Menu

Přednáška pro studenty v Prostějově

28. listopadu 2017 proběhla přednáška ve spojeném společensko-vědním semináři gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově. Přednáška, kterou vedli odborní právní poradci Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace Lucie Kučerová a Daniel Ondráček, trvala zhruba hodinu. Úvodem jsme krátce představili SOS – Asociaci a činnost, kterou pro spotřebitele náš spolek vykonává. Zbytek přednášky jsme se studenty diskutovali o reklamacích. Vzhledem k tomu, že šlo většinou o studenty čtvrtého ročníku, probrali jsme vše na případech a vedli přednášku spíše formou diskuse. Celá koncepce spočívala tedy v tom, že publikum muselo u jednotlivého kroku reklamace přijít s vlastním řešením a poté byla problematika vysvětlena teoreticky správně. Například u reklamace bot nás zajímalo, kdy a kde je možné výrobek reklamovat, co musí kupující žádat a co musí splnit, jaká práva má on a jaká má prodejce. Takto jsme si poměrně dopodrobna prošli celý postup na několika příkladech. Nutno uznat, že poměrně velkou část problematiky studenti znali a odpovídali velmi správně a přesně. Závěrem jsme zmínili problematiku distančních smluv a varovali před jednoduchým uzavíráním smlouvy po telefonu.

Také jsme informovali o možnosti poradenství v naší bezplatné poradně přímo v Prostějově, která díky finanční podpoře města Prostějov funguje v prostorách Městské knihovny na adrese Skálovo náměstí 6, a to každý sudý čtvrtek v čase od 15 do 17 hodin.

Lucie Kučerová,

odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.