Menu

Akce SOS – Asociace

Projekt „PROVĚŘENO SENIORY“

Připravili jsme pro naše členy, seniory a širokou veřejnost spolu se Senior Pas a MPSV projekt „PROVĚŘENO SENIORY“. Tento projekt jsme zahájili na začátku roku 2020 a i přes nepřízeň různých opatření spojených s pandemií se nám podařilo dokončit jeho pilotní fázi.

Uvědomujeme si, že senioři jsou zvláště ohroženou skupinou seniorů, proto jsme se rozhodli spolupracovat na rozšíření této značky, díky které ní budou senioři vědět, že u daného subjektu nemusí mít žádné obavy využívat jeho služby… Tato značka je udělována zdarma, tudíž se nejedná o žádnou značku či certifikát, který si podnikatel koupí… Právě díky bezplatnému udělování značky nejsme závislí na držitelích značky a můžeme vůči nim uplatňovat spoustu povinností.

I přesto, že hodnocené subjekty byly velmi rozdílné (veřejné instituce, příspěvkové organizace, podnikatelské subjekty) snažili jsme se vytvořit katalog hodnotících kritérií tak, aby dosažené výsledky byly porovnatelné mezi jednotlivými subjekty. V jednotlivých hodnotících kritériích (přívětivosti k seniorům a oblasti obchodních podmínek) jsme nemohli vždy hodnotit všechny subjekty a právě proto jsme celkový bodový výsledek přepočítávali na percentil, abychom neznevýhodnili subjekty, které s ohledem na jejich činnost nebylo vždy možné hodnotit.

V rámci hodnocení jsme krom právních otázek hodnotili i bezbariérový přístup, velikost písma, atd… (prostě vše co naši senioři ocení).

Pokud chcete vědět, jak dopadli podnikatelé či veřejné instituce ve vašem okolí, můžete si vše najít na: www.proverenoseniory.cz

Na dotazy p. redaktora Drbohlava z týdeníku Květy v čísle 42/2020 odpovídala naše předsedkyně Gerta Mazalová.

Spotřebitele by mělo varovat už to, že podomní prodejci nerespektují vyhlášky měst a obcí, které podomní prodej zakazují -jejich seznamy najdete i na našich webových stránkách  www.asociace-sos.cz stejně jako informace o podomním prodeji a energošmejdech), dále naléhání, aby rychle podepsal nebo v telefonu odsouhlasil smlouvu. Prodej je sice v některých městech zakázán, ovšem jakmile si spotřebitel prodejce vpustí domů, už se jedná o návštěvu a smlouva je platná. Když už spotřebitel tuto chybu udělá, měl by prodejci sdělit, ať mu tu smlouvu nechá, že si ji v klidu prostuduje a poradí se třeba s dětmi, když odmítne, tak nic nepodepíšu.

Nejčastější se na nás obrací s nabídkami energií (elektřiny a plynu) od zprostředkovatelů, podomních prodejců, také telefonní nabídky. Nejvíce problémů se týká aukcí energií, kde se prakticky téměř vždy jedná o případy, kdy spotřebitel uzavřel buď po telefonu nebo při podomním prodeji smlouvu o aukci energií, přičemž mu byly při uzavírání smlouvy dle sdělení spotřebitelů uvedeny nepravdivé informace, tedy byl uveden záměrně v omyl. Navíc se nám množí případy předávání ihned po nezaplacení několikatisícových pokut vymahačům, často pod hlavičkou advokátních kanceláří, množí se i hrozby exekucí, což spotřebitele pochopitelně vyděsí. Přitom mnozí podepsali i několik smluv, takže pokuty jsou i v desítkách tisíc korun

Energošmejdi se zaměřují na nejvíce zranitelnou skupinu, tzn. starší, nemocné, osamělé seniory, kteří jsou naprosto bezbranní a  musí čelit převapením ve vlastní  domácnosti, kde nečekají tak silný nátlak, kterému se sami neubrání.

Bohužel i v této těžké koronavirové době se najdou i takoví podvodníci, kteří se neštítí ničeho, ani využívat těch, kteří se ocitli bez zaměstnání, matek samoživitelek a dalších, kterám nabízejí práci přes internet ( napřed samozřejmě požadují zaplacení tzv. „vratných záloh, které ale nevrátí), různé drahé a „naprosto bezpečné“ roušky, které lze objednat, platby předen už nikdy neuvídíte, stejně jako roušky.

Poslali jsme již 1.4. 2020 žádost na všechna ministerstva, hlavně na MPO ČR ( ministerstva i zdravotnictví to údajně posílala také na MPO), obě komory parlamentu ( kterou najdete, stejně jako všechny naše tiskové zprávy i  na našich webových stránkách). Bohužel jsme sice dostali odpovědi, které byli naprosto nic neříkající a neurčité, situace se údajně zlepšila a proto nelze naši žádost řešit.

