vysoké nebezpečí požáru platí ale pro celý ostrov.

SOS – Asociace, z.s.

Tisková zpráva: BOHEMIA ENERGY entity rozesílá svým bývalým zákazníkům vyúčtování

Společnost BOHEMIA ENERGY entity začíná v těchto dnech svým bývalým zákazníkům rozesílat vyúčtování. V mnoha případech ale spotřebitelé na svém konečném vyúčtování naleznou vysokou částku za nedoplatek.

,,Spotřebitele, kterým přestala dodávat energie společnost Bohemia Energy entity, čeká další nemilé překvapení v podobě došlého konečného vyúčtování od jejich bývalého dodavatele,“ říká předsedkyně SOS – Asociace, z.s. Gerta Mazalová a dodává: ,,tito lidé se ani nestačili vzpamatovat z extrémně vysokých záloh na energie, které jim stanovili dodavatelé poslední instance a musejí znovu řešit, kde vezmou peníze na zaplacení  vysokých nedoplatků od společnosti Bohemia Energy entity.“

Vyúčtování za energie se skládá ze tří částí – základní „A“, podrobné „B“ a doprovodné „C“.  Při kontrolních propočtech je třeba si uvědomit, že platby za elektřinu a plyn se skládají z regulované části, kterou stanovuje stát, a z části neregulované, určené dodavatelem. Je rovněž dobré podávat se na sjednaný produkt, sazbu a na výši stálé měsíční platby, neboť to vše se podílí na výsledné ceně.

,,Pokud spotřebitel obdrží vysoký nedoplatek za energie, dle kterého se spotřeba energií významně odlišuje od vyúčtování předešlého, je potřeba zkontrolovat, zda uváděná spotřeba energií souhlasí s reálnou spotřebou dle elektroměru/plynoměru. Poté je nutné podat u dodavatele energií reklamaci “ dodává právnička SOS – Asociace, z.s. Alena Máčová. Podmínky pro její uplatnění by měly být uvedeny ve vyúčtování nebo je naleznete v obchodních podmínkách, které se vážou ke smlouvě o dodávkách energií. V nich bývá také uvedena doba, do kdy lze vyúčtování reklamovat.

Reklamace musí být podle zákona vyřízena do 15 dnů od jejího doručení. Pokud dodavatel uzná, že reklamace je oprávněná, je povinen vyrovnat rozdíl v platbách do 30 dnů ode dne jejího doručení. Jestliže dodavatel elektřiny či plynu reklamaci zamítne, anebo ji nevyřídí ve stanovené lhůtě, mohou se spotřebitelé obrátit na Energetický regulační úřad, případně na soud. Obecně platí, že podání reklamace nezbavuje povinnosti zaplatit případné nedoplatky (reklamace nemá odkladný účinek) a pokud se později ukáže, že reklamace je oprávněná, případně dojde k dohodě, bude spotřebitelům neoprávněně fakturovaná částka vrácena. Nicméně, i když na to nemá spotřebitel nárok ze zákona, solidní společnost běžně přistoupí na žádost, že platba bude uhrazena až po vyřízení reklamace. 

,,V případě společnosti Bohemia Energy entity bych ovšem s platbou počkala, protože spotřebitelům od ní pro nezaplacení nedoplatku nehrozí odpojení od energií a pokud bude zjištěno, že spotřeba energií souhlasí s vyúčtováním, nedoplatek spotřebitel doplatí,“ dodává Gerta Mazalová.

Kontakt: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s., tel: 607 113 703

Tisková zpráva: SOS –Novela energetického zákona

1.8.2021

Poslanecká sněmovna schválila 16. července 2021 návrh novely energetického zákona, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pro dokončení legislativního procesu je třeba schválení Senátu a podpis prezidenta republiky. Pokračování projednávání v Senátu je naplánováno na jeho 15. schůzi dne 25. 8. 2021. Pokud vše půjde dobře, měl by právní předpis nabýt účinnosti 1. ledna 2022.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s. k tomu uvádí: ,,Novelu energetického zákona Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. netrpělivě očekávalo několik let a nyní změny, které má novela energetického zákona přinést, velmi vítáme, protože se na nás za dobu existence tzv. aukčních společností obrátilo enormní množství dotčených spotřebitelů, kterým energetický zákon neumožňoval dostatečné možnosti obrany proti tzv. energošmejdům. Na druhou stranu je nám ovšem líto, že příprava takto důležitého zákona trvala několik let. Doufáme také, že návrh novely Senátem projde a zákon bude přijat do letošních voleb, v opačném případě by to pro spotřebitele znamenalo velké zklamání.“

