Menu

Podvodné investice do dluhopisů.

Na začátku dubna letošního roku informovala Policie české republiky veřejnost o obvinění čtyř osob ve věci podvodného vylákávání finančních prostředků za tvrzeným účelem investice do dluhopisů. Dle dosavadního vyšetřování kriminalistů Národní centrály proti organizovanému zločinu došlo tímto způsobem poškozeným dohromady ke vzniku škody ve výši 234 milionů Kč. [1]

Celá podvodná operace byla muži uskutečněna skrze společnost RAMFIN Holding a.s., kterou si založili v únoru roku 2016. RAMFIN Holding a.s. se následně stala společníkem v několika dalších společnostech provozovaných stejnou skupinou osob. Jednou z nich byla také právnická osoba nesoucí název SENIOR SAFE s.r.o., pomocí které se obviněným podařilo oslovit drtivou většinu poškozených. 

SENIOR SAFE s.r.o. začala v České republice působit již v roce 2015 a zaměřovala se na poskytování služeb především osobám starším 50 let. Mezi nabízené úsluhy patřila široká škála pomoci s běžnými aktivitami, kterým se málokdo vyhne, od domluvy kominíka, až po poradenství v právní oblasti. Skrze poskytování nastíněných asistenčních služeb společnost získala množství klientů, především v důchodovém věku, u kterých si navíc vybudovala důvěru v pozici spolehlivého pomocníka s mnohdy náročnými úkony. 

Právě této nabyté důvěry ovšem začala společnost velmi brzy zneužívat a svým klientům nabízet finanční služby v podobě uzavírání smluv o zápůjčce, tedy nabízela investiční zhodnocení úspor s úrokem ve výši 2,1 % měsíčně. Od poloviny roku 2016, až do začátku roku 2018, se jí tímto způsobem podařilo získat zápůjčky ve výši 66 214 000 Kč. Toto jednání ovšem neuniklo pozornosti České národní banky, která jakožto dozorový orgán dohlíží na poskytování bankovních služeb. Jelikož společnost SENIOR SAFE s.r.o. (potažmo tedy RAMFIN Holding a.s.) neměla potřebná oprávnění pro přijímání investičních vkladů, udělila ji Česká národní banka pokutu ve výši 1 000 000 Kč. [2] Na udělení pokuty a potenciální ohrožení reputace SENIOR SAFE s.r.o. reagovala společnost svým přejmenováním na Celostátní česká služba s.r.o., přičemž pod tímto názvem působí dodnes.

Celostátní česká služba s.r.o. není jedinou společností, která pod záštitou RAMFIN Holding a.s. dále poskytovala úvěry, a tedy získávala od svých klientů vysoké finanční obnosy pod příslibem jejich zhodnocení. RAMFIN se podařilo vybudovat rozsáhlou strukturu podobně vystupujících subjektů, kteří na první pohled působily důvěryhodně a často bylo možné navštívit jejich pobočky po celé České republice. Problematičnost poskytnutých úvěrů (dluhopisů) se navíc nezačala projevovat ihned, společnost totiž vlastníkům daných dluhopisů pravidelně vyplácela měsíční úroky a ti na základě této skutečnosti často investovali další peníze. Vyplácení měsíčních úroků bylo možné díky příchodu stále nových „investorů“ (tedy klientů, kteří se rozhodli dluhopisy společnosti také zakoupit = poskytnout jí úvěr) a zároveň také onomu zvětšování zainteresovanosti stávajících investorů povzbuzených dobrou zkušeností s nabýváním výnosu z úroků a vírou v serióznost a stabilitu společnosti. Takto nově získané prostředky byly využívány pro vyplácení úroků investorům starším a systém tímto způsobem mohl poměrně bezproblémově (na omezenou dobu) fungovat. 

Popsaný, bezpochyby rafinovaný, model není novinkou, se kterou by přišla skupina RAMFIN Holding a.s. jako první, využitý postup nese označení Ponziho schéma a svůj název získal již v minulém století, kdy podnikatel Charles Ponzi s jeho pomocí získal krátkodobě obrovské bohatství a následně také několik let ve vězení.[3] Celé schéma by se dalo označit za časovanou bombu, která pod konstrukcí dotiká nejpozději v momentě, kdy přiliv nových finančních prostředků nestačí na pokrytí výdajů spočívajících ve vyplácení úroků předchozích investorům a znepokojení těchto investorů následně vede k odhalení reálného nakládání s investovanými penězi a zborcení celé struktury od základů. Po zevrubném zhodnocení účetních dokumentů společnosti(í) pak dochází k odhalení zadluženosti subjektu a nezbývá než počítat ztráty, kterým se podvedení investoři nevyhnou.

Závěrem nelze než nedoporučit pečlivý rozmysl nad způsobem zhodnocování úspor, ačkoliv žádná investice není bezriziková, důkladné prověření subjektu, kterému finance poskytujeme a svěřujeme je pro výši rizika zásadní.

Veronika Hladká
Odborná právní poradkyně,
Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.[1] Vylákání 234 milionů Kč – obvinění 4 osob [online] policie.cz [cit. 15.9.2022] https://www.policie.cz/clanek/vylakani234milionukcobvineni4osob.aspx 

[2] rozhodnutí České národní banky č.j. 2019/77161/570 ze dne 10. července 2019, sp.zn. Sp/2018/264/573

[3] Charles Ponzi [online] wikipedia.org [cit. 15.9.2022] https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Ponzi