Menu

Potraviny a zdraví

Výrobci a prodávající musí splnit řadu požadavků, aby potravinové zboží mohlo být uvedeno na trh a prodáváno spotřebitelům. Mezi nejdůležitější patří splnění požadavků na bezpečnost potravin, uvedení jejich složení, způsob použití, uvedení doby minimální trvanlivosti nebo data použitelnosti. Skutečnost je však mnohdy požadovanému stavu na hony vzdálená. Spotřebitelé mají negativní zkušenosti týkající se nedostatečné kvality potravin, nečitelného či klamavého označení výrobku nebo prodeje potravin po uplynutí doby minimální trvanlivosti bez řádného upozornění. Chtějí znát svá práva a taktéž na jaký dozorový orgán se mohou obrátit.

Pokud máte i Vy zájem dozvědět se více z oblasti potravinového práva a zdraví spotřebitelů, pak je právě Vám určena tato rubrika.

letak2017   letak2017