Novela energetického zákona posiluje postavení spotřebitele na trhu s energií s cílem zabránit nejčastějším nekalým obchodním praktikám, kterých se dopouštějí tzv. aukční společnosti. Ti prostřednictvím klamavých a agresivních praktik donutí spotřebitele podepsat smlouvu o zprostředkování výběru nového dodavatele (tzv. Přihláška do výběrového řízení) vedoucího k nevýhodné smlouvě o dodávkách energií, ačkoli smlouvu spotřebitelům prezentují jako pouhé sjednání služby hlídání cen energií apod. Mgr. Alena Máčová, právník SOS – Asociace, z.s. k tomu dodává: ,,Zvláště senioři proto netuší, že tím udělili plnou moc ke změně dodavatele energií a že jim hrozí smluvní pokuta ve výši několika tisíc korun, jestliže budou chtít svůj závazek zrušit.“
Účinná forma ochrany koncového zákazníka před tzv. energošmejdy je zavedení povinné licence k provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti prodeje energetických komodit, kterou by uděloval Energetický regulační úřad po splnění základních podmínek, jako je absolvování školení a přijetí profesní odpovědnosti. Alena Máčová k tomu dodává: ,,Dosud platí, že dodavatelé energie musí mít pro svou činnost licenci a podléhají dozoru ERÚ, zprostředkovatelům ale stačí živnostenský list, smlouva nebo dohoda a dohled mají pouze obecný. Za porušení pravidel by úředníci mohli nepoctivé zprostředkovatele z registru vyškrtnout a hrozila by jim až patnáctimilionová pokuta.“ Zprostředkovatel tedy bude muset provozovat svou činnost poctivě a s odbornou péčí. Bude muset také zohledňovat při své činnosti účinně práva a oprávněné zájmy spotřebitele a dávat jim přednost před zájmy vlastními, zejména včas respektovat projevenou vůli spotřebitele a bez zbytečného odkladu jej pravdivě informovat o všech podstatných skutečnostech včetně hrozící škody.

Spotřebitel může nyní v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy s dodavatelem energií ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávek elektřiny nebo plynu. Stejné právo bude mít nově i při uzavření smlouvy na dodávky energií prostřednictvím zprostředkovatele. ,,Toto nové oprávnění je pro spotřebitele velice důležité, neboť v poslední době zaznamenáváme velké množství stížností na některé dodavatele energií, kteří neakceptují spotřebitelovu výpověď učiněnou ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávek elektřiny nebo plynu a kteří se odvolávají na to, že smlouva na dodávky energií byla uzavřena za spotřebitele zprostředkovatelem přímo v místě provozovny dodavatele“, dodává k tomu Alena Máčová.

Novela dále například zavádí právo spotřebitele kdykoliv bez postihu odstoupit od smlouvy o zprostředkování, omezenou dobu platnosti plných mocí, právo na odstoupení od smlouvy v případě zvýšení ceny či jiné změny obchodních podmínek.
SOS-Asociace, z.s.
Mečová 5, 602 00 Brno

