Menu

Energie

Přednáška na téma : „Krach skupiny Bohemia Energy a jeho následky pro spotřebitele“.

V pátek 29.10.2021 ve 14 hodin proběhla v naší poradně v rámci Brněnských dnů , pořádaných  pod záštitou Ing. Petra Hladíka, náměstka  primátorky m. Brna.


Gerta Mazalová
Předsedkyně SOS- Asociace, z.s.

Gerta Mazalová v Události, komentáře ČT24

Poslouchejte s námi, Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace hovoří na téma : Dopady kovidové a energetické krize na naše spotřebitele od 16min 15sec na odkaze:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/221411000371029

Přečtěte si rady Gerty Mazalové v echo24.cz

Gerta Mazalová radí v článku časopisu ECHO:

https://m.echo24.cz/a/SRmsd/nahle-az-sestkrat-drazsi-zalohy-na-plyn-domacnosti-drti-drahe-energie-prechazeji-na-uhli

Vystoupení Radky Špačkové v ČT

Události, komentáře dne 26.10.2021
 https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/221411000371026/,

Energetika od 36 min 13 sekundy.

Radka Špačková, poradkyně Sdružení obrany spotřebitelů –  Asociace z.s. 

Dlouho očekávaná novela energetického zákona a její cesta Poslaneckou sněmovnou

Smlouvy uzavírané s příslibem levnějších energií jsou jedním z nejčastějších problémů, které v poradnách řešíme. Od 1. ledna 2022 však věříme, že počet takových případů se v návaznosti na přijatou novelu energetického zákona sníží.

Víceméně skoro všichni se již setkali s označením „Energošmejdi“. Jedná se o pověřené zástupce společností, kteří navštěvují nejčastěji starší lidi u nich doma a přesvědčují je o tom, že když s nimi uzavřou smlouvu o zprostředkování, vyberou jim pro ně nejvhodnějšího a nejlevnějšího dodavatele energií.

Takto přesvědčení spotřebitelé poté smlouvu společně s plnou mocí podepíšou a problém je na světě. Realita totiž vůbec neodpovídá jejich očekáváním. Nejen, že ve většině případů dodávky energií nejsou o nic moc levnější, ale jakmile spotřebitelé chtějí závazek s dodavatelem ukončit, musí čelit někdy až likvidačním smluvním pokutám.

Vláda v březnu minulého roku však přišla s návrhem novely energetického zákona, která by tyto nekalé praktiky měla nadobro vyřešit. Takto předložený návrh byl loňský rok přikázán k projednání jednotlivým organizačním výborům. Až nakonec v červenci tohoto roku Poslanecká sněmovna návrh ve třetím čtení schválila. V červenci však ještě zdaleka nebylo vyhráno, neboť návrh byl postoupen ke schválení Senátu, který jej vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Pozměňovací návrhy však nebyly nikterak převratné a tuto výslednou verzi s úpravami Senátu přijalo 141 ze 157 přítomných poslanců. Zákon byl poté doručen k podpisu prezidentu, který ji podepsal 27. září 2021.

Co nám tedy nového novela přináší? Nejen, že život takzvaným Energošmejdům opravdu ztíží, ale zároveň přináší větší možnost ukončení závazků ze strany spotřebitele.

Mezi nejzásadnější změny můžeme řadit to, že spotřebitel bude moci kdykoliv bez postihu vypovědět smlouvu se zprostředkovatelem či odvolat udělenou plnou moc. Zanikne také problém spojený s automatickým výběrem dalších dodavatelů na základě smlouvy o zprostředkování. Plná moc udělená k uzavření smlouvy zanikne totiž automaticky do 12 měsíců ode dne jejího udělení. V praxi to tedy znamená, že zprostředkovatel za spotřebitele bude moci uzavírat smlouvy s dodavateli pouze do 12 měsíců od udělení zmocnění. Pokud by tedy spotřebiteli vybral jednoho dodavatele, se kterým uzavře smlouvu na 3 roky, nemůže Vám po ukončení tohoto závazku vybrat dalšího bez toho, aniž by si od Vás opět vyžádal plnou moc.

Další velkou změnou je povinnost zprostředkovatele Vám zaslat bezodkladně písemné vyhotovení smlouvy s dodavatelem, kterou za Vás uzavřel, a to nejpozději do 14 dnů od jejího uzavření. Vy poté, když nebudete s výběrem spokojeni, můžete bez postihu do 15 dnů od zahájení dodávek smlouvu s dodavatelem sami vypovědět.

Novela také přináší povinnost dodavatelů písemně oznámit každému spotřebiteli zvýšení ceny elektřiny nebo plynu. Dodavatelé původně hrozili, že v důsledku zavedení této povinnosti, budou muset zdražovat. Předseda Senátu však toto tvrzení odmítl se slovy, že oznámení je možné zasílat i levnějšími cestami než doporučeným dopisem, a tudíž zdražování nebude nutné.

