Menu

Předváděcí akce a podomní prodej

letak2017Předváděcí akce a podomní prodej jsou jedny z možností, kde uzavřít kupní smlouvu. Jedná se o smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání daného dodavatele, jde zejména o místa, kde by kupující nečekal nabídku, pouliční či podomní prodej, a také právě na předváděcích akcích. Takovéto uzavírání smluv na předváděcích akcích má poměrně často svá rizika. Spotřebitel zpravidla nemá dostatek času na řádné uvážení, zda skutečně chce smlouvu uzavřít. Prodejci navíc často spotřebitelům slibují věci, které ze smlouvy vůbec nevyplývají, nebo naopak neposkytnou úplné informace. A prodejcům pak obyčejně nelze prokázat, co všechno spotřebiteli řekli nebo neřekli. Kupující navíc nemá prostor pro to, aby si porovnal nabídky konkurence nebo si ověřil nabídku. Nejlepší proto je se předváděcích akcích vůbec nezúčastnit, prodejci jsou totiž obvykle vyškoleni tak, aby navedli podepsat kupní smlouvy i ty účastníky, kteří na „předváděčku“ jeli s jasným úmyslem nic si nekoupit.

Nutné je také dbát na opatrnost při domovním prodeji, kdy vám na dveře zaklepe krásná slečna nebo elegantně oblečený mladý muž s tím, že pro vás mají zázračný parní vysavač, kterým vám zdarma vyluxují celý dům. Když už se prodejci dostanou i dovnitř vašeho bytu, snaží se vás získat hovorem na vám blízká témata. Pochválí vám útulný interiér bytu, prohlédne si fotografie vystavené na skříňce a navazuje přátelský kontakt. Zeptá se vás na vaše přátele a známé a pokusí se na ně získat kontakty – adresy a telefonní čísla dalších možných kupujících jsou pro dealery pravým bohatstvím. Poté co se mohou odvolat na vaše jméno, málokdo mu pak „praští“ telefonem.

letak2017Mějte na paměti, že nikdy nenechávejte prodejce v bytě o samotě. Nikdy! Slušné vystupování či přátelské poklonky nejsou zárukou poctivosti. Takový “slušně vypadající mladík” může ve vteřině, kdy jen odběhnete uvařit kávu, vykrást celý byt, v horším případě vám i ublížit. Pokud se vám prodejce dostal až do obýváku a nabízí vám to nejkvalitnější zboží za nejlepší cenu na trhu, nenechte se přimět k podpisu dokumentů, jejichž obsah by vám byl neznámý. Svým podpisem potvrzujete vše, co je v listině uvedeno a nelze se pak bránit tím, že jste nevěděli, co podepisujete, nebo že vám někdo tvrdil o obsahu listiny něco jiného. Vždy si vše pečlivě prostudujte a pročtěte, včetně drobného textu.

Myslete na to, že je daleko lépe si uzavření smlouvy dvakrát rozmyslet, než jednou neuváženě podepsat a pak následně řešit vrácení již uhrazených peněžních částek.

Byla-li však smlouva jíž uzavřena, a to tzv. „mimo obchodní prostory obvyklé pro podnikatelovo podnikání“, má spotřebitel podle ustanovení §  1829 Občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit – bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupit je třeba ve lhůtě 14 dní od uzavření takové smlouvy, nebo od převzetí zboží. V uvedené lhůtě stačí odstoupení od smlouvy odeslat. Stačí tedy, když v poslední den lhůty podáte písemné odstoupení od smlouvy k poštovní přepravě. Kupující má při odstoupení od smlouvy povinnost nejpozději do 14 dnů od odstoupení předat nebo doručit prodejci zboží.