Menu

Podporují nás

Naši donoři

Naši partneři


Naši donoři


Děkujeme našim donorům za jejich příspěvky, díky kterým můžeme ještě lépe vykonávat naši činnost.
 
 
logo_brnalogo_mestska-policie
Magistrátu města Brna za poskytnutí dotace na projekty: Brno lepším místem pro život; Spotřebitelské minimum pro děti, mládež a osvěta studujícím; Senior – spotřebitel; Rodina – spotřebitel; Enviromentální povědomí
 

logo_mpo
Ministerstvu průmyslu a obchodu za poskytnutí dotace na projekt Komplexní řešení témat ochrany spotřebitele s přihlédnutím ke zvyšování konkurenceschopnosti v podnikatelském sektoru.

LOGO_CZ
Jihomoravskému kraji za poskytnuté dotace na projekty: Osvětová činnost v Jihomoravském kraji a Obrana spotřebitele v Jihomoravském kraji.

jihocesky kraj-barevne

Jihočeskému kraji

Děkujeme Jihočeskému kraji za poskytnutí dotace na projekt Obrana spotřebitele v Jihočeském kraji.


msk kraj-barevne

Moravskoslezskému kraji
Poděkování Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace na projekt Osvěta spotřebitelského práva pro seniory v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022.

LogoCB

Městu České Budějovice

vyskov_logo

Městu Vyškov

znakPV

Městu Prostějov

Děkujeme statutárnímu městu Prostějov za poskytnutí dotace na projekt Obrana spotřebitele ve městě Prostějov.


Děkujeme statutárnímu městu Plzeň za poskytnutí dotace na projekt Spotřebitelské minimum pro děti, mládež a osvěta studujícím v Plzni.  

EON_logo_CMYK

Společnosti E-on

městu Tábor


sporebitelske forum

Děkujeme za poskytnutí grantu z finančních prostředků Spotřebitelského fóra, z.ú. na spolufinancování projektů „Ochrana spotřebitele“.

 
Mnohokrát děkujeme také deníku Rovnost za sponzorský dar formou bezplatného odběru deníku a všem dalším organizacím a jednotlivcům za jakoukoliv finanční i nefinanční pomoc.
 
 
 
 
 
 
 
Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace

Naši partneři

screen-shot-2016-11-23-at-21-38-47

screen-shot-2016-11-23-at-21-38-47