Menu

VELIKONOČNÍ SERIÁL 5. díl: Koledníci nebo šmejdi?

Jako každý rok máme před sebou jeden z nejvýznamnějších křesťanských svátků, kterým se oslavuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista, tedy Velikonoce. Velikonoční pondělí pro rok 2017 připadá na 17. dubna a jak všichni víme, stejně jako celý průběh tohoto svátku, je spojené s mnoha zvyky a tradicemi. Mezi jednu z nejznámějších tradic patří, dnes již upadající, koledování. Jako každé Velikonoční pondělí chodí ráno koledníci, muži i chlapci, po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí s vidinou zisku něčeho dobrého na zub či něčeho ostřejšího na zahnání žízně.

Podobné návštěvy nás však potkávají i v průběhu celého roku, avšak jejich výsledek nebývá již tak radostný, jako při oslavách Velikonoc. Řeč je o podomních prodejcích, či tzv. šmejdech, kteří jdou od dveří ke dveřím a své produkty doslova cpou přímo do vašeho bytu či domu. V poslední době jde zejména o tzv. aukce energií, kterými se spotřebitel zbavuje svobodné volby zvolit si svého dodavatele a přenechává tuto volbu na „odborného a svědomitého“ zprostředkovatele energií.

Jestliže u vašich dveří zazvoní takovýto prodejce, bude s největší pravděpodobností vkusně oblečen, bude se na vás mile usmívat a málokdo nepodlehne jeho profesionálně hranému důvěřivému projevu a nepozve dotyčného do svého bytu, poslechnout si, s jakou skvělou nabídkou za vámi přišel. Vy se však nenechte zmást a rozeznejte šmejda od koledníka prahnoucího po občerstvení či velikonočním vajíčku a v prvé řadě tohoto člověka vůbec nepusťte dovnitř, či ještě líp, kontaktujte policejní orgány. Jelikož podomní prodej představuje určité riziko, rozhodly se některé obce nařízením podomní prodej zakázat, aby tak ochránily své obyvatele. Seznam obcí se zakázaným podomním prodejem naleznete v našem článku zde. Nově se do tohoto seznamu zařadila i města Slaný a Uherský Brod. Nerespektováním tohoto nařízení se prodejci dopustí správního deliktu podle § 58 odst. 3 zákona o obcích, za což jim hrozí pokuta až 200 000 Kč.

Podomní prodejce – šmejd vám bude nabízet, dle jeho vysvětlování, nejlepší, nejkvalitnější a nejvýhodnější zboží či službu, což však nemusí být vždy stoprocentní pravda. V průběhu prodejcova skvěle naučeného monologu o kvalitě a užitečnosti jím nabízeného produktu si musíte dávat pozor na určité triky, které na vás bude zaručeně zkoušet.

Mezi takovéto taktiky patří především odvedení vaší pozornosti od obsahu listiny, kterou vám předloží k podpisu. Zvláště v této věci se nesmíte nechat rozptýlit. Všechny vám předložené dokumenty si velice pečlivě přečtěte, i kdyby byly dlouhé. Pokud byste něčemu nerozuměli, nechte si čas na rozmyšlenou, případně se poraďte s rodinou. Nechtěl-li by vám prodejce toto umožnit, nepodepisujte, není to vhodný smluvní partner! Zároveň, pokud se i přes všechno rozhodnete smlouvu uzavřít, zajistěte, že budete mít tzv. stejnopis smlouvy, čili že smlouva bude podepsána dvakrát a vy a prodejce si odnesete každý po jednom kuse.

Podomní prodej se dříve týkal zejména tzv. ohrožených skupin, jako jsou senioři. „Moderní“ šmejdi již nediskriminují a zejména s výše uvedenými aukcemi energií cílí bez dalšího na všechny spotřebitele. Nespoléhejte se proto na svůj nižší věk a mladický důvtip a vždy se zamyslete nad tím, co vám váš budoucí smluvní partner vlastně nabízí.

V případě, že jste se rozhodli smlouvu podepsat, ale po delším uvážení jste zjistili, že to nebyl příliš dobrý nápad, pamatujte na to, že podle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, máte možnost od takovéto smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dní. Platné odstoupení od smlouvy můžete podat i poslední den této lhůty. V rámci odstoupení nemusíte uvádět žádný důvod a nehrozí vám za ně žádná sankce. Odstupujte formou doporučeného dopisu, od kterého si necháte kopii, a který pošlete spolu s dodejkou. Vzor odstoupení nalezete na našich stránkách.

Máte negativní zkušenost s tímto typem šmejdů? Napište o něm na našich webových stránkách a varujte ostatní spotřebitele! Prevence je jedním z hlavních způsobů boje proti nekalému prodeji, který tito prodejci představují.

 

                                                                                               Michaela Černá,
                                                                                               odborná právní poradkyně
                                                                                               SOS – Asociace