Menu

Distanční smlouvy

NÁSTRAHY ONLINE SEZNAMOVÁNÍ

Spotřebitelé hledající lásku skrze internetové seznamky mohou často narazit. Poslední dobou narůstá v poradnách SOS – Asociace, z.s. po celém Česku počet stížností spotřebitelů na speciální VIP členství v internetových seznamkách sídlících v zahraničí. Tyto seznamky fungují na principu automatického prodlužování smlouvy a s tím spojeného automatického strhávání poplatků z účtů spotřebitelů.

Registrací na webové stránce konkrétní seznamky souhlasí spotřebitel s obchodními podmínkami podnikatele, kde je například upraveno právě předmětné automatické prodloužení smlouvy. Před uplynutím sjednané doby členství, nejčastěji nejpozději do 14 dnů od jejího uplynutí, je potřeba kontaktovat provozovatelé stránky s tím, že si danou službu nepřejete prodloužit. V případě, že se tak nestane, dojde k dalšímu stržení ceny za službu. Problém se strháváním plateb je v tom, že je většinou platíte za delší časový interval (3-12 měsíců) a tudíž i předmětná cena je vysoká. Nejčastěji jsou daná VIP členství uzavírána z důvodu výhodných akcí na první měsíc „na zkoušku“, obvykle se částka pohybuje kolem 150 Kč, ovšem spotřebitel si i přes upozornění na stránce nevšimne, že po uplynutí akčního měsíce se smlouva prodlužuje spolu se stržením částky v řádu tisíců korun.

Nejvhodnější řešení dané situace představuje výpověď smlouvy. Ovšem i to není natolik jednoduché, oproti registrace na stránce, která je uživatelsky velmi příjemná a probíhá online přes několik málo kliknutí myší, vypovězení smlouvy je značně náročnější. Převážně na dané stránce není obdobné tlačítko na vypovězení, jako bylo při uzavření, ale je potřebné daný požadavek zaslat v lepších případech prostřednictvím mailu, ale je také možné, že v obchodních podmínkách mají možnost vypovězení smlouvy pouze prostřednictvím doporučeného dopisu na zahraniční sídlo společnosti.

 V případě, že i po tomto postupu strhávání částek probíhá, je možné podat stížnost. Ovšem i zde pozor, protože se nejedná o české společnosti, Česká obchodní inspekce nemá kompetenci k řešení předmětných sporů. Je nutné se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum. Předmětnou stížnost lze podat na www.evropskyspotrebitel.cz/stiznost.

Stržení částek je také možné reklamovat u Vaší banky, ale pouze v případě, že jste platně, dle všeobecných obchodních podmínek dané společnosti vypověděli smlouvu.  Jinak bohužel není možné, že by Vám banka peníze vrátila. Úspěšně reklamovat u banky lze i platby, kdy si obchodník strhne větší částku, než bylo smluveno. každou takovou platbu, jejíž částka je vyšší, než částka smluvená musí klient autorizovat a nelze ji strhnout automaticky. Pokud daná autorizace neproběhla, může klient reklamovat jak u společnosti, tak i u své banky, která to umožnila.

Alexandra Pohoževa,

odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 12. BŘEZNA 2018: POZOR NA TELEFONÁTY ZA ÚČELEM „KONTROLY ENERGIÍ“

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. zaznamenává v rámci svého bezplatného poradenství pro spotřebitele bohužel stále časté nekalé praktiky některých dodavatelů energií či pořadatelů tzv. energetických aukcí při oslovování spotřebitelů a nabízení svých služeb. V poslední době jsme se několikrát setkali s tím, že dodavatel se snažil zneužít názvu oficiálních institucí, nebo alespoň vyvolat dojem, že není podnikatelem, ale jakýmsi „kontrolorem energií“ či „servisem pro spotřebitele“. Spotřebitele proto chceme varovat, aby takovým praktikám nenaletěli.

