Menu

Přednáška pro seniory v Domově Příbor

V pondělí 2. 10. 2017 se uskutečnila přednáška pro seniory v Domově Příbor. Na témata reklamací a nekalých obchodních praktik hovořila paní předsedkyně SOS-Asociace, z.s. paní Gerta Mazalová.

Na fotkách z akce můžete vidět paní ředitelku Domova Příbor Mgr. Kamilu Demlovou a naši paní předsedkyni SOS-A, z.s. Gertu Mazalovou,

níže pak vedoucího našich poraden v Moravskoslezském kraji Mgr. et Mgr. Milana Koplíka