Menu

Přednáška pro Univerzitu Palackého v Olomouci

Ve středu 25. října 2017 od 16 do 19 hodin proběhla v prostorách Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci vzdělávací přednáška na téma Spotřebitelské právní minimum, kterou posluchačům přednesl náš právník Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek. Věnovali jsme se zejména základním spotřebitelským tématům reklamací a distančních smluv, ale seznámili jsme přítomné i s problematikou ochrany spotřebitele v oblasti telekomunikací a změn dodavatele energií. Děkujeme městu Olomouc a Univerzitě Palackého za pozvání na tuto akci a přítomným posluchačům za pozornost, postřehy a zajímavé dotazy.

Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek,

Vedoucí právník SOS – Asociace, z.s.