Menu

Štítek: podvody

Přednáška na Úřadu městské části Brno-střed – nekalé praktiky prodejců, šmejdů neubývá

Dne 17. 4. proběhla přednáška s předsedkyní SOS – Asociace, z. s. Gertou Mazalovou na ÚMČ Brno-střed, Dominikánské nám. č. 2 v 10 hodin v zasedacím sále na téma “Nekalé praktiky některých prodejců a jak se jim bránit, šmejdů neubývá, jen se mění praktiky”. Dále následovala diskuze s účastníky.

 

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Krnovské listy – Pozor na telefonáty o kontrole energií

V článku Krnovských listů na str. 4 radila předsedkyně SOS – Asociace, z. s. Gerta Mazalová k tématu: Pozor na telefonáty o kontrole energií.

 

 

 

 

Více si můžete přečíst zde:

Krnovské listy

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Blesk.cz – Obchodní inspekce varuje před triky prodejců energií

V článku na Blesk.cz se vyjádřila předsedkyně SOS – Asociace, z. s. Gerta Mazalová k tématu: Obchodní inspekce varuje před triky prodejců energií

 

 

 

 

Více si můžete přečíst zde:

Blesk.cz

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

České noviny – Obchodní inspekce varuje před triky prodejců energií

V článku Českých novin se vyjádřila předsedkyně SOS – Asociace, z. s. Gerta Mazalová k tématu: Obchodní inspekce varuje před triky prodejců energií

 

 

 

Více si můžete přečíst zde:

České noviny

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Česká televize a SOS – Asociace o finančních podvodech


Warning: Use of undefined constant blok - assumed 'blok' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/asociace-sos/www/wp-content/themes/sos/functions.php on line 341

Warning: Use of undefined constant blok - assumed 'blok' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/asociace-sos/www/wp-content/themes/sos/functions.php on line 341

Přečtěte si článek na webových stránkách České televize o podvodech v oblasti finančního poradenství. V článku najdete vyjádření vedoucího právníka naší brněnské poradny Mgr. et Mgr. Jana Hejtmánka.

Finanční podvody

Redakce SOS – Asociace, z.s.

SOS – Asociace v České televizi na téma finančních podvodů


Warning: Use of undefined constant blok - assumed 'blok' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/asociace-sos/www/wp-content/themes/sos/functions.php on line 341

Warning: Use of undefined constant blok - assumed 'blok' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/asociace-sos/www/wp-content/themes/sos/functions.php on line 341

Podívejte se na reportáž brněnské redakce České televize o finančních podvodech. Jako host ve studiu případ komentoval náš právník Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek. Na reportáž i s rozhovorem se můžete podívat zde:

Finanční podvody

Redakce SOS – Asociace, z.s.

Pozor na podezřelé emaily a slevové portály!

Víc a víc přibývá stížnosti na slevové portály, kdy spotřebitel zaplatil určitou částku třeba za zájezd, ale nevěděl, že server už je zadlužený, cestovní kanceláři nezaplatí, v důsledku čehož spotřebitel nikam nepojede. Poslední dobou se objevují i spamy, kdy na email přijde spotřebiteli výzva k úhradě dlužného plnění před provedením exekuce. A v neposlední řadě se spotřebitelům v současnosti často stává, že obdrží email od České spořitelny, kde je napsáno, že spotřebitel vyhrál určitou částku nebo ji dostal jako bonus a jen musí potvrdit výhru. Přinášíme vám několik rad co dělat, když se dostanete do podobné situace.

Slevové portály:

Než si něco koupíte na slevovém portálu, je dobré si ještě předtím zjistit, jestli je daný portál důvěryhodný a schopen vám služby poskytnout. Jestli jejich poukazy jsou pojištěné proti platební neschopnosti. A hlavně si dávejte pozor, jestli daná sleva není až příliš podezřele nízká. Je potřeba si umět uvědomit, že v dnešní době za 500 Kč dovolenou u moře neseženeme. A jestliže někdo dovolenou za takovou cenu inzeruje, s velkou pravděpodobností se může jednat o podvod.

Jak se proti tomuto bránit? Například tak, že můžete psát a také číst spotřebitelské zkušenosti na našich stránkách. Samozřejmě i jinde na internetu můžete nalézt množství informací a spotřebitelských recenzí na jednotlivé portály, které vám mohou pomoci si vybrat takový portál, který je spolehlivý.

