Menu

Papírové recepty zůstanou zachovány

Již před osmi lety došlo k zahájení zkušebního provozu centrálního úložiště elektronických receptů. Od té doby se projevovaly snahy prosadit elektronické recepty v celé republice. První elektronické recepty se v oběhu objevily roku 2010. Provázelo je ovšem množství jak kladných, tak negativních ohlasů.

Tento nový druh receptů by měl ušetřit čas jak pacientům, tak lékařům, jelikož by nebylo nutné chodit si pro každý recept za lékařem a lékař by mohl recepty vypisovat v čase, jaký si určí sám. Také by se tímto novým postupem mělo zamezit falšování receptů. Zejména pro mladší generace je lákavá představa objednání receptu telefonním hovorem, nebo pouhou SMS. Další vizí do budoucna, která se jeví lákavá, je nakupování léků přes internet a jejich následné doručení kurýrem až do domu, což by bylo prospěšné starším pacientům. Lékaři se také naskytuje možnost kontrolovat, jestli pacient léky skutečně z lékárny vyzvedává. Z řad poslanců se dokonce ozývá názor, že systém elektronických receptů by dokázal ročně ušetřit až dvě miliardy korun.

Naproti tomu se v této tematice ozývá i značné množství problémů, které se se zavedením elektronických receptů, a jejich provozem spojují. Zejména fakt, že velké množství lékařů vůbec nepoužívá ve svých ordinacích počítač, představuje spoustu komplikací. Přestože je již centrální úložiště elektronických receptů v provozu, drtivá většina lékařů stále využívá recepty papírové. Nemalé náklady, které již byly do elektronických receptů investovány, tudíž neodpovídají využívání nového systému. Skeptici také zmiňují fakt, že tímto způsobem předepisování receptů, kdy pacient nemusí vůbec chodit, si lékař nemůže ověřit, jak léčba probíhá, což je v rozporu s odbornými pravidly poskytování lékařské péče. Navíc stejně není možné ověřit, jestli pacient léky skutečně používá, pouze, jestli si je v lékárně vyzvedl.

V současnosti schválila vláda novelu zákona o léčivech, která umožní lékařům i nadále předepisovat léčivé přípravky na recepty jak v listinné, tak v elektronické podobě. Podle platné legislativy mělo být totiž od 1. ledna 2015 možné léčivé přípravky předepisovat pouze na elektronické recepty, a novela tak v podstatě umožní zachování stávajícího stavu. Nicméně nejde o konečné rozhodnutí, mnoho poslanců prosazuje pouhé odložení. Na otázku, za jak dlouho se dočkáme povinných elektronických receptů, si tedy budeme muset počkat.

Helena Gottfriedová
Odborná právní poradkyně