Menu

Štítek: cestování

Naše právnička Mgr. Alena Máčová poskytla rozhovor pro Hospodářské noviny – Cestovní kanceláře a cestovní vouchery

V poslední době řešíme v našich spotřebitelských poradnách mnoho stížností na proplácení voucherů od cestovních kanceláří. Na toto téma poskytla naše právnička Mgr. Alena Máčová také rozhovor pro Hospodářské noviny, který vyšel dnes tj. 22. června 2021. Rozhovor si můžete přečíst také na:

https://archiv.ihned.cz/c1-66940990-cestovky-v-pripade-voucheru-zamerne-klamaly-klienty-tvrdi-pravnicka-sdruzeni-obrany-spotrebitelu

EPSON MFP image
EPSON MFP image

Přepravní smlouva nejen v době covidové

Přepravní smlouva nejen v době covidové

Cestování, jako jedno z nejrizikovějších aktivit za doby pandemie, zaznamenalo během roku zásadní vývoj, který můžeme spatřit jak ve formě poklesu poptávky nebo též při pohledu na nové povinnosti cestujících.

Přepravní smlouva je jedním z typových závazků, které nalezneme v občanském zákoníku. Na úvod upozorníme, že samotným nástupem do vlaku vzniká konkludentně smlouva mezi cestujícím a přepravcem. Tento fakt si ne každý cestující uvědomuje, ale skutečně nástupem do přepravního prostředku dochází k uzavření smlouvy. Tento závazek se mimo jiné řídí smluvními přepravními podmínkami, které můžeme nalézt na internetových stránkách přepravce nebo na pobočce.

V době pandemie se do již zmíněných smluvních přepravních podmínek, jakožto části ujednání smlouvy mezi přepravcem a cestujícím, dostávají v minulosti nevídané ustanovení, které mají nároky na cestujícího především v zájmu veřejného zdraví.

Zcela typické je ustanovení povinnosti cestujícího nosit ochranné pomůcky, resp. nyní respirátory třídy FFP2 či nanoroušky. Pojďme se pozastavit na praktičností speciální smluvní úpravy, která je duplicitní k úpravě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR. Přepravci se totiž skrze toto funkční ustanovení mohou vyhnout řešení vleklejších sporů s Policií ČR při vymáhání povinnosti stanové nařízením. Toto ustanovení má totiž důsledek takový, že při porušení této povinnosti má oprávněná osoba přepravce právo vyloučit cestujícího z přepravy, a to i bez asistence Policie ČR a též bez kompenzace. Taky je vhodné si uvědomit následnou sankční stránku věci. Pokud by cestující odmítl uposlechnout vykázání z přepravy tak mu hrozí až desetitisícové pokuty za zpoždění z důvodu vykázání z přepravy.

Dále můžeme vidět v mezinárodní letecké přepravě zajímavý trend, a to ustanovování povinnosti cestujícího podstoupit test před nástupem na palubu. Bez negativního testu na koronavirus spousta leteckých společností neumožňuje nástup do letadla. Tento fakt si však někteří spotřebitelé neuvědomují. Vycházejí totiž mylně pouze například z cestovatelských map, které někdy ukazují povinnost postoupit testování až v samotné zemi. Musíme konstatovat, že při cestování v této turbulentní době je nutné nejenom sledovat předpisy jednotlivých států pro vstup na jejich území, ale též samotné smluvní podmínky přepravce.

Můžeme očekávat, že než pandemie skončí, tak změny smluvních přepravních podmínek budou stále vcelku časté, proto doporučujeme spotřebitelům se informovat o zvláštních podmínkách právě u přepravce.

Jan Tomeček

Právní poradce