Typický scénář, který spotřebitelé v našich poradnách popisují, vypadá tak, že operátor dané společnosti spotřebiteli zavolá a představí sebe i společnost, jejímž jménem volá, následně provádí jakýsi průzkum ohledně dodávek energie a jejího vyúčtování, aby pak ve finále nabídl spotřebiteli službu za účelem „optimalizace“ jeho nákladů apod. Problém je v tom, že informace o názvu podnikatele proběhne hned na začátku hovoru, kdy spotřebitel nemusí být plně koncentrován a může snadno přeslechnout firmu volajícího. Názvy některých společností jsou navíc velmi zavádějící a mohou připomínat názvy jiných dodavatelů či názvy státních institucí jako jsou např. Energetický regulační úřad či Státní energetická inspekce. Tyto instituce však spotřebitele telefonicky ani jinak s žádnou nabídkou služeb nikdy neoslovují.

V poslední době jsme zaznamenali několik stížností na telefonáty společnosti, která se představuje jako „Sdružení pro kontrolu energií“. Právnickou osobu s takovým názvem však ve veřejném rejstříku nenajdete. Jedná se tedy evidentně o použití nekalé obchodní praktiky. Ve spotřebiteli je vyvoláváno zdání jakéhosi průzkumu a následně jsou spotřebiteli nabízeny služby konkrétního dodavatele. Za naprosto nehorázné považujeme, když se někteří podnikatelé prezentují jako spotřebitelské organizace. Minimálně názvy některých podnikatelů, které obsahují slovo „spotřebitel“ či „spotřebitelský“ mohou k mylnému dojmu o povaze volajícího vést. O pravé povaze takových subjektů se pak spotřebitel mnohdy dozví až na konci hovoru nebo až v rámci uzavírané smlouvy.

Nabádáme proto spotřebitele, aby si vždy ověřili, s kým opravdu vedou telefonní hovor a jaký jeho účel. V případě, že se Vám volající jeví podezřele, neváhejte hovor ukončit.

 

Kontakt: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s., tel: 542 210 778

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 26. ÚNORA 2018: NEKALÁ PRAKTIKA – PRAVIDELNÝ ODBĚR HOLÍTEK

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. zaznamenává stále mnoho spotřebitelských stížností týkajících se telefonických nabídek vykazujících různé nekalé obchodní praktiky. V poslední době vedou nabídky holicích strojků a holítek.

Typický případ vypadá tak, že operátor spotřebiteli zavolá a nabídne mu zaslání holícího strojku zdarma s tím, že stačí uhradit pouze poštovné ve výši 129,- Kč. Pokud spotřebitel souhlasí, je mu nabídnut též pravidelný odběr holicích břitů. Přestože spotřebitel odmítne takový pravidelný odběr nabízených produktů, tak spolu s holicím strojkem dostane oznámení, že se stal pravidelným odběratelem zásilek holítek v hodnotě 399,- Kč a přiloženou fakturu na příští měsíc. Pokud přiloženou fakturu na 399,- Kč spotřebitel zaplatí, stane se dle obchodních podmínek dané společnosti pravidelným odběratelem a společnost požaduje další platby.

Podle § 1838 Občanského zákoníku platí, že “dodal-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.“ Dodavatel se ovšem podle toho nechová a obtěžuje spotřebitele neustálými telefonáty a posílá výzvy k zaplacení neobjednaných břitů. Po nějakém čase dokonce spotřebitel může obdržet i výzvu od vymahačské společnosti k uhrazení dluhu s formulářem k uznání neexistujícího dluhu. Tyto společnosti zneužívají strachu spotřebitelů a spoléhají na to, že to někteří spotřebitelé psychicky nevydrží, formulář podepíší, čímž dluh uznají a vymáhanou částku raději zaplatí.

