Menu

Účast SOS – Asociace, z.s. na kulatém stolu k zákonu o hromadných žalobách

Ministerstvo spravedlnosti postoupilo v přípravě zákona o hromadných žalobách do další fáze. Po věcném záměru zákona, který byl schválen vládou v dubnu 2018, připravilo nyní ministerstvo návrh paragrafového znění tohoto zákona. Ten by měl umožnit uplatnění stejných či obdobných nároků mnoha osob vůči jednomu žalovanému, a to v jednom hromadném řízení, aniž by bylo nutno podávat desítky či stovky individuálních žalob. Měl by tak jednak trochu odlehčit soudům, zároveň by měl přispět k tomu, že v rámci hromadného řízení budou řešeny i nároky, které se jeví z hlediska jednoho poškozeného jako zcela bagatelní, nicméně ve svém součtu představují z celospolečenského hlediska škody velkého rozsahu.

Byť zákon není zaměřen výlučně na spotřebitelské spory, je zřejmé, že hromadné řízení se hodí velmi dobře právě k uplatňování práv spotřebitelů, kteří byli hromadně poškozeni konkrétním jednáním jednoho podnikatelského subjektu, např. protiprávním ustanovením ve smlouvě. Zákon by tak dle našeho názoru měl přispět ke zvýšení úrovně procesní ochrany spotřebitele, proto SOS – Asociace, z.s dlouhodobě podporuje jeho zavedení do českého právního řádu. Naše organizace byla také v rámci připomínkového řízení vyzvána k předložení svých připomínek a návrhů úprav k předkládanému návrhu paragrafového znění zákona.

Předtím, než SOS – Asociace, z.s. své připomínky sdělí ministerstvu, přijali jsme rádi pozvání Spotřebitelského fóra, z.ú., které dne 2.4. 2019 v Praze uspořádalo kulatý stůl, v jehož rámci si mohli zákonodárci, zástupci ministerstva, podnikatelské sféry a spotřebitelských organizací vyměnit svá stanoviska a názory na připravovaný zákon. SOS – Asociace, z.s. na akci zastupoval náš právník a vedoucí spotřebitelské poradny v Praze, Mgr. Tomáš Palla. Diskuse byla chvílemi docela bouřlivá, nicméně určitě velmi přínosná pro všechny zúčastněné. Lze očekávat, že paragrafové znění dozná jistě určitých změn, na druhou stranu bylo potěšující slyšet, že zákonodárce má vůli hromadné žaloby do našeho právního řádu skutečně zavést a otázka tedy není jestli, ale v jaké podobě. SOS – Asociace, z.s. bude i nadále situaci kolem příprav tohoto zákona bedlivě sledovat a podílet se na jeho připomínkování.

Redakce SOS-Asociace, z.s.

Mgr. Tomáš Palla