Menu

Štítek: šmejdi

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 12. BŘEZNA 2018: POZOR NA TELEFONÁTY ZA ÚČELEM „KONTROLY ENERGIÍ“

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. zaznamenává v rámci svého bezplatného poradenství pro spotřebitele bohužel stále časté nekalé praktiky některých dodavatelů energií či pořadatelů tzv. energetických aukcí při oslovování spotřebitelů a nabízení svých služeb. V poslední době jsme se několikrát setkali s tím, že dodavatel se snažil zneužít názvu oficiálních institucí, nebo alespoň vyvolat dojem, že není podnikatelem, ale jakýmsi „kontrolorem energií“ či „servisem pro spotřebitele“. Spotřebitele proto chceme varovat, aby takovým praktikám nenaletěli.

Typický scénář, který spotřebitelé v našich poradnách popisují, vypadá tak, že operátor dané společnosti spotřebiteli zavolá a představí sebe i společnost, jejímž jménem volá, následně provádí jakýsi průzkum ohledně dodávek energie a jejího vyúčtování, aby pak ve finále nabídl spotřebiteli službu za účelem „optimalizace“ jeho nákladů apod. Problém je v tom, že informace o názvu podnikatele proběhne hned na začátku hovoru, kdy spotřebitel nemusí být plně koncentrován a může snadno přeslechnout firmu volajícího. Názvy některých společností jsou navíc velmi zavádějící a mohou připomínat názvy jiných dodavatelů či názvy státních institucí jako jsou např. Energetický regulační úřad či Státní energetická inspekce. Tyto instituce však spotřebitele telefonicky ani jinak s žádnou nabídkou služeb nikdy neoslovují.

V poslední době jsme zaznamenali několik stížností na telefonáty společnosti, která se představuje jako „Sdružení pro kontrolu energií“. Právnickou osobu s takovým názvem však ve veřejném rejstříku nenajdete. Jedná se tedy evidentně o použití nekalé obchodní praktiky. Ve spotřebiteli je vyvoláváno zdání jakéhosi průzkumu a následně jsou spotřebiteli nabízeny služby konkrétního dodavatele. Za naprosto nehorázné považujeme, když se někteří podnikatelé prezentují jako spotřebitelské organizace. Minimálně názvy některých podnikatelů, které obsahují slovo „spotřebitel“ či „spotřebitelský“ mohou k mylnému dojmu o povaze volajícího vést. O pravé povaze takových subjektů se pak spotřebitel mnohdy dozví až na konci hovoru nebo až v rámci uzavírané smlouvy.

Nabádáme proto spotřebitele, aby si vždy ověřili, s kým opravdu vedou telefonní hovor a jaký jeho účel. V případě, že se Vám volající jeví podezřele, neváhejte hovor ukončit.

 

Kontakt: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s., tel: 542 210 778

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 26. ÚNORA 2018: NEKALÁ PRAKTIKA – PRAVIDELNÝ ODBĚR HOLÍTEK

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. zaznamenává stále mnoho spotřebitelských stížností týkajících se telefonických nabídek vykazujících různé nekalé obchodní praktiky. V poslední době vedou nabídky holicích strojků a holítek.

Typický případ vypadá tak, že operátor spotřebiteli zavolá a nabídne mu zaslání holícího strojku zdarma s tím, že stačí uhradit pouze poštovné ve výši 129,- Kč. Pokud spotřebitel souhlasí, je mu nabídnut též pravidelný odběr holicích břitů. Přestože spotřebitel odmítne takový pravidelný odběr nabízených produktů, tak spolu s holicím strojkem dostane oznámení, že se stal pravidelným odběratelem zásilek holítek v hodnotě 399,- Kč a přiloženou fakturu na příští měsíc. Pokud přiloženou fakturu na 399,- Kč spotřebitel zaplatí, stane se dle obchodních podmínek dané společnosti pravidelným odběratelem a společnost požaduje další platby.

Podle § 1838 Občanského zákoníku platí, že “dodal-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.“ Dodavatel se ovšem podle toho nechová a obtěžuje spotřebitele neustálými telefonáty a posílá výzvy k zaplacení neobjednaných břitů. Po nějakém čase dokonce spotřebitel může obdržet i výzvu od vymahačské společnosti k uhrazení dluhu s formulářem k uznání neexistujícího dluhu. Tyto společnosti zneužívají strachu spotřebitelů a spoléhají na to, že to někteří spotřebitelé psychicky nevydrží, formulář podepíší, čímž dluh uznají a vymáhanou částku raději zaplatí.