Tisková zpráva: SOS – Končící platnost poukazů Lex Voucher

1.8.2021

Nejpozději 31. srpna 2021 skončí ochranná doba, zavedená zákonem Lex voucher, po kterou byla odložena splatnost vrácení plateb uhrazených za zrušený zájezd.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s. k problematice poukazů dodává: ,,Návrh zákona Lex voucher byl předložen Ministerstvem pro místní rozvoj v dubnu 2020 a naše sdružení ihned od začátku upozorňovalo, že navržená úprava je v rozporu s evropským právem, kdy Česká republika je povinna dodržet směrnici EP a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, dle které zákazníkem zaplacené platby za zájezd, případně snížené o přiměřené stornopoplatky, musí být zákazníkovi vráceny bez zbytečného prodlení a v každém případě do 14 dnů po ukončení smlouvy. Návrh zákona standard ochrany spotřebitele naopak zásadně snižuje a jeho jediným cílem je podpora cestovních kanceláří na úkor spotřebitelů. Navržená úprava také byla použita retroaktivně a takovýto retroaktivní zásah do práv soukromých osob je nepřípustný.“

V případě, že zákazník po dobu trvání ochranné doby nevyužije voucher na náhradní zájezd, vrátí mu pořadatel veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby, tedy do 15. září 2021. Lidé mohou vouchery použít například na pořízení zimní dovolené či dovolené v další sezóně, smlouvu je však potřeba uzavřít do skončení platnosti poukazů, tedy do 31. srpna 2021. Mgr. Alena Máčová, právník Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. k tomu uvádí: ,,Spotřebitelé, kteří poukaz LV nevyužijí na náhradní zájezd, nemají povinnost cestovní kancelář žádat o vrácení peněz, neboť ty mají peníze klientům vracet automaticky. Je ovšem vhodné danou cestovní kancelář kontaktovat a potvrdit jí číslo účtu nebo naopak uvést nové platební údaje.“
Cestovní kanceláře, které ještě peníze svým klientům nevrátili čeká na začátku září velká administrativní a finanční zátěž. Pokud by některá cestovní kancelář skončila v úpadku, poukazy Lex Voucher jsou proti úpadku pojištěny a klient poté musí svůj požadavek uplatnit u pojišťovny příslušné cestovní kanceláře.

Jiná situace ale platí pro klienty, kteří vlastní poukaz vydaný dle podmínek cestovní kanceláře. Takovéto poukazy nejsou proplatitelné a spotřebitel si musí u dané cestovní kanceláře zakoupit nový zájezd. Na SOS – Asociaci, z.s. se ve velké míře obrátili i spotřebitelé, kteří od cestovní kanceláře obdrželi jejich poukaz namísto poukazu Lex Voucher. „Tito spotřebitelé se v tuto chvíli musejí obrátit na soud, který by mohl rozhodnout o tom, že klienti byli cestovní kanceláří uvedeni v omyl a o následné neplatnosti takto vydaných poukazů“, dodává Alena Máčová.

SOS – Asociace z.s. v tuto chvíli doufá, že se neocitneme znovu v tak těžké situaci, kdy je možné vydat zákon, dle kterého jsou rizika podnikání přenesena z velké části na samotné spotřebitele.
SOS-Asociace, z .s.
Mečová 5, 602 00 Brno

Tisková zpráva: E.ON Distribuce se změní od nového roku na EG.D.

E.ON Distribuce se změní od nového roku na EG.D. Kvalita služeb zůstane stejná

Brno, 19. října 2020

Od 1. ledna 2021 bude mít E.ON Distribuce nové jméno a vzhled. Do nového roku vstoupí pod názvem EG.D. Zkratka je odvozena z anglického Electricity and Gas Distribution, tedy distribuce elektřiny a plynu. Tento krok je jedním ze série opatření, která směřují k naplnění požadavků české i evropské legislativy. E.ON Distribuce se tím odliší jako distributor energií od obchodní společnosti E.ON Energie tak, aby pomohl zákazníkům s lepší orientací na energetickém trhu. Služby pro veřejnost zůstávají stejné, pro zákazníky se nic nemění a v souvislosti s přejmenováním společnosti se nemusejí o nic starat. EG.D zůstane součástí skupiny E.ON v ČR.

Nový vzhled rozhodně nezmění naše poslání ani hodnoty. Také v následujících letech budeme v podnikání pokračovat tak, abychom i pod novou značkou zákazníkům, občanům i firmám zajistili dostatečné a spolehlivé dodávky elektřiny a plynu. Stále jsme součástí skupiny E.ON v České republice,“ vysvětluje Zdeněk Bauer, předseda představenstva E.ON Distribuce. Rebranding se týká jen společnosti E.ON Distribuce. U ostatních společností, které jsou součástí skupiny E.ON v ČR, zůstává vše při starém.