Lukáš Havel, odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s. k tomu uvádí: „Spotřebitelé by si měli dávat pozor na podobné telefonáty a nepodléhat vidině holícího strojku zdarma. Je vždy potřeba míti na paměti, že nabídka zboží zdarma je podezřelá. Pokud spotřebitel s nabídkou souhlasil a zboží převzal, nevzniká mu tím však automaticky povinnost odebírat další produkty, k jejichž odběru se nezavázal.“

Varujeme proto všechny spotřebitele, aby si na podobné nabídky dávali pozor a rozhodně nepodepisovali uznání dluhu, který ve skutečnosti nevznikl. V případě spotřebitelského problému se neváhejte obrátit na spotřebitelské poradny SOS – Asociace, z.s.

 

Kontakt: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s., tel: 542 210 778

Rizikové e-shopy podle ČOI

Česká obchodní inspekce na svých stránkách zveřejnila seznam rizikových e-shopů, kterým by se spotřebitelé měli vyhnout, nebo k nim přistupovat s maximální možnou obezřetností. Tyto e-shopy nedodržují některé ze zákonných povinností a případné vymáhání spotřebitelských práv tak může být velice složité až naprosto nemožné.

RIZIKOVÉ E-SHOPY

Redakce SOS – Asociace, z.s.

 

SERIÁL NÁKUPY NA VÁNOCE 4.DÍL: Nevhodný vánoční dárek – odstoupení od smlouvy při prodeji zboží na dálku

K Vánocům patří neodmyslitelně i dárky. Ne vždy se nám ale dárky pod stromečkem líbí. Ač tím pravděpodobně Ježíškovi, který nás obdaroval, neuděláme radost, někdy bychom nejraději některé dárky vrátili. Je to možné? V některých případech ano. Pojďme se na ně podívat.

 

Nový občanský zákoník chrání spotřebitele, který uzavře distanční kupní smlouvu, mimo jiné čtrnáctidenní lhůtou, během které může spotřebitel prodejci zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu. Abychom ale tuto možnost jako spotřebitelé mohli uplatnit, musíme mít na paměti několik věcí.

 

V prvé řadě musí jít o distanční smlouvu nebo o smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory. Distanční smlouva (neboli smlouva uzavřená na dálku) je taková, která je uzavřena bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran za pomoci prostředku komunikace na dálku. Nejčastěji se jedná o smlouvy uzavřené po telefonu nebo na internetu (například v e-shopu).

 

Pozn. To, že si zboží objednané po telefonu nebo na internetu vyzvednete na pobočce prodejce, nic nemění na tom, že smlouva byla uzavřena distančně.

 

Smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory jsou ty, které uzavřete například s prodejcem na ulici, ve svém bytě nebo třeba na zájezdu organizovaném prodejcem za účelem propagace svého zboží, zkrátka uzavřené mimo prostory obvyklé pro prodejcovo podnikání.

 

Pozn. Pozor však na stánky ve velkých obchodních střediscích nebo na stánky na vánočních trzích, ty jsou spíše pokládány za obchodní prostory!

 

V druhé řadě musíme mít na paměti, že v tomto článku mluvíme o kupní smlouvě. (Spotřebitel je sice obdobně chráněn i po uzavření smluv jiných než kupních, ale ne všech. Existují výjimky, jejichž výčet je obsažen v novém občanském zákoníku. Těm se však v tomto článku věnovat nebudeme.) I u kupních smluv existují výjimky, kdy spotřebitel nemá možnost zboží vrátit. Nejčastěji se jedná o:

  • zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu,
  • zboží, které podléhá rychlé zkáze,
  • zboží, které bylo po dodání spotřebitelem vyňato z obalu a z hygienických důvodů ho nelze vrátit,
  • zvukové a obrazové nahrávky a počítačové programy, pokud byl porušen jejich původní obal,
  • noviny, periodika a časopisy,
  • potraviny, nápoje a jiné zboží běžné spotřeby.

