Menu

Potraviny a zdraví

letak2017S negativními zkušenostmi spotřebitelů se setkáváme i v oblasti potravin. Jelikož jsou potraviny součástí našeho každodenního života, je třeba jim věnovat jistou míru pozornosti i z právního hlediska. V následující rubrice se pokusíme objasnit základní informace týkající se biopotravin, značení potravin, „éček“ v potravinách a dalších fenoménů s potravinami spojených.

Úvodem si nejprve řekneme něco k tomu, jak je to se záruční dobou potravin a jejich reklamací a konkrétnější otázky budou rozvedeny v jednotlivých článcích. Obecně platí, že potraviny mají dvouletou záruční dobu, tak jak ji stanoví § 2165 občanského zákoníku. Toto ustanovení se vztahuje na potraviny, kde není uvedena jiná doba, takže například na víno, kde není uvedeno datum spotřeby. Musíme si ovšem dávat pozor na výjimky z tohoto obecného pravidla. Těmi jsou potraviny, u kterých sice není stanoveno datum spotřeby, takže by se mohlo zdát, že se na ně dvouletá záruka uplatní také, ale nebude tomu tak. Mezi tyto potraviny lze zařadit například brambory nebo jablka, u nichž platí záruční doba přiměřená povaze věci při správném skladování. Lze tedy shrnout, že na potraviny, u kterých není stanoveno jinak platí dvouletá záruční doba, pokud to jejich povaha nevylučuje.

letak2017Jak jsme již výše naznačili, některé potraviny mají označení tzv. data použitelnosti („spotřebujte do“) a data minimální trvanlivosti. Datum použitelnosti se používá u výrobků, které podléhají rychlé zkáze a po tomto datu již nelze dále výrobek prodávat. Jedná se o datum, do kterého si potravina při správném skladování zachová své specifické vlastnosti a je zdravotně nezávadná. Datum použitelnosti označuje vlastně to stejné, zachování vlastností a zdravotní nezávadnost, nicméně rozdíl je v tom, že potraviny lze po datu minimální trvanlivosti stále prodávat. Při tomto prodeji však musí být věci s prošlým datem minimální trvanlivosti odděleny od ostatních a jako takové viditelně označeny. Reklamovat takto označené potraviny můžeme vždycky dle jejich povahy po dobu uvedenou. Spotřebitel ovšem musí při reklamaci prokázat vadu při převzetí. Prošlé výrobky však nelze reklamovat pro vadu, pro kterou byly zlevněny.

Doufáme, že Vám tyto informace dobře poslouží a s hlubším nahlédnutím do problematiky s potravinami spojené Vám snad mohou pomoci články dostupné v této rubrice.