Menu

O nás

Historie SOS – Asociace, z.s.

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. (nebo jen SOS – Asociace, z.s.) vznikla jako samostatná spotřebitelská organizace v Brně v říjnu 2009. Od samého počátku stojí v čele organizace jako předsedkyně paní Gerta Mazalová, která organizaci vede dodnes.

Ve své činnosti volně navazujeme na odkaz zaniklé organizace SOS sídlící v Praze, jíž jsme dříve sami byli součástí jako spotřebitelská poradna, která působila v Brně od roku 2003 (zakládána paní Gertou Mazalovou), a to nejprve na Mečové ulici, následně na ulici Křenové. Pražské SOS však skončilo v roce 2011 v konkurzu a hrozil zánik bezplatných spotřebitelských poraden v celé ČR. Proto se tehdejší jihomoravská organizace chopila úkolů spotřebitelské ochrany v ČR a Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. dále zajišťovala provoz bezplatné spotřebitelské poradny v Brně a velmi rychle začala svou činnost rozšiřovat též do dalších krajů ČR, kdy pod sebe integrovala regionální spotřebitelské poradny. Proto je v našem názvu výslovně uvedeno slovo „Asociace“, neboť naše organizace byla vytvářena právě na asociačním principu, kdy se k nám přidávali dříve již fungující regionální poradny. Zároveň jsme však zřizovali v průběhu let také poradny zcela nové. Dnes máme poradny již v 8 krajích ČR.

Činnost SOS – Asociace, z.s.

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. sídlí v centru Brna na adrese Mečová 5, kde je umístěna spotřebitelská poradna i koordinační centrum pro všechny naše poradny v ČR. V Brně je tedy zajišťována veškerá administrativní a další činnost naší organizace s celostátním dopadem, např. vydávání informačních materiálů, brožur, legislativní činnost i veškerá administrativa. V regionech působí naše jednotlivé poradny, které se zaměřují především na samotné spotřebitelské poradenství a výstupy do místních médií.

Mezi naše hlavní úkoly patří zajišťování bezplatného spotřebitelského poradenství, kdy spotřebitelům osobně, e-mailem či telefonicky poskytujeme spotřebitelské právní rady v jejich spotřebitelských problémech. Spotřebitele informujeme o dané problematice též prostřednictvím mnoha informačních materiálů, letáků a brožur, prostřednictvím webu a na mnoha akcích, kterých se účastníme, nebo je sami pořádáme. Pro spotřebitele pořádáme besedy a semináře. Z nich a z našeho poradenství čerpáme praktické zkušenosti, které následně využíváme v naší další činnosti, zejména v oblasti legislativní, kde zákonodárcům navrhujeme změny právní úpravy týkající se spotřebitelské právní úpravy, popř. připomínkujeme návrhy nové právní úpravy připravené zákonodárci. Naši odborníci se účastní pracovních komisích ministerstev, které se zabývají spotřebitelskou legislativou. SOS – Asociace, z.s. je také členem Spotřebitelského poradního výboru působícího při Ministerstvu průmyslu a obchodu, které je naším hlavním donorem. Naši činnost nám však v minulosti pomáhaly a pomáhají rozvíjet též dotace od Magistrátu města Brna, Ministerstva pro místní rozvod, Ministerstva vnitra, některých krajů či obcí, kde působíme a v neposlední řadě též členské příspěvky našich členů, mnohdy spotřebitelů, kterým jsme naší činností pomohli.

O spotřebitelské problematice informujeme v médiích, která se na nás pravidelně obracejí, zejména pravidelně vystupujeme v pořadech zaměřených na pomoc občanům či přímo spotřebitelům, jako jsou např. Černé ovce, rozhlasový pořad Apetýt apod. Naše stanoviska, názory či varování se také často objevují v tištěných či elektronických médiích.

