Menu

SOS – Asociace v Českém rozhlase Olomouc na téma reklamací

V pondělí 9. října mezi desátou a jedenáctou hodinou dopoledne radil vedoucí právník Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. Jan Hejtmánek posluchačům v pořadu Dobrá rada vysílaném na stanici Český rozhlas Olomouc. Tématem pořadu byly reklamace všeho druhu a problémy s reklamacemi spojené.

V úvodu pořadu jsme se věnovali tomu, jakým způsobem reklamovat, zejména jsme posluchače upozornili na to, že primárně je nutné reklamovat vždy u prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu poté, co se vada u zboží projeví. Dále jsme vysvětlili, kdy může spotřebitel požadovat odstoupení od smlouvy nebo dodání nové věci a kdy pouze opravu nebo slevu z kupní ceny. Také jsme diskutovali o třicetidenní lhůtě, kterou má prodávající určenou zákonem k vyřízení reklamace. Mluvili jsme také o tématech, které z naší zkušenosti zajímají spotřebitele nejvíce. Dotkli jsme tedy problematiky prodloužených záruk, které ne vždy musí být pro spotřebitele výhodné, a věnovali jsme rozdílům mezi odstoupeném od smlouvy a výpovědí, což si často spotřebitelé pletou. Dotazy posluchačů pořadu mířily například na to, jak je to s proplácením nákladů, které spotřebitel vynaložil při uplatnění reklamace. Jedna z posluchaček se nás zeptala i na to, jakým způsobem se spotřebitel může bránit zamítnuté reklamaci. Zde jsme upozornili na poměrně složité postavení spotřebitele, který se sice může bránit vypracováním znaleckého posudku, což je ale pro spotřebitele často příliš nákladné. Doporučili jsme ale i některé jiné rady, které mohou spotřebitelům při zamítnuté reklamaci pomoci.

Na závěr jsme spotřebitele pozvali do naší nové osobní poradny, která se nachází přímo v Olomouci na adrese Nábřeží Přemyslovců 8 (budova České pojišťovny, 4. patro, kancelář č. 410). Naše bezplatné poradenství je zde spotřebitelům k dispozici každý čtvrtek od 13 do 16 hodin. V případě problému tak neváhejte naši pomoc využít.

Celý záznam pořadu Dobrá rada si můžete poslechnout zde:

DOBRÁ RADA

Mgr. et Mgr. Jan Hejtmánek,

Vedoucí právník SOS – Asociace, z.s.