Menu

Projekt “PROVĚŘENO SENIORY”

Připravili jsme pro naše členy, seniory a širokou veřejnost spolu se Senior Pas a MPSV projekt „PROVĚŘENO SENIORY“. Tento projekt jsme zahájili na začátku roku 2020 a i přes nepřízeň různých opatření spojených s pandemií se nám podařilo dokončit jeho pilotní fázi.

Uvědomujeme si, že senioři jsou zvláště ohroženou skupinou seniorů, proto jsme se rozhodli spolupracovat na rozšíření této značky, díky které ní budou senioři vědět, že u daného subjektu nemusí mít žádné obavy využívat jeho služby… Tato značka je udělována zdarma, tudíž se nejedná o žádnou značku či certifikát, který si podnikatel koupí… Právě díky bezplatnému udělování značky nejsme závislí na držitelích značky a můžeme vůči nim uplatňovat spoustu povinností.

I přesto, že hodnocené subjekty byly velmi rozdílné (veřejné instituce, příspěvkové organizace, podnikatelské subjekty) snažili jsme se vytvořit katalog hodnotících kritérií tak, aby dosažené výsledky byly porovnatelné mezi jednotlivými subjekty. V jednotlivých hodnotících kritériích (přívětivosti k seniorům a oblasti obchodních podmínek) jsme nemohli vždy hodnotit všechny subjekty a právě proto jsme celkový bodový výsledek přepočítávali na percentil, abychom neznevýhodnili subjekty, které s ohledem na jejich činnost nebylo vždy možné hodnotit.

V rámci hodnocení jsme krom právních otázek hodnotili i bezbariérový přístup, velikost písma, atd… (prostě vše co naši senioři ocení).

Pokud chcete vědět, jak dopadli podnikatelé či veřejné instituce ve vašem okolí, můžete si vše najít na: www.proverenoseniory.cz