 

Pokud uzavřeme distanční kupní smlouvu nebo kupní smlouvu mimo obchodní prostory a naše smlouva nespadá pod výjimky, máme možnost od této smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží odstoupit, jinými slovy máme právo zboží vrátit a dostat zpět zaplacené peníze. (Odstoupení je nejjistější poslat doporučeným dopisem s dodejkou, ale postačí i email, osobní vyjádření na pobočce prodejce nebo třeba telefonát. Pokud se však bude posléze prodejce vzpírat a tvrdit, že jste nikdy neodstoupili, např. odstoupení po telefonu budete těžko dokazovat.) Pokud nás o možnosti odstoupení prodejce nepoučil (například ustanovením v obchodních podmínkách), máme dokonce možnost odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od převzetí (pokud nás ale prodejce poučí dodatečně, běží nám klasická čtrnáctidenní lhůta, která se začíná počítat od chvíle dodatečného poučení). Tato lhůta je procesní, to znamená, že během čtrnácti dnů stačí odstoupení od smlouvy odeslat (nemusí během této lhůty prodejci dojít).

 

Pozn. V zákoně je výslovně napsáno, že právo odstoupit od smlouvy má spotřebitel ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí. Pokud si však koupi rozmyslíte hned po učinění objednávky, můžete se na prodejci obrátit okamžitě a nečekat na chvílí, kdy zboží převezmete. Přeci jen je i v zájmu prodejce, aby vám v tomto případě vyhověl, jinak by zboží odesílal zcela zbytečně.

 

Nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení má pak spotřebitel povinnost prodejci zboží vrátit. Prodejce zas musí nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení vrátit spotřebiteli peníze (stejným způsobem, jakým je spotřebitel platil, ledaže by spotřebitel požádal o způsob jiný). Prodejce však nemusí spotřebiteli vrátit peníze, dokud mu spotřebitel nevrátí zboží nebo dokud spotřebitel neprokáže, že zboží prodejci odeslal. Prodejce spotřebiteli vrátí i peníze za dodání zboží, má však právo je vrátit jen do výše nejlevnějšího způsobu dodání, který nabízí. Náklady spojené s vrácením zboží uhradí prodejce spotřebiteli, jen pokud ho při koupi zboží nepoučil, že si je spotřebitel hradí sám.

 

Může spotřebitel zboží použít a pak ho vrátit? Pokud dopředu víte, že zboží nechcete, je nejjistější ho vůbec nerozbalovat. V každém případě Vám ale prodejce nemůže bránit ve vrácení zboží, ani když jste zboží použili. Pak ale odpovídáte prodejci za snížení hodnoty, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Tak či tak, je dobré si zboží před odesláním prodejci vyfotit, abyste případně později mohli dokázat stav, v jakém jste ho odeslali.

 

V úvodu jsme uvedli, že takto lze odstupovat od smluv distančních a smluv uzavřených mimo obchodní prostory, někteří z nás ale podobně zboží vraceli i po koupi v kamenném obchodě. Jak je to možné? Někteří prodejci toto umožňují, je to však vstřícný krok vůči spotřebitelům nad rámec zákona. Rozhodně to tak nefunguje u všech kamenných prodejen!

 

Našli jste pod vánočním stromečkem dárky, které byste nejraději vrátili? Nyní už víte, jak na to.

 

 

Vladimír Matuška
odborný právní poradce

Tisková zpráva ze dne 22. března 2016:Pozor na e-shopy provozované ze zemí mimo EU

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. zaznamenalo v poslední době několik spotřebitelských stížností na e-shopy provozované mimo území Evropské Unie. Tyto e-shopy často budí dojem, že jsou provozovány českým podnikatelem, ve skutečnosti jsou však provozovány ze vzdálených, mnohdy i exotických zemí. Domoci se spotřebitelských práv vůči takovým zahraničním podnikatelům pak bývá často velmi obtížné až nemožné.

Jedním z takových obchodů, který byl předmětem stížností našich spotřebitelů, je např. e-shop provozovaný na webu www.optimaskpro.com, který sice obsahuje informace v českém jazyce, ale prodávajícím má být společnost OptiMaskPro LLC sídlící v USA, webové stránky jsou podle dostupných informací umístěny na serveru v Holandsku a zaregistrovala si je společnost se sídlem v Panamě. Podezřelé může být i to, že údajné reference na webu této společnosti od paní Adély z Brna, pana Martina z Olomouce a paní Radky z Prahy se v textu nápadně shodují s textem paní Tamary, pana Martina a paní Rosy v jiných jazykových mutacích těchto stránek. Jako rizikový již vyhodnotila tento e-shop i Česká obchodní inspekce.