„Naše zákazníky i partnery ubezpečuji, že na našem vztahu k nim se změnou názvu a loga společnosti nic nemění. V praxi je tento krok nijak neovlivní. Pořád pro ně budeme spolehlivým distributorem energií a všechny uzavřené smlouvy platí automaticky dál. Zákazníci se nemusejí o nic starat,“ ujišťuje Zdeněk Bauer.

Pokud lidé bydlí nebo podnikají v jižních Čechách, na Vysočině nebo na jižní Moravě, bude k nim od nového roku bezpečně přivádět elektřinu EG.D. S ní budou řešit žádosti o připojení, vyjádření k sítím, odečty elektroměrů i jejich revize nebo poruchy v síti. Společnost EG.D jim od ledna 2021 bude dávat také informace o plánovaných odstávkách elektrické energie. Kromě rozvoje sítí řeší distributor také případné výpadky dodávky energií při nestandardních povětrnostních podmínkách, tedy během vichřic či větrných nebo sněhových bouří. I to zůstane zachováno. „Odborníci, kteří se starají o sítě, nebo specialisté u nás na dispečincích zůstávají stejní. Netřeba se tedy obávat jakéhokoli zhoršení kvality či dostupnosti služeb,“ dodává Zdeněk Bauer. EG.D tak naváže na dlouholetou tradici, kterou má na daném distribučním území E.ON Distribuce.

Zákazníci se dál mohou obracet na poruchovou linku pro elektřinu na čísle 800 22 55 77 i plyn 1239. Rozsah jejich služeb zůstává stejný. Od nového roku budou moci na poruchové lince pro elektřinu řešit i všechny ostatní požadavky na distributora, které doteď řešili na zákaznické lince E.ON.

Pozor na energošmejdy

„Od nového roku začnou lidé vídat naše pracovníky v nových barvách a s novým logem EG.D. Toho bez pochyb budou už teď chtít využít tzv. energošmejdi, kteří se budou snažit lidem namluvit například, že E.ON v České republice končí a zákazníci si musí vybrat jiného dodavatele energií. Není to pravda a lidé by měli být obzvláště ostražití. Pokud mají zákazníci jakékoli pochybnosti, mohou si na naší infolince snadno ověřit, že lidé, se kterými se setkají, pracují skutečně pro E.ON. A toto pravidlo bude platit od ledna 2021 i pro EG.D,“ upozorňuje Martina Slavíková, vedoucí komunikace skupiny E.ON. „Představujeme lidem novou značku už nyní, aby po novém roce nebyli zaskočeni. A zároveň aktivně vysvětlujeme, jaké jsou rozdíly mezi dodavatelem a distributorem energií – aby zákazníci více rozuměli tomu, jak energetický trh funguje, a nesedli na lep nekalému obchodníkovi.“

Jak bude EG.D vypadat

Dominantní barva EG.D je modrá v kombinaci s červenou. Nové logo, grafiku i její použití v praxi (například při polepu aut) najdete v příloze u této tiskové zprávy.

Více informací o změně názvu i vzhledu E.ON Distribuce na EG.D je k dispozici na webu www.egd.cz. Tady zákazníci postupně najdou všechny potřebné informace a služby, na které byli dosud zvyklí na zatím stále aktuálním webu www.eon-distribuce.cz.

O co se stará E.ON Distribuce a od ledna 2021 pak EG.D

Distributor se stará o to, aby elektřina i plyn bezpečně doputovaly do domovů a firem na daném distribučním území. Společnost E.ON Distribuce, nově EG.D, vlastní a spravuje na 66 tisíc kilometrů elektrického vedení na jižní Moravě, v jižních Čechách, na Vysočině a v části Zlínského a Olomouckého kraje. K nim přidává na 4 000 kilometrů plynovodní sítě na jihu Čech a Pelhřimovsku. Celkem zásobuje 1,5 milionu odběrných míst elektřinou a 110 tisíc plynem.

