Menu

Štítek: Gerta Mazalová

Na otázky Jihlavských listů odpovídá Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z. s.

Je v pořádku, že když pán odmítl firmu po telefonu, ještě za ním přijeli, a i když nic nechtěl, poslali mu rovnou dopis?

Je těžké dát úplně konkrétní odpověď, když neznáme všechny okolnosti případu, ale obecně není nic protiprávního na zasílání obchodních nabídek, samozřejmě, pokud by pán se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním osobních údajů nesouhlasil, mohlo by jít o porušení právních předpisů týkajících se osobních údajů, případně i agresivní obchodní praktiku, přičemž tyto prohřešky mohou úřady pokutovat.

Jak lidé poznají „energetické šmejdy“? Jak rozpoznat, že jde o firmu podvodnou a ne seriózní?

Spotřebitel po telefonu bohužel obvykle ihned sám nepozná, zda jde o podvodnou firmu, nebo o seriózního podnikatele. Existuje ale několik rad, na základě nichž se riziko, že uzavřu smlouvu s podvodníkem, výrazně sníží. Zaprvé radíme nikdy nejednat s nikým v případě, že prodejce je anonymní a spotřebitel neví, s kým jedná. Často se prodejci ani nepředstaví, nebo se vydávají za někoho jiného, to platí u telefonního i podomního prodeje. Pokud si tedy nejsem naprosto jistý, s kým jednám, doporučujeme raději jednání ihned ukončit. Druhým varovným signálem je to, pokud prodejce ihned nabízí úžasné slevy a výhody, místo kterých pak často platíme spíše pokuty a různé sankce za neuvážený podpis.

Jak je možné, že podvodné firmy získají údaje o lidech, ví jejich stávající dodavatele energie, spotřebu…?

Osobní data a údaje jsou velmi výnosným artiklem, proto se s nimi stále obchoduje, spotřebitelé často sami ani nevědí, co, kde a komu podepsali souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o různé slevové karty, průzkumy na ulicích, nákupy přes internet. Bohužel se v dnešní internetové době musíme smířit s tím, že naše údaje, ať chceme nebo ne, jsou do značné míry veřejné.

Existuje statistika, kolik podvodných společností v Česku operuje? Lze uvést jejich jména?

Taková statistika není, ale na webových stránkách Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a České obchodní inspekce (ČOI) najdete určité seznamy a také rady, jak se vyvarovat před riziky.  Jedná se ale nepochybně o desítky, možná stovky podobných subjektů, se kterými se v naší poradenské praxi setkáváme.

Monitorujete počet případů „napálených“ lidí – v Česku, potažmo v našem kraji Vysočina?

Naše poradny ve všech krajích, tedy i na Vysočině, radí všem spotřebitelům formou prevence, tedy besed, přednášek, školení, také na našem webu najdou spotřebitelé různé potřebné informace (www.asociace-sos.cz). Za rok 2017 jsme poskytli poradenství cca 16 tisícům spotřebitelů, konkrétní případy však bohužel vzhledem k předpisům o ochraně osobních údajů zveřejňovat nemůžeme.

Jak má člověk postupovat, když „se nechá napálit“.  Podepíše smlouvu, schválí zastupování… pak se mu to rozleží v hlavě, může od smlouvy ustoupit?

Samozřejmě může, podle občanského zákoníku je lhůta pro odstoupení od smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Pokud to spotřebitel stihne, nebývá obvykle s ukončením smlouvy problém. Dále je zde možnost výpovědi smlouvy, ale zde už je situace mnohem složitější a doporučili bychom spotřebitelům vyhledat odbornou pomoc, a to nejlépe v bezplatných osobních poradnách SOS – Asociace, z. s.

Je nabídka „energetických šmejdů“, kteří kontaktují zákazníky přímo u nich doma, podomní prodej? Ten bývá v řadě měst totiž zakázán, takže ti, kteří jej provozují, se dopouští přestupku a je možné na ně zavolat policii?

Návštěva v bytě spotřebitele je podomní prodej, je pravdou, že v mnoha obcích i městech je podomní prodej zakázán, což velmi vítáme jako dobrý krok do začátku. Prodejci se skutečně jeho porušením dopouští přestupku. Proto doporučuji ihned zavolat policii, která může udělit pokutu. Ovšem pozor na to, že pokud si spotřebitel pozve prodejce do bytu, pak už je to pozvaná návštěva, která se žádného přestupku nedopustila. Dále zejména pozor na to, že smlouva, kterou spotřebitel podepíše, je platná a samotný fakt, že je v místě prodeje podomní prodej zakázán, nemá na platnost smlouvy vliv!