V současné době se situace rozhodně nelepší, spíše naopak, proto budeme žádost opakovat , ale ve výsledek příliš nevěříme. Podnikatelské loby je velmi silné a podomní prodeje vynášejí, je to navíc velmi bezpracný a jednostraně výhodný obchod se strachem občanů.

Překvapující na tom je, že v době, kdy se i příbuzní rodin kontrolují a měli by své návštěvy omezit na nejmenší možnou míru, do rodin klidně chodí nezvaní a neznámí hosté, kteří rozhodně nemají ani testy a klidně možná roznášejí koronavir, nikomu to ale zřejmě nevadí.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, zs.s

BESEDA V DOMOVĚ SENIORŮ PŘÍBOR

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 jsme uskutečnili přednášku pro seniory v Domově Příbor. Na témata reklamací, obchodních smluv, spotřebitele – pacienta a další přednášela naše paní předsedkyně Gerta Mazalová.

Děkujeme paní ředitelce Domova Příbor Mgr. Kamile Demlové za zajištění této akce. Byli jsme velice mile překvapeni nejen příjemným prostředím, ale i velice milým přístupem zaměstnanců k seniorům v průběhu celé přednášky. Nemohly jsme přehlédnout, že si zde našich seniorů váží a snaží se jim zpříjemnit každou volnou chvíli.

Jak nám bylo sděleno, úroveň poskytování pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji je mimo jiné dána i vysoko nastavenou laťkou zřizovatele, tedy kraje, a osobní angažovaností pana náměstka pro sociální oblast Bc. Jiřího Navrátila, MBA.

Foto z přednášky

redakce, SOS-A, z.s.

TISKOVÁ ZPRÁVA – Projekt „Prověřeno seniory“ bojuje proti nekalým obchodním praktikám

V současnosti se stále častěji setkáváme s obchodními subjekty, které nesplňují standardní procesy prodeje. Někteří prodejci pouhou neznalostí, jiní se účelově snaží vydělávat na emocích slabších, především seniorů.

Nový projekt „Prověřeno seniory“ má za cíl zastavit nekalé a stále se zlepšující obchodní praktiky a poskytnout lidem důchodového věku sumář plnohodnotných informací, včetně iluzorní mapy důvěryhodných prodejních subjektů.

Cílovou skupinou projektu jsou, jak již název prozrazuje, osoby seniorního věku, které nejsou ve svém věku již dostatečně edukováni v moderní obchodní gramotnosti.

S nově vznikajícím projektem „Prověřeno seniory“ spolupracuje také Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. Organizace se zabývá hloubkovými průzkumy trhu, přičemž veškeré nedostatky a závady reportuje státním dozorovým orgánům, jako je Česká obchodní inspekce nebo Státní zemědělská potravinářská inspekce.

Gerta Mazalová za Sdružení  obrany spotřebitelů o nové metodice prohlásila:

„Toto je projekt, který jsme vytvořili společně za spolupráce Ministerstva práce a sociálních věcí, které to zakrývá svou záštitou. Projekt má za úkol sdělovat, jak se jednotlivé subjekty (prodejny, prodavači, podnikatelé) chovají a přistupují ke spotřebitelům, hlavně tedy seniorům, zejména pak velikosti písma (aby vše mohli přečíst) a přístupem do prodejny (aby někde neuklouzli).“

Kromě zákaznického přístupu zkoumá komise také korektnost obchodních podmínek a další zákonem dané podmínky prodeje. Analyzované subjekty budou hodnoceny bodovým systémem, který bude znázorněn jednoduchými palci nahoru. Čím více palců nahoru, tím samozřejmě lepší hodnocení.

Pozitivně ohodnocený subjekt získá označení „Prověřeno seniory“, které může hrdě využívat ve svých marketingových materiálech a zároveň bude uveden na oficiálním webu projektu. Značka je udělována po limitované období jednoho roku.

„Zájem je přímo obrovský. Volají nám podnikatelé, že chtějí, abychom právě jejich subjekt překontrolovali a udělili jim to hodnocení, protože díky účasti Ministerstva práce a sociálních věcí je udělování značky „Prověřeno seniory“ nyní zcela zdarma,“ vyjádřila se o vysoké poptávce ze strany podnikatelů Gerta Mazalová. Už jen tento zájem prozrazuje, že bude projekt velice úspěšný a stane se osvětou v prodejní sféře.                   

Aktivity projektu „Prověřeno seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

V Brně, 17. 8. 2020

Projekt: Prověřeno seniory

Kontaktní email: info@proverenoseniory.cz

Nakupování aneb jak na to z hlediska práva, ČÁST 2 – ODPOVĚDI NA OTÁZKY POSLUCHAČŮ

V druhé části přednášky zodpovídá Mgr. Ondřej Zelenka ze Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. otázky posluchačů. Celou přednášku můžete sledovat zde

Prověřeno seniory

Projekt „Prověřeno seniory“ vznikl za spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí, Sdružení obrany spotřebitelů-Asociace, z.s. a spolku Senior PAS.

