Menu

Mazlíčci v bytě

Pokud žijete v pronájmu a máte domácího mazlíčka, dost možná jste se ocitli v situaci, kdy vám pronajímatel hrozil vyhazovem, protože po celém bytě budou psí chlupy nebo že zdi budou doškrábány od kočičích drápků. Zákon č. 89/2012 Sb., „nový“ občanský zákoník, v účinném znění (dále jen NOZ) v této věci zavádí změnu. Oproti občanskému zákoníku účinného do 31. 12. 2013, má NOZ § 2258, podle kterého máte právo chovat v bytě zvíře.

Samozřejmě, jak už to v právu bývá, není celá situace zas až tak jednoduchá. Pokud bydlíte v pronájmu dva roky a nikdy s vámi nebyl problém, sousedé vás mají rádi a vy si pořídíte psa, nemůže vás kvůli tomu pronajímatel vystěhovat. To však platí jen tehdy, pokud zvíře nepůsobí ostatním obyvatelům potíže nebo trvale nedělá z bytu kůlničku na dříví. Co přesně znamená „působit ostatním obyvatelům potíže“ je široký pojem, která však za použití jednoduché logiky dokážeme poněkud zúžit. Asi nikdo vám nebude vyčítat, že pes si dvakrát za den zaštěká nebo že po něm v deštivý den zůstanou jednou za měsíc otisky od bahnitých ťapek. Na druhou stranu, pokud bude pes štěkat v pravidelných pětiminutových intervalech od rána do půlnoci, může vás majitel vyzvat, abyste psa z bytu dali pryč, případně po opakovaných stížnostech by bylo možné představit si situaci, kdy by to bylo vyhodnoceno jako podstatné porušení smlouvy a z bytu byste mohli být vystěhováni.

V potaz je však vzít ještě jednu část § 2258 NOZ, a to tzv. „poměry v domě“, které ještě dále zužují širokou definici působení potíží. Bydlíte-li v pronájmu někde na vesnici, kde má každá bytová jednotka minimálně dva psy, jen těžko může pronajímatel něco namítat, pokud nepůjde o vyloženě krajní případ, kdy by např. váš pes byl agresivní. Stránka věci může být ale i opačná – bydlíte-li v luxusní bytovce, kde z 6 bytových jednotek nemá zvíře nikdo, podlaha je z mramoru a na ne moc stabilních stolečcích jsou vázy v hodnotě tisíců Korun českých, je možné představit si, že můžete chovat načančaného pudla, ale už ne smečku divokých husky. Závěrem k této části tedy, jak už je mým zvykem psát – za použití jednoduché logiky, můžete dojít k výsledku.

Mohli jste si všimnout, že doposud jsem kalkuloval s případem, kdy si zvíře pořídíte a v bytě už bydlíte. Jak je to však v případě, že o nájem teprve usilujete? Může vás na základě záměru chovu zvířete v bytě, pronajímatel odmítnou? Rozhodně ano. Proč? Nad ustanovením § 2258 NOZ stojí vyšší autorita, jíž je princip smluvní svobody, který NOZ ctí. Na základě tzv. anti-diskriminačního zákona jsou určité aspekty, které pronajímatel nesmí zohledňovat (váš etnický původ, náboženské či politické vyznání apod.) , chov zvířete mezi ně však nepatří, a proto, má-li pronajímatel více zájemců a zeptá se vás, jestli máte zvíře, o které na bytě nijak nestojí, může vás na základě tohoto vyškrtnout ze seznamu a vybrat si zájemce jiného – třeba zásadového nekuřáka, abstinenta a odpůrce všeho živého. Pronajímatel není povinen s vámi smlouvu uzavřít a ani vy jej nutit nemůžete.

Jako poslední a už jen krátce, se podíváme na náhradu nákladů pronajímateli za zvýšenou spotřebu nákladů způsobenou psem. Je-li váš mazlíček prase (a teď nemyslím zvíře, ale náturu) a podlaha se po něm musí stahovat každý den, tím pádem se spotřebuje víc vody, čisticích prostředků apod., má pronajímatel právo po vás tuto zvýšenou spotřebu žádat k uhrazení. Týká se to však pouze společných částí domu (chodby, výtah, zahrada apod.).

Na závěr dodám, že k právní problematice je vždy potřeba přistupovat s chladnou hlavou, logikou a ideálně přístupem k stránkám www.zakonyprolidi.cz , kde najdete znění všech zákonů a můžete své tvrzení či nárok opřít o příslušné ustanovení. Nebudete-li si vědět rady, Sdružení obrany spotřebitelů- Asociace má na Mečové 5, Brno (areál staré radnice) poradnu, která, jak je psáno výše, slouží spotřebitelům každý všední den od 9 do 18 hodin. Můžete nám také napsat na poradna@asociace.sos.cz , kde vám odpovíme v řádu pár dní nebo zavolat na linku 900 10 10 10 (10 Kč,-/min), kde jsou vám k dispozici naši právníci. Pravidelně můžete také navštěvovat naše internetové stránky www.asociace-sos.cz, kde zveřejňujeme užitečné články, a kde najdete seznam ostatních poraden.

Adam Plajner

Odborný právní poradce SOS – Asociace