Menu

Spory spotřebitelů s operátory o peněžitá plnění budou zřejmě řešit soudy

Na svém jednání ze dne 30. března 2015 schválila Vláda ČR usnesení, kterým ukládá ministru spravedlnosti zpracovat ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu návrh zákona, kterým bude kompetence řešit účastnické spory o peněžitá plnění v oblasti elektronických komunikací převedena ke dni 1. ledna 2017 na soudy. Návrh zákona by měl být vládě předložen nejpozději do 30. září 2015.

V současné době je situace taková, že výše zmíněné spory řeší podle § 129 zákona o elektronických komunikacích Český telekomunikační úřad. Zákon výslovně stanovuje, že ČTÚ rozhoduje spory mezi operátory a účastníky na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených zákonem o elektronických komunikacích. Nejčastěji se tak jedná o spory, kdy operátor vymáhá po účastníkovi dluh za nezaplacenou fakturu za poskytnuté telekomunikační služby. Tato pravomoc by tedy měla v budoucnu přejít na soudy. Český telekomunikační úřad by ale i nadále rozhodoval spory např. v případě reklamací telekomunikačních služeb nebo reklamací vyúčtování těchto služeb.

Pro spotřebitele se jedná o poměrně podstatnou změnu, proto budeme situaci ve Sdružení obrany spotřebitelů – Asociaci samozřejmě dále sledovat. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na naší telefonní lince 900 10 10 10, kde jsme pro Vás k dispozici vždy od pondělí do pátku v době od 9 do 18 hodin, případně v našich osobních poradnách.

Jan Hejtmánek

odborný právní poradce SOS – Asociace