Další stížnost jsme zaznamenali vůči e-shopu provozovanému na adrese www.detoxpharma.com. V rámci obchodní podmínek tohoto e-shopu se lze dočíst, že dodavatelem zboží je společnost ACTIVE BODY LLC sídlící také v USA. V případě sporu s tímto dodavatelem tedy bude právní situace spotřebitele také ztížena dostupností smluvního partnera.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s. k tomu uvádí: „Spotřebitelé by si měli dávat pozor zejména při nákupech z e-shopů, které dobře neznají. Měli by se zajímat o to, kdo je vlastně jejich smluvním partnerem. Spotřebitel by při nákupech v e-shopech zaměřených na evropský trh nikdy neměl být zbaven ochrany, kterou mu poskytuje evropská legislativa. Avšak v případě porušení pravidel na ochranu spotřebitele, může být velmi obtížné domoci se nápravy proti podnikateli sídlícímu mimo území EU. Spotřebitelé by si měli být tohoto rizika při nákupech na internetu vědomi.

Kontakty: Gerta Mazalová

předsedkyně SOS – Asociace

tel: 542 210 778

Smlouvy uzavírané přes telefon

Také se Vám již někdy stalo, že jste zvedli telefon a na druhém konci byla milá telefonní operátorka, která Vám nabízela nějakou službu nebo zboží? A věděli jste, že pokud při tomto telefonátu nabídku přijmete, uzavřeli jste smlouvu?

Stále málo známým faktem je, že smlouvu lze uzavřít nejen při osobním jednání, ale i skrze telefonát. Zákon tuto smlouvu označuje jako smlouvu uzavíranou distančním způsobem a upravuje ji v § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (o. z.). V těchto ustanoveních je mimo jiné zakotven také důraz na informační povinnost podnikatele vůči spotřebiteli. Podnikatel vám totiž musí například sdělit, jaké jsou náklady na prostředky komunikace na dálku, jestli musíte za nabízenou službu nebo zboží platit zálohu nebo jestliže jde o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, na jakou nejkratší dobu tato smlouva zavazuje. Do informační povinnosti také patří poučení o možnosti odstoupení od smlouvy.

A co tedy dělat, když přes telefon souhlasíte s dodáním zboží nebo služeb? Pokud si službu nebo zboží přejete, všechno je v pořádku. Pokud si ale později uvědomíte, že si objednané zboží či službu nepřejete, nejedná se o neřešitelný problém. Jak je výše řečeno, můžete od smlouvy odstoupit a to podle § 1829 o. z., a to bez udání důvodu. Toto odstoupení od smlouvy je nutné odeslat do 14 dnů od převzetí zboží, nebo první dodávky služby (tedy ne 14 dní od uzavření smlouvy). Navíc pokud nejste podnikatelem informováni o této možnosti odstoupení od smlouvy do 14 dnů, můžete od smlouvy odstoupit do jednoho roku a 14 dnů ode dne, kdy bylo možné od smlouvy odstoupit poprvé, popř. do 14 dnů od dodatečného poučení.

Na závěr si tedy shrňme, jak postupovat, pokud obdržíte telefonát s nabídkou zboží či služby. V první řadě můžete nabídku slušně odmítnout. Jestliže je ale pro Vás zajímavá, v klidu si vyslechněte informace, které vám budou podány. S rozhodnutím a přijetím nabídky se neukvapujte. Od smlouvy, kterou po telefonu uzavřete lze odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží nebo od první dodávky služby.

Pokud přeci jen budete mít problém se smlouvou uzavřenou přes telefon, neváhejte se na nás obrátit! Můžete přijít do našich osobních poraden, zavolat, či napsat email. Vždy se Vám budou věnovat naši odborní právní poradci.