Lukáš Havel, odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s. k tomu uvádí: „Spotřebitelé by si měli dávat pozor na podobné telefonáty a nepodléhat vidině holícího strojku zdarma. Je vždy potřeba míti na paměti, že nabídka zboží zdarma je podezřelá. Pokud spotřebitel s nabídkou souhlasil a zboží převzal, nevzniká mu tím však automaticky povinnost odebírat další produkty, k jejichž odběru se nezavázal.“

Varujeme proto všechny spotřebitele, aby si na podobné nabídky dávali pozor a rozhodně nepodepisovali uznání dluhu, který ve skutečnosti nevznikl. V případě spotřebitelského problému se neváhejte obrátit na spotřebitelské poradny SOS – Asociace, z.s.

 

Kontakt: Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s., tel: 542 210 778

SOS – Asociace v MF DNES o nové praktice šmejdů


Warning: Use of undefined constant blok - assumed 'blok' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/asociace-sos/www/wp-content/themes/sos/functions.php on line 341

Warning: Use of undefined constant blok - assumed 'blok' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /disk_1/www/cz/asociace-sos/www/wp-content/themes/sos/functions.php on line 341

Přečtěte si článek na serveru iDNES.cz o nové praktice šmejdů. Podle MF DNES firma Fond sociálního bydlení s. r. o. nabízí seniorům kompletní péči až do smrti. Dokonce za to nechce ani žádné peníze, ale „jen“ na společnost převést byt či dům. Dalším háčkem je to, že firma podobné služby vůbec poskytovat nesmí. V příspěvku naleznete i vyjádření vedoucího naší bezplatné právní poradny v Praze Mgr. Tomáše Pally.

Praktiky šmejdů

Redakce SOS – Asociace, z.s.

VELIKONOČNÍ SERIÁL 5. díl: Koledníci nebo šmejdi?

Jako každý rok máme před sebou jeden z nejvýznamnějších křesťanských svátků, kterým se oslavuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista, tedy Velikonoce. Velikonoční pondělí pro rok 2017 připadá na 17. dubna a jak všichni víme, stejně jako celý průběh tohoto svátku, je spojené s mnoha zvyky a tradicemi. Mezi jednu z nejznámějších tradic patří, dnes již upadající, koledování. Jako každé Velikonoční pondělí chodí ráno koledníci, muži i chlapci, po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí s vidinou zisku něčeho dobrého na zub či něčeho ostřejšího na zahnání žízně.

Podobné návštěvy nás však potkávají i v průběhu celého roku, avšak jejich výsledek nebývá již tak radostný, jako při oslavách Velikonoc. Řeč je o podomních prodejcích, či tzv. šmejdech, kteří jdou od dveří ke dveřím a své produkty doslova cpou přímo do vašeho bytu či domu. V poslední době jde zejména o tzv. aukce energií, kterými se spotřebitel zbavuje svobodné volby zvolit si svého dodavatele a přenechává tuto volbu na „odborného a svědomitého“ zprostředkovatele energií.

Jestliže u vašich dveří zazvoní takovýto prodejce, bude s největší pravděpodobností vkusně oblečen, bude se na vás mile usmívat a málokdo nepodlehne jeho profesionálně hranému důvěřivému projevu a nepozve dotyčného do svého bytu, poslechnout si, s jakou skvělou nabídkou za vámi přišel. Vy se však nenechte zmást a rozeznejte šmejda od koledníka prahnoucího po občerstvení či velikonočním vajíčku a v prvé řadě tohoto člověka vůbec nepusťte dovnitř, či ještě líp, kontaktujte policejní orgány. Jelikož podomní prodej představuje určité riziko, rozhodly se některé obce nařízením podomní prodej zakázat, aby tak ochránily své obyvatele. Seznam obcí se zakázaným podomním prodejem naleznete v našem článku zde. Nově se do tohoto seznamu zařadila i města Slaný a Uherský Brod. Nerespektováním tohoto nařízení se prodejci dopustí správního deliktu podle § 58 odst. 3 zákona o obcích, za což jim hrozí pokuta až 200 000 Kč.

Podomní prodejce – šmejd vám bude nabízet, dle jeho vysvětlování, nejlepší, nejkvalitnější a nejvýhodnější zboží či službu, což však nemusí být vždy stoprocentní pravda. V průběhu prodejcova skvěle naučeného monologu o kvalitě a užitečnosti jím nabízeného produktu si musíte dávat pozor na určité triky, které na vás bude zaručeně zkoušet.

