Menu

Kosmetika

Mnoho mužů chce mít své drahé polovičky krásné, a proto při výběru dárků k Valentýnu sáhnou po kosmetice. Všechny kosmetické přípravky, které jsou uvedeny na trh EU, musí splňovat požadavky, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Víte však, co musí kosmetika splňovat a také co má být na obalu uvedeno?

Označení

Dle článku 13 výše uvedeného nařízení musí obal, do kterého je přípravek naplněn a také vnější obal obsahovat nesmazatelně a čitelně údaje o odpovědné osobě. Těmito údaji (mohou být zkráceny) jsou jméno, či zapsaný název a adresa, země původu. Co se týká kosmetiky samotné je nutno uvést obsah a také ho vyjádřit v hmotnosti, nebo objemu. Tato nutnost nespadá na výrobky, které mají méně než 5 gramů, nebo mililitrů, bezplatné vzorky a balení pro jedno použití a dále také na výrobku, který se skládá z více než jedné položky, pokud je uveden na obalu počet položek. Dále musí být uvedeno datum, funkce výrobku a také seznam přísad. Přísady mohou být uvedeny i pouze na vnějším obalu.

Tvrzení o přípravku

Tvrzení je uvedeno na přípravku a zní například takto „tento krém vás zbaví vrásek do třiceti dnů“.

Výše zmíněné nařízení ve svém článku 20 tyto tvrzení upravuje tak, že nesmí být používány texty, názvy, ochranné známky, vyobrazení ani názorné nebo jiné znaky, které by přisuzovaly těmto přípravkům vlastnosti nebo funkce, které nemají.

Na koho se obrátit, když nám reklama na přípravku přijde jako klamavá obchodní praktika dle § 5 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele? Na Českou obchodní inspekci.

Testováno na zvířatech

Testování na zvířatech má být nahrazeno alternativními metodami, pokud je to možné a z vědeckého hlediska vyhovující. Když není možná jiná cesta, testuje se na zvířatech jen alternativními metodami. Testování na zvířatech může být povoleno jen ve dvou případech. V prvním případě se jedná o přísadu, která je široce používána a nelze ji nahradit jinou přísadou, která by plnila podobnou funkci.  Druhý případ se týká zvláštního problému ve vztahu k lidskému zdraví, kdy testování na zvířatech je nezbytné a dostatečně odůvodněné.

Anežka Vrchotová

odborná právní poradkyně SOS-Asociace