Go to Top

Na základě vašich četných podnětů jsme pro vás připravili vzorové dopisy pro různé situace, do kterých se jako spotřebitelé můžete dostat. Vaše připomínky a náměty na další vzory oceníme na e-mailové adrese redakce@asociace-sos.cz.

Každý vzor je doplněný o návod, jak s daným dopisem pracovat a co doplnit. Legislativa se však velice rychle mění a je třeba myslet na to, že ne všechny vzory jsou kvůli tomu vždy aktuální. Doporučujeme proto všem spotřebitelům využít služeb našich bezplatných poraden (kontakty zde) nebo poradenské linky 542 210 549 a 542 210 778 ( v provozu každý všední den od 9 do 18 hod.).

Gerta Mazalová
předsedkyně SOS – Asociace

Vzory dopisů ke stažení zdarma podle nového občanského zákoníku platné k 1. 1. 2017:

Předváděcí akce

Vzor odstoupení předváděcí akce

Nákupy a reklamace

Odstoupení od kupní smlouvy pro nevyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě (30d)

Vzor odstoupení od kupní smlouvy – eshop

Vzor odstoupení od kupní smlouvy uzavřené mimo prostory obvyké k podnikání

Vzor postoupení práv ze záruky

Vzor reklamace

Vzor žádosti o uhrazení nákladů nutných k uplatnění reklamace

Energie

Výpověď smlouvy podle §11a odst. 3 energetického zákona

Reklamace faktury za elektřinu, plyn nebo vodu 

Reklamace elektroměru, plynoměru, vodoměru

Odstoupení od smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu z důvodů zvýšení ceny

Telekomunikace

Reklamace vyúčtování ceny služby telekomunikací

Finance

Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru

Vzor oznámení o zániku smlouvy o vázaném spotřebitelském úvěru

Smlouva o dílo

Vzor odstoupení od smlouvy v důsledku zvýšení ceny díla

Ostatní

Výpověď smlouvy uzavřené na dobu neurčitou
Žádost o vyřazení osobních údajů z databáze
Vzor předžalobní výzva
Vzor žádosti o ukončení zasílání neobjednaného plnění