Zároveň novela významně ztíží vůbec možnost podnikání v energetice, kdy bude po zprostředkovatelích požadovat prokázání odpovídajícího vzdělání, praxe v energetice a podmínku spolehlivosti. Takto podnikat poté budou moci pouze osoby s oprávněnou licencí udělenou přímo Energetickým regulačním úřadem a tyto osoby poté budou zveřejňovány na stránkách www.eru.cz. Výslovně je zakotvena i povinnost zprostředkovatele svou činnosti provozovat poctivě a s odbornou péčí. Zprostředkovatel bude muset zohledňovat práva a oprávněné zájmy spotřebitele a bude jim muset dávat přednost před zájmy vlastními.

Od července příštího roku zároveň pravomoc pro řešení sporů o splnění povinností ze smlouvy o zprostředkování v energie připadne Energetickému regulačnímu úřadu. Spotřebitelé se tedy v těchto věcech již nebudou obracet na Českou obchodní inspekci, ale přímo na Energetický regulační úřad.

Takových změn je samozřejmě mnohem víc. Všechny změny, které novela energetického zákona přináší naleznete přehledně na stránkách Energetického regulačního úřadu zde: https://www.eru.cz/cs/-/tiskove-sdeleni-e2-80-93-zmeny-energetickeho-zakona-z-pohledu-spotrebitele . Jedná se sice o verzi návrhu, který poté Senát ještě trochu pozměnil, ale jak jsem uvedla již výše, změny nejsou pro účely tohoto shrnutí nikterak významné, a proto z něj můžete bez problémů vycházet.

V závěru pak tedy mohu jenom uvést, že jsme opravdu zvědaví, jak se novela zavede v praxi. Ale již teď můžeme s jistotou říct, že díky ní spoustě spotřebitelům spadne kámen ze srdce a jejich život o méně stresující.

(Pro velké nadšence pak celé znění novely energetického zákona zde: https://psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=799&ct1=5 )

Radka Špačková

Odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.

Rozhovor na ČT 1 k novele Energetického zákona

Poslouchejte s námi rozhovor ČT 1 s naší předsedkyní Gertou  Mazalovou k novele Energetického zákona, která zlepšuje postavení našich spotřebitelů a chrání je před klamavými a podvodnými praktikami tzv. Energošmejdů!…V parlamentu prošla ve 3.čtení-hlasovala pro ni většina poslanců a příští týden bude projednávána v senátu.
SOS-Asociace, z.s.

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona

Novela zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání v energetických odvětvích (dále jen „energetický zákon“) je nyní ve fázi projednání v Poslanecké sněmovně. Na tuto novelu čekáme již poměrně dlouho, a pokud by byla novela v tomto znění přijata, znamenalo by to zvýšení ochrany spotřebitelů před tzv. energetickými šmejdy. Dobrou zprávou je, že došlo ke schválení zrychleného projednání této novely. Novela by tedy měla být projednána během jara tohoto roku.

Energošmejdi jsou podvodníci, kteří za rok obelstí tisíce lidí, spotřebitelů. Zaměřují se především na starší lidi, kterým nabízí, že jim vyberou toho nejlevnějšího dodavatele energií a vše za ně vyřídí. Většinou spotřebitelům volají nebo je navštěvují přímo u nich doma. Poté jim dávají k podpisu různé smlouvy, kterými se spotřebitelé zaváží k určitým plněním. Často se setkáváme s tím, že spotřebitelé ani nevědí, co podepisují.  Proto bych chtěla apelovat na všechny spotřebitele, aby si dávali pozor na to, koho pouští do svého domu a co podepisují.

Co by tedy měla nyní projednávaná novela energetického zákona přinést?

V první řadě novela přidává povinnost podnikatelům mít licenci pro zprostředkovatelskou činnost při prodeji elektřiny a plynu. Zprostředkovatel bude mít povinnost prokázat se osvědčením, sdělit spotřebiteli svoji totožnost a informovat ho o tom, že s ním jedná jako zprostředkovatel.

Nás ale nejvíce zajímá to, že novela posiluje ochranu spotřebitele. Novela přímo uvádí, že bude zakázáno ukládat spotřebiteli sankce za ukončení smlouvy v případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů od uzavření smlouvy a v případě výpovědi smlouvy do 15 dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu.

Dále např. pokud bude uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu na dobu určitou, přičemž celková doba trvání bude přesahovat 36 měsíců od účinnosti smlouvy, bude se považovat taková smlouva po uplynutí této doby za smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. Pokud bude ve smlouvě uzavřené na dobu určitou uvedena automatická prolongace, tak má spotřebitel právo kdykoliv do 30. dne před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy oznámit osobě, se kterou byla smlouva uzavřena, že na prodloužení nemá zájem. Spotřebitel také bude mít možnost odstoupit od smluv uzavřených po telefonu bez sankcí.