Tento projekt má za úkol sdělovat, jak se jednotlivé podnikatelské subjekty chovají a přistupují k seniorům, tedy zejména, zda jsou velikosti písma, přístup do prodejny, atd… v souladu s požadavky a potřebami seniorů. Podrobnosti o projektu, kde spotřebitelé – senioři najdou mapu obchodníků, kam se nemusí bát chodit nakupovat najdete  v rozhlasovém vysílání ČR Brno v pořadu Apetýt s naší předsedkyní Gertou Mazalovou.


Poradna s Gertou Mazalovou ze Sdružení obrany spotřebitelů-Asociace, z.s. o projektu Prověřeno seniory.
https://brno.rozhlas.cz/poradna-apetytu-8271537

Průzkum ve FUTURU

Na další průzkum jsme si zajeli na Vídeňskou do Futura, kde jsme navštívili KFC. I když tam byly stavební úpravy, v KFC bylo čisto, útulno, obsluha usměvavá a rychlá. Dali jsme si kávu a zmrzlinu s výbornou oříškovou polevou, jak nám doporučil obsluhující a velmi příjemný mladík.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s.

Naše průzkumy restaurací a kaváren pokračují…

Letošní průzkumy dopadají zatím dobře. Navštívili jsme některé známé restaurace hlavně v centru Brna, které jsou hojně navštěvované našimi spotřebiteli, zatím jsme se nesetkali s nějakými nešvary, pouze s ochotou, úsměvy, příjemnou obsluhou, což nás potěšilo.

Zaměřili jsme se hlavně na potraviny, zeleninu a ovoce, jejich kvalitu i ceny. Pozornost jsme věnovali také Zelnému rynku, který se už historicky každoročně koná na tzv. „Zelném trhu“ a je pověstný širokým výběrem produktů našich zemědělců i zahrádkářů. Opět se potvrdilo, že zde naši spotřebitelé mohou koupit skutečně zdravé a krásné ovoce i zeleninu, sazenice do zahrádek a další. Ceny jsou docela dostupné a spotřebitel musí zvážit, zda dá přednost slevám v obchodních řetězcích nebo kvalitě a nebo našim domácím výrobkům i výrobkům ze Slovenska.

Na fotografiích, které jsme na svých průzkumech udělali, sami uvidíte, co se zde nabízí.

Prodejci jsou ochotní, příjemní, rádi si popovídají se zákazníky, prostě je radost tam nakupovat. Můžeme jen vřele doporučit!….

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace, z.s

Letos opět naše průzkumy kaváren a restaurací

Prozatímní průzkumy kaváren, cukráren 2020:

Také letos se naši odborní právní poradci vydali do ulic města Brna, aby prověřili, jak jsou dodržována pravidla v restauracích, kavárnách a cukrárnách. A myslím, že byli moc potěšeni:)

Jana Skálová
Mgr. Alena Máčová a Hanka Ševčíková

CostaCoffee, Josefská 14, Brno – čisté a příjemné prostředí, obsluha pozorná, vlídná, rychlá, zákusky čerstvé, chutné, ceny dostupné. Také WC čisté a upravené.

AIDA cukrárna „U Jakuba“, Běhounská 12, Brno – hodnocení rovněž kladné, posezení venku příjemné, různé druhy zákusků, obsluha velmi dobrá, příslušenství také v pořádku, musí uklízet častěji, chodí i rodiče s dětmi, někteří dost nepořádní, ale uklízí se několikrát denně.

LIBERTY CAFFÉ, Radnická – nabídka snídaní, zákusků, více druhů kávy, příjemná obsluha, příslušenství také v pořádku.

PELLEGRINI na Nám. Svobody s posezením venku, obědy snídaně, menu + polévka bezplatně, jídlo v pořádku, velmi dobré, ke kávě vychlazená voda, obsluha velmi ochotná a vlídná, příjemné prostředí.

Jazzová kavárna Podobrazy na Zelném rynku – káva Cappucino Cheesecake, káva se zákuskem a samozřejmě i chladnou vodou, velmi dobré, obsluha vzorná, WC uklizené a čisté.

Průzkumy provedly: Gerta Mazalová, Mgr. Alena Máčová, Jana Skálová

Dne 9.3.2020 proběhly na Senior Akademii Městské policie 3 přednášky na témata:

Novinky v telekomunikacích, jejich vysvětlení spotřebitelům – Mgr. Alena  Máčová

Potraviny, jak je nakupovat a vybírat, reklamace a skladování – poradkyně Vendula Kourková


Nekalé praktiky některých prodejců, jak se jim bránit, případy z praxe – Gerta Mazalová