Jaká je rada, jak ušetřit za energie – jak si vyjednat lepší cenu, bez toho, aniž bychom někomu „naletěli“?

Existují různé srovnávače na internetu i mnoho společností nabízejících zprostředkování prodeje energií. Z našich zkušeností je však nejdůležitější řídit se zdravým rozumem, dát na vlastní zkušenosti a zkušenosti okolí s konkrétními dodavateli a „neskočit“ ihned za každou nabídkou, která se na první pohled zdá výhodná. Mohlo by se nám to totiž značně prodražit.

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Na dotazy Hospodářských novin odpovídala Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z. s.

Jak velký problém je prodej padělků kosmetických výrobků přes internet?

Tato otázka souvisí s tím, že při nákupu přes internet si spotřebitel nemůže (tak jako v kamenném obchodě) přivonět třeba k parfému, srovnat kvalitu různých krémů a pleťových vod i jiných kosmetických produktů, popř. se přesvědčit o informacích o výrobci apod. Proto jsou spotřebitelé mnohdy při nákupu přes internet zklamaní, mají však možnost od spotřebitelské smlouvy uzavřené přes internet odstoupit do 14 dnů dle Občanského zákoníku. Úplně zvláštní kategorie je pak nákup na různých internetových tržištích či prostě přes různou inzerci, kde kupující nekupuje zboží ani od profesionálního prodejce, ale od jiné fyzické osoby (takto se mnohdy přeprodávají léky, což je opravdu velmi rizikové). Setkáváme se i s případy různých podvodných e-shopů, které nikdy nedodaly objednané a zaplacené zboží, byť tam se to netýkalo kosmetiky.

S kolika případy ročně se setkáváte?

Na Váš konkrétní dotaz – jak velký problém představuje prodej padělků přes internet – mohu odpovědět tak, že z hlediska problémů s nákupem přes internet, s nimiž se na naše bezplatné spotřebitelské poradny obracejí spotřebitelé, není tento problém nijak zásadní. Víme o tom, že se tento problém objevuje, ale není to nijak masové. Přesná čísla za loňský rok nemám k dispozici, ale jsou to spíše jednotky, max. desítky případů.

Jak se padělky do internetových prodejen dostávají?

To je asi otázka spíše na orgány státní správy, aby popsaly způsoby, jak se padělky dostanou do prodeje. Z našeho pohledu je tam podstatný spíše prvek lákání spotřebitele na nižší cenu.

Jak se proti tomu lze bránit?

Nakupovat u prověřených obchodníků, tj. zjistit si předem recenze. Nikdy neplatit u neznámého e-shopu zboží předem. V případě zjištění problému využít práva na odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem do 14 dnů od převzetí zboží dle § 1829 Občanského zákoníku.

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Na dotazy spotřebitelů odpovídá paní předsedkyně Gerta Mazalová

Nekalé praktiky při prodeji energií – možné způsoby boje a aktuální metody prevence?

Nekalé praktiky se používají během celého roku. Nejčastější případy jsou při návštěvách podomních prodejců energií v domácnostech, účast na různých energetických aukcích nebo prostřednictvím telefonních nabídek různých produktů (holítka, potravinové doplňky, zázračné zdravotnické pomůcky, kapky do uší aj. druhy zboží). Prodejce je anonymní, spotřebitel řekne do telefonu slůvko „ano“ a tím potvrdí souhlas se smlouvou. Podpis smlouvy je třeba si dobře promyslet, nepodepisovat bez přečtení a rozmyslu.

V mnoha městech a obcích je sice podomní prodej zakázán, při porušení zákazu hrozí nemalé sankce a pokuty. Ovšem, když spotřebitel prodejce pozve do bytu, svého domu, už se jedná o pozvání a smlouva je bohužel platná. Proto, když podomní prodejce zazvoní u dveří, doporučujeme našim spotřebitelům rozhodně neotevřít a v případě, že je v dotyčné obci vyhláška o zákazu PP, tak zavolat policii. Jinak riskujeme nejen ztrátu finanční, ale také možné poškození zdraví, krádeže atd. Podomní prodejci se často vydávají za zástupce jiných větších společností, zneužívají cizí identitu, používají klamavých praktik – nabídky slev energií, jejich společnost zanikla a musí si přihlásit jinou nebo budou bez energie atd. V případě aukcí podepisují souhlas s přijetím přiděleného dodavatele (jinak přijdou sankce), event. důvěřiví lidé podepisují plné moci naprosto cizím lidem, kteří když už mají v rukou i jejich smlouvy, je pak často zneužívají.