Každoročně investuje do obnovy a modernizace své distribuční sítě přibližně 4,5 miliardy korun. Na tom se nic nezmění ani do budoucna. Investice se v následujících letech dokonce ještě mírně navýší – do roku 2025 přesáhnou hranici 28 miliard korun, z toho více než 7,3 miliard korun poputuje na implementaci chytrých technologií a digitalizaci.

Kontakty

Roman Šperňák

tiskový mluvčí E.ON

M +420 606 789 422

roman.spernak@eon.cz

www.eon.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA – Projekt “Prověřeno seniory” bojuje proti nekalým obchodním praktikám

V současnosti se stále častěji setkáváme s obchodními subjekty, které nesplňují standardní procesy prodeje. Někteří prodejci pouhou neznalostí, jiní se účelově snaží vydělávat na emocích slabších, především seniorů.

Nový projekt „Prověřeno seniory“ má za cíl zastavit nekalé a stále se zlepšující obchodní praktiky a poskytnout lidem důchodového věku sumář plnohodnotných informací, včetně iluzorní mapy důvěryhodných prodejních subjektů.

Cílovou skupinou projektu jsou, jak již název prozrazuje, osoby seniorního věku, které nejsou ve svém věku již dostatečně edukováni v moderní obchodní gramotnosti.

S nově vznikajícím projektem „Prověřeno seniory“ spolupracuje také Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. Organizace se zabývá hloubkovými průzkumy trhu, přičemž veškeré nedostatky a závady reportuje státním dozorovým orgánům, jako je Česká obchodní inspekce nebo Státní zemědělská potravinářská inspekce.

Gerta Mazalová za Sdružení  obrany spotřebitelů o nové metodice prohlásila:

„Toto je projekt, který jsme vytvořili společně za spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí, které to zakrývá svou záštitou. Projekt má za úkol sdělovat, jak se jednotlivé subjekty (prodejny, prodavači, podnikatelé) chovají a přistupují ke spotřebitelům, hlavně tedy seniorům, zejména pak velikosti písma (aby vše mohli přečíst) a přístupem do prodejny (aby někde neuklouzli).“

Kromě zákaznického přístupu zkoumá komise také korektnost obchodních podmínek a další zákonem dané podmínky prodeje. Analyzované subjekty budou hodnoceny bodovým systémem, který bude znázorněn jednoduchými palci nahoru. Čím více palců nahoru, tím samozřejmě lepší hodnocení.

Pozitivně ohodnocený subjekt získá označení “Prověřeno seniory”, které může hrdě využívat ve svých marketingových materiálech a zároveň bude uveden na oficiálním webu projektu. Značka je udělována po limitované období jednoho roku.

„Zájem je přímo obrovský. Volají nám podnikatelé, že chtějí, abychom právě jejich subjekt překontrolovali a udělili jim to hodnocení, protože díky účasti Ministerstva práce a sociálních věcí je udělování značky „Prověřeno seniory“ nyní zcela zdarma,“ vyjádřila se o vysoké poptávce ze strany podnikatelů Gerta Mazalová. Už jen tento zájem prozrazuje, že bude projekt velice úspěšný a stane se osvětou v prodejní sféře.                   

Aktivity projektu „Prověřeno seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

V Brně, 17. 8. 2020

Projekt: Prověřeno seniory

Kontaktní email: info@proverenoseniory.cz

SOS – Asociace, z.s. odmítá návrh zákona umožňující cestovním kancelářím vnutit zákazníkům poukaz na zájezd – Tisková zpráva ze dne 7. dubna 2020

SOS – Asociace, z.s. nedávno publikovala na svém webu souhrn zákonných práv zákazníků v souvislosti se zrušením zájezdu. V něm jsme mj. upozorňovali spotřebitele, že cestovní kanceláře v praxi mnohdy matou zákazníky tím, že jim prezentují výměnu zrušeného zájezdu za poukaz na zájezd (voucher) jako jediné možné řešení situace a odmítají zákazníkům vracet peníze, ačkoliv na to mají zákazníci právo. Vrácení zaplacených plateb zákazníkovi má dle § 2536a Občanského zákoníku proběhnout nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Výměna zájezdu za poukaz je samozřejmě možná dle dohody stran a SOS – Asociace, z.s. nemá nic proti tomu, aby zákazník tímto způsobem projevil v této těžké době solidaritu s cestovní kanceláří a jejími zaměstnanci, ale cestovní kancelář nemůže toto řešení zákazníkovi vnutit navzdory jeho zákonným právům.

