Menu

Reklamace internetového připojení

Máte problémy s internetovým připojením? Rychlost Vašeho připojení nedosahuje rychlosti garantované poskytovatelem internetu? Jaká je účinná obrana?

Ve smlouvě s poskytovatelem zajisté naleznete hodnoty, které stanovují rychlost Vašeho připojení. Obvykle jsou uvedeny ve formátu „25 / 25 Mb/s“, kdy první údaj označuje rychlost stahování (download) a druhý rychlost nahrávání (upload). Skutečnou rychlost si můžete snadno ověřit přímo ve Vašem internetovém prohlížeči nebo za pomoci speciálních programů.  Poskytovatel však většinou rychlost udává jako maximální, proto je pravděpodobné, že reálná rychlost bude nižší. Skutečná rychlost by se proto musela lišit opravdu zásadně, aby případná reklamace mohla být uznána.

V případě nemožnosti využití internetového připojení z důvodu technických problémů poskytovatele je možné rovněž službu reklamovat, pokud se nejedná o dopředu oznámenou běžnou údržbu ošetřenou ve smluvních podmínkách poskytovatele.

Reklamace se řídí zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, stejně jako reklamace vyúčtování telefonních služeb. Je potřeba ji odeslat do dvou měsíců od poskytnutí vadné služby. Poskytovatel má povinnost reklamaci vyřídit do jednoho měsíce. Reklamaci je vhodné odeslat písemnou formou s dodejkou, která poslouží jako důkaz o odeslání.

Štěpán Houdek

odborný právní poradce SOS – Asociace