Jaká je momentální situace, co je běžná praxe a s jakými praktikami se setkáváte?

Setkáváme se s praktikami, které jsou uplatňovány zejména na lidech nejvíce zranitelných, např. seniorech, zdravotně postižených (zneužívání jejich nemoci a potíží) i sociálně slabších rodin. Právě v předvánočním čase přibývá stále více hlavně telefonních nabídek různého zboží nebo služeb, proškolení pracovníci se snaží využít co nejvíce důvěřivosti převážně seniorů, ale i mladých lidí, které přesvědčují a přemlouvají k nákupu různých, většinou ne moc kvalitních, ale zato zázračných produktů, které vyléčí veškeré nemoci, zbaví je potíží apod. Smlouvu totiž můžeme uzavřít nejen přímo v obchodech, ale i prostřednictvím telefonu. Stačí vyslovit jen prosté ano a smlouva je prakticky uzavřena, protože i ústní smlouva je platnou smlouvou a jak je všeobecně známo, smlouvy se musí plnit.

Tímto způsobem spotřebitel uzavřel tzv. distanční smlouvu podle § 1820 Občanského zákoníku. Bohužel jsou to hlavně senioři, kteří si ani často neuvědomí, s kým tuto smlouvu uzavřeli a nemohou od ní tedy ani odstoupit do 14 dnů, jak jim zákon umožňuje. Nepamatují si ani, jestli jim poskytl prodejce do telefonu povinné informace ze zákona, které jim musí sdělit, pokud by tak neučinil, prodlužuje se lhůta na odstoupení od kupní smlouvy na 1 rok a 14 dnů. Nezbývá jim pak nic jiného, než smlouvu plnit, což znamená platit. Proto doporučujeme, aby se spotřebitelé neukvapovali a raději takové nabídky odmítali.

Jak postupovat, když se stanu obětí?

Nejlépe se obrátit na některou z našich poraden, které máme v 9 krajích ČR, kde můžeme spotřebitelům poskytnout odbornou právní pomoc. Ovšem pokud spotřebitel přijde již pozdě, jeho prodejce je v insolvenci nebo zmizí z internetu nebo neví, s kým vlastně v telefonu hovořil, prodejce je anonymní, pak je každá rada drahá.

Nejbezpečnějším způsobem je obezřetnost, dávat si pozor, nevpouštět do svého bytu, domu cizí lidi, kteří mohou způsobit nejen finanční problémy, ale také zdravotní – psychické. Podomní prodeje jsou sice v mnoha městech i obcích zakázané, ale když si prodejce pozveme domů, smlouva je bohužel platná a musí se plnit!

Gerta Mazalová,
předsedkyně SOS – Asociace, z. s.

Dotazy tisku zodpovídá naše předsedkyně Gerta Mazalová

S jakými problémy se na vás spotřebitelé v loňském roce nejčastěji obraceli?

Těch problémů bylo velmi mnoho a některé z nich byly i velmi neobvyklé. Mezi „evergreeny“ našich spotřebitelských poraden však patří dotazy týkající se především právní úpravy odstoupení od spotřebitelských smluv, zejména smluv uzavřených po telefonu či po internetu, např. nákupy v e-shopech. Dále se na nás spotřebitelé velmi často obraceli s dotazy, které se týkaly reklamací zboží a služeb všeho druhu. Např. v létě bylo hodně dotazů, které se týkaly reklamace zájezdů, celoročně pak spotřebitelé reklamují různé spotřební zboží, boty, ale i ojeté automobily. Bohužel se stále setkáváme i s vyloženě podvodným jednáním některých prodávajících. Pak se na nás obracejí spotřebitelé s reklamacemi různých rádoby zázračných přípravků, které vyléčí hned hluchotu, uberou za týden 20 kg apod. Je přímo neuvěřitelné, na co někteří podvodníci všechno přijdou. Považuji za velmi smutné, že se tito podvodníci obvykle zaměřují na důvěřivější spotřebitele, zejména seniory, pro které je mnohdy velmi obtížně uvěřitelné, že byli obelháni.

A je tam třeba nějaká změna oproti předchozím letům? Možná ubyly předváděcí akce, přibyly energetické aukce a internetové seznamky?