Naší činností se snažíme zlepšovat postavení spotřebitelů v různých oblastech, ať už se jedná o klasické reklamace zboží či služeb, přes specifické oblasti jako je bezpečnost potravin či kosmetiky, telekomunikační služby, dodávky energií, spotřebitelské úvěry apod. Jsme přesvědčeni o tom, že ochrana spotřebitele musí být s ohledem na neustálé technologické změny a nové formy nabízení a poskytování zboží a služeb, neustále rozvíjena. Proto je třeba působit nejen na straně spotřebitele, ale snažíme se též přispívat ke kultivaci trhu na straně podnikatelů, které školíme ve spotřebitelské problematice a poskytujeme jim možnost kontroly jejich obchodních podmínek v rámci našeho programu GOS – Garance ochrany spotřebitele. Díky jeho využití má podnikatel jistotu, že má obchodní podmínky v souladu s právní úpravou, zároveň však takový podnikatel poskytuje spotřebitelům záruku, že bude plnit i povinnosti nad rámec zákona zakotvené v námi vypracovaném Kodexu GOS.

V praxi se setkáváme s mnoha případy porušení zákona ze strany podnikatelů, jak zjišťujeme také  prostřednictvím našich průzkumů na trhu, které pořádáme každoročně .Také proto naše organizace podává každým rokem též několik podnětů k provedení kontrol dozorovým orgánům, zejména České obchodní inspekci.

Spolupráce

V našich poradnách působí kromě „dlouhodobě sloužících“ zkušených pracovníků také celá řada mladých pracovníků, zejména z řad studentů právnických fakult. Vážíme si dlouhodobé užší spolupráce s Právnickou fakultou Masarykovy Univerzity v Brně, jejímž studentům umožňujeme absolvování povinných praxí. V rámci konkrétních projektů jsme navázali též přínosnou spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou či s Lékařskou fakultou, s Mendelovou univerzitou Brno, Vysokou hotelovou a obchodní školou, Hotelovou střední školou Brno a dalšími. Velmi dobré vztahy máme též s provozovatelem brněnských veletrhů, společností BVV Brněnské veletrhy a výstavy, spol. s r.o., díky které máme možnost účastnit se mnoha veletrhů v průběhu kalendářního roku. Účastníme se ale též výstav v jiných regionech, např. výstavy FLORA Olomouc, nebo výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA, HOBBY České Budějovice a dalších. V Českých Budějovicích spolupracuje naše organizace také na projektu „Podnik přátelský k seniorům a občanům se zdravotním postižením. S Městskou policií Brno spolupracujeme již 12. rokem na projektu SENOIR-AKADEMIE, v jehož rámci informujeme účastníky akademie o jejich spotřebitelských právech, varujeme před různými nekalými praktikami apod.

Projekty

S ohledem na náš neziskový charakter snažíme se naši činnost realizovat především prostřednictvím projektů, na něž čerpáme dotace z příslušných dotačních titulů. Níže uvádíme názvy několika námi v minulosti uskutečněných projektů, z nichž vyplývá, jakým tématům jsme se v daném projektu nejvíce věnovali:

  • Prevence a výchova spotřebitelů i podnikatelů
  • Environmentální povědomí
  • Zvyšování finanční gramotnosti, projekty Brno lepším místem pro život
  • Pacient – spotřebitel
  • Nájemní vztahy, projekt Bezpečný střed pro seniory Magistrát Brno
  • Spotřebitelské minimum pro děti a mládež

Kontakty:

Kontakt pro média: 

Mgr. Alena Máčová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

Tel: 728 328 527

Mail: macova@asociace-sos.cz

Osobní poradna: Mečová 5, Brno
(PO-PÁ 09-16 hod.)
+ další poradny viz web

Telefonická poradna:
542 210 778, 542 210 549
(PO-PÁ 9-16 hod.)

Elektronická poradna: poradna@asociace-sos.cz

www.asociace-sos.cz

Gerta Mazalová
předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace

Ke stažení:

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s., IČ: 228 32 793, sídlem: Brno, Mečová zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spis. zn. L 14258