Menu

Štítek: zájezd

SOS V ČESKÉM ROZHLASE NA TÉMA DOVOLENÝCH A REKLAMACÍ

V pořadu Apetýt Českého rozhlasu Brno radila dne 12. 6. 2018 v 10.30 hodin předsedkyně SOS  Asociace, z. s. Gerta Mazalová ve spotřebitelské poradně na téma dovolených a reklamací, vrácení celé kupní ceny v případě neuskutečněného zájezdu ze strany pořadatele. Konečně bude mít i český spotřebitel rovné postavení jako v jiných zemích EU – účinnost nového zákona o cestovním ruchu vejde v platnost 1. 7. 2018!

 

Záznam vysílání si můžete poslechnout zde:

 

APETÝT

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

SOS a ČESKÝ ROZHLAS PLUS – NA TÉMA NOVELA ZÁKONA O CESTOVNÍM RUCHU

Dne 13. 4. ve vysílání ČRO PLUS (Odpolední Plus) ve 14.15 hodin telefonicky hovořila předsedkyně SOS – Asociace, z. s. Gerta Mazalová s moderátorem Janem Burdou na téma novela zákona o cestovním ruchu. Sdělila posluchačům názor SOS – Asociace, z. s. na změny – vrácení celé kupní ceny v případě neuskutečněného zájezdu ze strany pořadatele (cestovní kanceláře). Konečně bude mít i český spotřebitel rovné postavení jako v jiných zemích EU.

Záznam vysílání si můžete poslechnout zde: 

14:00 – Odpolední Plus  

 

Redakce SOS – Asociace, z. s.

Přednáška na Vysoké škole obchodní a hotelové v Brně

Dne 4. prosince 2017 proběhla přednáška na Vysoké škole obchodní a hotelové v Brně na téma Pojišťovnictví v cestovním ruchu. Přednášku pro přibližně 40 studentů vedl odborný právní poradce Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. Bc. Petr Gloc. Přednáška proběhla v rámci předmětu Pojišťovnictví. Díky tomu bylo možné probrat téma do větších podrobností, jelikož se studenti v dané problematice velmi dobře orientovali. Na závěr proběhla menší diskuze s dotazy jak na dané téma, tak na spotřebitelské právo obecně.

Petr Gloc,

Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.

Na co především si dát pozor při výběru o objednávce zájezdu?

20. 5. 2014 vystoupila naše předsedkyně Gerta Mazalová v Českém rozhlase Brno, kde poskytla rozhovor na téma zájezdů. Přepis celého rozhovoru si můžete přečíst níže:

Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy?

-smlouvu přečíst, věnovat pozornost hlavně obchodním podmínkám, i když smlouva nemusí být písemná, je to ale jistější. Pořadatel musí předat zákazníkovi potvrzení o zájezdu v písemné formě, které musí obsahovat všechny náležitosti (§2527). Může však nastat problém, jestli  potvrzení obsahuje něco jiného než samotná smlouva. Z hlediska právní jistoty bude vždy pro obě strany praktičtější uzavřít smlouvu písemně se všemi náležitostmi potvrzení o zájezdu- tím se předejde případným sporům nebo nesrovnalostem.

 

Jaké změny přináší v oblasti cestovního ruchu a reklamací dovolených nový občanský zákoník? Jsou to pro spotřebitele změny k lepšímu?

-na uplatnění reklamace má zákazník 30 dní, tedy 1 měsíc ( dříve to byly 3 měsíce),

-NOZ také stanovuje, že zájezd trvá déle než 24 hodin,

-nově upravuje také školní pobyty,

-dalším novým pojmem je tzv.“újma“ za narušení dovolené neboli ztráta z radosti dovolené

-v potvrzení zájezdu jsou také podmínky, které musí zákazník splňovat,

-pořadatel je povinen sdělit zákazníkovi ještě před uzavřením smlouvy ( §2524) údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení. ( pokud toto nesdělí , je za toto porušení odpovědnosti odpovědný).

-podle NOZ může také klient pro podstatné vady zájezdu odmítnout v zájezdu pokračovat (§2002)jedná se o podstatné porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.(např. zájezd nemůže pokračovat, protože pořadatel nezajistil  žádné ubytování, záleží na tom, co je sjednáno ve smlouvě.)

Co když budu mít dojem, že jsem za své peníze nedostal to, co jsem si kupoval? Jak a kdy reklamovat?

na vyřízení reklamace zájezdu má spotřebitel nově jen 1 měsíc, měl by tedy vady uplatňovat neprodleně, tedy ideálně hned na místě prostřednictvím delegáta – aby mohly vady být odstraněny ještě za trvání zájezdu. Po uplynutí l měsíce je lhůta již promlčena a pořadatel může u soudu namítnout, že právo nebylo uplatněno včas soud pak zákazníkovi toto právo nepřizná.

Pro vyřízení reklamace nemá CK stanovenou zákonem žádnou speciální lhůtu, v případě spotřebitelského sporu je tak třeba vycházet ze zákona o ochraně spotřebitele, čili nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění – včetně odstranění vady – v tomto případě poskytnutí přiměřené slevy.

Napadá vás z praxe nějaký případ spotřebitele, který si z dovolené odvezl opravdu nepěkný zážitek?

 těch je více, poslední řešíme nyní, kdy se na nás obrátili spotřebitelé-manželé se stížností,bohužel málokdy jde věc vyřešit podle představ spotřebitelů. ( Př. Dominikánská republika, kde 1. třída odpovídá asi 4. třídě evropského standardu).