Mezi takovéto taktiky patří především odvedení vaší pozornosti od obsahu listiny, kterou vám předloží k podpisu. Zvláště v této věci se nesmíte nechat rozptýlit. Všechny vám předložené dokumenty si velice pečlivě přečtěte, i kdyby byly dlouhé. Pokud byste něčemu nerozuměli, nechte si čas na rozmyšlenou, případně se poraďte s rodinou. Nechtěl-li by vám prodejce toto umožnit, nepodepisujte, není to vhodný smluvní partner! Zároveň, pokud se i přes všechno rozhodnete smlouvu uzavřít, zajistěte, že budete mít tzv. stejnopis smlouvy, čili že smlouva bude podepsána dvakrát a vy a prodejce si odnesete každý po jednom kuse.

Podomní prodej se dříve týkal zejména tzv. ohrožených skupin, jako jsou senioři. „Moderní“ šmejdi již nediskriminují a zejména s výše uvedenými aukcemi energií cílí bez dalšího na všechny spotřebitele. Nespoléhejte se proto na svůj nižší věk a mladický důvtip a vždy se zamyslete nad tím, co vám váš budoucí smluvní partner vlastně nabízí.

V případě, že jste se rozhodli smlouvu podepsat, ale po delším uvážení jste zjistili, že to nebyl příliš dobrý nápad, pamatujte na to, že podle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, máte možnost od takovéto smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dní. Platné odstoupení od smlouvy můžete podat i poslední den této lhůty. V rámci odstoupení nemusíte uvádět žádný důvod a nehrozí vám za ně žádná sankce. Odstupujte formou doporučeného dopisu, od kterého si necháte kopii, a který pošlete spolu s dodejkou. Vzor odstoupení nalezete na našich stránkách.

Máte negativní zkušenost s tímto typem šmejdů? Napište o něm na našich webových stránkách a varujte ostatní spotřebitele! Prevence je jedním z hlavních způsobů boje proti nekalému prodeji, který tito prodejci představují.

 

                                                                                               Michaela Černá,
                                                                                               odborná právní poradkyně
                                                                                               SOS – Asociace

Pozor na podezřelé emaily a slevové portály!

Víc a víc přibývá stížnosti na slevové portály, kdy spotřebitel zaplatil určitou částku třeba za zájezd, ale nevěděl, že server už je zadlužený, cestovní kanceláři nezaplatí, v důsledku čehož spotřebitel nikam nepojede. Poslední dobou se objevují i spamy, kdy na email přijde spotřebiteli výzva k úhradě dlužného plnění před provedením exekuce. A v neposlední řadě se spotřebitelům v současnosti často stává, že obdrží email od České spořitelny, kde je napsáno, že spotřebitel vyhrál určitou částku nebo ji dostal jako bonus a jen musí potvrdit výhru. Přinášíme vám několik rad co dělat, když se dostanete do podobné situace.

Slevové portály:

Než si něco koupíte na slevovém portálu, je dobré si ještě předtím zjistit, jestli je daný portál důvěryhodný a schopen vám služby poskytnout. Jestli jejich poukazy jsou pojištěné proti platební neschopnosti. A hlavně si dávejte pozor, jestli daná sleva není až příliš podezřele nízká. Je potřeba si umět uvědomit, že v dnešní době za 500 Kč dovolenou u moře neseženeme. A jestliže někdo dovolenou za takovou cenu inzeruje, s velkou pravděpodobností se může jednat o podvod.

Jak se proti tomuto bránit? Například tak, že můžete psát a také číst spotřebitelské zkušenosti na našich stránkách. Samozřejmě i jinde na internetu můžete nalézt množství informací a spotřebitelských recenzí na jednotlivé portály, které vám mohou pomoci si vybrat takový portál, který je spolehlivý.

Pokud se stane, že některému slevovému portálu naletíte a přitom je zřejmé, že portál byl spuštěn s jasným cílem vylákat ze spotřebitelů peníze a nikdy jim služby nebo zboží neposkytnout, můžete se obrátit na Policii, protože se může jednat o trestný čin podvodu. Jednání může být označeno jako trestný čin podvodu pouze tehdy, je-li vzniklá škoda vyšší než 5000 Kč. Velice často se stává, že spotřebitel přijde o nižší částku než o 5000 Kč, čímž by byl spáchán pouze přestupek. Nicméně je-li takto podvedených spotřebitelů více, škoda se sčítá a jednání tak může naplňovat znaky trestného činu. Od tohoto je třeba odlišit situaci, kdy vám slevový portál například neuzná reklamaci nebo z jiných důvodů nevyhoví – pak se nejedná o případ pro Policii, ale je třeba jej řešit občanskoprávní cestou – komunikací s druhou stranou, reklamací, případně cestou soudního řízení.

