Menu

O2 mění obchodní podmínky

V několika našich článcích (http://www.asociace-sos.cz/co-prinese-nejen-spotrebitelum-aktualni-novelizace-zakona-o-elektronickych-komunikacich/) jsme Vás informovali o novele zákona o elektronických komunikacích, která zhoršuje postavení spotřebitelů i podnikatelů ve vztazích s mobilními operátory. Novela je účinná od 4. prosince 2014 a někteří mobilní operátoři na ni ihned zareagovali novými obchodními podmínkami.

Jak informoval server Lupa.cz (http://www.lupa.cz/clanky/oklesteni-prav-zakazniku-nabylo-ucinnosti-a-o2-uz-vydal-nove-podminky/), jako první své obchodní podmínky změnilo O2, a to s účinností hned od 4. prosince 2014 (na stávající zákazníky se ale nové podmínky budou vztahovat s měsíčním odstupem). Změněno je například to, že účastníci, kteří nejsou spotřebitelé, budou v případě porušení závazku platit smluvní pokutu v plné výši zbývajících měsíčních paušalů. Pro spotřebitele nadále platí omezení do výše jedné pětiny zbývajících paušalů, pozor by si tak měli dávat zejména podnikatelé.  Asi nejpodstatnější změnou je pro podnikatele to, že smlouvu se závazkem již nebudou moci vůbec  předčasně vypovědět. Zavážete-li se tedy jako např. živnostník O2 na 24 měsíců, musíte počítat s tím, že zákazníkem O2 na tuto dobu také zůstanete. Stejně tak nemůžete odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, pokud smlouvu uzavřete přes internet, nebo telefon.

Pro spotřebitele je potom nejpodstatnější to, že při jednostranné změně podmínek ze strany operátora bude zákazník informován jen v případě podstatných změn smlouvy vedoucích ke zhoršení postavení spotřebitele. Spotřebitel je pak v takových případech oprávněn bez sankce ukončit smlouvu. Otázkou zůstává, co jsou podstatné změny smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení spotřebitele. To budou vykladát nejspíše sami operátoři, jejich výklad ale bude jistě sledovat i Český telekomunikační úřad.

Jan Hejtmánek
odborný právní poradce SOS – Asociace
s využitím informací od Českého telekomunikačního úřadu