Menu

Na dotazy spotřebitelů odpovídá paní předsedkyně Gerta Mazalová

Nekalé praktiky při prodeji energií – možné způsoby boje a aktuální metody prevence?

Nekalé praktiky se používají během celého roku. Nejčastější případy jsou při návštěvách podomních prodejců energií v domácnostech, účast na různých energetických aukcích nebo prostřednictvím telefonních nabídek různých produktů (holítka, potravinové doplňky, zázračné zdravotnické pomůcky, kapky do uší aj. druhy zboží). Prodejce je anonymní, spotřebitel řekne do telefonu slůvko „ano“ a tím potvrdí souhlas se smlouvou. Podpis smlouvy je třeba si dobře promyslet, nepodepisovat bez přečtení a rozmyslu.

V mnoha městech a obcích je sice podomní prodej zakázán, při porušení zákazu hrozí nemalé sankce a pokuty. Ovšem, když spotřebitel prodejce pozve do bytu, svého domu, už se jedná o pozvání a smlouva je bohužel platná. Proto, když podomní prodejce zazvoní u dveří, doporučujeme našim spotřebitelům rozhodně neotevřít a v případě, že je v dotyčné obci vyhláška o zákazu PP, tak zavolat policii. Jinak riskujeme nejen ztrátu finanční, ale také možné poškození zdraví, krádeže atd. Podomní prodejci se často vydávají za zástupce jiných větších společností, zneužívají cizí identitu, používají klamavých praktik – nabídky slev energií, jejich společnost zanikla a musí si přihlásit jinou nebo budou bez energie atd. V případě aukcí podepisují souhlas s přijetím přiděleného dodavatele (jinak přijdou sankce), event. důvěřiví lidé podepisují plné moci naprosto cizím lidem, kteří když už mají v rukou i jejich smlouvy, je pak často zneužívají.

Jaká je momentální situace, co je běžná praxe a s jakými praktikami se setkáváte?

Setkáváme se s praktikami, které jsou uplatňovány zejména na lidech nejvíce zranitelných, např. seniorech, zdravotně postižených (zneužívání jejich nemoci a potíží) i sociálně slabších rodin. Právě v předvánočním čase přibývá stále více hlavně telefonních nabídek různého zboží nebo služeb, proškolení pracovníci se snaží využít co nejvíce důvěřivosti převážně seniorů, ale i mladých lidí, které přesvědčují a přemlouvají k nákupu různých, většinou ne moc kvalitních, ale zato zázračných produktů, které vyléčí veškeré nemoci, zbaví je potíží apod. Smlouvu totiž můžeme uzavřít nejen přímo v obchodech, ale i prostřednictvím telefonu. Stačí vyslovit jen prosté ano a smlouva je prakticky uzavřena, protože i ústní smlouva je platnou smlouvou a jak je všeobecně známo, smlouvy se musí plnit.

Tímto způsobem spotřebitel uzavřel tzv. distanční smlouvu podle § 1820 Občanského zákoníku. Bohužel jsou to hlavně senioři, kteří si ani často neuvědomí, s kým tuto smlouvu uzavřeli a nemohou od ní tedy ani odstoupit do 14 dnů, jak jim zákon umožňuje. Nepamatují si ani, jestli jim poskytl prodejce do telefonu povinné informace ze zákona, které jim musí sdělit, pokud by tak neučinil, prodlužuje se lhůta na odstoupení od kupní smlouvy na 1 rok a 14 dnů. Nezbývá jim pak nic jiného, než smlouvu plnit, což znamená platit. Proto doporučujeme, aby se spotřebitelé neukvapovali a raději takové nabídky odmítali.

Jak postupovat, když se stanu obětí?

Nejlépe se obrátit na některou z našich poraden, které máme v 9 krajích ČR, kde můžeme spotřebitelům poskytnout odbornou právní pomoc. Ovšem pokud spotřebitel přijde již pozdě, jeho prodejce je v insolvenci nebo zmizí z internetu nebo neví, s kým vlastně v telefonu hovořil, prodejce je anonymní, pak je každá rada drahá.

Nejbezpečnějším způsobem je obezřetnost, dávat si pozor, nevpouštět do svého bytu, domu cizí lidi, kteří mohou způsobit nejen finanční problémy, ale také zdravotní – psychické. Podomní prodeje jsou sice v mnoha městech i obcích zakázané, ale když si prodejce pozveme domů, smlouva je bohužel platná a musí se plnit!

Gerta Mazalová,
předsedkyně SOS – Asociace, z. s.