A mnoho dalších změn. Konkrétní znění však budeme znát, až novela bude schválena a stane se platnou a účinnou. V tuto chvíli pouze doufáme, že bude schválena v tomto znění a bude tak posilovat postavení a ochranu spotřebitele.

Odborná právní poradkyně

Aneta Nejedlá

E.ON Distribuce se změní od nového roku na EG.D.

Obrací se na nás mnozí spotřebitelé s dotazy, jak je to vlastně s dodavatelem energií E.ON, že je jim sdělováno ze strany energošmejdů, kteří je přesvědčují k přechodu k nim, že E.ON ukončil svoji činnost. Nenechte se oklamat tvrzením šmejdů a jejich klamavými praktikami, E.ON nekončí a jak je to ve skutečnost se dozvíte v následujícím článku.

Fotovoltaické kolektory na střeše rodinných domů již nejsou nic neobvyklého

Fotovoltaické kolektory na střeše rodinných domů již nejsou nic neobvyklého

První sériově vyráběné fotovoltaické panely vstoupily na trh v roce 1979 a jejich cena od té doby stále klesá a účinnost naopak roste. Dříve se nejvíce prodávaly solární panely o výkonu 210 kWp, nyní se se běžně dají koupit solární panely až s téměř o třetinu vyšším výkonem, tedy o výkonu 270 kWp. Cena takového solárního panelu je přibližně 3 100 Kč. Návratnost investice do solárních panelů se pohybuje zhruba do deseti let. Na délku návratnosti má samozřejmě vliv čerpání dotace. Pro majitele rodinných domů existuje od roku 2016 program Nová zelená úsporám. Dotace pak může dosahovat výše až 50% investice a maximálně 155 tisíc Kč, v některých krajích až 170 tisíc Kč.

Co největší množství vyrobené energie je třeba spotřebovat a pokud možno žádnou energii „neposílat“ do sítě, aby se investice do domácí solární elektrárny vyplatila. Prodej elektřiny do sítě totiž může být až desetkrát méně výhodný než vlastní spotřeba, protože výkupní ceny jsou velmi nízké. Solární panely jsou však vhodným prostředkem pro energetickou nezávislost a úspory. Průměrný rodinný dům s fotovoltaickou elektrárnou ušetří přibližně až 20 000 Kč za elektřinu ročně.

Protože slunce nesvítí neustále, je třeba energii akumulovat. Je možné využít například  elektrický bojler, který umožňuje ohřát teplou vodu, kterou pak můžete kdykoli využít. Je také vhodné pořídit si akumulátor, který se v době slunečního svitu nabije a potmě z něj můžete čerpat elektřinu. Společnost E.ON s ČEZ také nabízí tzv. virtuální baterie. Taková baterie ve výsledku funguje jako běžný akumulátor, ale pro akumulaci energie se nepoužívá baterie, nýbrž elektrická distribuční síť. Vše funguje tak, že nevyužitá elektřina se z domácí elektrárny odesílá do sítě a využívá ji někdo, kdo ji zrovna potřebuje. Energii, která takto „odejde“ a kterou vám přesně změří elektroměr, můžete následně „zdarma“ využít. Nicméně tato virtuální baterie není v konečném důsledku tak úplně úsporná, jelikož musíte zaplatit distribuční poplatky, příspěvky na obnovitelné zdroje nebo poplatky za službu. Pokud však vlastníte domácí solární elektrárnu připojenou k elektrické distribuční síti a nechce se vám investovat do drahých akumulátorů, může být virtuální baterie určitou alternativou.

Před investicí do domácí solární elektrárny je dobré ověřit si, zda investicí dostanete skutečně to nejlepší, co můžete pořídit. Je důležité vybrat solární systém přesně odpovídající spotřebě vašeho domu. Proto je třeba pečlivě prozkoumat nabízené možnosti na stále více se rozvíjejícím trhu a využít hojně nabízených konzultací odborných firem před tím, než se rozhodnete do fotovoltaické elektrárny vložit svoje prostředky.

Hana Fialová

odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z.s.

Dealeři energií odřízli obyvatele domu v Přerově od plynu.

Ilustrační foto

„Drzost některých lidí opravdu přesahuje všechny meze. Poté, co se někteří podvodníci vydávali za klasické dodavatele energií či pracovníky plynáren, si teď hrají na organizace, pomáhající spotřebitelům. Vylákat podpis na smlouvu tímto způsobem je nejen protiprávní, ale také lidsky velmi ubohé. Spotřebitelům doporučujeme žádnou schůzku s podobnými podvodníky nesjednávat a hovor co nejrychleji ukončit,“ radí předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Gerta Mazalová.
Celý článek najdete na:

https://www.denik.cz/krimi/dealeri-energii-odrizli-obyvatele-domu-v-prerove-od-plynu-20200121.html