Gabriela Mártonová

odborná právní poradkyně SOS – Asociace

Lze vrátit zboží hygienicky znehodnocené?

Nakupování přes e-shop je velmi oblíbeným způsobem, jak přijít k nové věci. Protože si spotřebitel takové zboží nemůže ihned vyzkoušet a zkontrolovat (jak je tomu v kamenných prodejnách) je mu ze zákona poskytnuta 14 denní lhůta na odstoupení od kupní smlouvy. Toto ustanovení je logickým řešením problému, ale je nutné si uvědomit, že ho nemůžeme považovat za absolutní. A to především v případech, kdy jde o zboží určené k osobní potřebě nebo intimním chvilkám.

            Ustanovení § 1837, písm. g) zákona č. 89/2012, občanského zákoníku říká, že nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienického důvodu jej není možné vrátit.

            Tato formulace zdůrazňuje vyjmutí dané věci z obalu jako dostačující důvod k tomu, aby zboží nebylo možné vrátit. Do jisté míry je to velmi zjednodušující a přísné vůči spotřebiteli, ale jak by bylo možné dokázat prodejci, že to spodní prádlo jste si opravdu nevyzkoušeli?

Výše zmíněným ustanovením lze pravděpodobně postihnout i další věci, které se po vyjmutí z obalu musí použít okamžitě, jinak se snižuje jejich hodnota nebo nemohou splnit svůj účel, jako například kondomy, kosmetické zboží či zdravotnické potřeby.

Nikde bohužel není stanoveno, na jaké konkrétní věci se § 1837 občanského zákoníku konkrétně vztahuje. Je tedy dobré se řídit zdravým úsudkem a představou, jak by vám asi bylo, kdybyste věděli, že například váš elektrický zubní kartáček nebo vibrátor již někdo použil před Vámi.

A jak se k tomuto staví prodejci? Obecně lze říci, že prodejci takovéto nevyhovující zboží zpět nepřijmou a peníze vám nevrátí. Nicméně někdy lze v obchodních podmínkách nalézt snahu prodejce vyjít vstříc spotřebiteli. A to třeba tím, že dovolí vrátit hygienicky znehodnocené zboží, pokud lze tu část zboží vyměnit za jinou (samozřejmě si odečte z kupní ceny náklady na takovou výměnu), nebo umožní vrácení spodního prádla a plavek, pokud je opatřil ochranou, která zůstala neporušená. Toto ovšem není pravidlo a záleží to na dobré vůli prodávajícího.

Při výběru zboží osobní potřeby na e-shopu věnujme pozornost jak popisu konkrétního zboží a doporučením prodejce, tak také obchodním podmínkám daného prodejce. Pokud se výrobek prodává i v kamenných prodejnách, běžte si ho prohlédnout, nechte si ho předvést, zeptejte se na své dotazy a popřípadě si nechte od prodejce poradit. Není rozumné investovat někdy i tisíce korun do něčeho, o čem si nemůžete být jisti, že naplní vaše představy.

Gabriela Mártonová

odborná právní poradkyně

DISTANČNÍ SMLOUVY – co nelze vrátit do 14 dnů a proč

V naší kanceláři Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace je častým dotazem odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Kdo čte naše facebookové stránky pravidelně, může z předchozích článků vědět, že odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez sankce je institut, který se vztahuje mimo jiné ke smlouvám distančním, tj. takovým, které jsou uzavírány na dálku (tedy pokud nakupujete hezky doma přes e-shop apod.).  Mnoho zákazníků však s tímto faktem seznámena není a požaduje odstoupení v kamenné prodejně. No, to by samozřejmě nešlo. Ale někdy to nejde ani přes e-shop. Jak to?

