Menu

Storno, nebo změna letenky?

V minulých článcích jsme Vás informovali o tom, jak postupovat při nákupu letenky, nebo v případě zrušení letu ze strany letecké společnosti. Nyní se ale zaměříme na další situace, které mohou nastat při nákupu letenek.

První možnou situací je storno letenky ze strany spotřebitele. K tomu nejčastěji dochází ve chvíli, kdy zjistíme, že nám nevyhovuje datum odletu, nastane nepředvídatelná situace, která nám znemožní odlet, nebo si přejeme změnit cílovou destinaci. V tomto ohledu je ale nejprve nutné zdůraznit, že spotřebitel nemá ze zákona nárok na odstoupení od smlouvy o koupi letenky do 14 dnů při tzv. distančním prodeji, což je např. nákup letenky na internetu či po telefonu (viz také § 1837 písm. j) občanského zákoníku). Právě nákup letenky přes internet je v dnešní době nejčastějším způsobem nákupu letenky. Proto je nutné mít na paměti, že právo na odstoupení zde neplatí. Z toho důvodu se řídí storna letenek zejména obchodními podmínkami jednotlivých dopravců. Je nutné upozornit, že storno poplatky jsou často i ve výši 100 % ceny letenky, proto je tento způsob zrušení letu pro spotřebitele velmi nevýhodný. Vše ale záleží na konkrétním dopravci, ale dokonce i na konkrétní nabídce, proto doporučujeme přečíst si obchodní podmínky před samotným nákupem a důkladně si nákup rozmyslet. Tak můžete předejít nemilému překvapení, když se budete snažit stornovat letenku.

Pro spotřebitele mnohem výhodnějším způsobem, jak získat peníze zpět, nebo aspoň využít již zaplacenou letenku, je změna letenky. Nicméně ve většině případů lze změnit pouze jméno cestujícího, nikoliv destinaci. Též je nutné před nákupem letenky zjistit, zda je tato varianta vůbec možná a kolik by stála. Zpravidla je ale tento způsob mnohem levnější než předchozí způsob, tedy storno letenky.

Na závěr je nutné zopakovat, že jak storno, tak změna letenky, se řídí pouze individuálními obchodními podmínkami dopravců, tudíž je zde mnohem slabší ochrana spotřebitelů než v ostatních spotřebitelských vztazích. Hlavní rada tedy zní – vždy se před nákupem letenky řádně seznamte s obchodními podmínkami!

 

Zdeněk Nevřivý,

odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.