Pokud se stane, že některému slevovému portálu naletíte a přitom je zřejmé, že portál byl spuštěn s jasným cílem vylákat ze spotřebitelů peníze a nikdy jim služby nebo zboží neposkytnout, můžete se obrátit na Policii, protože se může jednat o trestný čin podvodu. Jednání může být označeno jako trestný čin podvodu pouze tehdy, je-li vzniklá škoda vyšší než 5000 Kč. Velice často se stává, že spotřebitel přijde o nižší částku než o 5000 Kč, čímž by byl spáchán pouze přestupek. Nicméně je-li takto podvedených spotřebitelů více, škoda se sčítá a jednání tak může naplňovat znaky trestného činu. Od tohoto je třeba odlišit situaci, kdy vám slevový portál například neuzná reklamaci nebo z jiných důvodů nevyhoví – pak se nejedná o případ pro Policii, ale je třeba jej řešit občanskoprávní cestou – komunikací s druhou stranou, reklamací, případně cestou soudního řízení.

Podezřelé emaily:

Patříte mezi ty, kterým přišel email, který vás upomíná, abyste zaplatili nějakou částku před provedením exekuce, ale o tom, že by vám nějaká exekuce hrozila nebo že byste vůbec měli nějaký dluh, nemáte vůbec tušení? Nebo že jste vyhráli spoustu peněz, ale nejdřív musíte kliknout na daný odkaz, abyste výhru potvrdili? Radíme vám na tyto emaily nereagovat, jedná se totiž o spamy.

U prvního případu je v emailu zmíněno jméno exekutora (někdy se jedná o jméno smyšlené, jindy o skutečné), spisová značka, číslo účtu i částka, kterou máte zaplatit. Často je zasílána i příloha, která obsahuje virus.

Obdobné je to v případě barevných blikajících ikonek na různých webových stránkách, na kterých je uvedeno, že jste x-tým návštěvníkem a proto vyhráváte určitou částku, jedná se buď o klamavou reklamu, nebo častěji o pokus nainstalovat spotřebiteli do počítače virus.

Je důležité si přes lákavou vidinu výhry uvědomit, že zadarmo vám nikdo nic nedá.

Dalším oblíbeným trikem je uvedení telefonního čísla, na něž má spotřebitel pro více informací zavolat. Jedná se však často o telefonní číslo s vysokým tarifem a dříve, než se spotřebitel dozví nějaké informace o svém údajném dluhu, protelefonuje částku v řádech stokorun.

Je důležité vědět, že exekuční řízení nemůže proběhnout bez předchozího soudního nebo rozhodčího řízení a v každém případě vám nejprve musí být doručena žaloba a rozsudek (nebo například platební rozkaz). Soudy ani exekutoři nezasílají důležité písemnosti emailem, ale poštou do vlastních rukou.

Pokud se i přesto dostanete do těchto problémů nebo jste jen opatrní a nechcete nic riskovat, pak nás můžete kontaktovat jak telefonicky, emailem nebo přijít do některých z našich bezplatných poraden, kde vám rádi poradí naši vyškolení právní poradci. Více informací najdete v ikonce Poradenství na našich stránkách.

Lukáš Bastl
Poradce SOS – Asociace

Další vlna podvodných emailů

V naší osobní, telefonické i elektronické poradně jsme dnes byli informováni několika spotřebiteli o staronovém triku podvodníků. Tentokrát se jedná o email, který vyzývá k úhradě dlužného plnění před provedením exekuce. V jednotlivých emailech se liší jména exekutorů (která jsou však reálná), spisová značka, číslo účtu i částka, avšak vypadají velmi podobně. Také odesílatel je v jednotlivých případech odlišný. Email obsahuje přílohu, která je však pravděpodobně virus.

SOS – Asociace důrazně varuje spotřebitele před touto podvodnou praktikou. Doporučujeme na zprávu nereagovat, přílohu neotevírat a dluh neplatit.

V případě dotazů se můžete obrátit na naši poradenskou linku 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) nebo využít některou z našich osobních poraden.

Příklad podvodného emailu:

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor JUDr. Dohnal, Antonín, Exekutorský úřad Jeseník mesto, IČ 79774341, se sídlem Otakara Březiny 274, 317 01 Jeseník

pověřený provedením exekuce: č.j. 29 EXE 372/2014 -20, a ustanovení: Příkaz č.j. 097862/2014-402/Čen/G V.vyř.,

vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá exekuční titul, stejně ták, jako i povinnosti uhradit náklady exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 11 153,00 Kč

Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 884,00 Kč včetně DPH 21%

Náklady exekuce paušálem: 5 908,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 738017482/1900, variabilní symbol 55262468, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od

doručení této výzvy 18 945,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Alena Smilova

Dominika Nogová
Odborná právní poradkyně