Menu

Když se mění tarif (paušál)…

Jistě se Vám už stalo, že Vám volal operátor, že tarif na daný paušál, který máte, se bude měnit nebo Vám nabízel jiný. Co však operátor může a co už je za hranicí zákona?

Obrázek1

Mohou poskytovatel internetu nebo telefonní společnost jednostranně měnit podmínky již uzavřené smlouvy?

Ano, poskytovatel služeb souvisejících s elektronickou komunikací může změnit podmínky již uzavřené smlouvy.

Jak se o těchto změnách dozvím?

Poskytovatel mě musí vyrozumět způsobem obvyklým pro zasílání vyúčtování, který jsem si při uzavírání původní smlouvy zvolil, a to nejméně jeden měsíc před tím, než změna začne platit.

Co mohu dělat, když s novými podmínkami nesouhlasím?

Pokud se mění náležitosti smlouvy, které by pro mě mohly být nevýhodné, je nutné, aby mě poskytovatel vyrozuměl o tom, že od smlouvy můžu bez dalších sankcí odstoupit, a to ke dni, kdy by měla začít platit smlouva změněná. Má to však výjimku, a to v případě kdy kontrolní orgán přikáže podnikateli, že musí změnit smluvní podmínky, které byly nezákonné.

Může po mně poskytovatel požadovat náhradu za odstoupení od smlouvy?

Jak už bylo napsáno výše, poskytovatel má povinnost prokazatelně zmínit, že pokud mění smluvní podmínky, a ne z příkazu kontrolního orgánu, lze od smlouvy odstoupit bez jakékoliv sankce.

Markéta Žáková
odborná právní poradkyně SOS-Asociace