Menu

Tisková zpráva: SOS – Končící platnost poukazů Lex Voucher

1.8.2021

Nejpozději 31. srpna 2021 skončí ochranná doba, zavedená zákonem Lex voucher, po kterou byla odložena splatnost vrácení plateb uhrazených za zrušený zájezd.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s. k problematice poukazů dodává: ,,Návrh zákona Lex voucher byl předložen Ministerstvem pro místní rozvoj v dubnu 2020 a naše sdružení ihned od začátku upozorňovalo, že navržená úprava je v rozporu s evropským právem, kdy Česká republika je povinna dodržet směrnici EP a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, dle které zákazníkem zaplacené platby za zájezd, případně snížené o přiměřené stornopoplatky, musí být zákazníkovi vráceny bez zbytečného prodlení a v každém případě do 14 dnů po ukončení smlouvy. Návrh zákona standard ochrany spotřebitele naopak zásadně snižuje a jeho jediným cílem je podpora cestovních kanceláří na úkor spotřebitelů. Navržená úprava také byla použita retroaktivně a takovýto retroaktivní zásah do práv soukromých osob je nepřípustný.“

V případě, že zákazník po dobu trvání ochranné doby nevyužije voucher na náhradní zájezd, vrátí mu pořadatel veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby, tedy do 15. září 2021. Lidé mohou vouchery použít například na pořízení zimní dovolené či dovolené v další sezóně, smlouvu je však potřeba uzavřít do skončení platnosti poukazů, tedy do 31. srpna 2021. Mgr. Alena Máčová, právník Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. k tomu uvádí: ,,Spotřebitelé, kteří poukaz LV nevyužijí na náhradní zájezd, nemají povinnost cestovní kancelář žádat o vrácení peněz, neboť ty mají peníze klientům vracet automaticky. Je ovšem vhodné danou cestovní kancelář kontaktovat a potvrdit jí číslo účtu nebo naopak uvést nové platební údaje.“
Cestovní kanceláře, které ještě peníze svým klientům nevrátili čeká na začátku září velká administrativní a finanční zátěž. Pokud by některá cestovní kancelář skončila v úpadku, poukazy Lex Voucher jsou proti úpadku pojištěny a klient poté musí svůj požadavek uplatnit u pojišťovny příslušné cestovní kanceláře.

Jiná situace ale platí pro klienty, kteří vlastní poukaz vydaný dle podmínek cestovní kanceláře. Takovéto poukazy nejsou proplatitelné a spotřebitel si musí u dané cestovní kanceláře zakoupit nový zájezd. Na SOS – Asociaci, z.s. se ve velké míře obrátili i spotřebitelé, kteří od cestovní kanceláře obdrželi jejich poukaz namísto poukazu Lex Voucher. „Tito spotřebitelé se v tuto chvíli musejí obrátit na soud, který by mohl rozhodnout o tom, že klienti byli cestovní kanceláří uvedeni v omyl a o následné neplatnosti takto vydaných poukazů“, dodává Alena Máčová.

SOS – Asociace z.s. v tuto chvíli doufá, že se neocitneme znovu v tak těžké situaci, kdy je možné vydat zákon, dle kterého jsou rizika podnikání přenesena z velké části na samotné spotřebitele.
SOS-Asociace, z .s.
Mečová 5, 602 00 Brno