Předváděcích akcí skutečně ubylo. Bohužel se však mnozí podvodníci pouze přeorientovali a podle hesla „nemůžete přijít k nám, my přijdeme k Vám!“ začali zaměřovat své aktivity zejména do podomního prodeje. Mnozí senioři, kteří už byli svými blízkými, médii či spotřebitelskými organizacemi poučeni o podvodech na předváděcích akcích, se tak opět stali oběťmi podvodných praktik či dokonce trestných činů, když si důvěřivě do bytu pustili cizího člověka nebo rovnou dva. Proč ne, když jsou tak milí a příjemní? Netuší, že jsou to straky a lidský odpad, který se neštítí okrást i bezmocného starého člověka. Člověk, zvláště pokud žije sám, musí být v dnešní konzumní společnosti velmi obezřetný a domů si rozhodně nesmí pouštět cizí lidi. Ušetří si tak své zdraví, pozdější bezesné noci či ztrátu peněz.

Kromě výše uvedeného zaznamenáváme trvalý nárůst dotazů souvisejících s on-line životem celé společnosti. Nákupy v e-shopech jsou už pro mnoho lidí naprosto běžná věc, což ještě před několika lety rozhodně neplatilo. Mnohdy však překvapí, že i starší spotřebitelé využívají služeb různých on-line seznamek apod. Pak si přijdou stěžovat, že přišli o peníze a vysněná partnerka či partner nikde.

Dlouhodobě máme hodně dotazů týkajících se změny dodavatelů energií (tady se asi nedá hovořit o nějakém dramatickém nárůstu v minulém roce, ale těchto dotazů je opravdu dost). S tím souvisí různé energetické aukce, do nichž se spotřebitelé upisují s vidinou levnější elektřiny, aby pak zjistili, že za samotnou změnu dodavatele jsou povinni platit smluvní pokuty, které několikanásobně překročí údajnou úsporu. Změnou dodavatele se samozřejmě ušetřit skutečně dá, a ne málo, ale spotřebitelé by měli být při realizace této změny obezřetní a rozhodně nespoléhat na to, že někdo vše nezištně udělá za ně.

Máte nějaký konkrétní zajímavý případ?

Z poslední doby si vzpomínám např. na případ, kdy manželé plánovali zabít prasátko a paní, aby ušetřila za mrazák, objednala jej přes neznámý e-shop, který jej nabízel výrazně levněji. Bohužel zaplatila peníze předem, mrazák dodnes nepřišel, tak se pak prý modlila za krutou zimu a mráz, než seženou jiný. Radit něco v takovém případě už je docela problém, protože spotřebitelka měla být obezřetná předtím, než poslala peníze neznámo kam. Právní řešení samozřejmě existuje – odstoupení od smlouvy a vymáhání zaplacené kupní ceny zpět, ale zda se podaří peníze vymoci, je otázkou.

Nebo slečna, která si dala udělat permanentní make-up, řasy a obočí, se pak podívala do zrcadla a málem omdlela, když zjistila, že má obočí vytvarované do oblouku, jak to nosí klauni. Reklamovat i takovou službu samozřejmě lze, ale ty následky.

Paní (cca 65 let), která chtěla také ušetřit na kráse, si nechala podle fotografie mladé herečky udělat odstranění vrásek a omlazení obličeje metodou Botox/Face lift, ovšem pouze na dolní části obličeje. Když nám přišla se stížností na lékařku, ptala jsem se jí, proč si nenechala udělat celý obličej? Paní odsekla, že přece nekrade, nezaplatila už kvůli tomu jednou nájem a co druhý? To má skončit na ulici? Vysvětlila jsem jí, že si musí vybrat, buď bude běžnou paní, která bydlí v bytě nebo krásnou bezdomovkyní někde pod mostem. Nebyla spokojena s odpovědí, ale lékařka ji varovala. Podle mého názoru nemusím být mladá a krásná, ale třeba raději starší, hodná a příjemná. Mí vnuci by mě za tu krásnou rozhodně nevyměnili.

Kolik dotazů jste zhruba vyřídili za minulý rok?

Za minulý rok máme evidováno zhruba 16 tisíc podaných dotazů, většině spotřebitelům jsme dokázali pomoci, někdy přišli pozdě nebo neznali svého obchodního partnera-prodejce (telefonní nabídky), tam se pomoci nedalo. Někteří spotřebitelé možná neví, kde nás najdou, ale stačí se podívat na naše webové stránky, kde najdou veškeré informace (www.asociace-sos.cz).

A jakou byste dala radu spotřebitelům do nového roku?

Mít se rádi, pomáhat si navzájem, ctít svou rodinu, milovat své děti, předávat si lásku a věřit v dobré lidi, je jich více než myslíme. A hlavně zdraví, co jsou nám platné peníze, když si nemůžeme ničeho užít! Život je krásný i když to tak někdy nevypadá, važme si ho!

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z. s.
Bezplatná osobní poradna, Mečová 5, Brno 613 00