Menu

Biopotraviny

letak2017Lidé dbající na vyšší standart kvality potravin, které sami konzumují, se na trhu setkávají s možností koupě takzvaných biopotravin. Ani tento termín není legislativě cizí a zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, stanoví definici biopotravin. V tomto zákoně jsou biopotraviny charakterizovány jako potraviny vyrobené za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, splňující požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost.

K dosažení oné požadované jakosti a zdravotní nezávadnosti, přispívá i nutnost řízení produkce ekologických potravin podle zásad obsažených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007, jimiž jsou například:

  • Zákaz použití geneticky modifikovaných organismů s výjimkou veterinárních léčivých přípravků.
  • Biopotraviny jsou získávány z ekologických zemědělských složek s výjimkou případů, kdy složka v ekologické podobě není na trhu dostupná.
  • Použití syntetických chemických látek je přísně omezené na výjimečné případy.
  • Nepoužívají se látky nebo zpracovatelské metody, které by mohly uvádět spotřebitele v omyl, pokud jde o pravou povahu produktu.
  • Potraviny jsou pečlivě zpracovány, pokud možno za použití biologických, mechanických a fyzikálních postupů.

Aby se biopotravina mohla nazývat biopotravinou, musí splňovat i další nároky, třeba na složení. Zpracovaná potravina může například obsahovat pouze takové potravinářské přídatné látky, které byly schváleny pro použití v ekologické produkci a alespoň 95 % hmotnosti složek zemědělského původu je ekologických. Do tohoto podílu se nezapočítává voda a jedlá sůl. Jestliže potraviny při své produkci splňují přísné podmínky evropské legislativy na produkci biopotravin, označují se logem EU pro ekologické produkty, které se může vyskytovat ve více barevných variantách. Vypadá například takto:

V České republice se bioprodukty a biopotraviny značí tímto logem:

 

Celkově se certifikované biopotraviny označují například slovy „eko“ nebo „bio“.

Co se týče dozoru nad dodržováním právních předpisů o ekologickém zemědělství, tak to má na starosti Ministerstvo zemědělství, které však může k provádění různých kompetencí pověřovat i jiné instituce. K této problematice naleznete více informací na internetových stránkách www.eagri.cz, na těchto stránkách je umístěn i Registr ekologických zemědělců. Plnění základních požadavků na všechny potraviny stanovené zákonem o potravinách a tabákových výrobcích jako jsou různé hygienické normy kontrolují Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Na poli kontroly poctivosti samotných prodejců potom působí Česká obchodní inspekce.