Kvůli § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., „nového“ občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen NOZ), kterým tímto způsobem vyrovnává pomyslné misky vah rovnosti stran. Pokud si na e-shopu kupujete tričko nebo třeba telefon a po pár dnech si uvědomíte, že telefon není to, co jste si představovali, a že vtipný nápis na tričku není zas tak moc vtipný, můžete odstoupit od smlouvy. Vrátíte prodejci zboží a on vám peníze. V těchto situacích může prodejce zboží znovu prodat, sic třeba za menší cenu.  Jsou však případy, kdy zboží znovu prodat nejde, příp. je k opětovnému prodeji nutno vynaložit vysoké výdaje. Zde zákonodárce, v rámci rovného postavení, musel institut odstoupení omezit.

Nejčastější a nejběžnější případ, ve kterém odstoupit nelze, je zboží na zakázku. Oblíbeným hitem pro sentimentálně založené členy rodiny mezi dárky jsou fotoalba, které se často objednávají z e-shopu. Pokud se Vám takto získané zboží nebude líbit, odstoupit zkrátka nemůžete. Pokud nejste zrovna hollywoodská celebrita, jen těžko by podnikatel prodal kalendář s Vašimi fotkami. Jako na blázny se na vás budou dívat i hodní pánové, co po večerech rozváží pizzu – jakékoliv zboží podléhající rychlé zkáze spadá pod § 1837 NOZ. Patří sem také veškeré časopisy, noviny a periodika, CD a DVD s filmy, hudbou nebo programy, a jako poslední zástupce z řad běžných, zboží uzavřené v obalu, které z hygienických důvodů přichází po vyndání z toho obalu o svou hodnotu (nevím jak vy, ale já bych si použitý kartáček v obchodě určitě nekoupil).

Nyní se podíváme na ty případy z § 1837 NOZ, které jsou svou povahou složitější či méně časté. Prvně jsou tu služby. V našem případě půjde nejčastěji o energie, telefonní operátory aj. Obecně zde lhůta daná § 1829 odst. 1 NOZ platí, ale v případě, že si zažádáte o předčasné plnění a následně si to rozmyslíte (a byli jste na tuto možnost upozorněni ve smlouvě), máte smůlu a kontrakt můžete zrušit leda s vyplacením odstupného dle podmínek poskytovatele služby.

Dobré je vědět, že podle § 1837 písm. j) NOZ nemůžete odstoupit ani od smlouvy o dopravě, ubytování, stravování či využití volného času, pokud jsou poskytnuty k určitému termínu a podle písm. f) nepočítejte s tím, že by se dalo odstoupit od smlouvy o úpravě či úpravě věci v místě, které si spotřebitel vyžádal (tedy pokud si opraváře zavoláte k vám do domu).

No a s čím se většina běžných spotřebitelů při každodenních nákupech pravděpodobně nesetká, jsou zboží a služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu. Kdybyste do této skupiny spadali, vězte, že ani v tomto případě odstoupit nemůžete. Podobně je tomu i alkoholických nápojů, jejichž dodání je možné až po třiceti dnech a jejichž cena závisí a výchylce finančního trhu.

Nakonec si to tedy shrneme. Pokud chcete odstoupit od smlouvy a nejste si jisti, zamyslete se. Ve většině případů se za použití jednoduché logiky dá dojít k výsledku. Pokud si jisti nebudete, na stránkách, jako jsou www.zakonyprolidi.cz , zadáte do vyhledávače „nový občanský zákoník“ a najdete si ustanovení § 1837. Je to dlouhý paragraf s písmenky a) až l). Pokud některé z písmenek obsahuje vámi zakoupené zboží, máte smůlu a odstoupit nemůžete. Pokud si nebudete jisti ani potom, můžete se zeptat u nás. Nejlepší a nejrychlejší je zajít si na osobní poradnu k nám na Mečovou 5 v Brně nebo zavolat na tel.: 542 210 778, 542 210 549. Případně nás můžete kontaktovat i e-mailem na poradna@asociace-sos.cz , kde Vám odpovíme, podle aktuálního návalu dotazů, během několika dnů.

 

Adam Plajner

odborný právní poradce SOS – Asociace

Odstoupení od smlouvy při nákupu v e-shopech

 

E-shopy, běžné místo nákupu většiny z nás, zvláště teď, když se blíží Vánoce. Obchody budou přeplněné, všude spousta vlezlých prodavačů a Vám se nebude nikam chtít, proto si raději sednete v pohodlí svého domova za počítač nebo notebook a hurá nakoupit nějaké ty dárečky.