Podezřelé emaily:

Patříte mezi ty, kterým přišel email, který vás upomíná, abyste zaplatili nějakou částku před provedením exekuce, ale o tom, že by vám nějaká exekuce hrozila nebo že byste vůbec měli nějaký dluh, nemáte vůbec tušení? Nebo že jste vyhráli spoustu peněz, ale nejdřív musíte kliknout na daný odkaz, abyste výhru potvrdili? Radíme vám na tyto emaily nereagovat, jedná se totiž o spamy.

U prvního případu je v emailu zmíněno jméno exekutora (někdy se jedná o jméno smyšlené, jindy o skutečné), spisová značka, číslo účtu i částka, kterou máte zaplatit. Často je zasílána i příloha, která obsahuje virus.

Obdobné je to v případě barevných blikajících ikonek na různých webových stránkách, na kterých je uvedeno, že jste x-tým návštěvníkem a proto vyhráváte určitou částku, jedná se buď o klamavou reklamu, nebo častěji o pokus nainstalovat spotřebiteli do počítače virus.

Je důležité si přes lákavou vidinu výhry uvědomit, že zadarmo vám nikdo nic nedá.

Dalším oblíbeným trikem je uvedení telefonního čísla, na něž má spotřebitel pro více informací zavolat. Jedná se však často o telefonní číslo s vysokým tarifem a dříve, než se spotřebitel dozví nějaké informace o svém údajném dluhu, protelefonuje částku v řádech stokorun.

Je důležité vědět, že exekuční řízení nemůže proběhnout bez předchozího soudního nebo rozhodčího řízení a v každém případě vám nejprve musí být doručena žaloba a rozsudek (nebo například platební rozkaz). Soudy ani exekutoři nezasílají důležité písemnosti emailem, ale poštou do vlastních rukou.

Pokud se i přesto dostanete do těchto problémů nebo jste jen opatrní a nechcete nic riskovat, pak nás můžete kontaktovat jak telefonicky, emailem nebo přijít do některých z našich bezplatných poraden, kde vám rádi poradí naši vyškolení právní poradci. Více informací najdete v ikonce Poradenství na našich stránkách.

Lukáš Bastl
Poradce SOS – Asociace

Další vlna podvodných emailů

V naší osobní, telefonické i elektronické poradně jsme dnes byli informováni několika spotřebiteli o staronovém triku podvodníků. Tentokrát se jedná o email, který vyzývá k úhradě dlužného plnění před provedením exekuce. V jednotlivých emailech se liší jména exekutorů (která jsou však reálná), spisová značka, číslo účtu i částka, avšak vypadají velmi podobně. Také odesílatel je v jednotlivých případech odlišný. Email obsahuje přílohu, která je však pravděpodobně virus.

SOS – Asociace důrazně varuje spotřebitele před touto podvodnou praktikou. Doporučujeme na zprávu nereagovat, přílohu neotevírat a dluh neplatit.

V případě dotazů se můžete obrátit na naši poradenskou linku 900 10 10 10 (10,- Kč/min.) nebo využít některou z našich osobních poraden.

Příklad podvodného emailu:

VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Soudní exekutor JUDr. Dohnal, Antonín, Exekutorský úřad Jeseník mesto, IČ 79774341, se sídlem Otakara Březiny 274, 317 01 Jeseník

pověřený provedením exekuce: č.j. 29 EXE 372/2014 -20, a ustanovení: Příkaz č.j. 097862/2014-402/Čen/G V.vyř.,

vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění označených povinností, které ukládá exekuční titul, stejně ták, jako i povinnosti uhradit náklady exekuce a odměnu soudního exekutora, případně zálohu na náklady exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 11 153,00 Kč

Záloha na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 884,00 Kč včetně DPH 21%

Náklady exekuce paušálem: 5 908,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora (č.ú. 738017482/1900, variabilní symbol 55262468, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů od

doručení této výzvy 18 945,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy, bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Alena Smilova

Dominika Nogová
Odborná právní poradkyně