Menu

Pozor na předražené volání na placených linkách!

Český telekomunikační úřad vydal v nedávné době velmi zajímavou brožuru, v níž se můžeme seznámit s problematikou tzv. barevných a tísňových linek (http://www.ctu.cz/cs/download/ochrana_spotrebitele/barevne-linky_06-2014.pdf). V následujícím článku Vám SOS – Asociace přináší shrnutí nejdůležitějších informací z této brožury, které se týkají Vás, spotřebitelů.

Nejprve je důležité si uvědomit, že volání na tzv. barevné linky je účtováno mimo běžný tarif zákazníka. Ačkoliv tedy máte tarif s neomezeným voláním, hovory na placené linky se Vám účtují zvlášť a samozřejmě je budete muset zaplatit. U všech těchto placených linek je zcela rozhodující první trojčíslí telefonního čísla, na které voláme. To totiž určuje, o jaký konkrétní druh linky se jedná. Pokud telefonní číslo začíná například předčíslím 800, jedná se o zelenou linku, na kterou můžeme volat bezplatně. S tímto případem se můžeme setkat například u informačních linek některých firem.

Mnohem důležitější a složitější je ale situace u telefonních číslem začínajících číslem 9. V tomto případě se totiž jedná o placené linky. V některých případech, kdy spotřebitelé na tyto linky volají, mohou pak za jeden hovor zaplatit částku i v řádu tisíců korun! Známy nám jsou například situace, kdy jsou tyto linky využívány při žádostech o nebankovní úvěry, nebo při některých televizních soutěžích. Přehled, kolik při volání na tyto linky zaplatíte, uvádí ČTÚ v následující tabulce:

ČTU

Pokud tedy volá spotřebitel na číslo 900951234, již z toho, že telefonní číslo začíná 9, může zjistit, že linka je placená. Ze čtvrté a páté číslice pak zjistí, že cena za hovor je 95 korun za minutu. Jestliže bude na tuto linku volat 10 minut, zaplatí tedy těžko uvěřitelných 950 korun! Důrazně tedy spotřebitelům doporučujeme, aby na podobné placené linky raději vůbec netelefonovali.

Linka SOS-Asociace má číslo:  900 10 10 10 – to tedy znamená, že cena za hovor je 10 korun za minutu, ale poradenství poskytnuté odborným právním poradcem ušetří spotřebitelům často nejen čas, ale také až desítky tisíc korun.

 Jan Hejtmánek
odborný právní poradce SOS-Asociace
s využitím informací od ČTÚ.