Nicméně ne každý dárek se o Vánocích setká s pochopením, přijde vadný či pro jistotu dorazí něco úplně jiného. Co v tomto případě dělat? To se dozvíte, když budete číst náš seriál.

Nákup na e-shopu se liší od běžného nakupování v obchodě a stejně tak se liší Vaše práva při nákupu v obchodě a na internetu. V prvé řadě je to možnost odstoupení od smlouvy. Na internetu si mikinu nevyzkoušíte, nezjistíte, jestli Vám kabelka vážně půjde k těm červeným plesovým šatům a tak dále. To vzal v potaz i zákonodárce a v občanském zákoníku Vám garantuje možnost odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem (tj. nákup na e-shopu) ve lhůtě čtrnácti dnů. Co to znamená? Inu, pokud Vám mikina bude malá (samozřejmě ne proto, že byste snědli moc cukroví, ale protože tam mají divné velikosti!), můžete ji bez okolků vrátit zpátky v očekávání následného vrácení peněz (to vše v oněch posvátných čtrnácti dnech).

Obrázek1

No a kde jsou háčky téhle super výhody? Háčky nejsou; je však pár věcí, na které byste si měli dát pozor, a které byste měli znát, aby vše proběhlo hladce. V prvé řadě je důležité zaslat prodávajícímu odstoupení od smlouvy (vzory naleznete například na našich stránkách). Adresu, na kterou máte odstoupení zaslat, pak naleznete v obchodních podmínkách prodávajícího, kde často naleznete i další užitečné informace. Dále se zaměříme na poštovné. Pokud nakoupíte v Aši z e-shopu z Ostravy, připravte se, že zaplatíte poštovné za navrácení zboží (je tedy zároveň moudré, najít si e-shop ve Vaší blízkosti nebo nakoupit třeba u otravného zeleného mimozemšťana, který má pobočky skoro všude a jehož prodejnu můžete navštívit osobně). Na druhou stranu, prodejce Vám nevrátí jen peníze za výrobek, který Vám poslal, ale také nejlevnější jím poskytované poštovné, jenž jste uhradili za doručení zboží k Vám. Co znamená ono „nejlevnější ním poskytované“? Inu, pokud dárek budete objednávat třiadvacátého prosince a zvolíte si super rychlého kurýra, za kterého zaplatíte sumu čtyřikrát větší, než za Českou poštu, proplatí Vám prodejce jen cenu doručení od České pošty (prostě dárky nakupovat včas!). No a nakonec se nabízí otázka, jak zboží zabalit, až jej budu posílat zpět? Originální balení není nutné, věc je však třeba zabalit tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Existuje ještě jedna možnost – pokud jste pořídili třeba obrovitou sedačku, která se zrovna nedá poslat jako balík, máte nárok, aby si prodejce zboží vyzvedl u Vás.

Takže nakonec to shrneme, neboť opakování je matka moudrosti. Vrátit zboží zakoupené na internetu můžete do 14 dnů. Než balík odešlete, kouknete nejprve na Obchodní podmínky (které jste si samozřejmě přečetli ještě před nákupem) a zaměříte se na odstavec Odstoupení od smlouvy (pokud tam není nebo jsou zmíněny odkazy na zákon č. 40/1964 místo účinného zákoníku č. 89/2012, uvítáme, když nás o tom informujete na našem FB). V Obchodních podmínkách najdete podmínky vrácení zboží (zabalení, způsob zaslání apod.) a zboží pošlete prodejci. Ten má od přijetí zboží (počítá se běžná doba od odeslání po doručení balíku) čtrnáct dnů na vrácení peněz a nejlevnějšího jím poskytovaného poštovného.

Takže mnoho zdaru při nakupování, snad Vám článek přijde vhod!

Adam Plajner
Odborný právní poradce SOS-Asociace