Ministerstvo pro místní rozvoj však nyní přišlo s návrhem zákona (označený jako Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu), který má cestovním kancelářím umožnit, aby byl namísto vrácení peněz zákazníkovi vnucen poukaz na zájezd a cestovní kancelář tak nemusela zákazníkovi vrátit peníze po dobu tzv. „ochranné doby“, jež má skončit až 31.8. 2021. Zákazník by tak buď musel poukaz využít na základě nabídky cestovní kanceláře po uvolnění současných omezení, nebo by při nevyužití poukazu získal své peníze zpět až po uplynutí ochranné doby, tj. až v září 2021.

SOS – Asociace, z.s. upozorňuje na to, že navržená úprava je v rozporu s evropským právem, kdy Česká republika je povinna dodržet směrnici EP a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, dle které zákazníkem zaplacené platby za zájezd, případně snížené o přiměřené stornopoplatky, musí být zákazníkovi vráceny „bez zbytečného prodlení a v každém případě do 14 dnů po ukončení smlouvy“ (čl. 12 odst. 4 směrnice). Tvrzení navrhovatele v důvodové zprávě o tom, že vyšší právní sílu než směrnice má nyní princip proporcionality a že návrh zákona sleduje splnění primárního cíle směrnice, kterým je „vysoký standard ochrany spotřebitele“, snad navrhovatel nemůže myslet vážně. Návrh zákona standard ochrany spotřebitele naopak zásadně snižuje a jeho jediným cílem je podpora cestovních kanceláří na úkor spotřebitelů.

Navržená úprava má být použita retroaktivně, když se má vztahovat na zájezdy s termínem zahájení od 20.2. 2020 do 31.8. 2020. To je zcela nepřípustný zásah do již nabytých práv zákazníků, neboť mnoho spotřebitelů již realizovalo své právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu, které byly tudíž zrušeny od počátku a zákazníkům vznikla peněžitá pohledávka na vrácení zaplacené ceny zájezdu dle zákona, do něhož se teď vláda retroaktivně „vlamuje“ a mění tak již vzniklá práva zákazníka. Takový retroaktivní zásah do práv soukromých osob je nepřípustný.

Navržená úprava je právní paskvil. Z problematické ochranné doby jsou navrženy kazuistické výjimky, které logicky nemohou postihnout všechny situace, kdy je zadržení peněz zákazníkovi nespravedlivé. Např. OSVČ, kteří přišli o zakázky a příjmy v těchto výjimkách nejsou. V zákoně je několik dalších nelogičností, které by se v rámci standardního legislativního procesu jistě vyřešily, ale v případě schvalování tohoto návrhu ve stavu legislativní nouze hrozí, že bude schválen velmi nekvalitní právní předpis.

SOS – Asociace, z.s. chápe záměr státu pomoci cestovním kancelářím vypořádat se s tíživou situací vzniklou v důsledku koronavirové pandemie. Není však možné, aby stát tímto způsobem nutil spotřebitele, aby to byli oni, kdo ponese finanční zátěž pomoci cestovním kancelářím a kdo tak ve svém důsledku cestovním kancelářím poskytne bezúročnou půjčku.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s. k tomu uvádí: „Mnozí spotřebitelé jsou také velmi ekonomicky zasaženi v důsledku opatření přijímaných v rámci boje s koronavirovou pandemií a na vrácení peněz ze zrušeného zájezdu nyní oprávněně čekají jako na určitý mimořádný příjem, který dle zákona mají dostat. Není fér, aby nyní stát rozhodl, že se tito spotřebitelé mají tohoto příjmu dočasně vzdát. Spotřebitelé samozřejmě mohou pomoci podnikatelům v oblasti cestovního ruchu a s cestovní kanceláří se na poskytnutí poukazu na zájezd dohodnout, ale stát je k tomu přece nemůže nutit. Stát by tímto návrhem ve snaze pomoci jednomu subjektu poškozoval subjekt jiný. Na pomoc cestovnímu ruchu se musí najít jiné zdroje.“

SOS – Asociace, z.s. tak návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu odmítá v celém rozsahu jako systémově špatný a apeluje na zákonodárce, aby tento návrh nepodpořili.

