Menu

Beseda v Klubu seniorů v Brně na Křenové

Mezi již tradiční aktivity našeho Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. patří přednášky na různá témata. Ať už se jedná o besedy, Senior Akademii, či prezentování činnosti SOS – Asociace na veletrzích, vždy se těchto významných událostí účastní některý z našich odborných právních poradců. V poslední době byla jednou z těchto událostí přednáška v rámci besedy konající se v Klubu seniorů v Brně na Křenové 39. Beseda byla uspořádána v rámci projektu Bezpečný střed pro seniory ve spolupráci s městskou částí Brno-střed, které děkujeme za umožnění naší účasti na této pro seniory velmi přínosné akci.

Úvodním slovem promluvila předsedkyně SOS – Asociace paní Gerta Mazalová, která stručně posluchače seznámila s programem přednášky a představila poradkyni, která se následně ujala slova. Odborná právní poradkyně Michaela Černá ve svém bloku prezentovala problematiku podomního prodeje, především pak rizika, která jsou s tímto prodejem spojena. Jak se proti podomním prodejcům bránit, jakým způsobem zacházet se smlouvou, kterou Vám prodejce předloží, a jakou cestu zvolit v případě, že danou smlouvu podepíšete a následně zjistíte, že jste udělali chybu. To vše se návštěvníci besedy dozvěděli. Druhou část besedy vedla sama paní Gerta Mazalová, která posluchače seznámila s rozdíly mezi smlouvou uzavřenou v kamenném obchodě a distanční smlouvou (tedy smlouvou uzavřenou prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku). Přednáškový blok paní Mazalová ukončila krátkým vstupem do oblasti životního prostředí, konkrétně jak si nejlépe poradit s tříděním odpadů, problematikou biopotravin, éček v potravinách, ekologicky šetrných produktů, apod.

 

Michaela Černá,

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.