Menu

Soudní rozhodnutí ve věci vydání poukazu Lex Voucher na zájezdy, které se měly konat před vydáním zákona Lex Voucher

Se Sdružením obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. spolupracují někteří advokáti bezplatně a to proto, že je naše činnost zajímá a mají zájem na dodržování spotřebitelských práv. Pan JUDr. Jan Hrbáč nám s potěšením sdělil, že ,,zarezlá“ kola spravedlnosti se pohnula a on obdržel definitivní rozsudek odvolacího soudu ve sporu s EXIM TOUR o poukazy na zájezdy a soud spotřebitelovi přiznal jak nárok na úrok z prodlení, tak náhradu nákladů řízení.“

Z této zprávy jsme měli velkou radost, neboť tento rozsudek může být využitelný pro podobně postižené spotřebitele. Soud konstatoval, že návrh na vydání poukazu učiněný cestovní kanceláří ještě před tím, než začal platit zákon Lex voucher je návrhem na podstatnou změnu smluvních podmínek. Spotřebitel, jehož zájezd se v době od 20. 2. 2020 do 16. 4. 2020 nekonal, mohl bez sankce od smlouvy o zájezdu odstoupit a neměl tak povinnost přijmout od cestovní kanceláře poukaz Lex Voucher. Soud tak sice nepřímo, ale přesto dovodil, že aplikace zákona Lex Voucher na právní vztahy nebo na nároky z těchto vztahů vzniklé před jeho účinností je evidentní případ pravé retroaktivity, která je zásahem do právní jistoty a je proto nepřípustná.

Z odůvodnění soudu tak vyplývá, že pokud spotřebitelovi vzniklo právo odstoupit od smlouvy o zájezdu dříve, než nabyl zákon Lex Voucher účinnosti, je jeho odstoupení platné i v případě, že od smlouvy odstoupil až po vstupu zákona v platnosti, a dokonce i po obdržení poukazu. Toto je důležitá informace pro případné další spotřebitele, kteří ještě soudní spory vedou, nebo platně odstoupili a cestovní kanceláře jim přesto poukazy vydaly proti jejich vůli. Takoví spotřebitelé by se stále mohli bránit před soudem a dosáhnout tím přinejmenším zaplacení úroku z prodlení z částky za neuskutečněný zájezd, kterou jim cestovní kanceláře více jak rok zadržovali.

Jsme rádi, že v České republice soudní instituce brání práva spotřebitelů.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s.