Kontakt: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s., tel: 607 113 703

SOS – Asociace, z.s. přináší na svém webu přehled práv spotřebitelů při rušení zájezdu

SOS – Asociace, z.s. přináší na svém webu přehled práv spotřebitelů při rušení zájezdu

Tisková zpráva ze dne 6. dubna 2020

Spotřebitelé se na SOS – Asociaci, z.s. nyní v souvislosti s aktuální situací kolem koronavirové pandemie častěji obrací s dotazy na rušení zájezdů. Na našich webových stránkách proto nyní přinášíme přehled práv spotřebitelů v souvislosti s rušením zájezdů, aby se spotřebitelé mohli lépe zorientovat ve své konkrétní situaci.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s. k důvodům publikace tohoto přehledu uvádí: „Vycházíme z praktických zkušeností našich spotřebitelů v rámci naší poradenské činnosti. Některé cestovní kanceláře přicházejí s velmi inovativním výkladem právní úpravy, některé poskytují spotřebitelům velmi zavádějící či vyloženě nesprávné informace. Proto jsme se rozhodli informovat spotřebitele o jejich právech i prostřednictvím stručného textu na našem webu.

Spotřebitelé si např. nejsou jistí, na co mají zákonný nárok, co musí a nemusí akceptovat. Dotazy spotřebitelů se často týkají např. výměny zájezdu za poukaz na zájezd (voucher), kdy je tato varianta mnohdy prezentována zákazníkům jako jediná možná. Tak tomu ale není. Výměna zájezdu za poukaz na zájezd je realizována na základě dohody smluvních stran, k níž nelze zákazníka nijak nutit. Chce-li zákazník poukaz akceptovat a pomoci tak v současné složité situaci zabránit větší destabilizaci sektoru cestovního ruchu, je to chvályhodné. Nelze to však prezentovat jako jediné možné řešení a poukaz spotřebiteli vnucovat. I spotřebitel může být aktuálně v těžké finanční situaci. Je proto třeba, aby spotřebitel znal svá práva a různé možnosti a mohl se informovaně rozhodnout.

Setkali jsme se např. s tím, že cestovní kancelář tvrdila spotřebitelce, že k vrácení zaplacené ceny zájezdu snížené o stornopoplatky dojde až za několik měsíců, protože v nouzovém stavu neplatí žádné zákonné lhůty. Prý to vychází ze stanoviska jejich advokátní kanceláře. Gerta Mazalová k tomu dodává: „Pokud opravdu nějaká advokátní kancelář tvrdí, že v rámci nouzového stavu neplatí žádné zákonné lhůty splatnosti v soukromoprávních vztazích, pak gratuluji jejím klientům, kteří mohou tímto stanoviskem argumentovat pro pozdržení plateb faktur vystavených touto advokátní kanceláří. Jinak je to ale nesmysl, žádné mimořádné opatření se lhůty pro vrácení plateb za zrušené zájezdy netýká a tyto lhůty tak platí i nyní. Lze jistě pochopit, že některé cestovní kanceláře pracují v omezeném režimu a za takové situace je drobné prodlení s vrácením plateb omluvitelné. Nelze však spotřebitele strašit pozdržením plateb a tlačit je tak do přijetí poukazu na zájezd. Takové jednání by bylo nekalou obchodní praktikou.“

Kromě informací na našem webu mohou spotřebitelé i nadále využívat naše individuální poradenství, nyní však poskytované pouze telefonicky a elektronicky.

Kontakt: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s., tel: 607 113 703